Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ГОРДІСТЬ УЧИТЕЛЯ - В УЧНЯХ, У РОСТІ ПОСІЯНОГО НИМ КОРІННЯ (Д.І.Менделєєв) Вуглеводні. Метан, його будова, поширення у прир...
Цілі уроку:  сформувати поняття про вуглеводні; розглянути молекуляр-ну, електронну й структурну формули метану; ознайом...
Експрес – контроль: Дайте відповідь “Так” чи “Ні” + Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і з'єд...
<ul><li>Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним. (С.Джонсон) </li></ul>Арени С n Н 2 n -6 (містять ароматич-ний з...
зв ’язок зв ’язок
Масштабна модель Кулестержнева модель В усіх sp 3 -орбіталях однакова енергія Орбіталі утворюють правильний тетраедр Кут ...
Лабораторний дослід Виготовлення кулестержневої моделі молекули метану
Фізичні властивості метану: <ul><li>горючий газ;  </li></ul><ul><li>без кольору; </li></ul><ul><li>без запаху та смак...
До бування метану. <ul><li>Метан дуже поширений у природі. Він є головною складовою багатьох горючих газів, як природних...
Проблемне запитання: Чому під час роботи в шахтних виробках необхідно застосовувати спеціальне устаткування для контролю з...
Закріплення знань 5 1. Органічні речовини, що складають-ся тільки з двох хімічних елементів. 2. Всі зв'язки між атомами в ...
<ul><li>Домашнє завдання: </li></ul><ul><li>1. § 17 - вивчити(до хімічних властивостей). </li></ul><ul><li>2. № 163 </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

метан

4,608 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

метан

 1. 1. ГОРДІСТЬ УЧИТЕЛЯ - В УЧНЯХ, У РОСТІ ПОСІЯНОГО НИМ КОРІННЯ (Д.І.Менделєєв) Вуглеводні. Метан, його будова, поширення у природі та фізичні властивості.
 2. 2. Цілі уроку: сформувати поняття про вуглеводні; розглянути молекуляр-ну, електронну й структурну формули метану; ознайомити учнів з поняттям «гібридизація електронних орбіталей» на прикладі sp3-гібридизації електронів у атомі Карбону; погли-бити знання про поширення органічних сполук у природі на прикладі метану; ознайомити з фізичними властивостями метану, сформувати навички складання кулестержневих моделей молекул. Тип уроку: комбінований . Форми роботи: фронтальна робота, розповідь учителя, розв’язання задач , інтерактивні та практичні методи. Обладнання: презентація до уроку , набір для складання кулестрижневих модел ей.
 3. 3. Експрес – контроль: Дайте відповідь “Так” чи “Ні” + Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і з'єднуватися в досить довгі ланцюжки або цикли 12 — В атомі Карбону в збудженому стані міститься 2 неспарених електрони 11 — Гомологи — це сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом 10 + При повному спалюванні органічних речовин утворюються вуглекислий газ і вода 9 _ Структурні формули можуть бути трьох видів: скорочені, розгорнуті, циклічні 8 + Органічні речовини мають молекулярну будову 7 + Хімічна будова — це послідовність з'єднання атомів відповідно до їхньої валентності в молекулах 6 _ У молекулах органічних сполук зв'язки переважно йонні та ковалентні сильнополярні. 5 — До елементів-органогеиів належать Карбон, Гідроген, Оксиген, Кальцій, Натрій, Магній, Сульфур і Хлор 4 + Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний 3 + До складу органічних речовин обов'язково входить Карбон 2 _ Органічна хімія — це спеціальний розділ хімії, який вивчає речовини, що отримані з організмів 1
 4. 4. <ul><li>Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним. (С.Джонсон) </li></ul>Арени С n Н 2 n -6 (містять ароматич-ний зв'я-зок) Алкіни С n Н 2 n - 2 (містять один потрійний зв'язок) Алкени С n Н 2 n (містять один подвійний зв'язок) Циклоалкани С n Н 2 n (усі зв'язки одинарні, але карбо-новий лан-цюг утво-рює цикл) Алкани С n Н 2n+2 (усі зв'язки одинарні) Ненасичені Насичені Вуглеводні С n Н m
 5. 5. зв ’язок зв ’язок
 6. 6. Масштабна модель Кулестержнева модель В усіх sp 3 -орбіталях однакова енергія Орбіталі утворюють правильний тетраедр Кут між орбіталями дорівнює 109°28′ Гібрідна орбіталь
 7. 7. Лабораторний дослід Виготовлення кулестержневої моделі молекули метану
 8. 8. Фізичні властивості метану: <ul><li>горючий газ; </li></ul><ul><li>без кольору; </li></ul><ul><li>без запаху та смаку; </li></ul><ul><li>легший за повітря; </li></ul><ul><li>майже не розчиняється у воді; </li></ul><ul><li>t кипіння = - 161,6 ̊С; </li></ul><ul><li>t плавлення = - 182,5 ̊С. </li></ul><ul><li>при охолодженні до -162 ̊С (за нормального тиску) він перетворюється на рідину </li></ul>
 9. 9. До бування метану. <ul><li>Метан дуже поширений у природі. Він є головною складовою багатьох горючих газів, як природних (90–98 % природного газу), так і тих, що виділяються під час сухої перегонки деревини, торфу, кам’яного вугілля . Метан є основним компонентом: </li></ul><ul><li>газів природних горючих (до 99,5 %), </li></ul><ul><li>нафтових попутних (39-91 %), </li></ul><ul><li>болотяних (понад 99 %) і рудникових (34-48 %) газів; </li></ul><ul><li>присутній у газах грязьових вулканів (понад 95 %), </li></ul><ul><li>зустрічається у вулканічних газах і </li></ul><ul><li>в газах магматичних і метаморфічних порід. </li></ul><ul><li>Він утворюється при розкладі залишків рослин і тварин бактеріями за відсутності повітря ( анаеробне середовище ), тому його часто називають болотним, або рудничим, газом. У промисловості М. застосовують для одержання синтезгазу, ацетилену, хлороформу, чотирихлористого вуглецю, технічного вуглецю та ін. Продукти неповного окиснення метану є вихідними для виготовлення пластмас, використовуються в органічному синтезі. </li></ul>
 10. 10. Проблемне запитання: Чому під час роботи в шахтних виробках необхідно застосовувати спеціальне устаткування для контролю за рівнем метану? Метан вибухонебезпечний, не має запаху, смаку, кольору Чим небезпечні викиди метану в шахтах? Метан – горючий газ
 11. 11. Закріплення знань 5 1. Органічні речовини, що складають-ся тільки з двох хімічних елементів. 2. Всі зв'язки між атомами в молекулі метану однакові завдяки... електрон-них хмар (назив. відм.). 3. Газ метан за частим його знаход-женням у цьому місці в народі нази-вають... 4. Хімічна формула цієї речовини СН4. 5. Електрони, які знаходяться на орбіталі по одному. 6. Основний елемент органічних сполук. 7. Один з рядів вуглеводнів, що мають загальну формулу С п Н 2п+2 . 8. Елемент, що разом з Карбоном входить до складу молекул вуглевод-нів. В у г л е в о д н і Г і б р и д и з а ц і я Б о л о т н и й М е т а н н С П А Е І н с и ч е і г д р о г е н К А Р О Н 4 3 2 8 7 6 1 5
 12. 12. <ul><li>Домашнє завдання: </li></ul><ul><li>1. § 17 - вивчити(до хімічних властивостей). </li></ul><ul><li>2. № 163 </li></ul><ul><li>3. Творче завдання: Підготувати повідомлення про застосування метану. Пояснити, на яких властивостях метану ґрунтується ця сфера його застосування. </li></ul>

×