M12mengenal hizbut-tahrir-1234601443516523-2

501 views

Published on

Mengenal Hizbut Tahrir

Published in: Spiritual
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M12mengenal hizbut-tahrir-1234601443516523-2

 1. 1. Mengenal
 2. 2.  Hizbut Tahrir adalah sebuah parti politik yang bermabdakan Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah mabdanya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realiti kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademik), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Idea-idea Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahsia kelangsungan kolompoknya.
 3. 3.  Melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.  Mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam.  Seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan dengan hukum-hukum syara.  Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islam, iaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang.  Berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini, dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nombor satu di dunia (sebagaimana yang terjadi di masa silam) serta memimpin dunia sesuai dengan hukum2 Islam. Menyampaikan hidayah (petunjuk syariat) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala idea dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.
 4. 4.  Mengemban dakwah Islam untuk mengubah keadaan masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam dengan :  mengubah idea-idea rusak yang ada menjadi idea-idea Islam, sehingga idea-idea ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam.  Mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam (yakni redha terhadap apa yang diredhai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah) serta mengubah hubungan (interaksi) yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum2 dan pemecahan2 Islam. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah kegiatan yang bersifat politik, di mana Hizbut Tahrir memerhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syari, kerana politik (siyasah) adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.
 5. 5.  Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktivitinya  mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam,  meleburnya dengan Islam,  membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh idea-idea dan pandangan-pandangan kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran (ash shiroul fikri) dan dalam perjuangan politiknya (al kifahus siyasi). Pergolakan pemikiran tersebut terlihat dalam penentangannya terhadap idea-idea dan aturan-aturan kufur. Kegiatan ini nampak pula dalam penentangannya terhadap idea-idea yang salah, akidah-akidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.
 6. 6.  Perjuangan politiknya, terlihat dari  Penentangannya terhadap kaum kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya,  Membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, mahupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.  Menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat Islam, melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam.
 7. 7.  Seluruh kegiatan politik tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan (fizikal/senjata) sesuai dengan dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah mengambilalih pemerintahan (melalui umat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan , kerana ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan idea-idea (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hakamnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Akidah Islamiyah dapat menjadi dasar negara dan dasar perlembagaan (konstitusi) serta undang-undang. Kerana Akidah Islamiyah adalah akidah aqliah (akidah yang menjadi dasar pemikiran) dan akidah siyasiyah (akidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain.
 8. 8.  Keadah yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara, yang diambil dari kaedah (thariqah) dakwah Rasulullah saw, sebab kaedah (thariqah) itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah swt:Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baikbagimu (iaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan(kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah (TMQ AlAhzab:21)
 9. 9. Katakanlah: Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. (TMQ AliImran:31)
 10. 10. Apa sahaja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari hartabenda) yang berasal dari penduduk-penduduk kota Mekah adalah untuk Allah,untuk rasul dan untuk kaum kerabat anak-anak yatim, iaitu orang-orang miskindan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulkepadamu , maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu Maka tinggalkanlahdan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah begitu berat siksannya (TMQHasyr:7)
 11. 11.  Hizbut Tahrir mengambil kaedah (thariqah) dakwah dan tahapan- tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, berdasarkan Sirah Rasulullah saw kerana Hizbut Tahrir mencontohi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah saw dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.  Mengambil contoh fasa Mekah sebagai dasar berpijak dalam mengemban dakwah dan mencontohi Rasulullah saw kerana kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur (kerana diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah swt) maka keadaan negeri mereka serupa dengan Mekah ketika Rasulullah diutus (menyampaikan risalah Islam).  Mendalami sirah Rasulullah saw di Mekah hingga baginda berjaya mendirikan Daulah Islam di Madinah, untuk melihat dengan jelas bagaimana baginda menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya. Baginda melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan- tujuannya.
 12. 12. Berdasarkan sirah Rasulullah saw, Hizbut Tahrir menetapkan kaedah (thariqah)perjalanan dakwahnya dalam tiga tahapan berikut:
 13. 13.  Hizbut Tahrir menjalankan pengkajian, penelitian berdasarkan  Al-Quran  Sunnah Rasulullah  Ijma’ Sahabat  Qiyas Hizbut Tahrir juga mengambil pedoman dari pendapat para Sahabat, Tabi’in dan imam- imam dari kalangan Mujtahid
 14. 14.  Pengkajian yang telah dan sentiasa dilaksanakan adalah:  Keadaan umat masa kini  Membandingkan dengan keadaan umat semasa ▪ Rasulullah saw ▪ Khulafa ar-Rasyidin ▪ Tabi’in  Metod Dakwah Rasulullah ▪ Mekah (sebelum tertegak Daulah Islam) ▪ Madinah (selepas ditegakkan Daulah Islam)
 15. 15.  Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki mahupun wanita Hizbut Tahrir adalah sebuah parti untuk seluruh kaum muslimin dan menyeru mereka untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa mengira warganegara, warna kulit, mahupun madzhab mereka. Cara mengikat individu-individu ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan  Memeluk Akidah Islamiyah,  Matang dalam Tsaqafah Hizbut Tahrir, serta mengambil dan menetapkan idea-idea dan pendapat Hizbut Tahrir. Dia sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan Hizbut Tahrir, ketika dakwah telah berinteraksi denganya dan ketika dia telah mengambil dan menetapkan idea-idea serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Jadi ikatan yang dapat mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah Akidah Islamiah dan Tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari akidah ini.
 16. 16.  Halaqah-halaqah (pembinaan) wanita dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan halaqah laki- laki. Halaqah-halaqah wanita dipimpin  suami,  mahram  para wanita.

×