Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

454 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1

 1. 1. Prevención de riscos laborais
 2. 2. 1. Riscos en superficies de traballo <ul><li>Dentro das superficies de traballo atopamos: </li></ul><ul><li>Corredores </li></ul><ul><li>Plataformas </li></ul><ul><li>Andamios </li></ul><ul><li>Escalas de man </li></ul><ul><li>Escaleiras </li></ul>
 3. 3. <ul><li>As superficies de traballo poden ser: </li></ul><ul><li>Definitivas : Corredores, escaleiras fixas </li></ul><ul><li>Transitorias : Escalas de man, andamios </li></ul><ul><li>O principal risco nas superficies de traballo son as caídas , que poden producirse a un </li></ul><ul><li>mesmo nivel ou distinto nivel </li></ul>
 4. 4. Caídas a un mesmo nivel <ul><li>Son debidas a: </li></ul><ul><li>Deficiente ou mala práctica de orde e limpeza na área de traballo </li></ul><ul><li>Non respectar normas de seguridade </li></ul>
 5. 5. Recomendacións para evitar accidentes a un mesmo nivel <ul><li>Mirar por onde se </li></ul><ul><li>camiña </li></ul><ul><li>Preocuparse pola limpeza e a orde na área de traballo </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Colaborar en limpar derrames </li></ul><ul><li>Usar recipentes para desperdicios </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Sinalizar cando haxa cables no chan. </li></ul><ul><li>Non deixar elementos saíntes </li></ul><ul><li>Sinalizar os obxectos que poidan levar a caídas e non se podan eliminar </li></ul><ul><li>Non correr, caminar con atención </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Informar oportunamente da existencia de calquer irregularidade ou risco na súa área de traballo </li></ul>
 9. 9. Caídas a distinto nivel <ul><li>Prodúcense por dúas causas principais : </li></ul><ul><li>O traballador comete accións inseguras </li></ul><ul><li>Hai situacións de risco nos lugares de traballo </li></ul>
 10. 10. a. Accións inseguras <ul><li>Non respectar procedementos de traballo. </li></ul><ul><li>Actuar de forma temeraria </li></ul><ul><li>Non usar elementos de protección personal( ex.: arnés) </li></ul>
 11. 11. b. Situacións de risco nos lugares de traballo <ul><li>Aceite en corredores ou rampas </li></ul><ul><li>Materiais ou ferramentas soltas en andamios ou pasarelas </li></ul><ul><li>Soportes deteriorados </li></ul><ul><li>Escalas ou escaleiras defectuosas </li></ul><ul><li>Construccións fóra de norma </li></ul>
 12. 12. Recomendacións para evitar caídas a distinto nivel <ul><li>Cubri-las aberturas no chan ou colocar barandillas nos perímetros dos ocos </li></ul><ul><li>Acceso a zonas elevadas mediante escaleiras fixas ou móblies aseguradas, colocando apoios antideslizantes </li></ul><ul><li>Revisar a superficie periódicamente para avaliar a súa resistencia e solidez </li></ul><ul><li>En altura utilizar sempre cinto de seguridade </li></ul><ul><li>Non reemplazar andamios ou escalas por caixas, táboas ou outros materiais inapropiados </li></ul><ul><li>Utilizar as escaleiras de man con apoio e ángulos adecuados </li></ul>

×