Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
#andersföreläsning
@aenstrom70
Apple Distinguished Educator
Tellagami
Vad skulle DU kunna
använda Tellagami till?
Prata med en kollega (3 min)
Testa Tellagami
10 min
Förra gången
• iMovie
• Mentimeter
• Kahoot
• iPaden kan läsa själv
• Få bort reklamen på hemsidor
• SAMR-modellen
–Elevröster
”Hans sätt att lära ut är magiskt”
”Jag uppmuntras till att göra mitt bästa”
”Han lär ut på ett sätt så man fö...
SAMR
Ersättning
Förbättring
Förändring
Omdefiniering
iPaden är en skrivmaskin. Lärandet
ökar inte.
Eleverna kan lättare ski...
Exempel på en uppgift på sista steget.


skriv dit möjliga
kombinationer
här.
Skriv dit möjliga
kombinationer här.
Skriv dit
möjliga
kombinationer
här.
Skriv dit...
BFL
Bedömning för lärande.
Big Five
Kommunikativ förmåga
Samtala
Resonera
Motivera
Diskutera
Formulera egna meningar
Redovisa
Presentera
Framföra och...
Big five
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av olika begrepp
Relatera begreppen till varandra
Att kunna använda begreppe...
Går eleverna till skolan
för att visa vad de kan,
eller för att lära sig?
govote.at
442514
Prov? Varför? Hur?
• Skolverket gillar prov…….Kommunerna gillar prov…..
• Prov KAN vara bra. Om provet syftar till att ele...
Par-prov
• Par-prov. Gör provet med en kompis. Samtala/
diskutera/lär av varandra. Här är det öppna
frågor som gäller.
Samma prov 2 gånger
• Göra provet två gånger. Två-tre dagars
mellanrum.
• Hellre fem-sju stora frågor än 15 små.
• Meninge...
Kims prov
• Kims prov. Ett prov som DU har svarat på
• Ett fiktivt namn på provet gör att eleverna inte är
helt säkra på de...
Diskussion/samtal som prov
• Eleverna är indelade i grupper om fyra-fem. De
diskuterar en/två/tre frågor.
• De spelar in s...
Peer Instructions och
flippat klassrum.
Vad innebär det att flippa
klassrummet?
Fe
Vad skulle hända med järnbiten om vi eldade på den?
A
Blir mindre
B
Blir större
C
Oförändrad
www.govote.at
440227
I en rektangulär platta av metall finns ett cirkelformat hål.
När plattan värms upp kommer hålet att
a...
Flippa klassrummet
Komma ihåg
Förstå
Tillämpa
Analysera
Utvärdera
Skapa
Traditionell modell
Lärare
introducerar
nytt material
till eleverna.
...
GRUNDKONCEPT
Grunderna sker hemma.
Filmer ersätter klassgenomgången.
Att se filmen ÄR läxan
I skolan gör vi det som eleven ...
Fördelar med flipp
• Eleverna kan se filmen om och om igen
• Du har genomgången klar (till nästa klass/årskurs)
• Det vanlig...
Appar för att flippa
TIPS
30 sekunder per årskurs.
Färger/bilder
Skit i rundsnacket.
Länka vidare till fördjupning/repetiti...
Educreations
Uppgift
• Gör en kort (2-3 minuter) lektion i Educreations.
• Tänk att ni ska kunna använda filmen i din
undervisning.
• 30...
Fråga
• Hur kan eleverna arbeta med Educreations?
• Prata med en kollega i 3 minuter.
Formativa arbetssätt
• Glasspinnar
• Röd/gul/grön mugg
• Matriser, med exempel
• Självbedömning
• Two stars and a wish
• T...
Begreppsschema med EPA
Positiv Negativ Spolen
Energiomvandling Elmotor Sladd
Magnet Energiprincip Wild Card
Tips! Eleverna...
Sätra
Elmotorn
Elmotorns funktion
Ett batteri har en positiv laddad sida och en negativ laddad sida, en sladd är kopplad till ba...
GAP-metoden
Var befinner vi
oss?
Hur tar vi oss dit? Vart ska vi?
Vet att X är en
variabel.
Kunna skapa egna
ekvationer uti...
Kamratrespons
• Börja med ”two stars and a wish”.
• När eleverna är vana; gör uppgifter som de ska
bedöma efter.
• Lärorik...
Kamratrespons
Det som jag tycker är mest intressant i din text är…
Du kan också ha med…
Något som jag tycker är väldigt br...
Arbeta med elevexempel
• Dela ut/visa äldre elevers produktioner
(anonymt).
• Låt eleverna resonera sig fram till vilket b...
Checklista formativ undervisning
• Planering som synliggör undervisningen kopplad till styrdokument.
• Tydligt framgår när...
7 steg till Feedback Heaven
James Nottingham
• 1) Sätt upp ett mål
• 2) Utkast nr 1
• 3) Självbedömning +
kamratrespons
• ...
Bedömningsmatriser
• Eleverna har rätt att få reda på VAD de ska
kunna. Och vad som krävs för de olika betygen.
• Eleverna...
Nästa gång ska jag göra såhär för att förbättra mig:
Förmåga E C A
Använda kunskaper för
att kommunicera
(hur du har stöd ...
Låta eleverna skapa
• Låt eleverna skapa exempel på E-, C- och A-nivå. Fungerar i
ALLA ämnen!
• Dela in eleverna i grupper...
Nyckelstrategier
• Tydliggöra målen.
• Skapa aktiviteter som synliggör lärandet.
• Återkoppling som för lärandet framåt.
•...
Showbie
• Apparnas app
• Muntlig/skriftlig feedback
• Samlar elevernas arbeten
Showbie, del 1
Uppgift
• Skapa klasser/grupper i appen Showbie
• Skapa två uppgifter till varje klass.
• 20 minuter.
Hela världen ligger
öppen.
GlobalCOlab
Ett globalt samarbete. På riktigt.
GlobalCOlab
• Startade med Skype in the classroom
• Två appar, bägge är gratis.
• Eleverna har gjort filmer och ljudfiler
• ...
Ett par bra tips….
iFaketext.com
Hur skulle du kunna använda denna sida?
Padlet
En interaktiv vägg. Som
går att använda till (nästan)
vad som helst.
Länka filmer/
dokument/webbsidor.
Kanske dina e...
Prova….
• ifaketext.com
• padlet.com
• QR-koder
Sammanfattningsvis
• Arbeta med iPads aktivt, tänk på SAMR
• Låt eleverna vara delaktiga i sitt lärande
• Läxor….
• Utgå f...
Spela in ljud med iPaden
Tack!
www.andersenstrom.com
@aenstrom70
andersenstrom1@gmail.com
Arbetsgång för #talasomking
• Skriva talet
• Hålla talet inför publik x 2
• Spela in en pod, som självklart alla kan lyssn...
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Sätra 12:6 15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sätra 12:6 15

Här finns föreläsningen jag höll på Sätraskolan 12/6

 • Login to see the comments

Sätra 12:6 15

 1. 1. #andersföreläsning @aenstrom70 Apple Distinguished Educator
 2. 2. Tellagami
 3. 3. Vad skulle DU kunna använda Tellagami till? Prata med en kollega (3 min)
 4. 4. Testa Tellagami 10 min
 5. 5. Förra gången • iMovie • Mentimeter • Kahoot • iPaden kan läsa själv • Få bort reklamen på hemsidor • SAMR-modellen
 6. 6. –Elevröster ”Hans sätt att lära ut är magiskt” ”Jag uppmuntras till att göra mitt bästa” ”Han lär ut på ett sätt så man förstår” ”NO och matte gick från att vara de ämnen jag gillade minst, till att bli mina favoritämnen”
 7. 7. SAMR Ersättning Förbättring Förändring Omdefiniering iPaden är en skrivmaskin. Lärandet ökar inte. Eleverna kan lättare skicka iväg mail. Men lärandet ökar inte. Elever och lärare interagerar. Google- drive, Educreations, ”dela-kultur”, Skype-samtal. Lärandet ökar. Elevblogg, radioprogram, podcasts, göra egna böcker. Publicera. Lärandet ÖKAR.
 8. 8. Exempel på en uppgift på sista steget.
 9. 9. 
 skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här.
 10. 10. BFL Bedömning för lärande.
 11. 11. Big Five Kommunikativ förmåga Samtala Resonera Motivera Diskutera Formulera egna meningar Redovisa Presentera Framföra och bemöta argument Uttrycka egna åsikter Redogöra med början, innehåll och slut Metakognitiv förmåga Tolka Pröva/ompröva Omdöme om Lösa problem Olika strategier Värdera Reflektera Avgöra rimlighet Analysförmåga Beskriva orsaker och konsekvenser Förklara och påvisa samband Jämföra likheter och skillnader Växla mellan olika perspektiv Jämföra för- och nackdelar Föreslå lösningar
 12. 12. Big five Begreppslig förmåga Förstå innebörden av olika begrepp Relatera begreppen till varandra Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang Förmågan att hantera information Avgöra källors användbarhet och trovärdighet Skilja på fakta och värderingar Söka, samla och strukturera/sortera information Kritiskt granska information
 13. 13. Går eleverna till skolan för att visa vad de kan, eller för att lära sig?
 14. 14. govote.at 442514
 15. 15. Prov? Varför? Hur? • Skolverket gillar prov…….Kommunerna gillar prov….. • Prov KAN vara bra. Om provet syftar till att eleverna ska lära sig. • Men ofta upplever eleverna det som att deras sista dag är kommen. Ångest och skolk är en otrevlig bieffekt av prov. • Om eleven inte klarar provet blir det självklart omprov. 3 dagar senare…… • Min erfarenhet säger att provet visar det vi redan visste. • Det finns alternativa prov. För det handlar om att lära sig. Eller hur?!
 16. 16. Par-prov • Par-prov. Gör provet med en kompis. Samtala/ diskutera/lär av varandra. Här är det öppna frågor som gäller.
 17. 17. Samma prov 2 gånger • Göra provet två gånger. Två-tre dagars mellanrum. • Hellre fem-sju stora frågor än 15 små. • Meningen är att eleverna ska börja diskutera ”vad skrev du på fråga 5?” mellan provtillfällena. • Vilket prov får eleverna bäst resultat på? • Varför?
 18. 18. Kims prov • Kims prov. Ett prov som DU har svarat på • Ett fiktivt namn på provet gör att eleverna inte är helt säkra på det. • Eleverna får ut detta prov efter deras ordinarie provtillfälle. • Här kan du med flit svara fel på vissa frågor, helt rätt på andra etc. Bara fantasin sätter begränsningar.
 19. 19. Diskussion/samtal som prov • Eleverna är indelade i grupper om fyra-fem. De diskuterar en/två/tre frågor. • De spelar in samtalet på iPaden och mailar dig.
 20. 20. Peer Instructions och flippat klassrum.
 21. 21. Vad innebär det att flippa klassrummet?
 22. 22. Fe Vad skulle hända med järnbiten om vi eldade på den? A Blir mindre B Blir större C Oförändrad
 23. 23. www.govote.at 440227 I en rektangulär platta av metall finns ett cirkelformat hål. När plattan värms upp kommer hålet att a) bli större b) Bli mindre c) behålla sin storlek
 24. 24. Flippa klassrummet
 25. 25. Komma ihåg Förstå Tillämpa Analysera Utvärdera Skapa Traditionell modell Lärare introducerar nytt material till eleverna. På lektionstid Eleverna är själva ansvariga för dessa steg. I form av läxor. Flippad modell Elev och lärare arbetar tillsammans under skoldagen med dessa steg av inlärning. Nytt material presenteras, utanför klassrummet.
 26. 26. GRUNDKONCEPT Grunderna sker hemma. Filmer ersätter klassgenomgången. Att se filmen ÄR läxan I skolan gör vi det som eleven har sett hemma. Arbeten bör ske i grupper i skolan Eleverna lär sig för sin egen skull. Läraren får tid till att samtala/diskutera med eleverna VAD HÄNDER NÄR MAN FLIPPAR? Inspirerar till förändring: Lärare tänker till och reflekterar över deras egen undervisning. Motiverar studenter: Förbättrar kvaliteten på samarbete elev-elev och lärare-elev Göra annorlunda ”saker” och inte göra mer av samma. RISKER Kräver tillgång till internet. Alla elever lär sig inte via det visuella. Att se en film hemma är fortfarande en läxa…….
 27. 27. Fördelar med flipp • Eleverna kan se filmen om och om igen • Du har genomgången klar (till nästa klass/årskurs) • Det vanliga är att eleven ser filmen hemma, men….. • …det är alltid någon som inte har gjort det, så man kan se filmen i skolan, tillsammans. • Fungerar i alla ämnen. • Ha uppgifter i filmen eller ”bredvid” filmen, som eleverna ska lösa, och skickas in till dig. Finns många olika varianter.
 28. 28. Appar för att flippa TIPS 30 sekunder per årskurs. Färger/bilder Skit i rundsnacket. Länka vidare till fördjupning/repetition (bok, tidigare film, nån annans film etc)
 29. 29. Educreations
 30. 30. Uppgift • Gör en kort (2-3 minuter) lektion i Educreations. • Tänk att ni ska kunna använda filmen i din undervisning. • 30 minuter. • Om du hinner: Gör två filmer…..
 31. 31. Fråga • Hur kan eleverna arbeta med Educreations? • Prata med en kollega i 3 minuter.
 32. 32. Formativa arbetssätt • Glasspinnar • Röd/gul/grön mugg • Matriser, med exempel • Självbedömning • Two stars and a wish • Tydliga mål • Mini whiteboards
 33. 33. Begreppsschema med EPA Positiv Negativ Spolen Energiomvandling Elmotor Sladd Magnet Energiprincip Wild Card Tips! Eleverna kan filma när de visar/pekar på begreppen
 34. 34. Sätra
 35. 35. Elmotorn Elmotorns funktion Ett batteri har en positiv laddad sida och en negativ laddad sida, en sladd är kopplad till batteriets negativa sida och nålen med den negativa strömmen tas upp av koppar som finns i sladden till halva delen av spolen så spolen har en negativ laddad sida. Andra sladden är kopplad i batteriets positiva sida och för över strömmen till nålen som föröver den positiva strömmen till halva spolen. Så nu har spolen alltså en positivt laddad sida och en negativt laddad sida. Magneten är positiv på ena sidan och negativ på andra sidan. Eftersom plus dras mot minus och minus dras mot plus så snurrar spolen runt runt runt. En elmotors energi omvandling går från elektrisk energi som kommer från batteriet till rörelse energi som kommer från spolen till värme energi. Energiprincipen. Energi finns hela tiden runt om kring oss. Energi kan inte skapas eller förstöras. Bara omvandlas från en form till en annan.
 36. 36. GAP-metoden Var befinner vi oss? Hur tar vi oss dit? Vart ska vi? Vet att X är en variabel. Kunna skapa egna ekvationer utifrån en text. Kan lösa ekvationer med balansmetoden.
 37. 37. Kamratrespons • Börja med ”two stars and a wish”. • När eleverna är vana; gör uppgifter som de ska bedöma efter. • Lärorikt att bedöma OCH att bli bedömd!
 38. 38. Kamratrespons Det som jag tycker är mest intressant i din text är… Du kan också ha med… Något som jag tycker är väldigt bra är… Jag tycker du kan utveckla… Vad bra att du tog upp…..
 39. 39. Arbeta med elevexempel • Dela ut/visa äldre elevers produktioner (anonymt). • Låt eleverna resonera sig fram till vilket betyg de bör ha. • Går att bygga upp ett system på skolan med bilder/dokument som visar på de olika betygsstegen.
 40. 40. Checklista formativ undervisning • Planering som synliggör undervisningen kopplad till styrdokument. • Tydligt framgår när och hur bedömning sker. • Eleven ska veta vad som krävs för att nå olika betyg (elevexempel för att tydliggöra). • Återkoppling och feedback sker kontinuerligt under hela arbetsområdet (muntligt och skriftligt) • Bedöma prestationen, inte enbart resultatet. • Kontinuerligt arbeta med själv- och kamratbedömning. Ställa egna och andras prestation i relation till sin egen. • Ge goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal (Parvis, smågrupper, lärare-elev, helklass)
 41. 41. 7 steg till Feedback Heaven James Nottingham • 1) Sätt upp ett mål • 2) Utkast nr 1 • 3) Självbedömning + kamratrespons • 4) Utkast nr 2 • 5) Lärarens feedback • 6) Gör klart! • 7) Betyg
 42. 42. Bedömningsmatriser • Eleverna har rätt att få reda på VAD de ska kunna. Och vad som krävs för de olika betygen. • Eleverna ska dessutom ha möjligheten att utvärdera sitt eget arbete.
 43. 43. Nästa gång ska jag göra såhär för att förbättra mig: Förmåga E C A Använda kunskaper för att kommunicera (hur du har stöd i fakta när du motiverar) Enkla och till viss del underbyggda resonemang. Enkelt språk. Grundläggande begrepp som atom, proton, elektron. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Använder vissa NO- begrepp. Förstår, och visar, vad som händer i atomens kärna. Välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Återberättar och använder de riktiga NO- begreppen. Förstår skillnaden, och likheter, mellan fission och fusion Använda kunskaper för att kommunicera. (kvaliteten på dina inlägg och reflektioner). Till viss del för diskussionen framåt. Ex: ”Jag tror att det är så här…..” För diskussionen framåt. Ställer frågor och följdfrågor till andra för att de ska förklara mer. Ex: ”menar du att…?” ”Varför tror du att….?” För diskussionen framåt och fördjupar/breddar den. Ex: Men å andra sidan är det ju så här….då borde det vara så här….eller vad tror du/ni?” Använda fysikens begrepp för att förklara (hur mycket du använder fysikens ord och begrepp). Enkla motiveringar. Egna enkla ord. Ex: ”Jag tror att det är så här för att de där grejorna i atomen….” Utvecklande motiveringar. Blandar egna ord med naturvetenskapliga. Ex: ”Det är en delning av….” Välutvecklade motiveringar. Naturvetenskapliga ord. Ex: ”Det kan vara både och, man har provat……”
 44. 44. Låta eleverna skapa • Låt eleverna skapa exempel på E-, C- och A-nivå. Fungerar i ALLA ämnen! • Dela in eleverna i grupper om två/tre. • Skapa en matris på Padlet. En vägg för E, en för C och en för A. • Låt eleverna skriva dit sina exempel på de olika betygsnivåerna. • Låt varje grupp redovisa sina tankar för två andra grupper. Feedback enligt ”two stars and a wish”. • Alla är efter det helt klara med vad som krävs för ett A.
 45. 45. Nyckelstrategier • Tydliggöra målen. • Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. • Återkoppling som för lärandet framåt. • Aktivera elever som resurser. • Ägare av sitt eget lärande. Dylan Williams
 46. 46. Showbie • Apparnas app • Muntlig/skriftlig feedback • Samlar elevernas arbeten
 47. 47. Showbie, del 1
 48. 48. Uppgift • Skapa klasser/grupper i appen Showbie • Skapa två uppgifter till varje klass. • 20 minuter.
 49. 49. Hela världen ligger öppen.
 50. 50. GlobalCOlab Ett globalt samarbete. På riktigt.
 51. 51. GlobalCOlab • Startade med Skype in the classroom • Två appar, bägge är gratis. • Eleverna har gjort filmer och ljudfiler • Kommenterat varandras arbeten • 3 lärare i USA, 1 lärare i Malaysia och 1 lärare i Sverige, OCH alla grymma elever!
 52. 52. Ett par bra tips….
 53. 53. iFaketext.com Hur skulle du kunna använda denna sida?
 54. 54. Padlet En interaktiv vägg. Som går att använda till (nästan) vad som helst. Länka filmer/ dokument/webbsidor. Kanske dina egna flippade filmer. Varför inte lägga upp målen för arbetsområdet?! Eleverna kan göra sin egen vägg eller arbeta i par/grupp. Eleverna kan samla sina arbeten på sin vägg och maila länken till läraren. Kan användas som exitticket. Tipsa kollegor om bra grejor. Dela veckans lektionsplanering med eleverna.
 55. 55. Prova…. • ifaketext.com • padlet.com • QR-koder
 56. 56. Sammanfattningsvis • Arbeta med iPads aktivt, tänk på SAMR • Låt eleverna vara delaktiga i sitt lärande • Läxor…. • Utgå från Big Five • Våga flippa • Lär tillsammans med eleverna • Tänk på Klas Ingesson….Nu kör vi på det här!
 57. 57. Spela in ljud med iPaden
 58. 58. Tack! www.andersenstrom.com @aenstrom70 andersenstrom1@gmail.com
 59. 59. Arbetsgång för #talasomking • Skriva talet • Hålla talet inför publik x 2 • Spela in en pod, som självklart alla kan lyssna på. • Finns självklart som en kurs på iTunesU

×