Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intrakranijalno krvarenje Ivana

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Intrakranijalno krvarenje Ivana

 1. 1. POVREDE CNS-a INTRAKRANIJALNO KRVARENjE (najozbiljnija povreda CNS-a)
 2. 2.  ETILOGIJA: -trauma(zbog nesrazmernosti izmeĎu obima glave i poroĎajnih puteva)  -upotreba mehaničkih sredstava(forceps)  -nagli,kao i suviše produženi poroĎaji deluju traumatski  -kontrakcije materice i pritisak karlice na glavu  -fragilnost(neelastčnost) krvnih sudova  -anoksija  -fetus ima predispoziciju za krvarenje  -lues,hemoragične dijateze,prevremeni poroĎaj 
 3. 3.  Krvarenje u CNS-u se javlja na raznima mestima-na meningeama,izmeĎu tvrde i meke moždanice,u komorama mozga i u moždanom tkivu.
 4. 4.  KLINIČKA SLIKA: Laka klinička slika:  -somnolencija(pospanost)  -uznemirenost  -površno disanje,s povremenim prekidima i cijanozom  -reakcije su intenzivne i u nesrazmernosti s vidljivim uzročnicima  -”inteligentan” izraz lica 
 5. 5.          Teška klinička slika(nastaje izmeĎu drugog i petog dana): -sve češći prekidi disanja,s cijanozom koja traje nekoliko minuta -pojava konvulzija u obliku lokalizovanih grčeva mišića na licu,oko usta,očiju ili po celom telu -apatija -odbija da sisa -uporno povraćanje -dete postepeno upada u komatozno stanje -termoregulacija poremećena -zbog intrakranijalnog kravrenja fontanele su napete
 6. 6. Najteži oblik(koma): (javlja se posle 3-5 dana) -oko 50% novoroĎenčad sa ovim povredama umire -tu su osnovni uzroci mnogih kasnijih epilepsija,cerebralnih paraliza i drugih encefalopatija(hidrocefalus,oligofrenije i drugo) 
 7. 7. Dijagnoza se potvrĎuje:  -navedenom simptomatologijom     -lumbalnom punkcijom -ultrazvukom -skenerom
 8. 8. PROFILAKSA:  -odstarniti ili bar ublažiti dejstvo EF    -brižljivo voĎenje poroĎaja -dijagnozu postaviti u roku 24h i primeniti lečenje
 9. 9.  NEGA NOVOROĐENČETA: -inkubator  -obezbeĎenje potrebne mikroklime  -dete mora biti golo i da potpuno miruje  -primetiti konvulzije na vreme  -prepovija se samo kada je to neophodno 
 10. 10. LEČENjE:  -obezbediti kiseonik        -održavati potrebnu temperaturu -obezbediti dovoljan energetski unos -unos tečnosti trea da bude manji od gubitka,obično oko 50-70ml/kg telesne mase -lumbalna punkcija u dijanostičke i prognostičke svrhe -na 1kg telesne mase po 1mg vitamnia K i od 100 do 200mg vitamina C,što se ponavlja 3 dana uzastopno -kod pojave konvulzija daje se 10-20mg luminala na 1kg telesne mase,klonazepam ili diazepam
 11. 11.  -da bi se sprečila eventualan aspiraciona    pneumonija ili druge infekcije,daju se antibiotici -izbegavti veće davanje injekcija,jer one uznemiruju dete,izazivaju plač i povišenje krvog pritiska i na taj način mogu da povećaju krvarenje -dete se hrani majčinim izmuzenim mlekom,i to kačiciom ili pipetom,ili ako je neophodno polietilenskim kateterom kroz nos ili usta -sisanje obustaviti jer se time povećava napor,što može da izazove nova krvarenje

×