Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Le R.O.I. est mort, vive le R.O.I.!

1,014 views

Published on

How to increase the R.O.I. in trainings?

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Le R.O.I. est mort, vive le R.O.I.!

 1. 1. Le R.O.I. est mort, viv е le R.O.I.! * Return On Investment (R.O.I.)
 2. 2. Return On Investment (R.O.I.)
 3. 3. Да разледаме една графика...
 4. 4. Имаме повече знания , отколкото прилагаме на практика
 5. 5. Всеки има обичайно ниво на представяне
 6. 6. Всеки влиза в залата със своето ниво на представяне и своя багаж от знания
 7. 7. Кога започва обучението? в 9.00ч... ...когато участниците влязат в залата...
 8. 8. Какво става след това? Знанието избледнява и над 70% от него изчезва в рамките на 1 месец Новите модели н a поведение н e се прилагат, понеже старите навици са по-удобни, няма система за подкрепа и мотивацията намалява с неуспехите...
 9. 9. Каква е възвръщаемостта на инвестицията?...
 10. 10. Да потърсим R.O.I.?
 11. 11. Да потърсим R.O.I.?
 12. 12. Vive le R.O.I.!
 13. 13. Le R.O.I. <ul><li>Придобиването на умения се постига чрез постоянство и повторение . </li></ul><ul><li>Ученето е постепенен процес . Осигурете му време. </li></ul><ul><li>Човек не върши нищо, за което не е възнаграден (външно или вътрешно). Обезпечете система за подкрепа. </li></ul>
 14. 14. Да приложим на практика? По какви начини мога да подготвя участниците преди тренинга и да повиша осъзнатостта им по темата?
 15. 15. Да приложим на практика? С какви техники и активности мога да повиша въвлечеността на участниците по време на тренинга?
 16. 16. Да приложим на практика? Как мога да окажа подкрепа след тренинга, за да подсигуря приложение на новите модели на поведение?
 17. 17. Ана Вълева [email_address]

×