Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectmanagement

462 views

Published on

 • Be the first to comment

Projectmanagement

 1. 1. >> anaXis is part ofanaXis – uw internet à la carteProject Managementvolgens PRINCE2
 2. 2. >> anaXis is part ofIk ben Vicky Pagnaer> project manager> bij anaXis sinds 2007> alumna van UHasselteven voorstellen <<
 3. 3. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 4. 4. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 5. 5. >> anaXis is part ofanaXis? <<Dit is anaXis> projectenbedrijf> in Hasselt> opgericht in 2000> onderdeel van SAGA Consulting Group> 60 collega’s> +500 klanten (overheid, bedrijven, …)
 6. 6. >> anaXis is part ofone-stop shop <<Projecten van A-Z> Project management> Online communicatie> Analyse> Design> Ontwikkeling> Testing> Hosting> Helpdesk
 7. 7. >> anaXis is part ofprojecten? <<Welke projecten we doen:> Web Content Management Systems (WCMS)> Mobile apps / Social media integration> Maatwerk• Moderniseren met nieuwe technologie• Weblaag op legacy systemen• Nieuwe applicaties• Vervangen Excel/Access> Geografische informatiesystemen (GIS)
 8. 8. >> anaXis is part ofreferenties <<Enkele van onze klanten…
 9. 9. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 10. 10. >> anaXis is part ofPRINCE2 <<PRINCE2 ®> PRojects IN Controlled Enviroments> Project management methodologie> Ontstaan in UK> Typerend:• Toepasbaar op alle soorten projecten, niet enkel IT• Zeer uitgebreid, definieert alle onderdelen van een project• Flexibel toe te passen afhankelijk van de organisatie en hetproject
 11. 11. >> anaXis is part ofPRINCE2 in 10 slides> Wat is een project> Organisatie & rollen> Taken projectleider> Processen – thema’s – principes> ProcesmodelPRINCE2 <<
 12. 12. >> anaXis is part ofWat is een project?“A project is a temporary organization that is created for the purpose ofdelivering one or more business products according to an agreed Business Case.”“Een project is een tijdelijke organisatie, opgezet met het doel om één of meerproducten af te leveren volgens een overeengekomen Business Case.”Eigenschappen van een project> Verandering> Tijdelijk> Multidisciplinair> Uniek> OnzekerPRINCE2 <<
 13. 13. >> anaXis is part ofProject variabelen:> Kost> Timing> Kwaliteit> Scope> Risico> Voordelen
 14. 14. >> anaXis is part ofWie?PRINCE2 <<
 15. 15. >> anaXis is part ofProject managerPRINCE2 <<
 16. 16. >> anaXis is part ofProject managerPRINCE2 <<
 17. 17. >> anaXis is part ofPRINCE2 <<
 18. 18. >> anaXis is part ofPRINCE2 <<
 19. 19. >> anaXis is part ofProcessen> Starting up a project> Initiating a project> Directing a project> Controlling a stage> Managing product delivery> Managing a stage boundary> Closing a projectPRINCE2 <<
 20. 20. >> anaXis is part ofThema’s> Business Case> Organisatie> Kwaliteit> Plannen> Risico’s> Verandering> VooruitgangPRINCE2 <<
 21. 21. >> anaXis is part ofPrincipes> Continued business justification> Learn from experience> Defined roles and responsibilities> Manage by stages> Manage by exceptions> Focus on products> Tailor to suit the project environmentPRINCE2 <<
 22. 22. >> anaXis is part ofPRINCE2 <<
 23. 23. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 24. 24. >> anaXis is part ofProject manager bij anaXis:Taken:> Uitvoering project opvolgen• Scope• Budget• Timing> Communicatie klant / team• Verwachtingen klant• Verwachtingen anaXis• Soft skills> Rapportering management> Administratieve taken• Formele aanvaarding fases• Facturatie• Contractenaanpak anaXis <<
 25. 25. >> anaXis is part ofProject managerPRINCE2 <<
 26. 26. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 27. 27. >> anaXis is part ofPRINCE2 over planning:Plan bepaalt:> Wat (zijn de vereisten)> Hoe (wordt het project aangepakt)> Wie (zal dit project uitvoeren)> Wanneer (zijn de mijlpalen van dit project)> Haalbaarheid projectvariabelen• Kost, timing, kwaliteit, scope, risico’s, voordelenplanning <<
 28. 28. >> anaXis is part ofPRINCE2 over planning:Aanpak:> Definitie van de scope (= analyse)> Definitie van de activiteiten (= niet enkel uitvoerendetaken)> Inschattingen maken> Plannen> Risico’s meenemen in alle vorige stappenplanning <<
 29. 29. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Eerste inschatting op basis van eisen klantplanning <<
 30. 30. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Eerste planning (meestal enkel grote mijlpalen)Bv.• Kick-off meeting: 10 december• Goedkeuring analyse: 21 december• Goedkeuring design: 18 januari• Beta-versie: 26 februari• Online: 1 aprilplanning <<
 31. 31. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Analyse is aparte taak> Vaste activiteiten die gepland moeten worden• Analyse• Design• Feedback klant• Programmatie• Testing• ...planning <<
 32. 32. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Eventueel nieuwe inschatting na analyse• Voor grote projecten• Voor onduidelijke of vage requirements• Wanneer de analyse apart wordt besteldplanning <<
 33. 33. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Effectieve planningafhankelijk van het project> MS Projectplanning <<
 34. 34. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Aanpak:> Risico’s beheren• Mogelijke vertragingen– Trage feedback klant– Verlof/ziekte werknemer– Uitlopen van eerdere fases/andere projecten– Technisch probleem tijdens programmatie– ...• Rekening houden met vertragingen?planning <<
 35. 35. >> anaXis is part ofProject planning bij anaXis:Tips:> Inschattingen met een factor verhogen voor afhankelijkeactiviteiten (testing, design, ...)> Inschattingen met een factor verhogen voor de programmatiezelf> Geen 100% inplannen> Programmeur zoveel mogelijk aan één taak laten werken> Buffer voor feedback klant> Buffer tussen twee projecten of tussen grote fasesplanning <<
 36. 36. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 37. 37. >> anaXis is part ofPRINCE2 over verandering:> Problemen zorgen voor verandering> “Probleem” is een ongepland voorval dat een effectheeft op het project• Change request• Off-specification• Onrechtstreekse problemen> Verandering t.o.v. baseline plaatsenverandering <<
 38. 38. >> anaXis is part ofPRINCE2 over verandering:Aanpak:> Probleem definiëren (type, prioriteit) & registreren(issue tracking)> Impact inschatten (op de projectvariabelen)> Oplossingen voorstellen> Beslissing nemen> Uitvoeren (incl. planning aanpassen)verandering <<
 39. 39. >> anaXis is part ofChange management bij anaXis:Aanpak:> Afhankelijk van grootte project & type probleem> Afhankelijk van fase project> Afhankelijk van huidig verloop project> Afhankelijk van inschatting veranderingverandering <<
 40. 40. >> anaXis is part ofChange management bij anaXis:Aanpak change requests grote projecten:> Change request procedure• Change request indienen• Inschatting + timing wordt doorgegeven• Beslissing door klantverandering <<
 41. 41. >> anaXis is part ofverandering <<Nummer Change RequestDatum Change Reguest Uiterste reactiedatumProjectnaamOrganisatie OrganisatieNaam NaamTel. Tel.Evt. ondersteunde informatie Change Request2015/02/2012 22/02/2012--- anaXisReden Change RequestBinnen --- heeft een naamswijziging en een herstyling plaatsgevonden. Tevens is er de voorkeur om i.p.v. met uitrolvensters tewerken met knoppen (één handeling minder)Omschrijving Change RequestOnderwerp Change RequestContactpersoon Contactpersoon Vicky Pagnaer------Theming knoppen---Van --- Aan Vicky PagnaerStylen van de buttons, zodat deze in lijn zijn met de huidige geïmplementeerde theming (o.m. afrondingen).Vb. zie view contactenbeheer
 42. 42. >> anaXis is part ofverandering <<Evt. ondersteunde informatie Change RequestAantal urenIn te plannenDatum Beslissing---Vb. zie view contactenbeheerGewenste timing naar uitvoeringRamingRaming detailMotivatie/verduidelijking besluitConcrete specificaties Instellen van styling op alle knoppen + controle & browsertestBeslissingDuidelijke vraagDuidelijke vraag, maar inschatting maken kost minimaal halve dagOnduidelijke vraag, ter bespreking op het eerstvolgende coördinatieoverlegUitvoering Change RequestGeen uitvoering Change Request
 43. 43. >> anaXis is part ofChange management bij anaXis:Tips:> Maak goede afspraken in eerdere fases> Denk mee met de klant> Formele goedkeuring analyse & design> Beslissing is vaak gevoelsmatigverandering <<
 44. 44. >> anaXis is part ofhet plan <<Waarover ik ga vertellen> anaXis> Project management à la PRINCE2> Aanpak anaXis• Planning• Verandering• Rapportering
 45. 45. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Groot aantal mogelijke rapporten & documenten> Gebruikt in alle fases van het project> Waarom rapporteren?• Vooruitgang controleren• Projectvariabelen controleren• Problemen tijdig opvangen• Communicatie met klant / management / teamrapportering <<
 46. 46. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Hoe vaak rapporteren? Afhankelijk van:• Fase• Ervaring team• Vooruitgang• Problemen• ...rapportering <<
 47. 47. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Enkele voorbeelden:• Project Initiation Document• Highlight report• Issue report• Exception reportrapportering <<
 48. 48. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Project Initiation Document• Referentiedocument over project• Altijd up-to-date• Eerste versie = baseline• Inhoud– Uitleg project & aanpak oplossing– Team / rollen / planning– Informatie over: kwaliteit, risico’s, communicatie, normenvoor projectvariabelen, ...rapportering <<
 49. 49. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Highlight report• Status project op regelmatige tijdstippen• Vooruitgang huidige fase (ook t.o.v. baseline)• Problemen (effectieve / mogelijke)• Planning op korte termijnrapportering <<
 50. 50. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Issue report• Voor veranderingen of problemen• Omschrijving, prioriteit• Aangeraden oplossing, beslissing• Aanpassen na opvolgingrapportering <<
 51. 51. >> anaXis is part ofPRINCE2 over rapportering:> Exception report• Als projectvariabelen buiten de voorziene norm vallen• Oorzaken en gevolgen aangeven• Mogelijke oplossingen en aangeraden optie voorstellenrapportering <<
 52. 52. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:> Project Initiation Document• Nu: folder op netwerkschijf– Verzamelplaats voor: verslagen, analyse, belangrijkemails, ...rapportering <<
 53. 53. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:> Project Initiation Document• In ontwikkeling: PID-pagina in issue-tracking systeem– Referenties naar documenten/folders– Overzicht projectvariabelen– Timing: Baseline planning / milestones (+ wijzigingen)– Budget: voorziene uren (+ vooruitgang t.o.v. gewerkte uren)– Scope: referentie naar analyse– Kwaliteit = issue tracking systeem– (risico’s / voordelen)rapportering <<
 54. 54. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:> Highlight report• Informeel, meestal via mail• Overzicht vooruitgang + kortetermijnplanning• Meestal gelijktijdig met vragen voor feedbackrapportering <<
 55. 55. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:> Issue report• Via issue tracking systeem• Tijdens project ingave van TODO’s als issues (handigvoor highlight report)• Change requests of problemen ingegeven door PM• Na project beschikbaar voor klant als helpdesk-toolrapportering <<
 56. 56. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:> Exception report• Meestal mondeling contact manager/klant• Samenvatting achteraf via mailrapportering <<
 57. 57. >> anaXis is part ofRapportering bij anaXis:Tips:> Beter te vroeg dan te laat communiceren> Als je een probleem meldt, ook al oplossingen kunnenvoorstellen, en de aangeraden optie kunnen toelichten> Snel antwoorden op mails, al is het maar om te zeggendat je later uitgebreid zal antwoorden> Zo snel mogelijk laten weten wat je van de klantverwacht en wanneerrapportering <<
 58. 58. >> anaXis is part ofthe end <<

×