Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata i v pananaliksik

email me here: mhedelivios@gmail.com
if you want a copy of this... :)

 • Login to see the comments

Kabanata i v pananaliksik

 1. 1. KABANATA I PANIMULA Ang kababaihan at kalalakihan ay sadyang ginawa ng Diyos, makikita natin ito sa banalna kasulatan, ang Bibliya. Ang tao ay ginawa ng Diyos at hinati sa dalawang katauhan ang babaeat lalaki. Ang unang nuno ng mga tao ay pinaniniwalaan na sina Eva at Adan. Katulad nga ngsinasabi nila ang babae ay para sa lalaki, at ang lalaki ay para sa babae. Nagsimula ang paghihiwalay ng kalalakihan sa kababaihan noong unang pangkat ng mgakababaihan sa mataas na paaralan ng San Andres noong taong 2006. Ayon sa amingnakapanayam na si Ginang Encarnacion Delos Reyes, simula pa lamang noong una aynapagpasyahan na ng mga nakakataas lalo na ni Msgr. Manny Gabriel na paghiwalayin ang mgakababaihan at kalalakihan sa mataas na paaralan. Ito ay dahil nangangamba sila sa mga bagay namasamang maidudulot nito kung pananatilihing magkasama ang mga babae at mga lalaki saiisang silid-aralan. Nangangamba sila na kapag pinagsama sa iisang silid ang mga estudyante aymagkaroon ng tinatawag na “girl & boy relationship”, mas mawawala ang pokus ng mga mag-aaral sa klase, mahihiya ang mga bata sa pagtatalastasan, at marami pang iba. Inisip nila na masmarami ang masamang maidudulot nito kaysa sa pagsasama-sama ng magkakaparehas nakasarian. Ayon naman kay Ginoong Jeffrey Bernido, isang mag-aaral na nakapagtapos ng pag-aaral sa San Andres, hindi daw naging madali sa kanila ang pakikisalamuha sa mga kababaihan,ganoon rin daw ang mga nakapagtapos na babae sa San Andres nahirapan sila noong una sapakikisalamuha sa mga lalaki. Sa pag-aaral na ito, nais namin malaman ang saloobin ng mga mag-aaral sa tuntuninginumpisahan simula ng magkaroon ng babae sa mataas na paaralan. Malalaman natin kungmabuti nga ba ang ibununga nito. Malalaman din natin ang iba‟t-ibang epekto nito sa mgakabataan. Malalaman natin kung nakakabuti ba ang tuntuning ito o hindi. 1
 2. 2. Lokal na Pag-aaralAng Kasaysayan Si Rev. Joseph Van Runckelen, isang Paring Belgian, miyembro ng CICM na mas kilalasa tawag na Congregation of the Immaculate Heart of Mary Missionaries na naging Kura Parokong Simbahan ng San Andres noong Oktubre 1915, ang nagtatag ng Paaralan ng San Andresnoong ika-27 ng Hunyo taong 1917. Ang pondo ay nagmula sa mga donasyon ng mga taongmula sa Belgium kung saan ito ay nakatulong sa pagpapagawa ng Paaralang Elementarya naitinayo sa kasalukuyang lokasyon ng St. Paul College of Parañaque. Noong taong 1932, naitatag ni Fr. Joseph Van Runckelen ang Departamento ng Mataasna Paaralan. Dahil kay Rev. Adolf Cansse, CICM at Kura Paruko ng Simbahan ng San Andres,naipagpatuloy ang pagiging co-educational ng paaralan hanggang sa paglunsad ng IkalawangDigmaang Pandaigdig. Ang paaralan ay nagbukas sa taong 1945-1946 na tanging unang baitang 2
 3. 3. lamang sa mataas na paaralan at eksklusibo lamang para sa mga kalalakihan. Ang Paaralan ng St.Paul‟s College na para sa kakabaihan ang nag-udyok upang maging eksklusibo sa mgakalalakihan ang Paaralan ng San Andres. Pagkatapos ng pamumuno ni Rev. Fr. Joseph Van Runckelen bilang direktor, pinalitansiya ni Rev. Fr. Antonio Van Overveld na nanungkulan mula 1934 hanggang 1937 bago angpamumuno ni Rev. Fr. Adolf Cansse na nanungkulan naman mula 1937 hanggang 1952. Si Rev.Fr. Louis Thys, CICM at Kura Paruko ng Simbahan ng San Andres, ay nanungkulang bilangdirektor ng paaralan mula 1952 hanggang 1977. Noong taong 1969, si Rev. Fr. Paul Faulton, CICM- isang paring Belgian na nagingpunong-guro sa Mataas na Paaralan ng San Andres mula 1964 hanggang 1966, ay naging Asst.Director noong 1977 nang hirangin siya bilang Kura Paruko ng Simbahan ng San Andres atnaging direktor ng paaralan hanggang 1994. Si Rev. Fr. Francis Gevaert ang huling paring CICM na pansamantalang na namunobilang direktor ng Paaralan ng San Andres mula 1991 hanggang 1993 dahil sa pagpapalit ngPaaralan ng San Andres mula Religious Order to Diocesan noong taong 1994. Si Fr. Romerico A. Prieto ang unang naging Diocesan Parish Priest of SAPP atpansamantalang namuno bilang direktor ng Paaralan ng San Andres na sinundan ni Msgr.Manuel Sebastian na naging pansamantalang direktor din mula 1995 hanggang 1996. Noongtaong 1996, si Msgr. Bayani G. Valenzuela ay naging Kura Paruko ng Simbahan ng San Andresat naging direktor ng paaralan mula 1996 hanggang 2004. Sa pamumuno niya marami angnabago at naipatayo sa Paaralan ng San Andres ang ilan sa mga ito ay ang Instructional MediaCenter, Computer Rooms, Physics and Chemistry Laboratories, Home Economics Room, SASAudio-Visual Room, Multi Purpose Hall, at Gym. Noong taong 1999, nagkaroon ng Pre-School Department ang Paaralan ng San Andres satulong nina Msgr. Bayani G. Valenzuela at Ginang Gertrudes F. Bautista na naging Punong-Gurodin ng departamentong ito. Sa taon ding ito naibalik ang pagiging co-educational ng paaralan.Nag-umpisa ito sa Departamento ng Pre-School noong Panunurang Taon 1999-2000 pagkataposay sa Departamento ng Elementarya noong Panunurang Taon 2000-2001 at naipagpatuloy pa saDepartamento ng Mataas na Paaralan noong Panunurang Taon 2006-2007. 3
 4. 4. Ang taong 2003 ang nagsilbing umpisa ng kapanganakan ng Diocese of Parañaque nakasama si Bishop Jesse E. Mercado, D.D, ang unang naging Obispo ng diocese na ito. SaPanunurang Taon 2004-2005, malugod na binati ng komunidad ng San Andres ang bagong KuraParoko at Direktor ng Paaralan ng San Andres na si Msgr. Manny G. Gabriel. Ito ay sapamamagitan ng kanyang kadalubhasaan na isaayos ang pag-unlad ng paaralan, isang bagongdireksyon ang ibinigay sa Paaralan ng San Andres: sa pamamagitan ng pagninilay, partisipasyon,pagtalakay at pagsusuri ng komunidad ng SAS. 4
 5. 5. Batayang Konseptwal Concept 1: Concept 2: Concept 3: Concept 4:SIKOLOHIKAL SOSYAL EMOSYONAL INTELEKWAL SALOOBIN PAGHIHIWALAY NG KABABAIHAN SA KALALAKIHAN Sa batayang konseptwal na ito pinapakita ang paghihiwalay ng kababaihan sa kalalakihan. Isinasaad dito ang mga saloobin ng mga estudyante batay sa pang-sikolohikal, sosyal, emosyonal at intelekwal. Kukunin namin ang mga saloobin ng mga estudyante kung paano nakakaapekto sa mga mag-aaral ang kanilang pagkakahiwalay sa isa‟t-isa sa konseptong pang-sikolohikal, sosyal, emosyonal at intelekwal. 5
 6. 6. Theory of Diagram Ayon kay Herbert Blumer, isang Amerikanong sosyolohista, ang opinyon o saloobin saisang bagay, pangyayari, o suliranin ay tinatalakay ng maraming tao. Ito ay maaaringkomunidad, medya, iba‟t-ibang tao o grupo ng tao. Para sa kanya, ang opinyon ng karamihan angmakakasagot sa isang suliranin. Ayon naman kay Jurgen Habermas, sa kanyang “Public Sphere”, ang isang suliranin oisyu ay kinakailangang pag-usapan ng maraming tao, maging debate man ito o sariling opinyonlang sa isang bagay. Ito rin ay kalimitang ginagamit ng mga namumuno upang malaman ang ibigng kanilang nasasakupan at para masolusyunan ang isang problema. Ito ang napili naming mga teorya sapagkat tulad ng sabi nila, sa aming pananaliksikkinakailangan namin ang saloobin ng maraming estudyante at mga guro upang malaman angdahilan kung bakit pinaghiwalay ang mga kababaihan at kalalakihan sa Mataas na Antas ng SanAndres. Ito rin ay aming napili dahil konektado siya sa nais namin malaman ito ay para makuhaang saloobin ng mga estudyante ukol sa paghihiwalay ng kababaihan at kalalakihan at upangmagkaroon ng konklusyon o iisang sagot sa aming suliranin.Paglalahad ng Suliranin Nais pag-aralan ng mga mananaliksik ang saloobin ng mga mag-aaral sa mataas na antasng San Andres ang paghihiwalay ng mga kababaihan at kalalakihan.Pangunahing Suliranin 1. Anu-ano ang saloobin ng mga estudyante sa paghihiwalay ng kababaihan sa kalalakihan batay sa aspetong: a) Sikolohikal b) Emosyonal c) Sosyal d) Intelektwal 2. Bakit pinaghiwalay ang kababaihan sa kalalakihan sa mataas na antas ng San Andres? 6
 7. 7. Assumption 1. Ang saloobin ng mga estudyante sa paghihiwalay ng kababaihan sa kalalakihan sa Mataas na Antas ng San Andres batay sa aspetong: a. Sikolohikal – maaaring mas maging pokus ang mga mag-aaral sa anong gusto nila sa buhay at sa kung ano ang nais nilang marating. b. Emosyonal – maaaring mas mapalagay ang kalooban nila sa kaparehas na kasarian. Mas mababawasan rin ang mga “girl and boy relationship”. c. Sosyal – maaaring mas maging marami ang kaibigan mo sa kaparehas na kasarian at magkakaroon ng hiyaan sa pagitan ng magkaibang kasarian. d. Intektwal – maaaring mas mailabas ng mga estudyante ang kani-kanilang kakayahan sapagkat magkakaparehas lang ang kanilang kasarian sa loob ng klase. 2. Maaaring kaya pinaghiwalay ang mga kababaihan sa mga kalalakihan ay upang mas mailabas ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan at upang maiwasan ang pagkakaroon ng mag-boyfriend o mag-girlfriend. Pinaghiwalay rin sila upang mas maging pokus sila sa kanilang pag-aaral.Kahalagahan ng Pag-aaral Pagkatapos ng pananaliksik na ito ang mga estudyante ng San Andres sa Mataas na Antasay magkakaroon ng kaalaman at lalong mas maiintindihan kung bakit pinaghiwalay angkababaihan sa mga kalalakihan. Malalaman rin ng mga guro at mga opisyal ng paaralan kungano ba ang saloobin ng mga estudyante ukol sa paghihiwalay sa mga babae at lalaki. Maaari rinitong makatulong sa mga estudyante upang madali nilang makasanayan ang paghihiwalay ngmga kababaihan at kalalakihan.Saklaw at Limitasyon Ang saklaw ng aming pag-aaral ay ang mga piling estudyante sa mataas na antas at mganakakataas na opisyal ng Paaralan ng San Andres. Kasama rin dito ang iilang gurong nagturo nglimang taon pataas sa Mataas na Antas. 7
 8. 8. Ang limitasyon ng aming pananaliksik ay ang mga estudyanteng nasa elementarya atpre-school . Hindi rin sakop ng aming pag-aaral ang mga gurong nagtuturo lamang mula apat nataon pababa.Katipunan ng mga Katawagan 1. Congregation- Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga kardinal, kaparian, at iba pang nagsisilbi sa Panginoon na gumagawa ng misyon upang makatulong sa mga nangangailangan at maibahagi ang magandang balita ng Diyos 2. Co-educational - Ang sistema ng edukasyon kung saan ang parehong mga kalalakihan at kababaihan ay magkasama sa iisang klase 3. Religious Order – Isang distrito na pinamumunuan lamang ng mga kaparian/mga taong nangako na maglilingkod sa Diyos 4. Diocesan – Obispo ng isang diyosesis 5. Diocese – Isang distrito sa ilalim ng pangangasiwa ng mga obispo 6. Sikolohikal – Nilalayong impluwensyahan ang nais o pag-iisip 7. Emosyonal – Nagpapahayag o nagpapakita ng damdamin 8. Sosyal – Pakikibahagi o pakikipag-usap sa ibang tao 9. Intelektwal –Diwa o pag-unawa 10. Kababaihan – Ito ay tumutukoy sa kasarian ng tao o mga babae. Maari itong tumukoy sa mga babae o grupo ng mga babae may asawa man o (dalaga) walang asawa. 11. Kalalakihan – Ito ay tumutukoy sa kasarian ng tao o mga lalake. Maari itong tumukoy sa mga lalake o grupo ng mga lalake may asawa man o (binata) walang asawa. 8
 9. 9. KABANATA II MGA KAUGNAY NA LITERATURAEdukasyon at ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Tuntungan ng pagkahubog at pag-unlad ng lipunan ng isang bansa ang edukasyon. Itoang mabisang sandata upang palayain ang sambayanan mula sa pang-aalipin sa larangan ngkultura, ekonomiya, at pulitika. Ayon kay, Renato Constantino: Philippine education, thereforemust produce Filipinos who are aware of their country’s problem, who understand the basicsolution these problems, and who care and have the courage enough to work and sacrifice fortheir country’s salvation. Dahas at relihiyon ang ginamit ng mga Kastila upang sakupin ang Pilipinas, dahas atedukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano upang bihagin ang kaluluwa ng bawatPilipino. Ang edukasyong ipinagkait ng mga Kastila sa ating mga kababayan ang siya namangginamit na policy attraction ng mga Amerikano upang payapain ang kalooban ng mga nag-aalsang mga mamamayan. Noong ika-Hulyo, 1901 ay dumating ang may 600 na gurongAmerikano sakay ng S.S. Thomas. Agad itinatag ang Department of Public Instruction napinamahalaan ng Vice-Governor ng Pamahalaang Amerika ng Pilipinas. Noong 1921, sa 614 nanasa pamahalaan, 400 sa mga ito ay guro at ang natitira ay empleyado ng Departamento ngEdukasyon. Makikita rito kung gaano pinahalagahan ng mga Amerikano ang paglalatag ngpundasyon ng edukasyon sa ating bansa. Naging simula ito ng komprehensibong pagtuturo ngsalitang Ingles bilang midyum sa lahat ng paaralan. Ayon kay Constantino, dumating ang yugtona a new generation of “Filipino Americans”. There was no longer any need for Americanoversees in this field because a captive generation had been come. Kung kaya hindi kataka-takana ang mga sumunod na lider ay nahubog sa edukasyon ng mga Amerikano magmula kayQuezon ay lantad at di lantarang naging tuta ni Uncle Sam.Sistema ng Edukasyon na ipiinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas:1. Pag gamit ng Ingles2. Makadayuhang konsepto ng Ekonomiya3. Mababang Pagpapahalaga sa Nasyonalismo 9
 10. 10. 4. Imperyalismo sa KulturaAng IWF-WB at ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas Noong 1972, ang programang Educational Development Projects ImplementingTaskForce (EDFITAF) ni pangulong Marcos ay naglatag ng sampung taong programa para sapagpapaunlad ng edukasyon sa bansa. Dahil kulang ang pondo, inaprubahan ni Marcos pag-aamyenda sa RA6142 na kilala rin bilang Foreign Borrowing Act sa layuning to allow a moreextensive financing of educational projects from foreign and external sources.(Constantino,Letizia) Kung kaya ang Pilipinas ay agad na tinulungan ng World Bank na nagtantiyang aabutinng $767 milyon ang aabuting gastos ng sampung taong programa. Noong 1984, nagkaroon ngTextbook Development Program mula grade 1 hanggang 4th year hayskul na tinatayangnakapamahagi ng 85 hanggang 95 milyong kopya ng bagong aklat. Subalit ang mga aklat nanalikha batay sa kagustuhan ng World Bank ay nakadisenyo upang tugunan ang pangangailangnng mga multinasyonal na kompanyang pag-aari ng U.S sa Pilipinas. Ipinahayag ni LetiziaConstantino sa kanyang sanaysay na WORLD BANK TEXTBOOKS: SCENARIO FORDECEPTION na ang mga tagapagpondo ng mga aklat para sa Pilipinas ay hindi magtataguyodng mga kaisipang naglalaman ng nasyonalismo sa politika at ekonomiya sa dahilang ito aybabangga sa kanilang interes.Malabnaw at malabo ang pagtalakay sa kasaysayan lalo pa sa mga paksa ng pang-aaalipin atpagsasamantala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, maging ang pagbabago sa kurikulum ng edukasyon ay inaakusahan ngAssociation of Concerned Teachers bilang dikta ng IMF-WB upang tugunin ang dikta ngglobalisasyon. Ang MAKABAYAN ay kabaligtaran ng hangarin nitong lalo pang payabungin samga mag-aaral sa kasaluluyan ang pag-ibig sa bansa. Ang gobyerno ng Pangulong GloriaMacapagal Arroyo ay naghahamong lalo pang patibayin ang pundasyon ng English bilangmidyum ng pagtuturo sa paaralan upang tiyaking magiging globally competitive tayo bilang mgaOFW at caregiver. Utak-alipin pa rin ang sistema ng ating edukasyon na magbubunga ng higit namiserableng kalagayan ng lipunan habang nilalamon ng mga imperyalista ang ating kabuhayan atnagsisilbing tuta ng pagpapaalila ang ating gobyerno. -Ang Edukasyon at Ang Papel Nito sa Paghubog ng Lipunan ni Joel Costa Malabanan 10
 11. 11. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon Ang pribatsisasyon ng edukasyon sa Pililpinas ay bahagi lamang ng pandaigdiganngestratehiya ng WTO at WB upang papasukin ang mga TNCs sa Information Technology(mga computer company) sa larangan ng edukasyon pampubliko. Tinuturing ng WTO,isang institusyong hawak ng mga kapitalistang korporasyon, na ang larangan ngedukasyon ay isang mayamang mina na hindi pa nabubungkal para pagtubuan kagaya naibang larangan sa serbisyo na matagal nang ginagatasan ng mga TNCs, halimbawa sapangbabangko at mga restoran at fast food. Sa pinapairal na General Agreement on Tradeand Services (GATS) ng WTO ay kasama ang serbisyong edukasyon sa mga serbisyo natinatarget ng mga TNCs. Ang isang nangungunang lobbyist sa mga pulong ng WTOtungkol sa GATS na inumpisahan noong Pebrero 2000 sa Geneva ay ang tinatawag naGlobal Allance for Transnational Education na pinapamunuan ni Gleen R. Jones, CEO ngvirtual university Jones International Inc. Nais ng WTO na gawing market-based angeducation sa kolehiyo at alisin ang mga state-funding. Ang prinsipyong free universaleducation na nakasaad sa Article 13 ng UN International Covenant on Economic, Socialand Cultural Rights ay binabangga ng GATS at World Bank. Ang WB ay nagtatag din ng Alliance for Global Learning na nagiispesialize satinatawag na e-learning na ginagamit ang computer. Ang Alliance na ito ay pinoponduhanang mga IT rooms, nagsasanay ng mga guro at umuugnay sa mga gobyerno ng mga bansaupang gumawa ng mga intervention program. Ang mga isponsor ng mga ganitongprograma ay mga malalaking bangko tulad ng JP Morgan at Goldman Sachs, angconsultancy firm Ernst & Young at mga TNCs sa IT kagaya ng Sun Microsystem at 3Com. Nakikita kasi ng mga TNCs lalo na yung mga nasa IT na ang edukasyon sa daigdig,sa partikular sa kolehiyo at sa adult education, ay isang malaking bagong industriya namaaaring pasukin. Ang kabuuang gastos sa edukasyon sa daigdig ay 2 trilyon dolyar o1/20th ng GDP ng mundo. Sabi nga ni Gleen R. Jones: “Education is one of the fastest-growing of all markets. Private training and the adult education industry are expected toachieve double-digit growth throughout the next decade.” (Internet) Ngunit, angpandaigdigan estratehiya ng imperyalismo, sa partikular ng EU, na sa kasalukuyan aynababalot sa krisis ng sobrang-produksyon, na pagtubuan pati ang larangan ng edukasyon 11
 12. 12. ay maghigpit na tinutulan ng mga estudyante at mga guro sa Europa sa pamumuno ngNational Union of Students in Europe (ESIB) at ng mga guro sa kanilang organisasyon,ang European University Association (EUA).Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education Sa paggawa ng kurikulum para sa mga paaralan ng Pilipinas, ang imperyalismo ayaktibong nanghihimasok, mula pa noong pagpondo ng WB sa panahon ng martial law sapagsulat ng mga textbook na tinatangkilik ang pagsisilbi ng mga kabataang Pilipino parasa negosyo ng mga kapitalista (ang programang EDPITAF) hanggang sa kasalukuyan sapagpapairal ng tinatawag ng DepEd na Millennium Curriculum o ang Curriculum 2002para sa elementarya at sekondaryang baytang. Sa ilalim ng Millennium Curriculum,inaalis ang mga asignatura na may kaugnayan sa pagtuturo ng kasaysayan at sibikongkamalayaan at iba pang panlipunang pagaaral, at pinagsama-sama ang mga ito sa isalamang asignatura na pinamagatang PAGSIKAP. Kinolaps ang mga asignatura sa limang“core areas” ang English, Filipino, Math, Science at Pag-Sikap. Pinahaba ang oras ngpagtuturo ng English at Math at ginawa muli ang English bilang midyum ng pagtuturo.Ang mga pagbabago na ito sa kurikulum para sa elementarya at haiskul mula Grade 1 to10 ay batay sa isang pag-aaral na ginawa ng WB-ADB na pinamagatang “PhilippineEducation for the 21st Century: The 1998 Philippine Education Sector Study” o (PESS).Pinayo ng PESS ang “streamlining” ng Philippine education at pagkukulaps ng mgaasignatura lalo na yung may kaugnayan sa pagbibigay ng panlipunang kamalayan sa mgaestudyante. Ang pakay kasi ng WB at kanyang alalay na ADB ay upang makatipid angPililpinas sa badyet sa edukasyon, at siyempre upang makabayad ng utang panlabas.Kasabay din nito ang pagbuwag sa mga asignatura na di kailangan ng bisnis ngimperyalismo at natuturuan pa ang mga kabataan na magkaroon ng kamalayangpanlipunan at kritikal na pagiisip. Sa bagong kurikulum, nanganganib ang kabuhayan ngmaraming guro na matatanggal dahil ang kanilang mga asignatura ay di na kailangan, sapartikular yung mga nagtuturo ng panlipunang aralin. Ngunit ang papel ng ating mgapaaralan bilang mga tagalikha ng mga gradweyt ng mahusay sa kakayahan na kailanganng negosyo ng mga malalaking korporasyon, kagaya ng mga call center, tiga-silbi sa fastfood, salesman, mekaniko at iba pa, ay nagreresulta sa sobrang lakas paggawa sa ating 12
 13. 13. lipunan. Dumarami ang bilang ng mga taong di-makahanap ng trabaho na mga bagonggradwado taon-taon sapagkat lumalaki ang sobrang pwersa sa gawa, na nadadagdagan ngmga 750,000 katao bawat taon. Sa kasalukuyan, ang bilang ng walang trabaho sa atinglipunan ay 13% ng kabuuang lakas paggawa ng bayan (ayun mismo sa estadistika nggobyerno), pinakamataas sa buong Asya. Ayun din sa PESS: “The daunting medium-term challenge for Philippine education,therefore, is how to preserve the quantitative gains of the past, improve equity and raisequality – and to achieve all of these objectives during a period of limited or zero growth inthe public budgetary allocation to education as a whole.” (PESS, p. 11, italics dinagdag)Ang ibig sabihin ng WB-ADB ay paano mapapairal ng gobyerno ng Pilipinas angmahusay na pagtutupad nito sa pagalaga sa interes ng imperyalismo sa harap ng pagtitipidsa edukasyon. Ang sagot – ikulaps ang mga asignatura at tanggalin ang mga guro na dikailangan ng bisnes ng mga TNCs. Batay sa ganitong layunin ang PESS ay nagsaad: “Given lower-cost labor in the People‟s Republic of China and some other Asiancountries, and rising labor costs at home reinforced by minimum wage regulations, thePhilippines‟ future comparative advantage lies not in unskilled-labor production, butrather in low-end „high-tech‟ areas, such as electronics manufacturing and tourist services,requiring at least a secondary school education of reasonable quality.”(PESS, p.1) Ipinapairal ng PESS ang teorya ng mga kapitalista na ang edukasyon ng isangbayan ay iaayun sa “comparative advantage” nito sa mga kapitalistang bansa sa harap ngkumpitesyon ng ibang bansa sa Pangatlong Daigdig. Kaya, kailangang gamitin angCurriculum 2002 upang makahubog ng mga manggagawa na semi-skilled at huwag na ngmga unskilled dahil marami na nito ang ibang bansa kagaya ng Tsina. Ang mga semi-skilled na manggagawa ay kailangan sa sektor ng serbisyo at marunong ng Inggles.Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP) Gusto kong talakayin sa puntong ito ang pagbabago ng kurikulum sa aking paaralan,ang Unibersidad ng Pilipinas, ang tinatawag na Revised General Education Program(RGEP). Sa ilalim ng RGEP ay di na kinakilangan kunin ng lahat ng mga estudyante sa 13
 14. 14. UP ang mga asignatura tulad ng History 1 (History of the Philippines) at Social ScienceII(Social and Political Thought). Pinapaubaya sa mga estudyante sa partikular sa mgafreshmen at sophomore ang pagpili kung anong asignatura sa GE ang kanilang pag-aaralan. Siyempre, dahil ang mga estudyante natin ay produkto ng isang sistema sahayskul at elementarya (kasama dito ang mga pribadong paaralan), kung saan angpinapalaganap ay kultura ng kapitalismo, ang idibidualismo at liberalismo na nakabataysa pansariling interes, ang malamang kunin ng mga estudyante sa ilalim ng RGEP ay mgaasignaturang pagkakakitaan (kagaya ng mga computer course) o di kaya madaling ipasa.Ang dating GE program ng UP na kinakailangang kunin ang mga asignatura nanagpupukaw ng kamalayang nasyonalismo (History I) at nagtatalakay sa iba‟t-ibangteoryang panlipunan ay nahubog sa panahon na umigting ang nasyonalismo sa UP lalo nanoong First Quarter Storm. Ang dating GE na napanalunan ng mga estudyante at guro samahabang pakikibaka upang gawing relebante ang edukasyon sa UP ay binuwag nanoong nakaraang taon (2003). Ang hangad namang ipribatize ang UP sa impluwensa ngWT0 at WB ay nakalahad sa mga panukulang batas na House Bill 455 at Senate Bill2587 na nakahain ngayon sa Kongreso at mahigpit na tinututulan ng mga estudyante atguro ng aking pamantasan. Noong nakaraang Oktubre, nabugbog ng mga pulis at militarat naaresto ang mga estudyante at guro ng UP na nag-rali laban sa dalawang panukalangbatas na ito sa harap ng Senado. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating sistemang edukasyon na walang kasarinlan atginagamit lamang ng pamahalaan upang paunlarin ang interes ng mga nagsasamantalanguri, ang tunay na emansipasyon ng mga kabataan sa mga ideya at ugali na nilalako ngmga dayuhang impersyalista ay di kailan mangyayari. Ang mga ideya at kakayahan nabinibigyang-diin sa ating mga paaralan sa loob ng sistemang ito ay lalong pinapaigtingang mala-kolonyal na katangian ng ating lipunan. Halimbawa, ang mga teoryang nilalakong mga asignatura sa economics sa ating mga paaralan tungkol sa supply at demandanalysis na nakabatay sa assumption “that all other things held constant” o ang pananawng “ceteris paribus,” na siyang batayan ng Macroeconomics at Miccroeconomics ng mganeo-classical economists, ay isang ideyalistang pamaaraan ng pagaanalisa ng ekonomiyana pabor sa interes ng mga mayayaman, lalo na ng mga TNC. Marami pang ganitong mga 14
 15. 15. maling ideya na ikinakalat ng mga bayarang teorista ng mga kapitalista sa ating mga paaralan, kagaya ng “relative autonomy of the state,” kung saan nakuha ni Macapagal- Arroyo ang ideya niyang “strong republic,” ang mga ideya ng post-modernismo na iniinganyo ang mga tao na asikasuhin na lamang ang kanilang sariling kalayaan at huwag sumali sa anumang organisasyon, at iba pa pang teorya.. Ang mga ideyang ito ay pinapalagnap ng mga direktang bayaran ng mga imeperyalista na mga gurong Pilipino, lalo na sa School of Economics at Political Science Departments ng UP, o ng mga guro na walang kamuang-muang na ang tinuturo pala nilang teorya ay ang mga pabor sa mayayaman dahil wala naman silang natutunan sa ating paaralan kundi ang mga teoyrang ito. -Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas ni Dr. Edberto M. VillegasAng Kahalagahan ng Edukasyon Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upangmabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya.Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natutunan saating mga university at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga pangunahing elemento upangmagkaroon ng sapat na edukasyon, ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-arawna pamumuhay ang siya pa ring dapat na piliting maabot. Matibay ang isang edukasyon kung itoay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral tungkol sa Mathematics,Science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos. Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isangbansa. Kung wala nito, at kung ang mga mamamayan ng isang lipunan ay hindi magkakaroon ngisang matibay at matatag na pundasyon ng edukasyon, magiging mahirap para sa kanila naabutin ang pag-unlad. Marapat lamang na maintindihan na ang edukasyon ay siyang magdadalasa kanila sa kanilang mga inaasam na mga mithiin. Ang unang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagayat impormasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan. Ito ang nagsisilbing mekanismona humuhubog sa isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa ng isang tao. Ito rin ang dahilanng mga mabubuti at magagandang pangyayari sa ating mundo at ginagalawang kapaligiran. 15
 16. 16. Ang edukasyon ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magigingsandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Ang kanilang kabataan ang siyang estado kung saannila hinahasa ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan nila sakanilang pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan sa isang taoupang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad naginagalawan. Ito ang naghuhubog ng mga kaisipan tungo sa isang matagumpay na mundo nakailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ang daigdig at malaman ang mgalayunin nito. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitanng kanilang karanasan at pormal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito ang kanilangmagiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang magigingkinabukasan. At dahil sila ang ating pag-asa, nararapat lamang na ibigay natin sa kanila ang lahatng edukasyon na kailangan nila upang maabot nila ang mga pangarap na nais nilang matupad. -2011 Mga Sanaysay sa Filipino: http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2011/07/sanaysay- tungkol-sa-edukasyon.htmlPagkakaiba ng kababaihan sa kalalakihan Ang mga babae ay mas magaling makisalamuha sa tao kaysa sa mga lalaki. Mas masalita ang mga kakabaihan kaysa sa kalalakihan. Ang mga lalaki ay “left-hemisphere” ang gamit o ang kaliwang bahagi ng utak ang mas matimbang kaysa sa kanang bahagi kaya mas malakas sila at mas mahilig sa gawaing pang-katawan. Ang mga kababaihan naman ay parehas na hemisphere ang gamit kung kaya‟t mas magaling o madali nilang naiintindihan ang isang bagay. Mas emosyonal ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mas malaki ang inferior-pareital lobule kaya nga mapapansin na mas maraming kalalakihan ang mas magaling at mas mabilis sa pagkokompyut. O masasabing mas magaling ang mga kalalakihan sa matematika kaysa sa mga kababaihan. Mas mabilis mag-mature ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Mas maayos ang sulat ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Kayang pagsabay-sabayin ng mga babae ang mga gawain nila samantalang ang mga lalaki, pokus sa isang gawain lang. 16
 17. 17. Mas organize ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Mas maalaga ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Magkaiba ang pagbabago sa katawan ng mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. (halimbawa: menstruation) -Babae vs. Lalaki ni Kai Pastores - 10 Big Differences Between Men’s and Women’s Brains ni Amber Hensley Paaralan sa Florida nangunguna. Ang hindi kapanipaniwalang tagumpay ng programangsingle-sex education (hindi co-ed) sa Woodward Avenue Elementary School. Iniindorso ngayonng Amerika ang pagpapatupad ng programang ito dahil sa may mabuti itong maidudulot sa mgaestudyante at mga guro. -USA Today (http://www.singlesexschools.org/links-articles.htm) Alam natin na pantay lang ang mga kababaihan at kalalakihan, nag-umpisa ang single-sexeducation noon pa. Nag-umpisa lamang magkaroon ng co-educational noong 1882 na nagingprogresibo naman. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang utak ng lalaki at babae ay magkaiba kaya ngahindi advisable ang pagkakaroon ng co-educational na paaralan. Dahil sa mga dahilang itogumawa ng mga pag-aaral kung mainam nga ba ang single-sex education kaysa sa co-education.Lumabas sa pagsusuri na mas nailalabas ng mga kabataan ang kanilang talino at kakayahankapag ang kasama nila sa paaralan ay kapareho nila. Nagiging mas pursigido ang mgakalalakihan at kababaihan sa pag-aaral dahil kaparehas ang kasarian ang kanilang mga kaklase athindi sila nag kakahiyaan sapagkat hindi magkaiba ang kanilang kasarian. Mas nagigingkomportable rin ang mga babae sa pakikipaglaro sapagkat puro lang sila mga babae. Nalaman rinnila na sumasali ang mga lalaki sa mga choir at orchestra pag sila-sila lang magkakasama. Maslumalabas rin ang talino ng mga lalaki lalo na sa Matematika kapag single-sex education angsistema ng isang paaralan. Ang problema nga lang sa single-sex education ay hindi natututo angmga kabataan na makisalamuha sa hindi nila kaparehas na kasarian. -Single Sex Education by Robert Kennedy 17
 18. 18. KABANATA III METODOLOHIYA Ang metodolohiya ay ginagamit ng mga mananaliksik upang mapatunayan ang mgasuliranin ng kanilang pag-aaral o para malaman ang kasagutan sa kanilang suliranin. Anghalimbawa nito ay ang serbey, questionnaire, obserbasyon, pag-eeksperemento, panayam, at ibapa. Ito ay ginagamit upang makapangalap ng mga datos o impormasyon na may kaugnay sapananaliksik. Dahil sa tamang pagpili ng metodolohiya na gagamitin, makakatulong ito upang mahanapniyo ang sagot sa inyong suliranin. Dahil rin dito mas magiging eksakto ang sagot na naisnaming malaman. Ang tamang pagpili ng metodolohiya sa pananaliksik ay makakatulong sa pag-aaral sa pag-interpreta ng mga datos na nakalap upang makabuo ng angkop na rekomendasyon.Metodolohiya sa pananaliksik Ang napili ng aming grupo para sa aming metodolohiya ay: 1. Questionnaire- Ang questionnaire ay isang instrumento sa pananaliksik na binubuo ng kalipunan ng mga katanungan para sa layuning makakalap ng impormasyon mula sa mga taga-tugon. Ang mga mananaliksik ay gagawa ng mga tanong ukol sa suliranin ng aming grupo at ito‟y papasagutan sa piling mga estudyante, guro, at mataas na opisyal sa Mataas na Antas ng Paaralan ng San Andres. Ito ay binubuo ng apat na tanong para sa mga estudyante at isang tanong para sa mga guro at mataas na opisyal. 2. Panayam- Ang panayam ay pagkuha ng impormasyon o detalye sa pamamagitan ng pagtatanong. Isa rin itong instrumento na maaaring gamitin sa pananaliksik upang makuha ang sagot na nais mahanap ukol sa suliraning napili. Ang mga mananaliksik ay magtatanong sa mga napiling estudyante, guro, at mataas na opisyal sa Mataas na Antas ng Paaralan ng San Andres (sila rin ang napili na sumagot ng questionnaire). Ito ay kanilang gagawin upang mas makakuha ng kongkretong sagot o opinyon ukol sa suliranin na kanilang nais na masagot. 18
 19. 19. Kalahok sa Pag-aaral Ang mga kalahok ay ang mga piling estudyante sa Mataas na Antas ng Paaralan ng San Andres. Kalahok rin ang mga piling gurong nagturo sa Mataas na Antas ng Paaralan ng San Andres ng limang taon-pataas. Kalahok rin ang mga piling opisyal ng Paaralan ng San Andres sa Mataas na Antas. Bahagi Gawain Takdang Panahon A. Paghahanda ng Pag-iisip at Pagpili ng 2 araw Pananaliksik Suliranin Paghingi ng opinyon sa aming guro at mga kaklase sa napili naming suliranin B. Paghahanap ng datos Questionnaire 3 linggo Panayam C. Pagsusuri Nominal 3 araw Interval Percentage 4 Enterpretasyon Coding 3 araw 5 Paghahanda at Pagsasamahin ang mga datos 1 linggo Pagsusulat ng datos Ie-enterpreta 19
 20. 20. KABANATA IV PAGLALAHAD NG PANANALIKSIK Ang ikaapat na kabanata ng pananaliksik na papel na ito ay nagbibigay sa mgamananaliksik ng paliwanag sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga nakausap onainterview.Mga Datos1. Anu-ano ang mga saloobin ng mga estudyante sa paghihiwalay ng kababaihan sa kalalakihanbatay sa aspetong: sikolohikal, emosyonal, sosyal, at intektwal? Concept Meaning Core Meaning Intelektwal Ang mga saloobin ng mga Masasabing kaya naisipan ng Sikolohikal estudyante sa paghihiwalay ng administrasyon na paghiwalayin Emosyonal kababaihan sa kalalakihan ay ang kababaihan sa kalalakihan ay Sosyal ayon sa apat na aspeto ang para sa ikabubuti ng mga mag- sikolohikal, emosyonal, aaral lalo na sa aspeto ng pag- sosyal, at intelektwal. uugali at kakayahan ng bawat isa. Nakakatulong rin ito upang mapaunlad ang pagkatao ng isang estudyante. Ito ang dahilan kung bakit napagyayabong ng mga mag-aaral ang kanilang mga ideya at mas nalilinang ang kanilang isipan at damdamin.SikolohikalR1: Nakakabawas ang pagkakahiwalay ng kababaihan sa kalalakihan sa distraksyon.R2: Mas magbubukas sila ng damdamin sa isa‟t-isa, lalaki man o babae. Hindi sila mahihiyangipakita ang tunay na sarili. 20
 21. 21. R3: Mas nagiging mahiyain ang mga kababaihan. Magkaiba ang paguugali ng kababaihan sakalalakihan.R4: Naging iba ang pag-uugali ng ibang lalaki noong hiniwalay ang mga babae sa lalaki.R5: Mas masyadong nawawala sa focus ng pag-aaral ang mga estudyante dahil magsasanhi ito ngmga ingay na mahirap patahimikin.R6: Maaring makabuti ito sa aspeto ng pag-aaral, dahil sa nababawasan ang distraksyong nangyayarisa loob ng classroom. Ngunit maaring hindi rin ito makabubuti sa mental na aspeto dahil sa ang mgalalaki ay nababawasan ang pagkakaroon ng kaunitng hiya sa loob ng klase pag sila ay gumagawa ngkalokohan.R7: Sa aspetong sikolohikal, maaaring mawalan ng isang katangitanging inspirasyon ang dalawangpanig. Maaaring mawalan ng konsentrasyon ang isang taong nagbibigay ng isang inspirasyon parasa kanya.R8: Sa paghihiwalay, maiiwasan natin ang pag-iisip ng masama sa kabaliktarang kasarian. Hindinatin maiiwasan ang pag-iisip ng masama sa ibang kasarian kung hindi magkahiwalay ang mgalalaki at babae.R9: Mas maganda yung magkahiwalay, para maiwasan yung mga seksyuwal na mga gawain at paramaprotektahan at maigalang ang mga kababaihan dahil hindi naman lahat ng lalaki at maginoo.R10: Mas nagiging mahiyain ang babae sa kanilang kilos. Walang ideya kung paano makikihalubiloang lalaki sa loob ng silid-aralan.R11: Hindi nagiging “aware” ang mga babae sa mga “etiquettes” nila dahil sa wala ang mga lalaki.R12: Dahil sa paghihiwalay ng mga lalaki at babae hindi maiiwasan ang magkahiyaan at mag-iwasan. Minsan madaming pagkakaiba ang ugali ng mga babae at lalaki, Hindi sanay namakisalamuha. 21
 22. 22. R13: Ito ay naaayon dahil may mga bagay-bagay na dapat irekonsidera. Bilang kababaihan ito aymalaki lamang para sa amin dahil hindi na kami mahihiyang ilabas an gaming sarili.R14: Sa aking saloobin, hindi maganda ang epekto nito dahil hindi magkakaroon ng sapat na ideyaang mga babae hinggil sa lalaki (o baliktad). Pagdating ng kolehiyo, haharap kami sa pagbabagodahil may kaklase na kaming babae.R15: Nagkakaroon ng tagisan ng talino ang bawat kampo. Maaaring mangyari ang kompetisyon sakahit anumang aspeto at larangan.R16: Mas madali makihalobilo sa mga kaparehas na kasarian.R17: Mas nakakaisip ako ng mabuti dahil napapaligiran ako ng taong sanay ako. Parang nahihiya paako kapag napapalibutan ng babae.R18: Kailangan ang pag-iisip ay naaayon sa nakakasama.R19: Mas nahihimok ang mga kalalakihang magkaroon o maghanap ng mga babae. Naiiba angperspekto nila ukol sa pagkakaroon ng relasyon.R20: Hindi ko malalaman ang takbo ng pag-iisip ng babae dahil mas alam ko lang kung paano mag-isip ang lalaki.R21: Hindi naiintindihan ang isa‟t isaR22: Ito ay nangyayari bilang reaksyon ng isipan sa mga bagay bagay.R23: Hindi nakakatulong ang paghihiwala na ito pagdating sa kolehiyo at sa tunay na mundo,magkahalubilo ang mga lalake at mga babae. Ang paghihiwalay na ito ay hindi nakakatulong upangmagkaintindihan ang magkabilang panig. 22
 23. 23. R24: Okay lang na hiwalay.R25: Nagiging mas aktibo sa pagiisip ang mga kababaihan kung nakahiwalay sila sa mgakalalakihan at lalo silang nagiging aktibo sa lahat ng kanilang mga gawain.R26. Minsan ay walang kontrol at limitasyon sa pag iisip, dahil pare pareho kayo ng kasarian,walang malisyang napapasok sa bagay na ito.EmosyonalR1: Ang kalalakihan at kababaihan ay mawawal sa pokus ng pag-aaral dahil diyan papasok namagkakahulugan sila sa isa‟t isa.R2: Magkaiba kasi ang paraan ng pagpapatawa ng mga babae sa mga lalaki. Dahil naghiwalay,magkakainitindihan sila at mas magiging Malaya. Paminsan-minsan naman, pwedeng magingmakwela ang lalaki. Pwede silang gumawa ng isang bagay na ikatutuwa ng babae tulad ng pang –aasar.R3: Mas napapakita ang aking emosyon sa parehas ko ng kasarian.R4: Medyo nlungkot kasi kumonti ang tahimik na section at dumami ang magugulong section.R5: Kapag emosyonal naman, mas nagkakaroon ng affection ang mga babae lamang. Sa mga lalaki,kaunti lamang.R6: Makakabuti ang pagkakaroon ng seperasyon upang maiwasan o mabawasan ang pagkakaroonng isang emosyon sa “opposite sex” Maraming hindi rin ito makabuti depende sa mga taongnaapektohan ng kanilang emosyon.R7: Maaring nakabuti ang paghihiwalay ng dalawang panig upang maiwasan ang pagkakaroon ngisang emosyonal na estado kung makapiling man nila ang isang taong importante sa kanya.R8: Naiiwasan ang magkaroon ng mga paghanga sa murang edad. Maaaring magkagusto ang mga 23
 24. 24. estudyante sa kapwa niya estudyante sa talino o asal ng isa.R9: Para maiwasang maagang pagkakagusto sa ibang kasarian, pwede siyang maging inspirasyonpero hanggang doon lang.R10: Mas rumarami ang mga nagliligawan at nagkakagustuhan. Nagkakaroon ng girl to girlrelationship.R11: Sa paghihiwalay ng babae sa lalaki ay mas lalo tayong naa-attract sa ibang kasarian. Dahil sahindi sila kasama sa loob ng silid-aralan kung kaya‟t hinahanap-hanap natin sila. Nagkakaroon ngsuyuan o panliligaw.R12: Para sa akin, lahat naman ng bagay ay may dahilan. Kung ito ay para sa estudyante at para saikabubuti ng eskwelahan. Hindi masyado nailalabas ang mga saloobin ng estudyante.R13: Masaya ito dahil walang ilangang mangyayari sa loob at labas ng silid-aralan. At maaarinaming gawin ang mga nais namin ng walang iniisip.R14: Hindi ako sumasang-ayon dito dahil kapag pinagsama na ang babae at lalaki sa kolehiyo, ibaang epektong emosyonal nito.R15: Maaaring maging mabuti dahil maaari naming hindi makapokus ang isang tao sa kakatingin atkakaisip niya sa kanyang gusto. Dahil dito makakakuha ng mababang marka ang estudyante kayadapat ipaghiwalay ito.R16: Maaaring mag-iiba ang kanilang sariling paniniwala tungkol sa kanilang kasarian.R17: Mas nahihiya ako sa babae kapag hindi gaanong nakakasama.R18: Sa aspetong ito mas naipapakita ko ang nararamdaman ko at madali kong nauunawaan ang iba.R19: Masakit ito sa parte ng lalaki lalo na doon sa mga seryoso sa kanilang pagmamahal. Kapag ang 24
 25. 25. mga lalaki‟y nasanay na sa hiwalayan, balewala na ang sakit sa emosyon at natututong gumawa ngmga bagay-bagay.R20: Bilang lalaki mas madali akong makakapagsabi ng aking saloobin sa kapwa lalaki dahil hindiko masasabi agad-agad ang aking saloobin kapag sa babae ko ito sasabihin.R21: Nadadala sa emosyon at hindi mapigilan ang sarili.R22: Kung ipagsasama-sama ang mga lalake at babae at isasa-alang-alang ang aspetong emosyonal,masama ang magiging epekto nito. Dapat isa-isip na kung ipagsasama ang magkaibang kasarian,maaring may mangyaring hindi kanais-nais.R23: Dito nalalabas ang damdamin dahil din sa reaksyon sa mga bagay-bagay.R24: Kuntento ako kung ano ang kasalukuyang ayos ng mga mag-aaral ngayon.R25: No answerR26. Hindi na kakahiyang maglabas ng emosyon, dahil bilang pare parehong lalaki sa klase maskomportable dahil kayoy mas nagkakaintindihanSosyalR1: Mag kakaroon ng pagkakailangan ang isa‟t isa at ang mga kababaihan ay magiging mahinhin sapagkilos at pananalita.R2: Mas naging madali ang komunikasyon ng lalaki sa kapwa lalaki, at ng ababe sa kapwa babae.R3: Sa aspetong sosyal, masasabi ko na ito ay makakapekto sa interaksin ng mga kababaihan atkalalakihan. Dito kasi papasok ang ilangan o “awkwardness” sa dalawang grupo.R4: Hindi nade-developang pakikipagugnayan sa ibang kasarian. 25
 26. 26. R5: Magkapantay lamang ang babae sa lalaki. Ang mga babae ay nag-uusap lamang kapag breaktime, samantalang ang mga lalaki naman, mapa-diskusyon sa klase ay nagkwekwentuhan parin ngmga kwentong wala namang kabuluhan.R6: Makakabuti ito o nakakasama depende sa mga taong may ibang uri ng pakikisama. Mayroongmga taong hirap sa pakikisama o pakikisalamuha sa “opposite sex”. Ang pakikisama atpakikisalamuha ng mga tao ay depende sa kanila.R7: Sa sosyal na rason ang paghihiwalay ng mga babae sa mga lalaki ay nakakaapekto sa bawat isa.Na kung saan maaaring magkaroon ng hiyaan sa dalawang panig.R8: Sa paghihiwalay ng mga mag-aaral na lalaki sa mga babae ay hindi nagdedevelop ng husto angpakikisalamuha ng isa‟t-isa. Nagkakaroon ng hiya ang mga mag-aaral.R9: Dahil pinaghiwalay ang mga lalaki at mga babae, hindi sila natututong makisalamuha kayanaman iba ang grupo ng babae sa lalaki bihira lang ang magkasama.R10: Naiilang makisama ang mga babae at lalaki sa isa‟t-isa.R11: Nagkakaroon ng ilangan sa pagitan ng ibang kasarian.R12: Hindi naman maiwasan ang mga bagay na ito na mapag-usapan ng tao at ang mga tao aymayroong kanya-kanyang opinyon tungkol dito at may mga bagay na tam o mali sa paghihiwalay ngkababaihan sa kalalakihan.R13: Sa kategoryang ito, maraming mga kakabaihan at kalalakihan ang magkakaroon ng hiya saisa‟t-isa. At maaaring mas madaming kababaihan ang mas madami ang kaibigang babae at ganundin sa mga lalaki.R14: Mahihirapan ang ilan sa pakikipagkapwa sa kolehiyo dahil nahirati na silang kaparehas angkasarian ang kasama. 26
 27. 27. R15: Kung hiwalay ang lalaki sa babae, ang mga lalaki o babae ay maaaring maging mahiyain sabawat isa dahil di sila sanay sa isa‟t-isa. Maaari din ito makapagpababa ng self-sonfidence ng isangindibidwal.R16: Mas madali makisali sa kaparehas mo.R17: Hindi masyadong maganda ang usapan kapag hindi ka-close iyong tao.R18: Madali makibahagi dahil nagkakasundo kami ayon sa aming kasarian. Nagagawa kong mang-urat at mangbadtrip ng kaklase.R19: Nadaragdagan ang lakas ng loob na makipagusap sa ibang tao.R20: Mas medaling makibahagi sa mga kapwa ko lalaki kaysa sa mga babae dahil medyonakakahiya sa mga babae. Mahiyain kasi ako.R21: Pwedeng may third party na nangyayari.R22: Tulad sa aspetong sikolohikal, hindi rin makakatulong ang paghihiwalay dahil ang mundo ayginagalawan ng kapwa babae at lalaki. Dapat ay habang maaga, hindi na naiilang ang lalaki sa babaeat babae sa lalaki.R23: Ito ang pakikisalamuha sa iba dahil sa mga ilang aspeto tulad ng damdamin, sikolohikal atintelektwal.R24: Nalilimitahan nito ang pakikipagkaibigan sa kasalungat na kasarian.R25:Nagiging mababa ang pakikipagugnayan ng isang babae sa isang lalaki na kung tutuusin aydapat silang makisalamuha dito.R26. Medyo malungkot naman dahil hindi buo ang isang lipunan kung walang babae at nakakabgottignan kung panay lalaki ang iyong makakasalamuha sa bawat oras 27
 28. 28. IntektwalR1: Sa aspetong ito ang mga kalalakihan at kababaihan ay mag popokus sa pag-aaral, ngunit,magbibigay daan ang mga kalalakihan.R2: Minsan ay magkaiba ang guro ng mga lalaki sa mga babae. Mas mahirap ito dahil minsan aybaka hindi naituro ang ibang takda sa mga babae pero naituro ito sa mga lalaki o “vice versa”R3: Iba kung mag-isip ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. May iba‟t-ibang pananaw ang mgaito. Masasabi ko rin na mas makakapagpokus ang ga ito sa pag-aaral.R4: Masama ang loob ko dahil ang pagkakaunawa ko ay parang walang tiwala ang mga teacher atmga principal sa mga lalaki na baka magligawan lang sa klase kapag pinaghalo ang mga babae atlalaki.R5: Sa aspetong ito naman, mas nakikinig ang mga babae sa mga nileleksyon ng kanilang guro. Angmga lalaki naman ay iilan lamang.R6: Siguro hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng hiwalay na klase ng mga babae sa lalaki.Kung bibigyan ng pansin mayroong mas mataas na “chance” na tumaas ang grado ng mga lalakidahil mayroon silang inspirasyon sa mga klase.R7: Maaaring magkaroon ng isang malinaw na pag-iisip sa dalawang panig kung sila aymagkahiwalay. Samantala, maaaring magkaroon sila ng isang magulong pag-iisip kung sila man aymagkasama.R8: Naiiwasan ang magkumpara sa kung sino ang mas matalino, mas mabait at iba pangpagkukumpara sa mga lalaki at babae.R9: Maiiwasan ang pagkukumpara tulad nalang ng kung sino ang mas mabait, mas maganda, masgwapo, mas matalino, at iba pa. 28
 29. 29. R10: Mas lumalabas ang talent ng bawat isa sapagkat hindi sila nahihiya sapagkat parehongkasarian ang kasama nila sa isang silid-aralan.R11: Mas nakakatuon tayo sa pag-aaral dahil walang mga distraction sa loob ng silid-aralan.R12: Dahil sa paghihiwalay ng lalaki at mga babae hindi imposible ang magkaroon ng kompetisyon.Kung ipagkukumpara makikita kung sino ang mas matalino at mas magaling sa mga babae at lalaki.R13: Dahil mas may kompetisyon ang isang tao sa katulad niya, mas nagpupursige ang taong mag-aral at lamangan ang kanilang katulad.R14: Iba ang magiging kapasidad ng pag-iisip ng mga estudyante dahil hindi naman nila naranasanang mentalidad ng babae o lalaki.R15: Mas makakapokus sa pag-aaral ang mga estudyante at mas magiging aktibo sila sa klase dahilkahit mapahiya sila, hindi iyon makikita ng kanilang “opposite gender”.R16: Mas tumatalino ang mga babae dahil walang distractions.R17: Kapag lalaki ang aking mga nakakasama, mas nalalabas ko ang aking saloobin. Kapag babae,depende na lang kung kaibigan. Maaari ko ring malabas ang aking saloobin.R18: Sa totoo lang, mas nagiging kampante ako pag puro lalaki sa silid-aralan.R19: Nakakaisip ng bagong paraan at napapalawak ang pagkakaintindi sa mga hiwalayan.R20: Mas medaling maunawaan ang mga kapwa ko lalaki dahil halos magkaparehas kami ng takbong pag-iisip, nakakailang kasi sa mga babae minsan.R21: Hindi pagkakaintindihan sa mga ginawa ng isa‟t-isa.R22: Magka-iba ang paraan ng pagkatuto ng mga lalaki at mga babae kaya mainam lang na 29
 30. 30. maghiwalay sila.R23: Ito ang pag-iisip o pang-unawa sa mga bagay-bagay.R24: Ok lang kung ano ang kasalukuyang ayos ng mga mag-aaral sa San Andres dahil nais lamangnitong disiplinahin ang mag-aaral nito.R25: May mga mabubuting epekto ito sa isang babae at lalaki at mayroon din naman itong hindimabuting epekto. Ang mabuting epekto ay nagiging mas showy, yung naiexpress nila sarili nila ngmaayos, ang masamang epekto naman ay nagiging mababa ang standard sa social life.R26. Mauunawaan ng mas lubusan dahil pareho kayo ng kasarian, mas madali ang pag "pick up” ngsitwasyon. 30
 31. 31. 2. Bakit pinaghiwalay ang kababaihan sa kalalakihan sa Mataas na Antas ng San Andres? Concept Meaning Core Meaning Paglawak ng Pinaghiwalay ang Ang sistema ng paghihiwalay ng Personalidad/kakayahan kababaihan sa kalalakihan sa kababaihan sa kalalakihan sa SAS ng mga mag-aaral Mataas na Antas ng San ay upang madisiplina ang mga Pagpapanatili ng Andres upang mapalawak estudyante at para makita ang kani- kakilanlan ng SAS ang personalidad at kanilang kakayahan, mentalidad at kakayahan ng mga mag- pag-uugali sa parehong magkaibang aaral. Pinatupad rin ito kasarian. upang mapanatili ang kakilanlan ng SAS.Pagpapalawak ng Personalidad/KakayahanR1: Ayon kay Msngr. Gabriel, kung magkasama ang mga lalaki at babae sa klaase, ang mga lalaki ayhindi gaanong magpupursigi sa pag-aaral bagkus ay magpapaubaya na lamang sa mga kababaihan.Kaya noong siya pa ang director ng paaralan, minabuti niya na paghiwalayin ang mga babae‟t lalaki saklase.R2: Para mas mailabas ng mga lalaki at babae ang kanilang kakayahan dahil minsan ang mga lalakipag may mga babaeng nagugustuhan mas ninanais nila na mag-shine ang kanilang hinahangaan.R3: Sa kadahilanang iba ang emosyonal at pisikal na kondisyon ng mga kababaihan. Dahil doon iba‟t-iba din ang pamamaraan ng pagbabahagi at pakikipagunawan sa babae at lalaki. Gaya ng “physicalchanges”, ibang kilos ng lalaki o babae na maaaring pangit o malaswa sa ibang kasarian at massensitibo ang babae sa madaming bagay.R4: Ipinaghiwalay ang kababaihan sa kalalakihan sa mataas na antas ng San Andres upang magkaroonng patas na oportunidad na makakuha ng mataas na grado ang mga kababaihan at kalalakihan.R5: Ipinaghiwalay ang kababaihan at kalalakihan upang maging pantay ang dalawa, kalimitan kasiang mga lalaki ay hindi nag-eexcel kapag may mga babae. Nahihiya rin ang karamihan kapag 31
 32. 32. magkaiba ang kanilang kasarian.R6: Sa pagkakaalam ko pinanatili ang samahan ng mag-aaral na puro lalaki at upang di maasiwa angmga lalaki sa kilos ng mga babae.R7: Pinaghiwalay ang kababaihan sa kalalakihan upang mailabas ng mga estudyante ang kanilangmga kakayahan sapagkat kung magkasama sila sa iisang silid-aralan maaaring magkaroon ng hiyaan.R8: Pinaghiwalay ang mga kababaihan sa kalalakihan upang mas makapag-pokus sila sa pag-aaralsapagkat kalimitan ay nagkakaroon ng relasyon ang mga mag-aaral kung saan ito ang dahilan para dinila malabas ang kanilang kakayahan.R9: Pinaghiwalay ang mga kababaihan sa kalalakihan upang mailabas ng bawat mag-aaral angkanilang talent at kakayahan at para na rin maiwasan ang pagkakaroon ng „girl and boy relationship‟.R10: Kaya pinaghiwalay ang mga babae sa mga lalaki ay upang hindi magkaroon ng hiyaan atmailabas ng mga mag-aaral ang kanilang mga kakayahan di lamang sa akademiko kundi pati na rin samga co-curricular.Pagpapanatili ng Kakilanlan ng SASR11: Dati pang-“all boys school” lang ang SAS kaya pinaghiwalay/hindi “co-ed” ang hayskul dahilnais panatilihin ng SAS ang straktura nito kahit na may kasama ng babae naipapakita pa rin angkanilang kakayahan.R12: Ang pagkakaroon ng mga mag-aaral na kababaihan sa San Andres ay kalian lang kung kaya ang“all male students spirit” ay buhay pa. Ang mataas na antas ng San Andres ay kilala bilang “exclusiveschool for boys” mula noon itinatag pa hanggang sa nagkaroon nga ng mga kababaihang mag-aaral.Dahil dito ay napagpasyahan ng mga pinuno o administrasyon ng SAS na paghiwalayin ang mgakalalakihan sa mga kababaihang mag-aaral. Co-ed pero sa seksyoning ay „all male‟ at „all female‟ parin. 32
 33. 33. R13: Sa aking pagkakaalam pinaghiwalay ang kababaihan at kalalakihan upang mapanatili ang “allboys school” na turing kahit na nga ba mayroon ng mga babae.R14: Sa pagkakaalam ko kaya pinaghiwalay ang dalawa upang mapanatili ang pagkakakilanlan ngSAS bilang „all boys school‟ kahit na may mga babae na.R15: Pinaghiwalay ang kababaihan sa kalalakihan sa Mataas na Antas upang kahit papaano aymapanatili pa rin ang dating taguri sa SAS na „all boys school‟ kahit na nga ba sa seksyoning langnagkakahiwalay ang dalawang magkaibang kasarian. 33
 34. 34. KABANATA V BUOD, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYONBuod Ang kakabaihan at kalalakihan ay ginawa ng Poong Maykapal na may taglay namabuting rason. Ang aming pag-aaral ay ukol sa paghihiwalay ng kababaihan sa kalalakihan saMataas na Paaralan ng San Andres. Nag-umpisa ito taong 2006, na may kaakibat na magandangdahilan kaya ito‟y naipatupad. Ang pag-aaral ay magaganap sa Paaralan ng San Andres na angtanging kalahok lamang ay ang mga piling estudyante, mga mataas na opisyal ng paaralan, atmga gurong nagturo sa Paaralan ng San Andres ng apat na taon pataas (ito ay parehas na kukuninsa departamento ng hayskul). Nahahati sa dalawang tanong ang aming pananaliksik ito ay kung bakit pinaghiwalay angmga kababaihan at kalalakihan sa Mataas na Antas ng San Andres at kung anu-ano ang saloobinng mga estudyante na nahahati naman sa apat na konsepto ang: sikolohikal, sosyal, emosyonal,at intelektwal. Gumamit kami ng dalawang teorya sa pag-aaral na ito, ito ay ang teorya niHerbert Blumer at ang teorya ni Jurgen Habermas na ukol sa saloobin ng karamihan o ng mgatao. Kumuha rin kami ng mga artikulo ukol sa edukasyon at ang kahalagahan nito, pagkakaibang kalalakihan sa kababaihan at ang pagpapatupad ng single-sex education (hindi co-ed) sa iba‟t-ibang bansa. Ito ang aming napiling pag-aralan ng mas maintindihan ng mga estudyante kung bakitnga ba pag tungtong nila sa Mataas na Paaralan ng San Andres ay hindi na magkasama angdalawang magkaibang kasarian. Sa pag-aaral na ito ay gumamit kami ng questionnaire atpanayam upang mas lalo kaming makakuha ng tamang impormasyon ukol sa suliraning ito.Konklusyon Matapos ang pag-aaral nalaman ng mga mananaliksik na kaya pinaghiwalay angkababaihan sa kalalakihan ay upang mas mapabuti ang mga mag-aaral di lamang sa aspeto ngpag-uugali ngunit pati na rin sa kung paano sila makisalamuha sa iba. Ito rin ay nakakatulongupang mapayabong ang kanilang mga kakayahan at upang mas malinang ang kanilang isipan atdamdamin. Nakakatulong rin ito upang mas madisiplina ang mga mag-aaral. 34
 35. 35. Rekomendasyon Matapos ang pag-aaral ng mga mananaliksik mas lalo nilang naintindihan kung bakitpinaghiwalay ang mga kakabaihan at kalalakihan sa Mataas na Antas ng San Andres kaya namaninererekomenda nila ang mga sumusunod: Paghiwalayin ang magkaibang kasarian upang: o Makapag-pokus sa pag-aaral. o Maiwasan ang distraksyon tuwing nagkaklase. o Makita ang pag-uugali ng magkaibang kasarian. o Walang kumpetisyon sa grado ng kababaihan at kalalakihan. Turuan ang magkaibang kasarian sa magkaibang paraan. Mga mananaliksik: Camacho, Paula Delivios, Amy De Leon, Jeanina All Rights Reserved © 2012 35

×