Successfully reported this slideshow.

Lliçons apreses

209 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lliçons apreses

 1. 1. Lliçons apresesen altrescontextos Base de dades del Joint Information Systems Committee (JISC)
 2. 2. University of Glasgow - Use of Moodle inMultimedia analysis and design at HATIILInstitut de Tecnologia Avançada de la Informació i Humanitats (HATII) de laUniversitat de Glasgow, realitza cursos de preparació a la universitat. També s’ofereixen a estudiants de màsters.El cursos tenen un format molt tradicional, classes lectives, pràctiques i visites.Encara no ha adoptat les tecnologies d’aprenentatge virtual. El seu alumnat ésmajoritàriament dels voltants, amb una tasa dalumnes estrangers i adultsmenor que les noves universitats, però amb unes tarifes més elevades.En absència d’un sistema de gestió de continguts, VLE, s’ha fet servir la pàginaweb de l’Institut per penjar les transparències de classe, apunts de laboratori,bibliografies, enllaços, etc. Posteriorment es va provar el VLE iCampus, unaversió la coneguda Claroline.
 3. 3. University of Glasgow - Use of Moodle inMultimedia analysis and design at HATIIL’objectiu és utilitzar Moodle permetia fer una proposta pedagògica totalmentdiferent per l’administració dels cursos, fent un lliurament de contingut méseficient.Permet assimilar millor la informació i reflexionar sobre les qüestionsplantejades durant les classes i laboratoris.També permet als alumnes que no hagin pogut assistir a classe tenir elsapunts i els deures, tot i que no es vol donar la impressió que Moodle puguisubstituir les classes presencials.
 4. 4. University of Glasgow - Use of Moodle inMultimedia analysis and design at HATBeneficis:● Els beneficis tangibles per a mi són la facilitat amb la qual pot gestionar el contingut del curs en línia i la comunicació amb els estudiants i la velocitat i la flexibilitat que tenen en ladopció de noves característiques.● Aquesta avaluació curs dun any es va traslladar a Moodle usant el constructor qüestionari. Esperem que això significa de fer més amb el que shavia suposat retroalimentació i fer un seguiment de les tendències amb més eficàcia.● Des de la perspectiva dels estudiants no s’ha notat cap millora significativa en les qualificacions, encara que ha millorat la paticipació i el compromís.● Els fòrums d’intercanvi, debat i preguntes no funcionen si no són dirigides pels professors, però han augmentat lleugerament la quantitat de consultes al professor respecte a les que normalment es fan presencialment.
 5. 5. University of Glasgow - Use of Moodle inMultimedia analysis and design at HATDesavantatges:● Els problemes no eren tant pedagògics com tècnics.● Acostumats a iCampus, es troben funcions una mica enrevessades com que per carregar un arxiu es necessitar fer quatre passos, on amb l’altre sistema amb dos era suficient.● La limitació a 16 MB en pujar arxius era frustrant per arxius d’imatges, àudio i vídeo. Moodle es va caure un cap de setmana quan els servidores es van quedar sense espai.
 6. 6. University of Hull - Delivery of MA inLegislative Studies Online (MALSO)El Màster en Estudis Legislatius Online (MALSO) s’imparteix totalment en línia.Es va crear per respondre a les necessitats d’alumnes adults, que treballen alparlament o al seu entorn. Estudiants que tenen compromisos laborals que elsobliguen a desplaçar-se habitualment, inclús a diferents països.Per l’aprenentatge virtual s’utilitza: “Merlí”, un VLE que fàcil de fer servir i queno requereix d’una tecnologia i infraestructura molt sofisticada, important peraquells alumnes que segueixen el curs en països amb infraestructures pobres.L’entorn virtual Mertí fomenta el desenvolupament d’una comunitat en líniagràcies a les serves característiques interactives i personalitzades.
 7. 7. University of Hull - Delivery of MA inLegislative Studies Online (MALSO)Proporciona grans quantitat de recursos com accés al Servei de la Bibliotecade la Universitat, links interessants a Internet, exemples de treballs anteriors,etc. Dona accés a un espai de discussió fora de lestructura del curs regular,entre estudiants, professors i administradors per igual. A cada alumne li permeteditar el seu perfil en línia, li proporciona un servei de correu electrònic, ...
 8. 8. University of Hull - Delivery of MA inLegislative Studies Online (MALSO)Beneficis:● Permet flexibilitat d’horaris i ubicació daccés al curs per als estudiants i el personal.● Permet lintercanvi dexperiències darreu del món.● Permet reunir els estudiants que tenen una àmplia gamma dexperiències úniques relacionades amb el parlament.● Permet la participació destudiants sense les preocupacions de visat / documents dimmigració.● És també una manera més rendible destudi per als estudiants estranger, ja que els permet estalviar en despeses dallotjament i desplaçament.● Fomenta una millor integració de lexperiència de treball amb el curs.A més daixò, la majoria dels estudiants que participen en el programa compta amb el suport explícit del seu cap amb la finalitat denfortir el seu acompliment en el treball propi.
 9. 9. University of Hull - Delivery of MA inLegislative Studies Online (MALSO)Desavantatges:● Encara que una quantitat significativa de la lectura de textos ja han estat digitalitzats per la Biblioteca de Préstec Curt electrònic, els estudiants no tenen el mateix accés a la biblioteca de la universitat com a estudiants al campus.● Els tutors reben més missatges dins dMerlin que van haver de ser tractats de manera presencial.
 10. 10. Sheffield Hallam University - Use ofe-portfolios in Social SciencesEs proposa l’ús de l’e-portfolio als estudiants per ajudar-los a reflexionar imillorar el seu aprenentatge. Aquesta eina els hi donava Canals adicional decomunicación i facilitava la col·laboració i retroalimentació entre alumnes itutor. L’adopció del portfolios és una estrategia per què els estudiantsreflexionin, avaluin i planifiquin el seu aprenentatgeTambé es amb el portfolios es treballa la seva dimensió social en un context d’aprenentatge interactiu i de diàleg.La eina utilitzada PebblePad. Es van fer unes sessions de capacitació. Elsalumnes van treballar en petits grups a l’aula d’informàtica amb els seus tutorsper crea i desenvolupar seus webfo lios i posteriormet han tingut suport.
 11. 11. Sheffield Hallam University - Use ofe-portfolios in Social SciencesBeneficis:● És fàcil dusar, atractiu visualment i inter-operable amb altres sistemes.● Permet als estudiants dur a terme el treball en grup.● Poden compartir treballs amb els altres i guanyar retroalimentació.● Lavaluació pot ser preparat i presentat a través de PebblePad .; comentaris i notes són fàcilment retornats als estudiants.● Treball, comentaris i reflexions poden ser reunits en un sol lloc.● Dóna suport als estudiants a elaborar plans dacció i els CV, té una funció bloc.● Es permet la preparació de webfolios amb enllaços dhipertext en una àmplia gamma de suports (documents, pel lícules, arxius dàudio, basat en la web, etc).
 12. 12. Sheffield Hallam University - Use ofe-portfolios in Social SciencesDesavantatge:● La manca d’integració de l’eina amb la VLE de la institució. El tutor del mòdul va tenir que assumir tota la responsabilitat dels aspectes tècnics de l’aplicació amb l’assessorament de l’equip de suport tècnic PebblePad.● Els costos de la introducció de PebblePad han sigut finançats per diferents fonts. Tot i que l’ús de l’eina està assegurada pels estudiants que han començat a treballar amb ella, el futur de l’e-portfolio no està assegurat per causes econòmiques.
 13. 13. University of Edinburgh - Virtual patientcases developed by students using LabyrinthA la Universitat dEdimburg es proposa la creació de casosde ramificacions virals a pacients virtuals mitjançant elprograma Labyrinth desenvolupat per la Facultat deMedicina i Medicina Veterinària de la Secció de TecnologiadAprenentatge d’aquesta universitat.Laberint, una web basada en e-learning que ofereix l’oportunitat a grups destudiants per col laborar en lageneració dels seus propis recursos daprenentatgeelectrònic en forma de virtual. Els professors vanconsiderar que el procés de creació de casos a Labyrinthpermet als estudiants contextualitzar el seu aprenentatgeduna manera que abans era impossible.
 14. 14. University of Edinburgh - Virtual patientcases developed by students using LabyrinthBeneficis:● Millora significativa en la satisfacció dels estudiants amb el procés daprenentatge.● Millora significativa en la satisfacció del personal amb i entusiasme per, e- learning.● Millora significativa en la capacitat del personal per oferir aprenentatge virtual i els estalvis reals en termes de costos, temps i recursos.● Escenaris de VP, un cop creat i de qualitat garantida durant el procés davaluació de tutor, estaran disponibles per al seu ús per la comunitat estudiantil com a recursos daprenentatge. La participació del personal en aquesta activitat els ajuda a entendre millor els principis de la creació VP - el que fa un èxit (en termes de resultats de laprenentatge) i la participació (en termes destimular i motivar laprenentatge de lestudiant independent) VP.
 15. 15. University of Edinburgh - Virtual patientcases developed by students using Labyrinth● També hi ha beneficis tangibles als estudiants en termes de desenvolupament personal - habilitats de TI, el treball en grup, habilitats de comunicació, etc i el personal pel que fa a la nostra relació amb els mètodes densenyament innovadors.● No es requereix programari especial per a la creació de casos com les eines són totalment basat en xarxa i dusuari autenticat. Això va significar que els estudiants puguin tenir accés al seu treball com i quan volen, sempre que no tenien accés a Internet.
 16. 16. University of Edinburgh - Virtual patientcases developed by students using LabyrinthDesavantatges No s’han descrit.

×