Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaal Sociaal Huis - VERA

426 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaal Sociaal Huis - VERA

 1. 1. Digitaal Sociaal Huis<br />www.digitaalsociaalhuis.be<br />
 2. 2. Decreet lokaal sociaal beleid 2004, B.S. 12.V.2004<br />De gemeenten moeten een sociaal huis hebben<br />“Sociaal huis” is een concept dat ook anders dan met bakstenen gerealiseerd kan worden<br />Alternatief model : het digitaal sociaal huis<br />Minimale invulling volgens het decreet :<br />Informatie<br />Doorverwijzing<br />Loket<br />Vlaams-Brabantse gemeenten vroegen in 2007 aan VERA om een digitaal sociaal huis te realiseren<br />44 van de 65 gemeenten doen mee (situatie maart 2011)<br />Buiten Vlaams-Brabant via overeenkomsten met derden<br />
 3. 3. Componenten van het DSH<br />Informatie in een productcatalogus, via verschillende wegen op te roepen<br />Door de baliemedewerker : in het intranet<br />Door de burger : via website, via digitale televisie, andere kanalen<br />Navigatie : boomstructuur (op thema’s), doelgroep-sortering, A-Z index, zoekveld<br />Doorverwijzen : <br />Bedoeld wordt : de burger weet direct bij wie hij moet zijn<br />Oplossing : alle organisaties worden bij het DSH betrokken, ook de externe actoren (vb. het C.A.W)<br />het sociaal huis (OCMW + gemeente) houden evenwel de touwtjes in handen<br />Een E-loket : Eenvoudig contactformulier<br />
 4. 4. Generieke informatie<br />Generieke informatie : informatie die voor iedereen dezelfde is ; herbruikbare informatie<br />Scope : ongeveer 300 “generieke producten”<br />Koppeling met de Rechtenverkenner : 140 producten<br />Er is een hechte samenwerking met de dienst van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die de toepassing Rechtenverkenner onderhoudt<br />Andere producten werden generiek beschreven door 40 samenwerkende besturen<br />Indien u een nieuw product aanbrengt, zult u dat zelf beschrijven<br />Ook voor een product dat slechts bij 1 bestuur bestaat, begint men met een generieke beschrijving<br />Vb : Taxicheques (wordt “Taxivervoer”)<br />Toekomst : alles in IPDC (voorzien eind 2011)<br />
 5. 5. Met IPDC (interbestuurlijke prod- en diensten cat-)<br />Mijn producten<br />Redactie<br />
 6. 6. Specifieke informatie<br />Behalve specifieke productinformatie, ook…<br />Uw organisatie : vb OCMW Kortenberg<br />Uw diensten : Sociale Dienst, Dienst thuiszorg, Dienst Schuldbemiddeling….<br />Uw teams, groepen: managementteam, werkgroepen, bestuur, raad<br />Het personeel<br />Dit is ook herbruikbare informatie !<br />Eenmaal invoeren, overal gebruiken<br /> Want:<br />Eenmaal wijzigen, overal gewijzigd<br />
 7. 7. Interne en externe informatie<br />Externe informatie : wat op de website komt<br />Interne informatie :<br />Wat op de website komt, is ook op het intranet te zien<br />Aangevuld met<br />Nog meer informatie per product<br />Nog niet afgewerkte producten<br />Bijkomende interne informatie<br />Generiek : voor elk deelnemend bestuur<br />Specifiek : voor uw bestuur alleen<br />Over welke informatie gaat het:<br />Meer tekst (tekstvelden), links<br />Meer documenten : bvb uit procedurehandboek, PDF van besluit, <br />Media : alles kan opgeladen worden<br />Sociale kaart, Inforum<br />
 8. 8. Midoffice<br />De componenten van het DSH:<br />Een databank (catalogus) van herbruikbare productbeschrijvingen<br />Een databank (register) van persoons- en organisatiegegevens<br />Een werkomgeving (intranet) voor het lokaal beheer van producten<br />Een eenvoudig contactformulier als aanzet van een e-loket<br />Een “lightweight” website voor publicatie op het Internet<br />Integratie met Rechtenverkenner (later IPDC)<br />Koppelingen met Sociale Kaart, Inforum<br />Hiermee kan het DSH zelfstandig bestaan<br />De bedoeling is evenwel integratie<br />Het DSH zit tussen de website en de bedrijfstoepassing van het bestuur<br />VERA werkt samen met leveranciers van de frontoffice (vb Anaxis) en van de backoffice <br />
 9. 9. Website, TV<br />Frontoffice<br />“Light” website<br />Midoffice<br />Midoffice<br />intranet<br />DSH<br />Backoffice<br />Eenvoudig formulier<br />E-Loket<br />

×