Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intervenció aula

273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intervenció aula

 1. 1. PROPOSTA D’INTERVENCIÓContextualització:Aprofitant l’eix vertebrador del curs 2011-2012, “Les Magilletres” vull proposar unprojecte de treball en llengua catalana, en el qual es contextualitzen, es normalitzen icobren sentit una sèrie d’intervencions planificades a l’alumne Aaron Leandro PeriGarcía.El petit projecte consisteix en l’elaboració d’un espai a l’aula anomenat El Món de lesParaules – Racó de les Paraules Difícils. El racó, localitzat al suro, estarà format peretiquetes (cada una amb el nom de cada nin i cada nina) en les quals cada alumne, en elmoment que cregui convenient, hi afegirà una o més paraules que siguin difícilsd’aprendre per ell o ella. Una vegada la tingui assolida, aquesta paraula serà eliminada is’afegiran de noves i més complicades. La part de baix del racó estarà reservat a “Laparaula súper complicada”, que serà aquella o aquelles que en general siguin difícilsper tota la classe.L’objectiu de l’establiment d’aquest racó és poder tenir un suport immediat al llargdel trimestre que permeti que l’alumne retingui aquella o aquelles paraules que li sóndifícils. A més, aquest espai és una excusa per poder realitzar amb normalitat laintervenció a n’Aaron, ja que posteriorment, per ajudar-lo, algunes de les paraulestreballades a la intervenció formaran part del Racó de les Paraules Difícils. A més, si alllarg del trimestre és necessari fer intervencions en llengua catalana a altres alumnes,aquestes s’englobaran dins el marc creat i descrit prèviament. Un exemple seria:Es pretén, també, que les intervencions planificades, a n’Aaron i altres alumnes quevagin sorgint, puguin fer-se dins l’aula ordinària per qüestions d’estratègiesinclusives, perquè és, dins l’aula ordinària, on, en cas de necessitat, podem contar ambels recursos humans (tutora i altres companys) i materials (materials fets o triats aconsciència pels nins, la decoració de les parets...).
 2. 2. Desenvolupament de les intervencions: N’Aaron Leandro Peri García té 7 anys i fa segon de Primària. Aquest motiu i després d’haver consultat escrits seus puc determinar que ha passat per les cinc etapes d’adquisició de l’escriptura que estableixen Emilia Ferreiro i Ana Teberosky, trobant- se a l’escriptura alfabètica. Per tant, tenint en compte les següent variables: Cognitiva Motivacional Emocional En la lectura diferencia els sons P-B, T-D i V-F Li encanta el futbol És tranquil És castellanoparlant Tenint en compte, a més, que presenta les següents dificultats en l’escriptura: A vegades no diferencia les grafies P-B. A vegades no diferencia les grafies T-D. A vegades no diferencia les grafies V-F I que el seu estil d’aprenentatge és visual; posteriorment a l’anàlisi dels seus escrits: [A principis de segon feren el següent dictat] Errada Via afectada Tipus de compensació Diventres Fonològica Substitució(divendres) Boll (poll) Fonològica SubstitucióCaca (caçar) Fonològica Substitució Deserem Fonològica Substitució (casarem) Pam (pa) Fonològica Adició
 3. 3. Volmica Fonològica Substitució (formiga) Des tel (des Fonològica Substitució del) Volmiger Fonològica Substitució(formiguer)Ava (avant) Fonològica OmissióNosas (noces) Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalmentJoure (jo en Fonològica Omissió duré) [Redacció autònoma del cap de setmana] Errada Via afectada Tipus de compensació Evet (he fet) Fonològica i lèxica Substitució Teures Fonològica Substitució (deures) Tesbres Fonològica Substitució (després)Llucat (jugat) Fonològica Substitució Emerent (mescla entre Fonològica i lèxica Substitució i omissióhe merendado i he berenat) Ombre Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment (hombre)Bobre (pobre) Fonològica SubstitucióBortat (portat) Fonològica Substitució Uneuro (un Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment euro) Ne it (una mescla entre Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment he anat i he ido) Tormi Fonològica i lèxica Substitució i omissió (dormir)
 4. 4. [Explicació del que ha fet el cap de setmana, dia 6.02.12] Errada Via afectada Tipus de compensació Nefat (nevat) Fonològica SubstitucióDemberatures Fonològica Substitució(temperatures) An (han) Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment Semana Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment (setmana)Baxat (baixat) Lèxica Dificultat per escriure la paraula convencionalment Boquet Fonològica Substitució (poquet) Nino teneu Fonològica i lèxica Substitució (ninot de neu) Dormera Fonològica Substitució (dormirà) Camefa (ca Substitució i dificultat per escriure les dues paraules Fonològica i lèxica meva) separades (convencionalisme) Per aquests motius, present la següent proposta d’intervenció, que estarà basada en la via lèxica, ja que la via que té més afectada és la fonològica. Abans de començar cap intervenció amb n’Aaron he comprovat que el que presenta no és una disgrafia ja que aquesta correspon a una dificultat en l’escriptura quan el nin té quatre dels següents paràmetres afectats: I. Tamany de les lletres excessivament gran o excessivament petita. II. Forma de les lletres: distorsió irreconeixible. III. El traç és massa suau o passa gruixat (pressió). IV. L’espai entre les lletres i/o les paraules: deslligades o massa juntes. V. Inclinació del rengló i/o de la lletra. VI. Enllaç entre les lletres: les unions i desunions entre les grafemes són aleatòries.
 5. 5. N’Aaron de vegades escriu millor i de vegades pitjor però no té quatre d’aquestsparàmetres afectats. Tingui o no tingui disgrafia, les meves intervencions anirandirigides a millorar aquestes dificultats a través d’activitats en les que sempre es tinguinen compte les seves capacitats, necessitats i interessos.Abans de començar he de comprovar quin és el punt on n’Aaron s’equivoca: si és perqüestions de lateralitat (p la contrària que b; però no passa als casos de t-d ni v-f), o perqüestions de no discriminar els sons bé, etc. En el cas de no discriminar bé els sons,aniria acompanyant cada lletra sempre amb el mateix símbol. Per exemple, la p ambun puny, perquè així ell tingui un referent visual.La primera intervenció serà la millora en la distinció de les grafies P-B; una vegadatreballada, la segona intervenció anirà dirigida a T-D; i la tercera, a V-F. L’ordenació aestat la següent per motius de facilitat (proximitat de referents).Les intervencions seran iniciades amb una lectura d’un text ja que pronuncia totes leslletres correctament i per tant té capacitats en aquest aspecte. També aniré fent, si sónnecessàries, transferències de la llengua catalana a la llengua castellana ja que éscastellanoparlant. A més, intentarem treballar amb l’autocorrecció gràcies a lacomparació i amb la reflexió d’aprenentatges ja establerts.Seria semblant al següent esquema: 1. Creació del Racó de les Paraules Difícils. 2. Lectura d’un text (en el qual hi haurà vocabulari necessari per les posteriors tasques). ACTIVITAT BASADA EN CAPACITATS. POSSIBLE ACTIVITAT DE RECONEIXEMENT VISUAL D’ERRADES. 3. Treballs de pronunciació oral: veure com col·loquem la boca i la diferència en l’expulsió de l’aire d’una lletra a l’altra. ACTIVITAT DE COMUNICACIÓ. Jo fingeixo que em falta el sentit de l’oïda i que necessito que posi bé la boca per interpretar que em vol dir, i a l’inversa. 4. Escriptura de síl·labes (SI CAL) i paraules. (ACTIVITATS PENDENTS DE PLANTEJAR). El vocabulari emprat serà: o Referents propers: noms de la classe als quals pugui recórrer en cas de necessitat. [Graella adjunta més endavant] o Vocabulari motivant: el futbol (variable motivacional del nin) [Graella adjunta més endavant]. 5. A partir d’imatges (estil d’aprenentatge visual), extraiem les paraules. Les activitats proposades en el següent apartat poden ser tipus memory amb les paraules escrites i el vocabulari de la variable motivacional. 6. A partir d’imatges, ell pensa la paraula i reflexionat, l’escriu.És important destacar que una tasca (amb funció social) pensada és anar fent-li al pare ia la mare cartes amb les coses que hem anat fent. Per exemple, pel Dia de la Mare,l’explicació de la festa de l’escola, etc.
 6. 6. DOCUMENTS ADJUNTS NECESSARIS PER A LES INTERVENCIONS 1. VOCABULARI SEGONS LA VARIABLE MOTIVACIONAL:P: Pilota, porteria, camp, Pep Guardiola, puntuació, equip, penal, copa, expulsió, capità, gespa, Champions, equipament...B: Futbol, herba, botes, banda, àrbitre, Barça, banqueta, roba...T: Futbol, pilota, porteria, estadi, àrbitre, televisió, calcetes, torneig, falta, targeta, capità...D: Davanter, Guardiola, defensa, R. Madrid, descans, grades, entrenador, seleccionador...V: Vestuari, davanter, televisió, targeta vermella, canvi, equip visitant...F: Futbol, falta, afició... 2. NOMS I LLINATGES DELS ALUMNES DE LA CLASSE P-B A principi En mig Al final P B P B P B Paula Penya Pau Bagase Pérez Baixauli Parra Bauzá Trobat Crespí Pacheco Bibiloni Bibiloni Josep López Palou Bonet Pombo Perello Bueno Preto Bergas Pombo Prado T-D A principi En mig Al final T D T D T D Lidia Frontera Canyadell Estarellas Jordi Font Trobat Martin Díaz Arderiu Trobat Tomeu Martínez Andrea Bonet Mota Leandro Preto Prado V-F A principi En mig Al final V F V F V F Alvarez Oliver Frontera Rafael Ruvera Iván
 7. 7. 3. ALTRES PARAULES P-B A principi En mig Al final P B P B P B Ball Peri Sabó Bàsquet Pilota Capet Moble Bicicleta Paper Mapa Abecedari Cap Bolla Tub Penya Carpeta Arbre Llop Bosc Cub Pussa Escriptura Roba Serp Bústia Pa Llapis Sabata Barcelona Porta obscuritat T-D A principi En mig Al final T D T D T D Porta AvetTelevisió Dit Finestra Gust Taló Cadira Dau Caterina Paret Tenda Vidre Madrid Dos Matemàtiques Minut Tomeu Adéu verd Deures Lletra Consonant Tu Pedra Durant Viatge Adormit Taula Platja Set V-F A principi En mig Al final V F V F V F Vocal França Avió Viatge Família Sofà Eva Serf Veïnat Festa Cafè Núvol Baf Vuit Fira Afició Cavall TriomfVacances Fotografia Telèfon Selva Vint Fusta
 8. 8. 4. IMATGES Porteria Pilota Camp Pep Guardiola Copa Estadi Televisió Calcetes
 9. 9. Botes Escut del BarçaEscut del R. Madrid Targeta Vermella

×