Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pušenje

4,618 views

Published on

  • Be the first to comment

Pušenje

  1. 1. PUŠENJE
  2. 2. ŠTO JE TO PUŠENJE?• Pušenje je uživanje duhanaudisanjem zapaljenogduhanskog lišća u cigareti, cigariili luli.• Duhanski dim je smjesa tvarikoja nastaje nepotpunimizgaranjem duhanskog lišća navisokoj temperaturi.
  3. 3. POVIJEST PUŠENJA DUHANA• Sjevernu Ameriku nazivamopradomovinom duhana-Indijanciza vrijeme obreda (‘lula mira’)• Columbo i njegovi mornariduhan donose u Europu.• Početkom 20.st. počinju prvaistraživanja o štetnosti duhanana ljudsko zdravlje.• 1971.god. WHO definira pušenjekao bolest ovisnosti i započinjeborbu protiv pušenja.
  4. 4. PROŠIRENOST PUŠENJA DUHANA• drugi glavni uzrok umiranja usvijetu• podaci iz 2007. :1.na svijetu puši 1 milijarda i 200milijuna ljudi2.od posljedica pušenja svakegodine umire 5 milijuna ljudi3.više puše muškarci nego žene4.) najviše pušača ima uAlbaniji, zatim BiH i Srbija5.) najmanje pušača ima uŠvedskoj, Belgiji i Finskoj
  5. 5. PASIVNO PUŠENJE• NEPUŠAČI KOJI ŽIVE S PUŠAČIMAIMAJU 20-30% VEĆI RIZIK ZARAZVOJ KARCINOMA PLUĆA TEKORONARNIH BOLESTI• udisanje duhanskog dima udojenčadi i male djece dovodi doučestalijeg bronhitisa, upalepluća, astme, smanjenja plućnihfunkcija…
  6. 6. •najvećekoncentracijeduhanskog dimanađene su ubarovima idiskotekama, s timeda je 4-osatnaekspozicija slična kaoi življenje s pušačemjedan mjesec
  7. 7. ZAKONI O PUŠENJU U HRVATSKOJ• pušenje je zabranjeno uzdravstvenim ustanovama,ustanovama odgoja iobrazovanja, na radnimmjestu…• zabranjeno je reklamiranjeduhanskih proizvoda i svakiproizvod mora imati oznakuda je pušenje štetno zazdravlje
  8. 8. MLADI I PUŠENJE• ZAŠTO MLADI POČINJU PUŠITI?1.)pušenje doživljavaju kaoodraz neovisnosti i zrelosti2.)duhanska industrija ulažemnogo novaca u reklama ukojima su pušači prikazani kaomoderne, zrele i uspješne ljude3.)utjecaj okoline i javnosti4.)utjecaj vršnjaka
  9. 9. KAKO PRESTATI PUŠITI?1.) na naglo-pušač prestaje pušitibez nekih velikih priprema2.)pušač smanjuje broj cigareta iprelazi na lakše cigarete kako bi sepriviknuo na manju dozu nikotinate postupno prestaje pušiti3.)zamjena cigarete nikotinskimflasterom ili žvakom

×