ใบความรู้มาตราแม่กก

33,017 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
33,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
360
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้มาตราแม่กก

  1. 1. มาตราตัวสะกด หมายถึง คำที่มีพยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่างๆทั้งหมดมี ๘ มาตรา คือ มาตราแม่กก มาตราแม่กด มาตราแม่กบ มาตราแม่กน มาตราแม่กม มาตราแม่เกย มาตราแม่กง และมาตราแม่เกอว มาตราตัวสะกดทั้ง ๘ นี้ จะมีตัวสะกดทั้งที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กม มาตราแม่เกย มาตราแม่กง และมาตราแม่เกอว มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก มาตราแม่กด มาตราแม่กบ และ มาตราแม่กน ใบความรู้ ฝึกอ่านบ่อยๆ นะครับ
  2. 2. เรามารู้จักมาตราแม่กก กันเถอะ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่ กก คือ ก ข ค ฆ และ กร คร พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา คือ ก ส่วนพยัญชนะ ข ค ฆ กร ครเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรง ตามมาตราตัวสะกด แต่เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็จะอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดแม่กก ก เช่น มรดก อนุรักษ์ สุก ชอล์ก ข เช่น สุนัข ตัวเลข ประมุข อบายมุข ความสุข ค เช่น บริจาค บริโภค สามัคคี พรรคพวก อัคคีภัย วัคซีน วิหค เชื้อโรค ประโยค เทคโนโลยี บุคคล กร เช่น จักร เครื่องจักร คร เช่น สมัคร
  3. 3. ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก กันนะคะ สุนัข อ่านว่า สุ - นัก เชื้อโรค อ่านว่า เชื้อ - โรก บริโภค อ่านว่า บอ – ริ โภค ความสุข อ่านว่า ความ - สุก วิหค อ่านว่า วิ - หก วัคซีน อ่านว่า วัก - ซีน บริจาค อ่านว่า บอ – ริ - จาก สุขภาพ อ่านว่า สุก – ขะ - พาบ พรรคพวก อ่านว่า พัก - พวก สามัคคี อ่านว่า สา – มัก - คี อ่านแล้วจำ จะได้เก่งๆ
  4. 4. รู้จักความหมายของคำ ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก นะจ๊ะ สุนัข หมา เชื้อโรค สิ่งที่มีชีวิต เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ แล้วทําให้เกิดโรคได้ บริโภค กิน ความสุข ความสบายกายสบายใจ วิหค นก วัคซีน ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูก ฆ่าหรือทําให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย บริจาค สละให้ , เสียสละ สุขภาพ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พรรคพวก พวกเดียวกัน สามัคคี ความพร้อมเพรียง ความปรองดอง คำ ความหมาย
  5. 5. ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก กันนะคะ โชคดี อ่านว่า โชก - ดี ตัวเลข อ่านว่า ตัว - เลก บุคคล อ่านว่า บุก - คน เมฆ อ่านว่า เมก ประโยค อ่านว่า ประ - โหยก สมัคร อ่านว่า สะ - หมัก ประมุข อ่านว่า ประ - มุก อัคคีภัย อ่านว่า อัก - คี - ไพ เทคโนโลยี อ่านว่า เทก - โน - โล - ยี อบายมุข อ่านว่า อะ - บาย - ยะ - มุก อ่านแล้วจำ จะได้เก่งๆ
  6. 6. รู้จักความหมายของคำ ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ นะจ๊ะ โชคดี สิ่งที่ดีนําผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก ตัวเลข สัญลักษณ์ที่ช้แทนจำนวนจริง บุคคล คน เมฆ ไอนํ้าที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอย อยู่ในอากาศ ประโยค คําพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่ง ๆ สมัคร ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือร่วมในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ประมุข ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนา . อัคคีภัย ไฟไหม้ เทคโนโลยี วิทยาการที่นำเอาความรู้ทาวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติและ อุตสาหกรรม อบายมุข ทางแห่งความฉิบหาย คำ ความหมาย

×