Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MKT Plan - Home Center

577 views

Published on

This is plan which I built for Home Center.
I hate it. Bcoz of it, I can't see my father the last time in my life.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MKT Plan - Home Center

 1. 1. KẾ HOẠCH MARKETING MẢNG SẢN PHẨM IT VÀ GIẢI TRÍ SỐ THÁNG 08/2013 & 09/2013
 2. 2. NỘI DUNG CHÍNH A • Nghiên cứu B • Về HC C • Mục tiêu D • Khách hàng mục tiêu E • Chiến lƣợc marketing F • Thông điệp G • Hoạt động marketing H • Thời gian triển khai I • Ngân sách và KPI
 3. 3. A. NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đối thủ  Nguyễn Kim: Làm thƣơng hiệu tốt. 880,000 visits/tháng  Pico: Làm thƣơng hiệu tốt, giá sản phẩm cao, 470,000 visits/tháng; hay có các event giải thƣởng cao nhƣng ko marketing mạnh  Topcare: Đƣợc định hình là 1 thƣơng hiệu điện máy giá rẻ, hay dùng chiêu nâng giá lên rồi giảm. Gần đây doanh số bán hàng nhờ facebook marketing tăng mạnh. 340,000 visits/tháng  Trần Anh: 1 trong những siêu thị đầu tiên tại Hà Nội. 450,000 visits/tháng. Làm thƣơng hiệu tốt, gần đây có lùm xùm về khuyến mại
 4. 4. C. MỤC TIÊU  Mục tiêu kinh doanh   Đạt doanh số 50-60 tỉ trong 2 tháng (08/2013 và 09/2013) (mảng IT và giải trí số) qua 2 nhóm kênh marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng online và offline Mục tiêu marketing    Xây dựng độ nhận biết thƣơng hiệu HC Xây dựng nhận thức về những đặc điểm nổi trội của 2 dòng sản phẩm: laptop, điện thoại: giá rẻ trên thị trƣờng, chất lƣợng tốt Kích thích nhu cầu tiêu dùng và sự tin tƣởng của khách hàng
 5. 5. D. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU  Mảng - IT Độ tuổi: 18-35 Thu nhập: Khu vực: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa  Mảng - Giải trí số Độ tuổi: 18-50 Thu nhập: Khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa
 6. 6. E. CHIẾN LƯỢC MARKETING 1. CHIẾN LƯỢC CHUNG: Định vị HC là siêu thị bán lẻ dòng sản phẩm IT và Giải trí số với giá cả tốt nhất thị trƣờng. 2. CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA: HC có lợi thế vƣợt trội về mặt chất lƣợng sản phẩm và giá tốt nhất thị trƣờng. 3. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI - Các event trên facebook nhằm tăng doanh số online & offline. - Các chƣơng trình email marketing, SMS thúc đẩy bán hàng + chăm sóc khách hàng. - Các chƣơng trình tặng quà/ thẻ mua hàng dành cho các nhóm đối tƣợng: phụ huynh học sinh, tân sinh viên. - Các cuộc thi, bài PR có tác dụng lớn trong việc xây dựng thƣơng hiệu HC, tạo sự khác biệt theo hƣớng tích cực đối với các đối thủ. - Hệ thống tiếp thị liên kết đem lại hiệu quả lớn về doanh thu online. - Các hoạt động nhằm gia tăng mức độ ghi nhớ thƣơng hiệu.
 7. 7. F. THÔNG ĐIỆP Các chiến dịch marketing sẽ xoay quanh thông điệp “Rẻ thật, hàng chất”. HC - thƣơng hiệu trong ngành siêu thị điện máy với 2 nhóm hàng IT và giải trí số có mức giá cạnh tranh tốt nhất, không có tình trạng hét giá rồi giảm giá. Bên cạnh đó, khách hàng luôn nhớ đến HC nhờ chất lƣợng sản phẩm tốt.
 8. 8. G. HOẠT ĐỘNG MARKETING I. II. III. Nhóm event tăng doanh số bán hàng online Nhóm event tăng doanh số bán hàng tại siêu thị Nhóm event tăng độ nhận diện thƣơng hiệu qua đó đem lại hiệu quả về doanh thu tốt và lâu dài
 9. 9. I. NHÓM EVENT TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG ONLINE 1. 2. Event “Mua hàng online, nhận ngay giảm giá” (đợt 1, đợt 2) Xây dựng hệ thống bán hàng online qua tiếp thị liên kết
 10. 10. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.1. Thời gian triển khai 1.2. Mục tiêu 1.3. Nội dung 1.4. Cách thức triển khai 1.5. KPI
 11. 11. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.1. Thời gian triển khai: Đợt 1: Từ 05/08 – 10/08 Đợt 2: Từ 01/09 – 05/09
 12. 12. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.2. Mục tiêu - - - - (1)Lan tỏa và tăng độ nhận diện thƣơng hiệu và chƣơng trình của HC trên cộng đồng mạng nhanh chóng thông qua invite (mời) tham dự chƣơng trình và quảng cáo facebook. (2) Cách thức tham dự dễ dàng, cơ hội lớn khiến ngƣời chơi hứng thú tham dự. (3) Chuyển đổi dễ dàng cộng đồng online thành các đơn hàng có giá trị. (4) Tăng doanh số bán hàng online.
 13. 13. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.3. Nội dung Tạo 1 event trên facebook: khách hàng có cơ hội nhận đƣợc mã giảm giá khi thực hiện các bƣớc sau: + Bước 1: Tham dự event (join event) + Bước 2: Click vào “Get ticket” để nhìn thấy danh sách mã giảm giá. Danh sách mã giảm giá đƣợc hiển thị dƣới SpreadSheet trên Google Docs:  Mã giảm giá 5% đối với các sản phẩm laptop (3000 mã)  Mã giảm giá 10% đối với điện thoại, giải trí số (3000 mã)  Mã giảm giá 5 % đối với máy tính – linh kiện (3000 mã) + Bước 3: Mua sắm online thoải mái trên Siêu thị online của HC với mã giảm giá.  Lƣu ý: Nếu bạn không sử dụng đƣợc mã giảm giá nghĩa là mã này đã đƣợc ngƣời khác lấy và sử dụng trƣớc. Hãy thử những mã khác để có hội sử dụng nhiều hơn. Chúc bạn may mắn!
 14. 14. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.4. Cách thức triển khai  Tạo event và gửi lời mời tham dự trên facebook.  Quảng cáo trên facebook: Facebook Ads, Promote Post, Promote event.  Seeding Facebook: seeding trên các group, fanpage, mua bài đăng trên các fanpage lớn, đội cộng tác viên tạo tƣơng tác lớn cho event bằng cách: invite, share, comment,…  Seeding forum trên các diễn đàn về công nghệ, giới trẻ, giải trí, gia đình … có đối tƣợng phù hợp: vn-zoom, webtretho, lamchame,…
 15. 15. 1. EVENT “MUA HÀNG ONLINE, NHẬN NGAY GIẢM GIÁ” 1.5. KPI  Số lƣợng ngƣời đƣợc mời vào event: 150.000 (1)  Số lƣợng ngƣời biết đến event qua FB Ad: 450.000 (2)  Số lƣợng mã giảm giá đƣợc sử dụng để mua hàng: 2000 (3)  Giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng: 1.500.000đ (4)  Doanh thu từ 1 event: (3) * (4) = 3.000.000.000 VNĐ  Doanh thu từ 2 event: 6.000.000.000 VNĐ  Lƣu ý: Chƣơng trình này thay thế cho chƣơng trình giảm giá trên Siêu thị online hiện tại đối với các mặt hàng laptop, giải trí số, điện thoại, máy tính – linh kiện.
 16. 16. 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT 2.1. Thời gian triển khai 2.2. Nội dung 2.3. Cách thức triển khai 2.4. KPI
 17. 17. 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT 2.1. Thời gian triển khai - Thời gian xây dựng hệ thống: 01/07 – 30/07 - Thời gian triển khai bán hàng qua Ngƣời tiếp thị liên kết (affiliate): Bắt đầu từ 01/08/2013
 18. 18. 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT 2.2. Nội dung - Hình thức bán hàng online qua Tiếp thị liên kết phát triển rất mạnh trên thế giới, điển hình là Ebay, Amazon,… - Xu hƣớng kinh doanh online này bắt đầu xâm nhập và phát triển tại Việt Nam: zalora Việt Nam, cungmua.vn - Đây là hình thức liên kết kinh doanh giữa ngƣời bán (vendor) và các cộng tác viên (affiliate). Ngƣời bán hàng chỉ trả tiền (hoa hồng theo tỉ lệ nhất định) cho affiliate khi bán đƣợc hàng -> hình thức bán hàng online lâu dài, đem lại hiệu quả kinh doanh bền vững.
 19. 19. 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT 2.3. Cách thức triển khai  Xây dựng tool affiliate, cơ chế hoa hồng cho affiliate (dự kiến tính theo từng sản phẩm có mức hoa hồng khác nhau)  Phát triển mạng lƣới affiliate phù hợp (các webmaster, SEOer, freelancer, blogger,…) thông qua các chiến dịch marketing giới thiệu về chƣơng trình kiếm tiền qua tiếp thị liên kết với HC: + Forum seeding trên các forum về kiếm tiền trực tuyến, công nghệ + Facebook Ads + Seeding facebook trên các group, fanpage về kiếm tiền trực tuyến, tiếp thị liên kết, việc làm – tuyển dụng,… + Google Adwords + Đặt banner trên các diễn đàn, website về kiếm tiền trực tuyến
 20. 20. 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE QUA TIẾP THỊ LIÊN KẾT 2.4. KPI - Tháng 8  Số lƣợng affiliate tính đến 30/8: 2000  Số lƣợng affiliate này bán đƣợc hàng trong 2 tháng 8: 30%  Số lƣợng đơn hàng: 2 đơn hàng/ ngƣời/tháng  Trị giá đơn hàng trung bình ƣớc tính: 1.400.000 VNĐ  Tổng doanh thu tháng 8 = 1.680.000.000 VNĐ - Tháng 9  Tổng số lƣợng affiliate trong toàn hệ thống tính đến 30/9: 5000  Số lƣợng affiliate này bán đƣợc hàng trong tháng 9: 40%  Số lƣợng đơn hàng: 2 đơn hàng/ ngƣời/ tháng  Trị giá đơn hàng trung bình ƣớc tính: 1.800.000 VNĐ  Tổng doanh thu tháng 9 = 7.200.000.000 VNĐ  Tổng doanh thu hai tháng 8&9 là: 8.880.000.000 VNĐ
 21. 21. II. NHÓM EVENT TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG OFFLINE 1. Event “Xếp hình rinh quà” 2. Event “Trắc nghiệm nhỏ, nhận quà to” 3. Event: “Chia sẻ ngay, rinh quà hay” 4. Email marketing 5. SMS marketing 6. Chƣơng trình “HC – Kết nối yêu thƣơng” 7. Chƣơng trình “HC – Cùng bạn đến giảng đƣờng”
 22. 22. 1. EVENT “XẾP HÌNH RINH QUÀ” 1.1. Thời gian triển khai: 12/08 – 17/08 1.2. Mục tiêu 1.3. Nội dung 1.4. Cách thức triển khai 1.5. KPI
 23. 23. 1. EVENT “XẾP HÌNH RINH QUÀ” 1.2. Mục tiêu - (1) Lan tỏa và tăng độ nhận diện thƣơng hiệu và chƣơng trình của HC trên cộng đồng mạng nhanh chóng. - (2) Tăng lƣợng khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành của HC trên mạng xã hội. - (3) Thu đƣợc data khách hàng mới (SĐT, email, giới tính, độ tuổi). - (4) Tăng doanh thu bán hàng tại quầy.
 24. 24. 1. EVENT “XẾP HÌNH RINH QUÀ” 1.3. Nội dung  Ngƣời chơi tham gia xếp hình logo HC thông qua application trên Facebook. Giải thƣởng đƣợc trao cho ngƣời có thành tích thời gian xếp hình đạt yêu cầu. Sau khi kết thúc phần chơi, màn hình hiển thị các trƣờng thông tin cho ngƣời chơi nhập. Hoàn thành bƣớc này, hệ thống sẽ tự động phân loại các kết quả của ngƣời chơi; hệ thống tự động gửi mail thông báo mã giảm giá cho ngƣời có thành tích theo yêu cầu.  Ngƣời chơi sử dụng mã giảm giá để mua hàng tại siêu thị HC. Khách hàng đọc tên và số điện thoại đã đăng ký khi chơi cho nhân viên tại quầy thanh toán. Các sản phẩm áp dụng: IT và giải trí số. Mỗi phiếu mua hàng chỉ đƣợc áp dụng cho 1 sản phẩm/đơn hàng. Thời gian sử dụng phiếu: 10/08 – 30/09.  Cơ chế giải thƣởng: - Thời gian hoàn thành dƣới 60s: phiếu mua hàng trị giá 300.000đ - Thời gian hoàn thành từ 61s đến 180s: phiếu mua hàng 200.000 đ- Thời gian hoàn thành từ 180s đến 300s: phiếu mua hàng 100.000đ
 25. 25. 1. EVENT “XẾP HÌNH RINH QUÀ” 1.4. Cách thức triển khai dựng application.  Quảng cáo trên facebook: Facebook Ads, Promote Post, Promote page  Seeding Facbook: seeding trên các group, fanpage, mua bài đăng trên các fanpage lớn, đội cộng tác viên tạo tƣơng tác lớn cho event bằng cách: invite, share, comment,…  Seeding forum trên các diễn đàn về công nghệ, giới trẻ, giải trí, gia đình … có đối tƣợng phù hợp: tinhte, vn-zoom, webtretho, lamchame,…  Xây
 26. 26. 1. EVENT “XẾP HÌNH RINH QUÀ” 1.5. KPI  Số ngƣời chơi: 50.000  Số lƣợt chơi: 50.000 ngƣời * 5 lƣợt/ngƣời = 250.000 lƣợt (1)  Số mã giảm giá sẽ trao: (1)* 80% = 200.000 mã (2)  Số mã giảm giá đƣợc sử dụng: (3)*0,8% = 1600 mã (3)  Giá trị trung bình mỗi đơn hàng: 2.000.000 đ (4)  Doanh thu đạt đƣợc qua event: (3)*(4) = 3.200.000.000 VNĐ
 27. 27. 2. EVENT “TRẮC NGHIỆM NHỎ, NHẬN QUÀ TO” 2.1. Thời gian triển khai: 01-05/08 2.2. Mục tiêu 2.3. Nội dung 2.4. Cách thức triển khai 2.5. KPI
 28. 28. 2. EVENT “TRẮC NGHIỆM NHỎ, NHẬN QUÀ TO” 2.2. Mục tiêu - (1) Lan tỏa và tăng độ nhận diện thƣơng hiệu và chƣơng trình của HC trên cộng đồng mạng nhanh chóng. - (2) Tăng lƣợng khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành của HC trên mạng xã hội. - (3) Thu đƣợc data khách hàng mới (SĐT, email, giới tính, độ tuổi). - (4) Tăng doanh số bán hàng tại quầy.
 29. 29. 2. EVENT “TRẮC NGHIỆM NHỎ, NHẬN QUÀ TO” 2.3. Nội dung  Ngƣời chơi tham gia trả lời 05 câu hỏi trắc nghiệm thú vị ( có 2 câu về HC) trong 30 giây. Có 5 bộ câu hỏi hiện ngẫu nhiên cho mỗi lƣợt chơi. Ngƣời chơi trả lời chính xác sẽ nhân đƣợc các phiếu mua hàng có giá trị.  Ngƣời chơi sử dụng mã giảm giá để mua hàng tại siêu thị HC. Khách hàng đọc tên và số điện thoại đã đăng ký khi chơi cho nhân viên tại quầy thanh toán. Các sản phẩm áp dụng: IT và giải trí số. Mỗi phiếu mua hàng chỉ đƣợc áp dụng cho 1 sản phẩm/đơn hàng. Thời gian sử dụng phiếu: 22/09 – 30/09.  Cơ chế giải thƣởng:  Có 4- 5 câu trả lời đúng: phiếu mua hàng trị giá 400.000đ  Có 1-3 câu trả lời đúng: phiếu mua hàng 200.000 đ
 30. 30. 2. EVENT “TRẮC NGHIỆM NHỎ, NHẬN QUÀ TO” 2.4. Cách thức triển khai  Xây dựng application và bộ câu hỏi.  Quảng cáo trên facebook: Facebook Ads, Promote Post, Promote page  Seeding Facbook: seeding trên các group, fanpage, mua bài đăng trên các fanpage lớn, đội cộng tác viên tạo tƣơng tác lớn cho event bằng cách: invite, share, comment,…  Seeding forum trên các diễn đàn về công nghệ, giới trẻ, giải trí, gia đình … có đối tƣợng phù hợp: tinhte, vn-zoom, webtretho, lamchame,…
 31. 31. 2. EVENT “TRẮC NGHIỆM NHỎ, NHẬN QUÀ TO” 2.5. KPI - Số ngƣời chơi: 50.000 - Số lƣợt chơi: 50.000 ngƣời * 5 lƣợt/ngƣời = 250.000 lƣợt (1) - Số mã giảm giá sẽ trao: (2)* 80% = 200.000 mã (2) - Số mã giảm giá đƣợc sử dụng: (3)*0,6% = 1200 mã (3) - Giá trị trung bình mỗi đơn hàng: 2.000.000 đ (4) - Doanh thu đạt đƣợc qua event: (3)*(4) = 2.400.000.000 VNĐ
 32. 32. 3. EVENT: “CHIA SẺ NGAY, RINH QUÀ HAY” 3.1. Thời gian triển khai: 16/08-31/08 3.2. Mục tiêu 3.3. Nội dung 3.4. Cách thức triển khai 3.5. KPI
 33. 33. 3. EVENT: “CHIA SẺ NGAY, RINH QUÀ HAY” 3.2. Mục tiêu - (1) Lan tỏa và tăng độ nhận diện thƣơng hiệu và chƣơng trình của HC trên cộng đồng mạng nhanh chóng. - (2) Tăng lƣợng khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành của HC trên mạng xã hội. - (3) Thu đƣợc data khách hàng mới (SĐT, email, giới tính, độ tuổi). - (4) Tăng doanh số bán hàng tại quầy.
 34. 34. 3. EVENT: “CHIA SẺ NGAY, RINH QUÀ HAY” 3.3. Nội dung  Khi một ngƣời post thông tin sản phẩm trên web (các dòng IT và giải trí số) lên facebook và tag 10 friend, (website HC có tính năng đăng nhập bằng FB và share trực tiếp ở nút share) sẽ đƣợc nhận 2 ƣu đãi khi mua sản phẩm: + Ƣu đãi giảm giá:  Giảm giá 5% đối với các sản phẩm laptop  Giảm giá 10% đối với điện thoại, giải trí số  Giảm giá 5 % đối với máy tính – linh kiện + Ƣu đãi quà tặng:  Với các sản phẩm laptop: tặng bộ vệ sinh/ đĩa bản quyển/ balo/ chuột/ mũ bảo hiểm/ áo mƣa,…  Với các sản phẩm điện thoại, giải trí số: tặng áo mƣa/ mũ bảo hiểm/ pin dự phòng,…
 35. 35. 3. EVENT: “CHIA SẺ NGAY, RINH QUÀ HAY” 3.4. Cách thức tiến hành  Quảng cáo trên facebook: Facebook Ads, Promote Post, Promote page  Seeding Facbook: seeding trên các group, fanpage, mua bài đăng trên các fanpage lớn, đội cộng tác viên tạo tƣơng tác lớn cho event bằng cách: share, comment,…  Seeding forum trên các diễn đàn về công nghệ, giới trẻ, giải trí, gia đình … có đối tƣợng phù hợp: tinhte, vn-zoom, webtretho, lamchame,…
 36. 36. 3. EVENT: “CHIA SẺ NGAY, RINH QUÀ HAY” 3.5. KPI  Số lƣợng ngƣời share link sản phẩm trên mạng xã hội: 5000  Số lƣợng ngƣời đến siêu thị mua hàng: 2500  Giá trị trung bình mỗi đơn hàng: 1.500.000  Doanh thu đạt đƣợc qua event: 3.750.000.000 VNĐ
 37. 37. 4. EMAIL MARKETING 4.1. Nội dung 4.2. Cách thức triển khai 4.3. KPI
 38. 38. 4. EMAIL MARKETING 4.1. Nội dung  Triển khai email marketing tới hệ thống database đã thu thập đƣợc từ hai event trƣớc (100.000 email +database đã có). Nội dung email marketing nhằm thúc đẩy doanh thu bao gồm hai hình thức chính:  Email giới thiệu sản phẩm hot, các chƣơng trình khuyến mại (triển khai 2 tuần/lần)  Email tặng voucher mua hàng online/ offline trị giá từ 100.000 – 500.000 VNĐ
 39. 39. 4. EMAIL MARKETING 4.2. Cách thức triển khai  Tổng hợp phân loại database đã thu thập đƣợc.  Xây dựng, thiết kế mẫu nội dung email.  Sử dụng dịch vụ email marketing của công ty nƣớc ngoài nhằm tránh tình trạng mất database vào đối thủ, tránh tình trạng và spam email, bị Goole block server, vào blacklist.
 40. 40. 4. EMAIL MARKETING 4.3. KPI  Tỉ lệ mở email/tuần: 15% *100.000 email = 15.000 (mức trung bình của ngành tiêu dùng là 3%). Tỉ lệ mail đƣợc đọc của HC cao do (1) chất lƣợng database đã thu thập tốt, đƣợc phân loại theo các nhóm khách hàng tiềm năng; (2) nội dung email và các email campaign đƣợc tối ƣu hóa và hấp dẫn.  Số lƣợng click vào link trong email/tuần: 10% opened mail = 1500  Số lƣợng click thành đơn hàng/tuần: 10% của click link = 150  Giá trị trung bình mỗi đơn hàng: 1.000.000đ  Doanh thu từ kênh email: 150.000.000 VNĐ/tuần  Doanh thu tổng: 1.050.000.000 VNĐ
 41. 41. 5. SMS MARKETING 5.1. Nội dung 5.2. Cách thức triển khai 5.3. KPI
 42. 42. 5. SMS MARKETING 5.1. Nội dung Gửi tin nhắn chứa mã giảm giá/ tặng quà khi mua các dòng sản phẩm thuộc mảng IT và Giải trí số tới hệ thống database khách hàng đa thu thập đƣợc qua các event trƣớc
 43. 43. 5. SMS MARKETING 5.2. Cách thức triển khai  Tổng hợp, phân loại database đã thu thập đƣợc.  Xây dựng, thiết kế mẫu nội dung tin nhắn về chƣơng trình. Sử dụng hình thức brandname SMS để tăng độ tin cậy và ghi nhớ thƣơng hiệu,  Gửi 2 tuần/lần.
 44. 44. 5. SMS MARKETING 5.3. KPI Số lƣợng đơn hàng/tuần: 0,05% *100.000 = 50  Giá trị đơn hàng trung bình: 1.500.000đ  Doanh thu từ kênh SMS: 75.000.000đ/tuần  Doanh thu tổng: 300.000.000 VNĐ 
 45. 45. 6. CHƢƠNG TRÌNH “HC – KẾT NỐI YÊU THƢƠNG” 6.1. Thời gian: 10/09 – 24/09 6.2. Nội dung 6.3. Cách thức triển khai 6.4. KPI
 46. 46. 6. CHƢƠNG TRÌNH “HC – KẾT NỐI YÊU THƢƠNG” 6.2. Nội dung  Chƣơng trình hƣớng đến nhóm đối tƣợng khách hàng là các bậc phụ huynh mua các sản phẩm giải trí số cho con (trong độ tuổi cấp 1,2, 3,) với điều kiện mang bản photo giấy khen đến mua hàng để nhận ngay ƣu đãi giảm giá 10% và bằng khuyến học của HC + quà (balo/ mũ bảo hiểm/ đồ dùng học tập). HC sẽ chụp ảnh các bé đƣợc đại diện HC trao bằng khuyến học + quà.  Chƣơng trình sẽ tạo đột phá về nhóm khách hàng mục tiêu này hiện đang bị các bên đối thủ bỏ ngỏ.
 47. 47. 6. CHƢƠNG TRÌNH “HC – KẾT NỐI YÊU THƢƠNG” 6.3. Cách thức triển khai       Seeding trên các fanpage, group Mua post trên các profile cá nhân có lƣợng ngƣời theo dõi cao là các bà mẹ 30 tuổi trở lên Mua post trên các fanpage lớn có lƣợng friend chủ yếu là nữ từ 27 tuổi trở lên. Banner trên các trang web có đối tƣợng độc giả nữ đã lập gia đình: afamily, eva.vn, dantri.vn Seeding forum trên các diễn đàn về gia đình: webtretho, lamchame, otofun Bài PR trƣớc chƣơng trình ( có tác dụng thu hút khách hàng đến mua sản phẩm) và bài PR sau chƣơng trình (có tác dụng làm thƣơng hiêu).
 48. 48. 6. CHƢƠNG TRÌNH “HC – KẾT NỐI YÊU THƢƠNG” 6.4. KPI      Số ngƣời đến mua hàng/ngày/chi nhánh Hà Nội: 30 (1) Giá trị Trung bình đơn hàng tại Hà Nội: 2.000.000đ (2) Số ngƣời đến mua hàng/ngày/chi nhánh khác: 20 (3) Giá trị Trung bình đơn hàng tại chi nhánh khác: 1.500.000 (4) Doanh thu tổng: [(1)*(2) + (3)*(4)]*14 ngày * 3 = 3.780.000.000đ
 49. 49. 7. CHƢƠNG TRÌNH “HC – CÙNG BẠN ĐẾN GIẢNG ĐƢỜNG” 7.1. Thời gian: 20/08-30/09 7.2. Nội dung 7.3. Cách thức triển khai 7.4. KPI
 50. 50. 7. CHƢƠNG TRÌNH “HC – CÙNG BẠN ĐẾN GIẢNG ĐƢỜNG” 7.2. Nội dung Những tân sinh viên hoặc bố mẹ mang giấy báo nhập học Đaị học, Cao Đẳng đến HC sẽ đƣợc giảm giá 10% + tặng quà hấp dẫn (mũ bảo hiểm, USB,…) khi mua các sản phẩm IT và giải trí số.
 51. 51. 7. CHƢƠNG TRÌNH “HC – CÙNG BẠN ĐẾN GIẢNG ĐƢỜNG” 7.3. Cách thức triển khai  Tờ rơi đƣợc thiết kế dạng tấm thiệp nhỏ kèm danh ngôn sống lạc quan và thông tin chƣơng trình. Phát trên 25 trƣờng ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội và 5 trƣờng đại học tại Hải Phòng, Thái Bình vào ngày thi Đại học.  Quạt in logo HC và thông tin chƣơng trình ở 3 trƣờng Bách Khoa Hà Nội, Kinh Tế Quốc Dân, Ngoại Thƣơng Hà Nội. Lƣu ý: Ngƣời phát quạt mặc áo xanh tình nguyện, có đội chụp ảnh tác nghiệp. Phát tại đợt 1 kì thi đại học  Bài PR ngay khi kết thúc kỳ thi ĐH đợt 1 gồm các hƣớng: (1) Khi doanh nghiệp bàn chuyện trách nhiệm xã hội trong quảng cáo(7/7); (2) Chia sẻ sức nóng ngày thi với hàng ngàn sĩ tử Hà Nội (5/7).  Bài PR về chƣơng trình khi tân sinh viên chuẩn bị nhập học theo hƣớng bài quảng cáo trực tiếp và “Chuẩn bị hành trang đến giảng đƣờng  Seeding forum trên các diễn đàn gia đình, công nghệ, giới trẻ, và forum thuộc các trƣờng Đại Học.  Seeding facebook: mua post trên fanpage trẻ và hot profile  Quảng cáo trên facebook: facebook ads, promote  Banner trên các trang web có đối tƣợng độc giả (1) giải trí giới trẻ: kenh14, ione; haivl;(2) công nghệ: tinhte; (3) forum các trƣờng ĐH, CĐ.
 52. 52. 7. CHƢƠNG TRÌNH “HC – CÙNG BẠN ĐẾN GIẢNG ĐƢỜNG” 7.4. KPI  Số đơn hàng/ngày/chi nhánh Hà Nội: 50 (1)  Giá trị trung bình mỗi đơn hàng: 2.000.000 (2)  Tổng doanh thu : (1)*3*(2)*45 = 13.500.000.000 đ
 53. 53. III. NHÓM EVENT TĂNG ĐỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU QUA ĐÓ ĐEM LẠI HIỂU QUẢ VỀ DOANH THU TỐT VÀ LÂU DÀI Event “Chụp ảnh tại HC, nhận ưu đãi miễn chê” 1.1. Thời gian: 15/08 – 31/08 (điều chỉnh thời gian) 1.2. Đối tƣợng tham gia Nhóm 2 ngƣời đến mua hàng hoặc tham quan HC. 1.3. Quy chế thi: 1.4. Cách thức triển khai 1.5. KPI
 54. 54. EVENT “CHỤP ẢNH TẠI HC, NHẬN ƢU ĐÃI MIỄN CHÊ” 1.3. Quy chế thi: Nhóm hai ngƣời đến tham quan và chụp ảnh “Không gian sành điệu” của HC và điền thông tin tham dự. Nhóm hai ngƣời đƣợc nhận ngay 1 voucher “giảm giá couple” cho 1 lần mua hàng (tối đa 2 sản phẩm/ đơn hàng) Ảnh chụp của mỗi nhóm đƣợc tham dự chƣơng trình “Chụp ảnh tại HC, nhận ƣu đãi miễn chê” đƣợc tổ chức trên fanpage HC. Giải thƣởng đƣợc trao cho 03 nhóm bức ảnh đƣợc like nhiều nhất Cơ cấu giải thƣởng bao gồm: + Giải nhất: 1 cặp điện thoại Samsung Galaxy S4, 1 Máy ảnh Canon POWERSHOT A3400IS + Giải nhì: 1 cặp điện thoại Samsung Galaxy S3 + Giải ba: 1 cặp máy nghe nhạc Máy nghe nhạc MP3 Sony NWZ-E473 4GB
 55. 55. EVENT “CHỤP ẢNH TẠI HC, NHẬN ƢU ĐÃI MIỄN CHÊ” 1.4 Cách thức triển khai  Quảng cáo trên facebook: Facebook Ads, Promote Post, Promote page  Seeding Facbook: seeding trên các group, fanpage, mua bài đăng trên các fanpage lớn, đội cộng tác viên tạo tƣơng tác lớn cho event bằng cách: invite, share, comment,…  Seeding forum trên các diễn đàn về công nghệ, giới trẻ, giải trí, gia đình … có đối tƣợng phù hợp: tinhte, vn-zoom, webtretho, lamchame,…  Banner quảng cáo trên các website giới trẻ: ione (dạng background)
 56. 56. EVENT “CHỤP ẢNH TẠI HC, NHẬN ƢU ĐÃI MIỄN CHÊ” 1.5. KPI Số lƣợng khách hàng đến chụp ảnh: 200 cặp  Doanh thu của khách hàng tham dự chƣơng trình: 480.000.000 VNĐ  Ngoài ra còn có doanh thu trong và sau khi kết thúc chƣơng trình lan tỏa đến số lƣợng lớn ngƣời mua hàng khác. 

×