Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Källbrink, pdf

234 views

Published on

Här är presentationen jag körde på Källbrink/Skogskällan i juni 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Källbrink, pdf

 1. 1. #andersföreläsning @aenstrom70 Apple Distinguished Educator
 2. 2. Dagens innehåll
 3. 3. Vad skulle DU kunna använda Tellagami till? Prata med en kollega (3 min)
 4. 4. Vem är jag? • Lärare/förstelärare • MA/NO/TK 1-9 • SV/SO 1-6 • IKT-ansvarig • Flippar mitt klassrum • Idrottsintresserad
 5. 5. Klas Ingesson • Samarbete. • Solidaritet. • Ta egna beslut. • Träna hårt. • En vilja att förändra. • Inget klagande, bara… • …”Äh fan, nu är det som det är! Nu kör vi på det här!”
 6. 6. Här arbetar jag Och här gick jag åk 7-9.
 7. 7. –Elevröster ”Hans sätt att lära ut är magiskt” ”Jag uppmuntras till att göra mitt bästa” ”Han lär ut på ett sätt så man förstår” ”NO och matte gick från att vara de ämnen jag gillade minst, till att bli mina favoritämnen”
 8. 8. iPads i skolan • Se till att använda Ipads i undervisningen. • Lär tillsammans med eleverna, de är grymma! • IT kommer aldrig ersätta goda pedagoger. • IT förstärker dålig undervisning. Och förstärker bra undervisning! • Forskning och erfarenhet visar att de lärare som fullt ut använder IT har fler motiverade studenter. • IT är ett sätt att spara tid för oss, och eleverna. Hela världen ligger i deras händer. Läroböcker?? • Dela med er!
 9. 9. Två ipad-tips
 10. 10. Fråga: När kan dessa två iPad-egenskaper vara bra? Prata med en kollega i 3 minuter.
 11. 11. Lära ut till andra, 90% Learning by doing, 75% Diskutera i grupp, 50% Visa andra, presentera, 30% Ljud och bild, 20% Läsa 10% Hur elever lär sig bäst Källa: Institute of Applied Behavioral Science Föreläsning, 5%
 12. 12. SAMR Ersättning Förbättring Förändring Omdefiniering iPaden är en skrivmaskin. Lärandet ökar inte. Eleverna kan lättare skicka iväg mail. Men lärandet ökar inte. Elever och lärare interagerar. Google- drive, Educreations, ”dela-kultur”, Skype-samtal. Lärandet ökar. Elevblogg, radioprogram, podcasts, göra egna böcker. Publicera. Lärandet ÖKAR.
 13. 13. Exempel på en uppgift på sista steget.
 14. 14. 
 skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här. Skriv dit möjliga kombinationer här.
 15. 15. Detta kan läggas in i iTunesU • Filmer (Flippat klassrum) • Dokument • Ljudfiler • Länkar (hemsidor, iBooks etc) • Appar
 16. 16. Vi har idag 111 kurser på iTunesU. Bara för er att ladda ner.
 17. 17. Fördelar • Likvärdighet för elever • Alla planeringar, i alla ämnen, har samma struktur • Eleverna slipper olika plattformar (Facebook, Blogg, etc). • Eleverna har ALLT material tillgängligt 24/7 • Min planering till nästa läsår är klar.
 18. 18. Layout på era kurser Klatschig bild, som har med innehållet att göra. Namnges enligt följande: Skogskällan - Årskurs - Svenska -
 19. 19. Era rubriker 1) Sammanfattning: Flipp Vad kommer vi att göra? Vilka förmågor ska tränas? Varför ska vi lära oss detta? 2) Instruktör: Foto Namn Ämne 3) Översikt: Delmoment 1 Delmoment 2 Delmoment…. 4) Bedömning Vad bedöms? Hur visar du detta? Matris 5) Examination: Information om innehåll och var bedömningen kommer att ske
 20. 20. Att skapa en kurs i iTunesU, del 1
 21. 21. Skapa en iTunesU-kurs, del 2
 22. 22. Uppgift • Skapa en iTunesU-kurs. • Tänk på att den inte behöver bli klar, men strukturen (rubrikerna bör vara klara idag) • Samarbeta gärna. • ? minuter.
 23. 23. Undersökningar i klassrummet
 24. 24. kahoot.it Ett hemsida som kan vara ett intro, ett mitt-parti eller en avslutning. ELLER så kan eleverna göra egna kahoots. Resultatet går att spara ner, så du kan se vem som har svarat vad.
 25. 25. Mentimeter • Går att ställa två frågor per omgång (kahoot är obegränsat) • Läge att ställa formativa frågor • Vi testar!
 26. 26. Uppgift • Gör en kahoot eller Mentimeter. Eller båda. • Låt en kollega svara på dina frågor. • Berätta för en kollega vad just DU skulle kunna använda detta till. • 30 minuter. Tips: Ställ timern.
 27. 27. Fe Vad skulle hända med järnbiten om vi eldade på den? A Blir mindre B Blir större C Oförändrad
 28. 28. www.govote.at 440227 I en rektangulär platta av metall finns ett cirkelformat hål. När plattan värms upp kommer hålet att a) bli större b) Bli mindre c) behålla sin storlek
 29. 29. 3 st Google appar
 30. 30. Formativt arbetssätt • Glasspinnar • Röd/gul/grön mugg • Matriser, med exempel • Självbedömning • Two stars and a wish • Tydliga mål • Mini whiteboards
 31. 31. Komma ihåg Förstå Tillämpa Analysera Utvärdera Skapa Traditionell modell Lärare introducerar nytt material till eleverna. På lektionstid Eleverna är själva ansvariga för dessa steg. I form av läxor. Flippad modell Elev och lärare arbetar tillsammans under skoldagen med dessa steg av inlärning. Nytt material presenteras, utanför klassrummet.
 32. 32. GRUNDKONCEPT Grunderna sker hemma. Filmer ersätter klassgenomgången. Att se filmen ÄR läxan I skolan gör vi det som eleven har sett hemma. Arbeten bör ske i grupper i skolan Eleverna lär sig för sin egen skull. Läraren får tid till att samtala/diskutera med eleverna VAD HÄNDER NÄR MAN FLIPPAR? Inspirerar till förändring: Lärare tänker till och reflekterar över deras egen undervisning. Motiverar studenter: Förbättrar kvaliteten på samarbete elev-elev och lärare-elev Göra annorlunda ”saker” och inte göra mer av samma. RISKER Kräver tillgång till internet. Alla elever lär sig inte via det visuella. Att se en film hemma är fortfarande en läxa…….
 33. 33. Fördelar med flipp • Eleverna kan se filmen om och om igen • Du har genomgången klar (till nästa klass/årskurs) • Det vanliga är att eleven ser filmen hemma, men….. • …det är alltid någon som inte har gjort det, så man kan se filmen i skolan, tillsammans. • Fungerar i alla ämnen. • Ha uppgifter i filmen eller ”bredvid” filmen, som eleverna ska lösa, och skickas in till dig. Finns många olika varianter.
 34. 34. Flippa klassrummet
 35. 35. Educreations
 36. 36. Uppgift • Gör en kort (2-3 minuter) lektion i Educreations. • Tänk att ni ska kunna dela den med era elever nästa skoldag. • 20 minuter.
 37. 37. Fråga • Hur skulle du kunna arbeta med Educreations i din undervisning? • Prata med en kollega i 3 minuter.
 38. 38. Spela in ljud med iPaden
 39. 39. Sammanfattningsvis • Samla allt elevmaterial på samma ställe (iTunesU) • Flippa ditt klassrum. (Educreations) • Bedöm formativt. • Prova Google-apparna • Lär tillsammans med eleverna! • Ha kul! • Tänk på Klas Ingesson! Nu kör vi på det här!
 40. 40. Tack! www.andersenstrom.com @aenstrom70 andersenstrom1@gmail.com
 41. 41. Showbie • Apparnas app • Muntlig/skriftlig feedback • Samlar elevernas arbeten
 42. 42. Showbie, del 1
 43. 43. Showbie, del 2
 44. 44. Uppgift • Skapa klasser/grupper i appen Showbie • Skapa två uppgifter till varje klass. • 20 minuter.
 45. 45. Bekanta dig med Socrative • 15 minuter

×