Successfully reported this slideshow.

การบริหารเวลา

5,161 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

การบริหารเวลา

 1. 1. การบริหารเวลา คือ การกำหนดหรือควบคุมเวลา ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า
 2. 2. <ul><li>เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป </li></ul><ul><li>เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่ว่ารวยหรือจน </li></ul><ul><li>เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ </li></ul><ul><li>เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก </li></ul>
 3. 3. ไม่มีอะไรที่แม่อยากให้ลูกคำนึงถึงมากไปกว่าประโยชน์และคุณค่าของเวลา ทุกคนชอบพูดว่า เวลาเป็นของมีค่า แต่น้อยคนที่จะใช้เวลานั้นให้มีค่าจริงๆ คนฉลาดน้อยเท่านั้นที่ชอบปล่อยให้เวลาล่วงไปอย่างว่างเปล่า เมื่อเราสูญเสียเวลาไป จะหาอะไรมาชดเชยไม่ได้อีก รักลูกที่สุด … .. จากแม่
 4. 4. <ul><li>“ การคลาดสายตาจากเป้าหมาย เราจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในการค้นหา ” ดังนั้น “ เราอย่าเสียเวลาอีกเลย ใช้เวลากับเป้าหมายนั้นเถิด แล้วจะเกิดผลดีตามมา ” </li></ul><ul><li>“ บุคคลที่ใช้เวลาเป็น และรู้คุณค่าของเวลา บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์” </li></ul>
 5. 5. 1. แปดชั่วโมงในการนอน 2. แปดชั่วโมงในการทำงาน 3. แปดชั่วโมงเป็นเวลาว่าง
 6. 6. <ul><li>ทำงานประมาณ 8 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>พักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>แสวงหาความรู้ประมาณ 1-3 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>กิจกรรมสุขภาพ 1-2 ชั่วโมง </li></ul>
 7. 7. <ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ การทำงานเพื่อความสำเร็จทั้งงานและชีวิต </li></ul><ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ การคิดเพื่อเป็นคลังแห่งปัญญา </li></ul><ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ การอ่านเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ การเล่นเพื่อความเป็นหนุ่มสาว </li></ul><ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ การหัวเราะเพื่อสร้างเสียงดนตรีในหัวใจ </li></ul><ul><li>จงจัดสรรเวลาให้กับ ความรักเพื่อความอิ่มเอิบ เบิกบาน หัวใจ </li></ul>
 8. 8. ตัวเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่วางแผน ไม่จัดลำดับงาน ไม่มีเป้าหมาย หยุมหยิม
 9. 9. 1. มีเป้าหมายชัดเจน 2. ตัดสินใจว่ากิจกรรมอะไรที่มีความสำคัญ 3. เขียนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำทุกวัน 4. สร้างนิสัยในการประเมินกิจกรรมที่ทำ 5. ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่จะประสบผลสำเร็จ 6. สร้างนิสัยในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่ามากที่สุดก่อน
 10. 10. 1. สำคัญ และ เร่งด่วน 2. สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน 3. เร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ 4. ไม่สำคัญ และ ไม่เร่งด่วน
 11. 11. <ul><li>จัดทำบัญชีรายชื่องาน </li></ul><ul><li>จัดประเภทของงาน </li></ul><ul><li>จัดลำดับงานโดยเรียงตามลำดับ </li></ul><ul><li>จัดตารางปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ปฏิบัติงานตามตารางเวลาที่กำหนด </li></ul><ul><li>ประเมินผลงาน </li></ul><ul><li>จัดทำบัญชีรายชื่องานเก่าที่ค้างตามข้อ 6 และดำเนินการวางแผนตามข้อ 2 และข้ออื่น ๆ ตามลำดับ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>วิเคราะห์งานเก่า </li></ul><ul><li>วิเคราะห์งานใหม่ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์งานที่ไม่คาดคิด </li></ul><ul><li>วิเคราะห์งานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ </li></ul>
 13. 13. 1. ชอบแบกรับภาระ 2. ชอบความสมบูรณ์แบบ 3. ชอบวิตกกังวล 4. ช่างฝัน 5. คนหัวดื้อ
 14. 14. 1. ตั้งเป้าหมาย 2. วางแผน 3. จัดลำดับความสำคัญ - ต้องทำ - ควรทำ - ทำวันไหนก็ได้ 4. กำหนดเส้นตาย 5. รู้จักพูดปฏิเสธ 6. ระหว่างรอ ... 7. กระจายงาน 8. ตัดสินใจ 9. หาเวลาพักผ่อน 10. เลิกนิสัยไม่ดี 11. ติดต่อสื่อสาร 12. ยืดหยุ่น 13. มองโลกในแง่ดี
 15. 15. 1. ผลัดวันประกันพรุ่ง 2. ขาดการวางแผน และจัดตาราง 3. ใช้เวลาคุยกับเพื่อนๆ 4. พูดโทรศัพท์นานเกินไป 5. ไม่กล้าเอ่ยคำว่า “ ไม่ ” 6. พึ่งความจำของสมอง 7. ไม่ใช้ประโยชน์จากเวลาที่รอคอย
 16. 16. 8. ปล่อยให้คนอื่นรบกวน 9. ให้ความสนใจในรายละเอียดมากเกินไป 10. ชอบทำงานให้ผู้อื่น ( คนอื่นขโมยเวลา ) 11. ไม่ฟังอย่างตั้งใจ 12. ใจลอย ( สร้างวิมานในอากาศ ) 13. งานชิ้นเก่ายังไม่เสร็จก็ไปทำชิ้นใหม่ 14. จดจ่อปัญหาของตนเอง ฯลฯ ตัวทำลายเวลาให้สูญเปล่า ( ต่อ )
 17. 17. 1. ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเอง 2. จัดตารางเวลาเป็นช่วง 3. สะสางงานทีละอย่าง 4. ให้รางวัลกับตัวเอง
 18. 18. อันดับ ความสำคัญ รายการที่จะทำ วันที่ได้รับ กำหนดเสร็จ เวลาที่ มอบหมาย ต้องการใช้
 19. 19. <ul><li>ขยัน “ ใจจดใจจ่อไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ” </li></ul><ul><li>รอบคอบ โดย “ ปิดทางข้อผิดพลาด ปิดโอกาสความสูญเสีย ” </li></ul><ul><li>รอบรู้และลุ่มลึก โดย “ รู้บางสิ่งในทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่องในบางสิ่ง ” </li></ul><ul><li>สู้งาน โดยคิดเสมอว่า “ งานหนักไม่เคยฆ่าคน คนนี่แหละจะฆ่างาน ” </li></ul><ul><li>สื่อสารดี โดย “ อ่าน ฟัง พูด เขียน ต้องเรียนกันไม่รู้จบ ” </li></ul><ul><li>มีหลักการ โดย “ หลักยึดที่เป็นเหตุเป็นผล ยอมเสียคนไม่ยอมเสียหลักการ ” </li></ul><ul><li>ทำงานไม่พลาด โดย “ ครั้งแรกและทุกครั้งไม่พลาด ถ้าทำอย่างฉลาดจะไม่พลาดเลย ” </li></ul><ul><li>ไม่ขาด P.D.C.A. “ แสวงหาสิ่งใหม่ที่ดี ทั้งชีวีต้องวิจัย ” </li></ul><ul><li>ร่วมฮาเฮหย่อนใจให้พลัง โดย “ ให้รางวัลกับชีวิต เพื่อพิชิตความเครียด ” </li></ul>
 20. 20. <ul><li>มีจุดยืนตัวเองเรื่องเวลา จงกำหนดกรอบเพื่อกำกับการทำงานทุกอย่างด้วยเวลาเสมอ </li></ul><ul><li>ค้นหาวิธีการใหม่ๆ จงคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดเวลา หรือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น </li></ul><ul><li>ใส่ใจพัฒนางาน จงพัฒนางานให้ก้าวล้ำเสมอ </li></ul><ul><li>มุ่งมั่นสานต่อความคิด จงพยายามสานต่อความคิดให้เป็นจริงและปรากฏเห็นได้ในทางปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>จิตใจอยู่กับงาน จงมีสมาธิกับงานเสมอ </li></ul><ul><li>ตนและองค์การก้าวหน้า จงสรรสร้างพัฒนาตน องค์การให้มุ่งสู่ความสำเร็จตามที่ทุกฝ่ายปรารถนาอย่างไม่ลดละ </li></ul>
 21. 21. เวลาและวารี มิเคยมี จะคอยใคร เรือเมล์และรถไฟ มันก็ไป ตามเวลา โอ้เอ้และอืดอาด มักจะพลาด สิ่งที่ปรารถนา ชวดแล้วจะโศกา โอ้อนิจจา เราช้าไป
 22. 22. ถ้าท่านจะปลูกอะไร สักไม่กี่วัน จงปลูก ดอกไม้ ถ้า ท่านจะปลูกอะไร สักไม่กี่ปี จงปลูก ต้นไม้ ถ้าท่านจะปลูกอะไร ชั่วนิรันดร จงปลูก อุดมการณ์
 23. 23. จงยิ้มสู้กับพรุ่งนี้เพื่อชีวิต ประกอบกิจต้องมุ่งมาดปรารถนา ตั้งใจจำกระทำจริงสิ่งนานา จะพบว่าพรุ่งนี้มีค่าเอย

×