Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A NóMina

591 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A NóMina

  1. 1. A NÓMINA
  2. 2. ELEMENTOS DA NÓMINA <ul><li>DATOS DA EMPRESA </li></ul><ul><li>DATOS DO TRABALLADOR </li></ul><ul><li>PERÍODO Ó QUE PERTENECE </li></ul><ul><li>PERCEPCIÓNS </li></ul><ul><li>DEDUCCIÓNS </li></ul><ul><li>BASES DE COTIZACIÓN </li></ul><ul><li>LÍQUIDO </li></ul>
  3. 3. SALARIO BRUTO <ul><li>É todo o que cobra o traballador. Tamén se chama total devengado. </li></ul><ul><li>Sería o que cobraría si non tivese descontos ou deduccións </li></ul>
  4. 4. PERCEPCIÓNS <ul><li>SALARIO BASE: É o mínimo que debe cobrar o traballador atendendo á súa categoría. É a parte do que cobra atendendo ó tempo de traballo, sen depender de nada </li></ul><ul><li>COMPLEMENTOS SALARIAIS: Son cantidades que se suman ó salario base fixadas por diversas circunstancias, como características do traballador: antigüidade, idiomas,... ou do propio traballo: perigosidade, nocturnidade, toxicidade,... </li></ul><ul><li>HORAS EXTRAORDINARIAS </li></ul><ul><li>OUTROS COMPLEMENTOS </li></ul>
  5. 5. DEDUCCIÓNS <ul><li>PAGOS Á SEGURIDADE SOCIAL: Da nómina descóntanse cartos para a Seguridade Social. Así, poderemos cobrar en determinadas situacións nas que non poidamos traballar: no paro, de baixa, cando nos xubilemos,... </li></ul><ul><li>IRPF: Tamén se desconta do noso salario o Imposto da Renda. O desconto dependerá das nosas circunstancias persoais e familiares </li></ul>
  6. 6. SALARIO NETO OU LÍQUIDO A PERCIBIR <ul><li>É o que cobraremos realmente, unha vez que lle restamos ó salario bruto os descontos </li></ul>

×