UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
AN UNIVERSITAR: ...
Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţele educaţiei, Specializarea Psihopedagogi...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
  FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
  DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
 ...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
UNIVERS...
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA...
PERSPECTIVELE STUDENŢILOR LA ABSOLVIRE: CICLUL LICENŢĂ (3ani),
DOMENIUL ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI:


PENTRU SPECIALIZAREA PEDAGO...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plan Inv

3,308 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan Inv

 1. 1. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI AN UNIVERSITAR: 2008-2011 DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DURATA STUDIILOR: Ciclul I (Licenţă), 3 Ani/ 180 Credite (60 Credite/ An de studii) FORMA STUDIILOR: ZI Domeniul de studii universitare ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, pentru ciclul I Licenţă se structurează după un prim an de studii unitar (trunchi comun) în trei specializări aferente, ce se derulează pe următorii doi ani de studii şi se finalizează cu examen de lincenţă în domeniul de studii omonim, ce specifică specializarea respectivă, după cum urmează:  Specializarea PEDAGOGIE  Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ  Specializarea PEDAGOGIE – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR  În anul universitar 2008/2009,prima medie obţinută de către candidaţi la cilclul licenţă în cadurl concursului de admitere 9,78, iar unltima medie este 6,29 Competenţele absolvenţilor Domeniului ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, în ansamblul lui, reprezintă socluri de competenţe pentru o carieră esenţialmente educaţională, de nivel pre- liceal, atât în învăţământul general, cât şi în cel special. Pentru nivelul liceal este necesară absolvirea ciclului de master şi completarea modulului pedagogic al DPPD în consecinţă. Toate cele 3 specializări ale domeniului ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI au în planurile de învăţământ aferente toate disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic al DPPD, absolvenţilor domeniului echivalându-lu-se prin lege formarea ca şi cadre didactice pentru ciclurile pre-liceale. Disciplinele de învăţământ cuprinse în planurile de învăţământ ale domeniului ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI se regăsesc şi în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate. Orele se pot desfăşura şi în regim comasat, în funcţie de condiţiile obiective. SPECIFICAŢII PENTRU SPECIALIZĂRILE AFERENTE: Specializarea PEDAGOGIE Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţele educaţiei, Specializarea Pedagogie Competenţe profesionale: Specializarea asigură competenţe generale şi specifice în domeniile: profesor discipline psiho-pedagogice (cu condiţia absolvirii unui masterat de specialitate), predare ştiinţe sociale gimnaziu, profesor de sprijin, consiliere/orientare şcolară şi profesională, referent de specialitate în învăţământ, coordonator programe educaţionale, profesor documentarist, profesor „Cultură civică/educaţie civică” nivel gimnaziu, animator socio-educativ, profesor –educator în reţeaua MAI (centre de reeducare minori, penitenciare), mediator cultural-educativ, redactori de specialitate în presa pedagogică, asistent de cercetare pedagogică (în centre/ instituţii de cercetare ştiinţifică de profil). Absolvenţii acestei specializări au competenţe de educaţie şi formare pentru orice ofertă de tip educaţional.
 2. 2. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţele educaţiei, Specializarea Psihopedagogie Specială Competenţe profesionale: Specializarea asigură competenţe generale şi specifice în domeniile: educator-învăţător în educaţia specială, profesor de educaţie specială, profesor sau asistent logoped, profesor de sprijin, profesor itinerant, profesor de educaţie timpurie, psihopedagog, profesor de educaţie vizuală, consilier şcolar, profesor pentru abilitarea copiilor cu eşec şcolar, expert comisie psiho-diagnoză. Specializarea PEDAGOGIE- ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţele educaţiei, Specializarea Pedagogi e- Învăţământ primar şi preşcolar Competenţe profesionale: Specializarea asigură competenţe generale şi specifice în domeniile: profesor pentru învăţământ preşcolar, profesor pentru învăţământ primar Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: An III, semestrele 1 şi 2 Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: anul III, semestrul II, luna iunie Perioada de desfăşurare a examenului de licenţă: luna iulie Conţinutul examenului de licenţă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Credite la examenul de licenţă : 20 credite suplimentar celor 180 credite pentru cei trei ani de studii parcurşi. Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Rector, Prof. univ. dr. Ioan Talpoş
 3. 3. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008 – 2011 ANUL I de studiu (trunchi comun per domeniu de studii) Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L CS L evaluare DISCIPLINE OBLIGATORII I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE (obligatorii) 1. Fundamentele psihologiei SE111 2 1 - - - - Ex. 5 2. Fundamentele pedagogiei SE112 2 2 - - - - Ex. 6 3. Fundamentele SE113 2 2 - - - - Ex. 6 psihopedagogiei speciale 4. SE124 - - - 2 2 - Ex. 6 Teoria şi metodologia curriculum-ului II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE (obligatorii) 5. SE115 2 1 - - - - Col. 5 Psihologia dezvoltării 6. SE126 - - - 1 2 - Ex. 4 Metode şi tehnici de muncă intelectuală şi învăţare eficientă 7. Psihologia educaţiei SE127 - - - 2 1 - Ex. 5 8. SE128 - - - 2 1 - Ex. 5 Psihologia personalităţii 9. Psihopedagogia copiilor SE119 2 2 - - - - Ex. 5 cu dificultăţi de învăţare 10. Practică de specialitate 2 Col. 2 11. Practică de specialitate 2 Col. 2 III. DISCIPLINE COMPLEMENTARE (obligatorii) 12. Tehnologii informaţionale SE1210 - - - 2 - 2 Col. 5 şi de comunicare 13. Limbă străină SE1111 - 2 - - - - Col. 2 14. Limbă străină SE1212 - - - - 2 - Col. 2 TOTAL 10 10 2 9 9 4 60 Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Rector, Prof. univ. dr. Ioan Talpoş
 4. 4. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008 – 2011 ANUL II de studiu – SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L C S L evaluare I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE (obligatorii) 14. SE2114 2 2 - - - - Ex. 6 Teoria şi metodologia instruirii 15. SE2215 - - - 2 2 - Ex. 6 Teoria şi metodologia evaluării 16. SE2216 - - - 2 2 - Ex. 6 Metodologia cercetării psihopedagogice şi analiza datelor II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE (obligatorii) 17. Introducere în logopedie SE2117 1 - 2 - - - Col. 4 18. SE2218 - - - 1 - 2 Col. 4 Terapia tulburărilor de limbaj 19. Introducere în SE2119 2 - 2 - - - Ex. 6 psihodiagnostic 20. SE2220 - - - 2 - 2 Ex. 6 Evaluare şi psihodiagnostic special 21. Psihopedagogia copilului SE2121 2 1 - - - - Ex. 5 cu tulburări emoţional- comportamentale 13. SE2113 1 1 - - - - Ex. 3 Asistenţa socială a persoanelor în dificultate 22. Didactica învăţământului SE2222 - - - 1 1 - Ex. 3 special şi integrat 23. Psihopedagogia SE2123 1 1 - - - - Col. 3 deficienţilor neuromotori 24. SE2124 1 1 - - - - Col. 3 Metodologia intervenţiei psihopedagogice 25. SE2225 - - - 2 1 - Ex. 5 Educaţie integrată TOTAL 10 6 4 10 6 4 60 IV. DISCIPLINE FACULTATIVE 26. SE2126 - - 2 - - Col. 2 Strategii educaţionale centrate pe elev 27. SE2227 - - - 2 - - Col. 2 Teoria şi practica activităţilor extraşcolare 28 SE2228 - - 2 - - 2 Col 2 Limbă străină Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu  Creditele obţinute la disciplinele facultative acordă suplimentar celor 60 de credite obligatorii pe an.
 5. 5. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008 – 2011 ANUL III de studiu: SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credi disciplină C S L C S L evaluare te I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE (obligatorii) 27. Psihopedagogia deficienţilor de intelect SE3119 2 1 - - - - Ex. 5 28. Metodologia educării şi instruirii SE3220 - - - 2 1 - Ex. 5 deficienţilor de intelect 29. Psihopedagogia deficienţilor de auz SE3121 2 1 - - - - Ex. 5 30. Metodologia educării şi instruirii SE3222 - - - 2 1 - Ex. 5 deficienţilor de auz 31. Psihopedagogia deficienţilor de vedere SE3123 2 1 - - - - Ex. 5 32. Metodologia educării şi instruirii SE3224 - - - 2 1 - Ex. 5 deficienţilor de vedere 33. Introducere în psihopatologie şi SE3125 1 1 - - - - Col. 3 psihoterapie 34. Practică pedagogică SE3126 - - 4 - - - Col. 4 35. Practică pedagogică SE3227 - - - - - 4 Col. 4 36. Practică de specialitate în relaţie cu SE3228 - - - - - 3 Col. 3 licenţa MODUL OPŢIONAL (4 din 6) 37. Psihoterapie cognitiv-comportamentală SE3129 2 1 - - - - Ex. 5 38. Bazele intervenţiei timpurii SE3230 - - - 2 - - Ex. 4 39. Terapie ocupaţională pentru deficienţi SE3131 1 1 - - - - Col. 3 40. Recuperarea şi educaţia copiilor cu SE3232 - - - 2 - - Col. 4 deficienţă multiplă 41. Evaluarea nevoilor şi optimizarea SE3133 2 1 - - - - Ex. 5 calităţii vieţii pentru persoanele cu deficienţă 42. Psihologia sănătăţii şi educaţie pentru SE3234 - - - 2 - - Ex. 4 sănătate TOTAL 10 6 4 10 3 7 60 IV. DISCIPLINE FACULTATIVE 45. Managementul comportamentelor SE3116 1 1 - - - - Col. 2 disruptive în grupul educaţional 46. SE3117 1 1 - - - - Col. 2 Multimedia în educaţie Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Rector, Prof. univ. dr. Ioan Talpoş  Creditele obţinute la disciplinele facultative acordă suplimentar celor 60 de credite obligatorii pe an.
 6. 6. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008 – 2011 ANUL II de studiu – SPECIALIZAREA PEDAGOGIE Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L C S L evaluare I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE (Obligatorii) 1. SE211 2 2 - - - - Ex. 6 Teoria şi metodologia instruirii 2. SE222 - - - 2 1 - Ex. 5 Teoria şi metodologia evaluării 3. SE213 2 2 - - - - Ex. 6 Metodologia cercetării psihopedagogice şi analiza datelor II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE (Obligatorii) 4. Doctrine pedagogice SE214 2 1 - - - - Ex. 4 5. SE215 2 1 - - - - Ex. 4 Sociologia educaţiei 6. Managementul SE226 - - - 2 1 - Ex. 5 educaţional 7. Dezvoltare curriculară şi SE227 2 2 - - - - Ex. 5 învăţare bazată pe proiecte 8. Consiliere SE218 - - - 2 2 - Ex. 5 psihopedagogică 9. SE229 - - - 2 1 - Ex. 5 Educaţia adulţilor 10. Comunicare educaţională SE2210 - - - 1 1 - Col. 2 11. SE2211 - - - 2 1 - Ex. 5 Teoria şi practica educaţiei civice 12. SE2112 - - - - - 2 Col. 2 Practică de specialitate 13. - - 4 - - - Col. 4 Practică pedagogică TOTAL 10 8 4 11 7 2 60 Şef Catedră, Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Decan, Prof. univ. dr. Anca Munteanu
 7. 7. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008– 2011ANUL III de studiu: SPECIALIZAREA PEDAGOGIE Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L C S L evaluare I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE 1. Managementul clasei de SE311 2 2 - - - - Ex. 5 elevi 2. SE312 2 1 - - - - Ex. 5 Educaţie interculturală 3. SE323 - - - 2 1 - Ex. 5 Politici educaţionale 4. SE324 - - - 2 1 - Ex. 5 Educaţie la distanţă 5. SE315 2 1 - - - - Ex. 6 Pedagogie comunitară 6. SE326 - - - 2 1 - Ex. 5 Pedagogie comparată 8. SE317 - - 4 - - - Col. 4 Practica pedagogică 9. Practica de specialitate SE328 - - - - - 3 Col. 3 10. Practica de cercetare SE3210 - - - - - 2 Col. 2 pentru lucrarea de licenţă MODUL OPŢIONAL I 11. Modele de predare SE3111 2 1 - - - - Ex. 5 12. Educaţie antreprenorială SE3212 2 1 - - - - Ex. 5 13. Învăţare SE3113 2 1 - - - - Col. 5 intergeneraţională MODUL OPŢIONAL II 14 Psihopedagogia SE3115 - - - 2 1 - Col. 5 creativităţii 15. Psihopedagogia familiei şi SE3216 - - - 2 1 - Ex. 5 consiliere familială 16. Educaţie integrată SE3218 - - - 2 1 - Col. 5 TOTAL 10 6 4 10 5 5 60 NOTĂ: Se va opta obligatoriu pentru 2 dintre cele 3 discipline opţionale din fiecare modul (pentru asigurarea nr. de credite necesar per semestru) Şef Catedră, Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Decan, Prof. univ. dr. Anca Munteanu
 8. 8. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008 – 2011 ANUL II de studiu – SPECIALIZAREA PEDAGOGIE – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L C S L evaluare I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 28. SE2128 2 1 - - - - Ex. 5 Teoria şi metodologia instruirii 29. Teoria şi practica evaluării SE2229 - - - 2 1 - Ex. 5 30. SE2230 - - - 2 1 - Ex. 5 Asistenţa socială a persoanelor în dificultate/Pedagogie socială/Pedagogie comunitară III. DISCIPLINE DE SPECIALITATE 31. SE2131 2 1 - - - - Col. 5 Metodologia cercetării psihopedagogice şi analiza datelor 32. SE2232 2 1 - - - - Ex. 5 Limba română 33. SE2133 2 1 - - - - Ex. 5 Literatura română şi literatura pentru copii 34. SE2234 - - - 2 1 - Ex. 5 Metodica activităţilor de educare a limbajului 35. Metodica predării limbii şi SE2235 - - - 2 1 - Col. 5 literaturii române 36. SE2136 2 1 - - - - Ex. 5 Matematică 37. Psihopedagogia jocului SE2237 - - - 2 1 - Ex. 5 38. Practica pedagogică în SE2138 - - 6 - - - Col. 5 învăţământul primar 39. SE2239 - - - - - 6 Col. 5 Practica pedagogică în învăţământul preşcolar TOTAL 10 5 6 10 5 6 60 Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Rector, Prof. univ. dr. Ioan Talpoş
 9. 9. UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE DOMENIUL UNIVERSITAR: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2008– 2011 ANUL III de studiu: SPECIALIZAREA PEDAGOGIE – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Nr. Denumirea disciplinei Cod Sem. I Sem. II Forma Nr. crt. de credite disciplină C S L C S L evaluare I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE (OBLIGATORII) 39. SE3139 2 1 - - - - Ex. 4 Educaţie muzicală şi metodică 40. SE3240 - - - 2 1 - Ex. 4 Educaţie plastică şi metodică 41. SE3141 1 1 - - - - Col. 4 Metodica abilităţilor practice 42. SE3242 - - - 2 1 - Ex. 4 Metodica activităţilor de educaţie civică 43. Pedagogia învăţământului SE3143 2 1 - - - - Ex. 4 preşcolar şi primar I 44. Managementul clasei de SE3245 - - - 2 1 - Ex. 4 elevi şi managementul grupei de preşcolari 46. SE3146 2 1 - - - - Ex. 4 Metodica activităţii matematice 47. SE3247 - - - 2 1 - Col. 4 Ştiinţe, cunoaşterea mediului şi metodică 48. SE3148 2 1 - - - - Ex. 4 Educaţie fizică, educaţie psihomotrică şi metodică 49. SE3149 - - 4 - - - Col. 4 Practica pedagogică în învăţământul preşcolar 50. SE3250 - - - - - 4 Col. 4 Practica pedagogică în învăţământul preşcolar 51 Practica pedagogică în SE3157 - - 4 - - - Col. 4 învăţământul primar I SE3258 - - - - - 4 Col. 4 Practica pedagogică în învăţământul primar II 51. SE3151 2 1 - - - - Ex. 4 Metodica predării aritmeticii 53. Istorie şi metodica predării SE3153 2 1 - - - - Ex. 4 istoriei 54. SE3254 - - - 2 1 - Ex. 4 Geografie şi metodică TOTAL 13 7 8 10 5 8 64 Decan, Şef catedră, Prof. univ. dr. Anca Munteanu Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu Rector, Prof. univ. dr. Ioan Talpoş
 10. 10. PERSPECTIVELE STUDENŢILOR LA ABSOLVIRE: CICLUL LICENŢĂ (3ani), DOMENIUL ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI: PENTRU SPECIALIZAREA PEDAGOGIE  Profesor de educaţie civică  Profesor- consilier  Profesor-educator în reţeaua MAI  Profesor –documentarist  Mediatoe cultural –educativ  Animator socio.educativ  Referent de specialitate în centre interşcolare  Sistent programe educative nonguvernamentale  Asistenţi în departamentele centrale/judeţene/instituţionale de curriculum şi evaluare educaţională  Redactori de specialitate în presa pedagogică  Asistent de cercetare pedagogică  Cadru didactc universitar pentru specialitatea PEDAGOGIE sau DPPD  Responsabil cu formarea continuă în departamentele de profil din cadrul instituţiilor MAI PENTRU SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA  Educator-învăţător în educaţia specială  Profesor de educaţie specială  Profesor logoped sau asistent logoped  Profesor de sprijin  Profesor itinerant  Psihope4dagog  Profesor de educaţie vizuală  Profesor pentru abilitarea copiilor cu eşec şcolar  Cadru didactic universitar pentru specializarea PSIHOPEDAGOGIE PENTRU SPECIALIZAREA PEDAGOGIE- ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR:  Profesori pentru învăţământul primar din şcoli generale  Profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţe Notă În baza absolvirii unui masterat de 2 ani, profesiile mai sus amintite pot fi exercitate şi la nivel liceal (cu excepţia absolvenţilor specializării Pedagogie Învăţământ Primar şi Preşcolar

×