Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dosier extraescolars Setembre 2011

747 views

Published on

  • Be the first to comment

Dosier extraescolars Setembre 2011

  1. 1. 2011-2012
  2. 2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2011-2012 (Setembre’2011)Un any més us presentem les activitats que es faran a la nostra escola el proper curs 2011-2012. Lesactivitats extraescolars començaran la primera setmana d’octubre. L’horari serà de 16:30 a 17:30 de latarda, fent-ho coincidir amb al nou horari escolar.Procés d’inscripcióCada activitat i grup té un nombre de places limitades. El procés d’inscripció aquest mes de setembre-2011, serà el següent: • Presentació del formulari: Fins el dilluns 19 de setembre de 2011, a la bústia de l’AMPA i personalment al local de l’AMPA de 16:30 a 17:30. • Llista d’inscripcions: El dimarts 27 de setembre de 2011 al tauler d’anuncis del vestíbul de l’escola es mostraran les llistes dels inscrits a les diferents activitats. • Sorteig. Per a les activitats amb més demanda que places disponibles, es farà un sorteig el dia 26 de setembre de 2011 a les 16:30 al local de l’AMPA, que consistirà en obtenir a l’atzar una lletra, a partir de la qual, i per estricte ordre de cognom dels inscrits s’assignaran les places de l’activitat.Forma de pagament (mitjançant domiciliació bancària) • Paga i senyal per reserva de plaça. Una vegada obtinguda la llista definitiva (finals de setembre), l’AMPA procedirà a cobrar aquest pagament a compte (25 € per activitat sol.licitada), al compte indicat en el moment de fer la inscripció. (Tothom que tingui el compte amb una de les noves entitats resultants de les darreres fusions, reviseu bé els números de compte, ja que us podeu trobar amb possibles canvis de codificació). El retorn del rebut suposarà la pèrdua de la reserva de la plaça. • Pagament de les activitats. La resta del pagament es farà de la següent manera: Dia 15 de novembre de 2011: 50% de la resta del total del cost de l’activitat Dia 15 de febrer de 2012: 50% restantA tenir en compte Els formularis amb inscripcions a més d’una activitat el mateix dia, no es consideraran vàlids. Les inscripcions rebudes al maig-2011 tindran la plaça garantida envers les rebudes al setembre 2011 (sempre i quan l’activitat tingui la suficient demanda per poder-la realitzar) En cas de cancel.lar la inscripció no es retornarà l’import de la paga i senyal per reserva de plaça. Si alguna activitat tingués un nombre d’inscrits molt reduït, l’AMPA es reserva el dret de cancel.lar-la. Per poder gaudir de les activitats extraescolars caldrà ser soci de l’AMPA i trobar-se al corrent de de pagament de les quotes (tant de l’anual de l’AMPA, com de les activitats dins dels terminis fixats). Davant del retorn per impagament d’algun rebut, caldrà fer l’abonament del mateix més la comissió bancària per la devolució, abans de 15 dies. La manca de pagament d’un rebut suposa la baixa de l’alumne a l’activitat. Les absències reiterades sense justificar, podran ser motiu de baixa de l’activitat i donar plaça a altres alumnes, perdent el dret al reintegrament de la part de la quota corresponent.
  3. 3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2011/2012 ACTIVITAT DESCRIPCIÓ HORARI PREU Activitat per descobrir i experimentar el món de la cuina. Conèixer tots els aspectes que comporten la preparació d’un plat: CUINA ingredients, tallar, netejar, cuinar i presentació del plat, Dijous (1r a 6è) 160€ desenvolupant així la sensibilitat cap a l’art culinari i descobrir nous sabors. Activitat lúdica per aprendre a conrear la terra, plantar, cuidar i recollir els fruits, així com també aprendre a tenir cura de l’entornTALLER NATURA de l’escola, descobrint, coneixent i cuidant els diferents tipus de Dimarts (1r a 6è) 135€ plantes. Activitat de lleure pels més petits organitzada a partir deRACÓ DE JOCS I l’explicació de contes i de racons de joc, fomentant la creativitat, CONTES imaginació i lògica. Espai per iniciar als petits al gust per la lectura, Dimecres (P4 i P5) 115€ treballant l’atenció i concentració. Iniciació al Hip-Hop, activitat rítmica i expressiva que permet HIP - HOP millorar la condició física i coordinació. L’objectiu és divertir-se Dilluns (4t a 6è) 120€ creant i compartint coreografies. Dimecres (1r a 3r) Dimarts (4t a 6è)DANSES D’ARREL Activitat per aprendre danses d’arrel tradicional. Es fomenta Dimecres (P5 i 1r) 110€TRADICIONAL l’expressió corporal, coordinació i ritme. Dijous ( 2n i 3r) Divendres (P4) Esport de lluita que es pot considerar com un art i una filosofia. La seva pràctica estimula les facultats físiques i mentals. Ensenya a fer servir de manera eficaç la nostra energia, fomentant al mateix Dimarts (1r i 2n) temps uns valors que van més enllà de l’esport. La Unesco ha Dijous (3t a 6è)JUDO 130€ reconegut el judo com un dels esports amb més alt valor pedagògic. * Per al curs de P5 : PSICOJUDO Judo i Psicomotricitat Divendres (P5) Activitat física pels més petits amb la finalitat de conèixer el propi cos i desenvolupar la coordinació de moviments, equilibri iMOVEM-NOS respiració. Es realitzaran exercicis en forma de jocs i relaxació, fent Dilluns (P4 i P5) 110€ ús de la música per estimular el ritme. Taller per conèixer i aprendre totes les activitats que es desenvolupen a l’entorn del circ: clown, malabars, acrobàcies,CIRC 175€ màgia, xanques,…. Divendres (P5 a 6è) Practicar ioga com un joc ajuda als nens a relaxar-se, concentrar- se i controlar millor el seu propi cos. Les diferents postures elsIOGA ajudaran a desenvolupar qualitats com equilibri, força i flexibilitat, Divendres (2n a 6è) 130€ ajudant al desenvolupament de latenció i la concentració. Iniciació i perfeccionament a la informàtica. Es treballarà Windows, internet , full de càlcul (EXCEL) i processador de text Dijous (5è i 6è) 125€INFORMÀTICA (WORD) . Es potenciarà la tècnica del teclat d’ordinador (ordinografia)
  4. 4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2011/2012ACTIVITAT DESCRIPCIÓ HORARI PREU Iniciació i perfeccionament del joc del bàsquet. L’objectiu és el treball en equip, la coordinació i el foment de la pràctica Dilluns (4t a 6è) esportiva. S’intentarà la creació d’equips per a participar en la Dimarts (1r a 3r)BÀSQUET lliga de bàsquet escolar, i en aquest cas es recomana la inscripció Dimecres (4t a 6è) 120€ a l’activitat els dos dies a la setmana que s’ofereix (és totalment Dijous (1r a 3r) optatiu) Iniciació i pràctica de diferents disciplines esportives: esgrima, handbol, voleibol, futbol sala i jocs tradicionals. L’objectiu deMULTIESPORTS l’activitat és conèixer els diferents tipus d’esport i la seva Dilluns (1r a 3r.) 120€ reglamentació, així com fomentar el treball en equip i la Dimecres (4t a 6è) coordinació. Activitat per experimentar i alhora fer psicomotricitat amb els Dimarts (P4 i P5) 150€FANG dits, deixant anar la creativitat tot jugant amb el fang. Divendres(P4 i P5) Activitat per a desenvolupar la creativitat i sensibilitat artística dels infants. S’experimentarà i es treballarà amb diferents materials I Dilluns (1r i 2n)ESCOLA D’ART 150€ tècniques: pintura, dibuix, fang, paper maixé,….. Dijous (P4 i P5) L’objectiu d’aquest activitat és entrar en contacte amb una Dimarts (2n i 3r) llengua que no és la materna . La metodologia serà comunicativa Dimecres (5è i 6è)ANGLÈS i posarà èmfasi en habilitats lingüístiques de producció, expressió i Dijous (1r) 140€ recepció oral. També es treballarà la part escrita del llenguatge. Divendres (4t) Iniciació al joc dels escacs. Coneixement del tauler, les peces i els seus moviments. Aprenentatge bàsic per aprendre a jugar aESCACS escacs i practicar amb coneixement de les normes. Lliçons Divendres (1r a 6è) 120€ fonamentals d’un joc que fomenta la concentració i l’estratègia. Activitat per iniciar-se en el món i les tècniques del teatre: expressió corporal, expressió oral, relaxació, moviments escènics.TEATRE Es pretén potenciar la capacitat de comunicació verbal i no Dimarts (1r a 6è) 175€ verbal, treballar el cos com a llenguatge i instrument d’expressió. Potenciar el treball en grup i les emocions. Introducció al món de la guitarra amb la finalitat d’arribar a llegirGUITARRA una partitura i tocar cançons. Per realitzar aquesta activitat cada Dilluns (3r a 6è) 125 € nen haurà de portar la guitarra Activitat per modelar el fang i conèixer tècniques i textures decorant les peces amb terres de colors i esmalt. ModelantCERÀMICA Dimecres (3r a 6è) 150€ diferents volums estimulant al màxim la capacitat creativa. Per a la iniciació o pràctica de la natació, caldrà fer la inscripció En funció de la El fixat directament a la Piscina Municipal o bé al Viasport, amb les disponibilitat del perPISCINA condicions que estableixi cada centre. lloc escollit. cada centre
  5. 5. FORMULARI INSCRIPCIÓ ACTIVITATSEXTRAESCOLARS 2011-2012Dades personalsNom i cognoms alumne...............................................................................................................Data naixement........................................................Curs.............................................................Telèfons...........................................................................................................................................Correu electrònic contacte.........................................................................................................ACTIVITAT HORARI ACTIVITAT HORARIAnglès Dimarts (2n i 3r) □ Informàtica Dijous (5è i 6è) □ Dimecres (5è i 6è) □ Dijous (1r) □ Ioga Divendres (2n a 6è) □ Divendres (4t) □Bàsquet Dilluns (4t a 6è) □ Judo Dimarts (1r i 2n) □ Dimarts (1r a 3r) □ Dijous (3r a 6è) □ Dimecres (4t a 6è) □ Dijous (1r a 3r) □ Psicojudo Divendres (P5) □Ceràmica Dimecres (3r a 6è) □ Racó de jocs i contes Dimecres (P4 i P5) □ □Fang Dimarts (P4 i P5) □ Taller Natura Dimarts (1r a 6è) □ Divendres (P4 i P5) □Circ Divendres (P5 a 6è) □ Escola d’Art Dilluns (1r i 2n) □ □ Dijous (P4 i P5) □Cuina Dijous (1r a 6è) □ Movem-nos Dilluns (P4 i P5) □ □Danses Dimarts (4t a 6è) □ Multiesports Dilluns (1r a 3er) □d’Arrel Dimecres (P5 i 1r) □ Dimecres (4t a 6è) □Tradicional Dijous (2n i 3r) □ Divendres (P4) □Escacs Divendres (1r a 6è) □ Guitarra Dilluns (3r a 6è) □Hip-Hop Dilluns (4t a 6è) □ Teatre Dimarts (1r a 6è) □ Dimecres (1r a 3r) □Data màxima de presentació del formulari: DILLUNS 19 DE SETEMBRE DE 2011DOMICILIACIÓ BANCARIAAutoritzo a l’AMPA de l’escola Puigberenguer perquè domiciliï els rebuts en concepted’activitats extraescolars pel curs 2011/2012.Nom i cognoms titular compte...........................................................................................Entitat financera...................................................................................................................Signatura,
  6. 6. EXTRAESCOLARS Curs 2011-2012 Setembre 2011 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES CUINA CUINA (1r a 6è) TALLER NATURA HORT (1r a 6è) RACÓ DE JOCS I BIBLIOTECA CONTES (P4 i P5) JUDO (1r i 2n) HIP- HOP DANSA DARREL HIP-HOP JUDO PSICOJUDO (P5) GIMNÀS (4t a 6è) TRADICIONAL (1r a 3r) (3r a 6è) CIRC (P5 a 6è) (4t a 6è) DANSA DARREL DANSA DARREL DANSA DARREL MOVEM-NOS TEATRE SALA POLIVALENT (P4 I P5) (1r a 6è) TRADICIONAL TRADICIONAL TRADICIONAL (P5 i 1r) (2N i 3r) (P4) GUITARRA IOGA AULA DE MÚSICA (3r a 6è) (2n a 6è) INFORMÀTICAAULA DINFORMÀTICA (5è i 6è) BÀSQUET BÀSQUET BÀSQUET BÀSQUET PISTA BÀQUET (4t a 6è) (1r a 3r) (4t a 6è) (1r a 3r) MULTIESPORTS MULTIESPORTS PISTA FUTBOL (1r a 3r) (4t a 6è) ESCOLA DART FANG CERÀMICA ESCOLA DART FANG AULA DART (1r i 2n) (P4 i P5) (3r a 6è) (P4 i P5) (P4 i P5) ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS AULA DANGLÈS (2n i 3r) (5è i 6è) (1r) (4t) ESCACS MENJADOR PETIT (1r a 6è)

×