Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Що змінило відключення мобільного зв’язку в Донецьку?

2,979 views

Published on

Відключення останнього великого українського оператора мобільного зв’язку на частині території Донецької області, яка є непідконтрольною українській владі, погіршує комунікацію між громадянами України з обох боків лінії розмежування та сприяє посиленню пропагандистського та фінансового впливу угруповання “Донецька народна республіка”. Дані дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва свідчать, що 49% мешканців підконтрольних українській владі районів Донбасу підтримують зв’язки з родичами на непідконтрольній території. Лінію розмежування щоденно пересікають більше 20 тисяч громадян. Дослідження громадської організації “Детектор Медіа”, проведене в 2017 році, встановило, що більшість громадян в прифронтових районах довіряють рідним та близьким при отриманні новин, а це означає, що інформація передається під час неформального спілкування, в тому числі, засобами мобільного зв‘язку.

На початку 2018 року самопроголошена влада в окремих районах Донецької області розпочала процес встановлення монополії на мобільний зв’язок на непідконтрольній українському урядові території. Це є продовженням політики угруповання “ДНР” з інтенсифікації та розвитку джерел прибутків бюджету.

Офіційні економічні контакти з підприємствами на непідконтрольній території були припинені ще у березні 2017 року після їх захоплення самопроголошеними органами влади та рішення Ради національної безпеки та оборони України про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування. Отримавши контроль над промисловими та іншими підприємствами, в тому числі і в сфері мобільного зв’язку, угруповання “ДНР” створює джерела для власного фінансування в 2018-2019 роках.

Сьогодні офіційна українська влада має обмежений вплив на ситуацію на захоплених підприємствах. Так само український уряд не впливає і на процедуру відновлення мобільного зв’язку. Зауважимо, Україна має доступні канали міжнародного впливу для вирішення цього питання, яке отримало риси гуманітарного характеру через те, що більше 1 мільйону осіб під загрозою залишитись доступу до постійного мобільного зв’язку, необхідного не тільки для спілкування з родичами, а й для вирішення багатьох нагальних потреб (доступ до банківського рахунку, зв’язок з українськими органами влади та правопорядку тощо).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Що змінило відключення мобільного зв’язку в Донецьку?

  1. 1. 1 Аналітичний центр громадської організації «Донецький інститут інформації» 1 Каждый четвертый житель Донбасса поссорился с родственниками из-за военного кон- фликта 2 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування 3 Главный источник информации для жителей Донбасса – родственники, знакомые, друзья – эксперт 4 РНБО вирішила припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення Відключенняостанньоговеликогоукраїнсько- го оператора мобільного зв’язку на частині те- риторії Донецької області, яка є непідконтроль- ною українській владі, погіршує комунікації між громадянами України по обидві сторони лінії розмежування та сприяє посиленню пропа- гандистського впливу угруповання «Донецька народна республіка». Це підтверджують дані дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Так, 49% мешканців під- контрольних українській владі районів Донбасу підтримують зв’язки з родичами на непідкон- трольній території1 . Лінію розмежування що- денно пересікають більше 20 тисяч громадян2 . Дослідження громадської організації «Детек- тор Медіа», проведене в 2017 році, встановило, що більшість громадян в прифронтових райо- нах довіряють рідним та близьким при отри- манні новин, а це означає, що інформація пере- дається під час неформального спілкування, в тому числі, засобами мобільного зв‘язку3 . На початку 2018 року самопроголошена вла- да в окремих районах Донецької області розпо- чала процес встановлення монополії на мобіль- ний зв’язок на непідконтрольній українському урядові території. Це є продовженням політики угруповання «ДНР» з інтенсифікації та роз- витку джерел прибутків їхнього бюджету. Нагадаємо, що всі офіційні економічні кон- такти з підприємствами на непідконтрольній території були припинені ще у березні 2017 року після їх захоплення самопроголошеними органами влади та рішення Ради національ- ної безпеки та оборони України про тимчасове припинення переміщення вантажів через лі- нію розмежування4 . Отримавши контроль над промисловими та іншими підприємствами, в тому числі і в сфері мобільного зв’язку, угру- повання «ДНР» створює джерела для власно- го фінансування в 2018-2019 роках. Сьогодні офіційна українська влада має об- межений вплив на ситуацію на захоплених підприємствах. Так само український уряд не впливає і на процедуру відновлення мобіль- ного зв’язку. Зауважимо, Україна має доступні канали міжнародного впливу для вирішення цього питання, яке отримало риси гуманітар- ного характеру через те, що більше 1 мільйо- ну осіб залишаться без мобільного зв’язку, необхідного не тільки для спілкування з роди- чами, а й для вирішення багатьох нагальних потреб (доступ до банківського рахунку, зв’я- зок з українськими органами влади та право- порядку тощо). Резюме Що змінило відключення мобільного зв’язку в Донецьку? Аналітичний звіт Аналітична група ГО «Донецький інститут інформації». Автор: Віталій Сизов. Редактор: Олексій Мацука. Березень 2018
  2. 2. 2 11 січня 2018 року на території непідконтроль- них районів Донецької та Луганської областей зник зв’язок мобільного оператора «Vodafone-У- країна» (далі — компанія Vodafone). Кінцевим бенефіціаром компанії, що працює під міжна- родним брендом, є російський мільярдер Во- лодимир Євтушенков, який також контролює діяльність російського оператора зв’язку «МТС». За даними Єдиного державного реєстру юри- дичних, фізичних осіб — підприємців та гро- мадських формувань станом на 21.03.2018 року. 12 січня 2018 року компанія Vodafone поінфор- мувала про пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в зоні проведення антитерорис- тичної операції. Аналогічні випадки вже були в 2017 році, але тоді зв’язок вдалося відновити5 . Після початку бойових дій та втрати контр- олю української влади над цими територіями, компанія припинила технічне обслуговування своїх мереж та керувала ними дистанційно. Представники компанії заявили, що станом на січень більше третини обладнання, розта- шованого на непідконтрольній Україні терито- рії, знаходиться в неробочому стані6 . Vodafone повідомив, що він звернувся «до всіх відповідальних інстанцій, включаючи українські адміністрації Луганської та Доне- цької областей, Спільний центр з контролю і координації припинення вогню, місію ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до «сірої» зони»7 . 17 січня компанія повідомила, що «ремонтні роботи з усунення пошкоджень волоконно-о- птичного кабелю розпочались»8 . 19 січня було повідомлено про завершення ремонтних робіт з відновлення зв’язку. У Лу- ганській області послуги зв’язку були від- новлені. У Донецькій області мережа не від- новила роботу. У компанії припустили, що, ймовірно, обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання9 . 21 січня «ДНР» повідомила про запуск біль- ше 100 захоплених станцій українського оператора Life задля того, щоб задовольнити «підвищений попит» на зв’язок власного мо- більного оператору «Фенікс»10 . «Фенікс» — це «державне підприємство» (також використовується назва «республікан- ський оператор зв’язку»), створене в 2015 році на базі захопленого обладнання української компанії «Київстар»11 . В Донецьку виник попит на картки опера- тора «ДНР». Їх купували швидше, ніж встига- ли здійснювати поставки в точки продажу12 . Мережі не витримували навантаження13 . 26 січня Представник України в Тристорон- ній контактній групі в Мінську Леонід Кучма звернувся до віце-прем’єр-міністра — міні- стра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка з проханням вирішити про- блему з мобільним зв’язком у Донецьку14 . Зубко переадресував це питання Націо- нальній комісії, що здійснює державне врегу- лювання у сфері зв’язку та інформатизації. В комісії повідомили авторам, що за їхньою ін- формацією, отриманою від компанії Vodafone, надання послуг на території непідконтроль- Історія питання 5 «МТС» будет работать в Республиках до последнего 6 До уваги абонентів у Луганській області 7 До уваги абонентів Донецької та Луганської областей 8 До уваги абонентів Донецької та Луганської областей 9 Інформація для клієнтів на сході України 10 В «ДНР» заявили о контроле над сотней станций Lifecell 11 В Донбассе «Киевстар» отключил мобильную связь из-за захвата офиса в Донецке 12 В Донецке по-прежнему очереди за стартовыми пакетами «Феникса» 13 В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи 14 Кучма просит разобраться, почему в ОРДО не работает Vodafone
  3. 3. 3 них районів Донецької області неможливе через призупинення з 19.01.2018 року робо- ти об’єктів мережі, зокрема, комунікаційного майданчика у м. Донецьк (вул. Ілліча, 111-б) і транзитних майданчиків у м. Торез (вул. Фа- брична, 2) та м. Дебальцеве (вул. Жовтнева, 84). Точні причини такого призупинення (зне- струмлення, відключення/пошкодження об- ладнання або інше) наразі не встановлені. Питання відновлення роботи українського мобільного оператора неодноразово обгово- рювалося в ході Мінських перемовин на за- сіданнях економічної підгрупи протягом 2018 року, але зв’язок так і не було відновлено. Учасники перемовин звинувачували один одного в небажані вирішувати проблему. «Це робиться, тому що окупаційній ад- міністрації чим гірше, тим краще… Оку- паційна влада зацікавлена ​​у розриві гума- нітарних і економічних зв’язків окупованих територій з Україною...(Після виходу Росії з СЦКК — прим. ред.) росіяни не беруть на себе відповідальність за гарантії безпеки на час проведення ремонтних робіт, тому зараз немає можливості їх провести», — заявила 15 лютого представник України у гу- манітарній підгрупі на Мінських перемовинах Ірина Геращенко15 . «На жаль, від України були тільки заяви, що вони є прихильниками відновлення зв’язку Vodafone, але в якісь конкретні кроки це не вилилося. Відповідно, у нас є пропозиції, що потрібно робити», — 9 лютого заявив член угруповання «ДНР», який був присутній на за- сіданні Тристоронньої контактної групи з мир- ного врегулювання ситуації на сході України в Мінську Денис Пушилін16 . 29 січня «міністерство зв’язку» при органі- зації «ДНР» через засоби масової інформації запропонувало компанії Vodafone запустити альтернативний варіант зв’язку через терито- рію Росії17 . В компанії скептично оцінили таку можливість, тому що на непідконтрольній те- риторії не працює жоден російський мобіль- ний оператор. 12 лютого заступник голови Донецької облас- ної військово-цивільної адміністрації Віктор Ремський припустив, що зв’язок на території Донецької області відновлено не буде через позицію Російської Федерації та підконтроль- ній їй організації «Донецька народна респу- бліка». Нібито представники «ДНР» вимага- ють від Vodafone погасити борг за спожиту електроенергію. Ремський наголосив, що компанія була готова для переговорів та від- новлення зв’язку, проте саме позиція «ДНР» не дозволила це зробити18 . Надалі представники «ДНР» заявляли, що відновлення зв’язку можливе за наявно- сті «політичної волі» української влади, але поки вони, нібито, не отримали відповіді від компанії Vodafone та української сторони на пропозицію сприяти у відновленні робо- ти19 . Також вони наголосили, що відсутність зв’язку пов’язана не з боргами за спожива- ну електроенергію, а з пошкодженням лінії зв’язку20 . 12 березня речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер повідомила, що у Мінську сто- рони знову домовилися відновити мобільний зв’язок21 . 15 Геращенко: на Lонбассе нет гарантий безопасности для восстановления связи Vodafone 16 Киев для восстановления в ДНР связи Vodafone не сделал ничего кроме голословных заявлений – Пушилин 17 «ДНР» предложила Vodafone наладить связь через Россию 18 В ДонОВГА заявили, что связь Vodafone в Донецке не возобновится 19 Для восстановления «Vodafone» нужна политическая воля Киева, заявили в ДНР 20 В «ДНР» утверждают, что исчезновение связи Vodafone не связано с долгами оператора 21 У Мінську домовилися про відновлення мобільного зв’язку на Донбасі – Оліфер
  4. 4. 4 В лютому 2018 року Vodafone був єдиним великим українським оператором мобільно- го зв’язку на непідконтрольній території. Він надавав послуги абонентам по обидві сто- рони лінії розмежування. Загалом в Україні є 3 великих оператора мобільного зв’язку: «Vodafone», «Київстар» та «Life». Ще в 2015 році на непідконтрольній території припинив свою роботу «Київстар»22 , а в 2017 — «Life»23 . Зараз для мешканців непідконтрольної ча- стини Донецької області є доступним мобіль- ний оператор «ДНР» — «Фенікс», який було створено, як вже зазначали вище, на базі захоплених потужностей українського опера- тора «Київстар». Хоча «Фенікс» не був попу- лярним серед місцевих мешканців до зник- нення зв’язку українського оператора, вже в грудні 2017 року, напередодні втрати зв’язку, представники «ДНР» заявляли, що у їхнього оператора 625 тисяч абонентів24 . Щоправда, не всі з них були активними користувачами. Послугами цього оператора можна користува- тись лише на непідконтрольній українському урядові території — за лінією розмежування «Фенікс» не працює. Пріоритет для мешканців непідконтрольної частини Донбасу залишався за Vodafone, тому що цей мобільний оператор давав мож- ливість спілкуватися з абонентами на підкон- трольній території, якість послуг була вищою за «Фенікс». У громадян України, що мешка- ють на непідконтрольній території, банківські рахунки були «прив’язані» до номерів україн- ського оператора25 . На запит «Донецького інституту інформації» в компанії Vodafone відповіли, що віднови- ти зв’язок не виходить, тому що обладнання відключене від електрики. Представники компанії повідомили, що ситуація в Донецьку технічно нічим не відрізняється від ситуації в Луганську. Тому після «ремонту оптики» робо- та мережі в Луганську відновилася. В Vodafone повідомили про спроби з боку адміністрації «ДНР» змусити компанію платити «податки» угрупованням. Працездатність мережі на не- підконтрольній території до пошкодження ка- белю компанія оцінювала в 60-65%. В пресс-службі Vodafone повідомили, що компанія відкидає можливість налагодити зв’язок за допомогою мережевих російських операторів зв’язку з огляду на те, що більшість мобільних операторів в світі, та — зокрема у Росії — це публічні компанії, які мають діяти в межах законодавства, а «ДНР» не має міжна- родного визнання. Останній оператор Хронологія відключення українського мобільного зв’язку Перспективи відновлення зв’язку 22 «ДНР» захопила обладнання «Київстару» і запустила на його базі нового оператора 23 В ДНР пропала мобильная связь Lifecell 24 Количество абонентов «Феникс» достигло почти 625 тысяч – Минсвязи 25 Жители Донецка: «Мы теперь – настоящее гетто без связи с внешним миром» 2015 2017 2018
  5. 5. 5 Досвід роботи мобільних операторів на те- риторіях з невизначеним статусом з високим ступенем вірогідності може бути впровадже- ний і в Донецьку. «Сірими територіями» автори визнача- ють ті, які знаходяться під контролем Росії, а саме — самопроголошені республіки на території Кавказу, Придністров’є та анек- сований Крим, а також — окремі райони Донецької та Луганської областей України. Великі російські публічні компанії намага- ються не працювати на цих територіях від- крито. Навіть на тих, які офіційно були ви- знані російською владою. У Криму було створено декілька місцевих операторів, зареєстрованих за російським за- конодавством. Зв’язок великих публічних ро- сійських операторів працює у Криму за умов «технічного роумінгу», що призводить до його подорожчання 29 . Ситуація, подібна на ту, що склалася на Дон- басі, спостерігається в невизнаному Придні- стров’ї. Наразі там працює єдиний оператор, але на відміну від території, підконтрольної «ДНР», він не є «державним», це приватний оператор — «Інтерднестрком». На сайті ком- панії вказано, що її офіс розташований у місті Тирасполь, проте не Придністров’я, а Молдо- ви, хоча Тирасполь — це столиця невизнаної республіки. Цей оператор є партнером місце- вої компанії «Шеріф», яка веде діяльність у багатьох економічних сферах Придністров’я. В Україні партнером «Інтерднестрком» є «Інтертелеком»30 . Ці компанії були пов’язані через засновників31 . В 2016 році Служба без- пеки України проводила обшук в офісі укра- їнської компанії. Приводом для обшуку були підозри в облаштуванні несанкціонованого каналу зв’язку з Кримом32 . Після анексії Криму за російським законодавством була заснова- на і розпочала діяльність компанія з подібною Приблизну кількість активних абонентів на непідконтрольній території Донецької області представникикомпаніїоцінилив1мільйоносіб. На засіданні Комітету з питань прав люди- ни, національних меньшин і міжнаціональ- них відносин Верховної ради України 15 січ- ня директор з корпоративного управління та контролю компанії «Vodafone-Україна» Олег Проживальський припустив, що «ДНР» має намір захопити обладнання компанії та ви- користовує ситуацію задля цього26 . Частково тезу про захоплення не облад- нання, а ринку підтвердив «міністр зв’язку «ДНР» Віктор Яценко. Він заявив, що не спо- дівається побачити у Донецьку та Луганську великих російських операторів зв’язку, тому що цього не відбулося навіть в анексованому Росією Криму. Тому адміністрація «ДНР» має намір розвивати місцевого27 оператора. Також Яценко заявив про можливість переходу «Фе- нікса» на російську нумерацію28 . 26 www.facebook.com/olesya.grin2 27 В «ДНР» не видят перспектив для появления российских операторов 28 В «ДНР» заявили о скором переходе своего оператора на нумерацию РФ 29 «Мегафон» и МТС могут получить предписания из-за высоких тарифов в Крыму – анти- монопольная служба 30 Автоматический международный роуминг в CDMA сетях 31 Республика Шериф 32 После обысков СБУ «Интертелеком» возобновил работу сети по всей Украине Як працює зв’язок на «сірих територіях» під контролем Російської Федерації
  6. 6. 6 В Донецьку з українських операторів зараз працює зв’язок лише компанії «Інтертеле- ком»37 , хоча на сайті компанії у розділі про територію покриття, відсутня територія непід- контрольних районів Донецької та Луганської областей. Цей оператор до війни був більш ві- домий як провайдер з надання послуг інтер- нету, мав відносно невелику кількість абонен- тів мобільного зв’язку та не входив до ТОП-3 мобільних операторів України. Також для зв’язку з Донецьком можна використовувати різноманітні комп’ютерні програми, мобільні додатки та дзвонити через Російську Феде- рацію на номери «Феніксу» або стаціонарні телефонні номери. Відключення зв’язку «Vodafone-Україна» спричинило підвищений попит на картки опе- ратора «Фенікс». За інформацією генерального директора «державного підприємства» «рес- публіканський оператор зв’язку «Фенікс» Ан- дрія Рудниченка, станом на 1 січня 2017 року у оператора було 450 тисяч активних абонен- тів, на початок лютого — вже 800 тисяч38 . За словами Рудниченка, «ці люди не просто ку- пили картки, але активно їх використовують», але перевірити достовірність цієї інформації неможливо. Якщо до відключення українсько- го оператора за розрахунками планували про- давати по 30 тисяч стартових пакетів «Фенік- су» в місяць, то після відключення «Vоdafone» стартові пакети почали виготовляти по 100 тисяч на тиждень. За інформацією Рудничен- ка, захоплені станції оператора «Life» дозво- лять обслуговувати 1-1,5 мільйони абонентів, тобто перекрити долю ринку «Vodafone». назвою «Інтертелеком», яка зараз, за пові- домленнями її сайту, припиняє свою роботу в Криму33 . У частково визнаних Російською Федерацією Південній Осетії та Абхазії працюють місцеві оператори зв’язку, деякі під брендом великих російських компаній34 . На невизнаних світом територіях, підкон- трольних Росії, місцеві мобільні оператори мають високу рентабельність та є одними з головних платників податків. Зареєстрований в Росії кримський мобіль- ний оператор «К-телеком», що працює під брендом Win Mobile) в 2016 році показав надприбутковість. За повідомленнями ро- сійських медіа, його чистий прибуток зріс до 5,86 мільярдів російських рублів (приблиз- но 100 мільонів доларів). За підрахунками російського видання «Ведомости», рента- бельність оператора в 2016 році склала 54%. Це значно вище, ніж в інших операторів. Надприбутки можуть поступати за рахунок великих російських операторів, які вимушені користуватися роумінгом компанії35 . «К-те- леком» є одним з найбільших платників по- датків у Криму. Монополіст Придністров’я «Інтерднестр- ком» роками стабільно входив до трійки най- більших платників податків до бюджету цієї невизнаної республіки36 . Зліт «Феніксу» 33 Уважаемые абоненты! 34 «Остелеком» предупреждает о сбоях в сети из-за плановых работ 35 Крымский «К-телеком» оказался намного рентабельнее российских операторов 36 Самые крупные 37 В «ДНР» доступен украинский мобильный оператор «Интертелеком» 38 «Место встречи»: Андрей Рудниченко, гендиректор ГП «Республиканский оператор связи «Феникс»
  7. 7. 7 «Міністр зв’язку» «ДНР» Віктор Яценко на початку березня 2018 року заявив, що з мо- менту зникнення зв’язку українського опера- тора було продано 500 тисяч карток «Фенік- су» та ще 500 тисяч потенційних абонентів стоять в чергах. Він оцінив загальну кількість абонентів «Феніксу» в 1 мільйон. Ця цифра збігається з даними про приблизну кількість абонентів «Vodafone», отриманими від пред- ставників компанії. За словами Яценка, картки для «Феніксу» виготовляє російське підприємство на терито- рії Російської Федерації зі швидкістю 100 ти- сяч карток в тиждень, а планують виготовляти зі швидкістю 200 тисяч на тиждень39 . За сло- вами Яценка, до відключення зв’язку компанії «Vodafone-Україна» її послугами користува- лись навіть окремі представники керівництва «ДНР», що, по версії Яценка, давало змогу українським спеціальним службам України відстежувати їхні контакти та переміщення. Зараз «Фенікс» перетворюється на монопо- ліста на непідконтрольній території, при цьому, якість його послуг залишається вкрай низькою. Користувачі скаржаться на перебої в його ро- боті. Неодноразово зв’язок просто зникав40 . На Наслідки відключення Vodafone у Донецьку 39 Министр связи ДНР Виктор Яценко о ситуации с мобильной связью в республиках. SIM- карты за 100.000 40 Феникс всё ещё не работает: некоторые женщины остались без поздравлений! 41 «Субботник»: Эфир за 10.03.18 42 Мобильный туризм: жители Донецка едут на окраину, чтобы поймать сигнал Vodafone 43 В бюджете 2018–2020 годов расходы на чиновников, армию и полицию составят 38% місцевих телеканалах, які контролюються угру- пованням «ДНР», з‘являються елементи інфор- маційної кампанії41 з метою формування довіри користувачів до «Феніксу». На непідконтроль- ній території громадяни України шукають окре- мі місця, де зв’язок Vodafone працює. Зазвичай вони наближені до лінії фронту — це крайні точки міста на півдні та півночі42 . Стандартний стартовий пакет оператора «Фенікс» коштує 120 російських рублів (при- близно 55 гривень, або 2 долари). Тільки про- даж додаткових 350-500 тисяч стартових пакетів приніс оператору «ДНР» щонайменше від 42 до 60 мільйонів російських рублів (20- 28 мільйонів гривень чи 750 тисяч — 1 міль- йон 61 тис. доларів ) доходу, не враховуючи додаткові надходження від надання послуг та абонентської плати. Надходження в бюджет «ДНР» від надання послуг зв’язку мають суттєво зрости. В умовах бюджетної економії в Російській Федерації та наявності в Донецьку економічних проблем, пов’язаних з блокадою з боку української вла- ди, це може стати одним з небагатьох дже- рел збільшення податкових надходжень, що зменшить фінансовий тягар для Росії43 . Мешканці Донецька на Привокзальній площі намагаються додзвонитися на підконтрольну територію
  8. 8. 8 • Інтенсифікувати процес пошуку шляхів ви- рішення проблеми на засіданнях Тристорон- ньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України до якої входять упов- новажені групи представників України, ОБСЄ та Росії; • Залучати міжнародні, громадські, волон- терські організації, які працюють у сфері за- хисту прав людини, з метою визнання факту відключення мобільного зв’язку як порушення права людини на комунікацію. • Запровадити державну систему грантової підтримки громадським організаціям та во- лонтерам, які відіграють важливу роль у доне- сенні достовірної інформації щодо дотримання прав громадян на тимчасово окупованій тери- торії; • Міністерству з питань тимчасово окупова- нихтериторійтавнутрішньопереміщенихосіб, Міністерству з питань інформаційної політики розпочати роботу з пошуку спільних моделей співпраці з метою ліквідації розриву в сфері урядової комунікації з мешканцями непідкон- трольних територій, поширення інформації та розвитку інфраструктури; • Раді з питань відновлення та розбудо- ви миру в Україні, яка була створена Розпо- рядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 року, врахувати поточну ситуацію з відключенням мобільного зв’язку і оцінити це як ризик для процесу зміцнення національно- го потенціалу для розбудови стійкого миру та запропонувати шляхи вирішення зазначеної проблеми; • Раді з питань національної єдності, яка була створена Указом Президента України від 11.12.2015 року, включити питання відсутності мобільного зв’язку до розгляду, як ризик для консолідації українського суспільства і запро- понувати оптимальні заходи із врахуванням поточної ситуації, спрямовані на зміцнення національної єдності та розвиток національної свідомості. • Суттєве погіршення зв’язку мешканців непідконтрольної частини Донбасу з «великою» Україною; • Посилення ідеологічного та пропагандиського впливу «ДНР» внаслідок виник- нення інформаційного вакууму; •Посиленняконтролюнадмешканцяминепідконтрольноїтериторіїзбоку«ДНР»; • Оператор «ДНР» «Фенікс» почав отримувати надприбутки; • Зв’язок стає однією з «державних» монополій «ДНР» та джерелом доходів для бюджету бойовиків. Наразі незважаючи на неодноразові раунди переговорів, в тому числі і в Мінському форматі, питання відновлення українського мобільного зв’язку в Донецьку досі не вирішено. Наслідки відключення українського зв’язку Що може зробити Україна: Дослідження підготовлено громадською організацією «ДІІ» за підтримки фонду The National Endowment for Democracy

×