Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tocada

369 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tocada

 1. 1. http://ampa-ampaceippaucasals.blogspot.com/ L'AMPA FaPaC Federació d'associacions de  Mares i Pares d'alumnes de Catalunya
 2. 2. JUNTA-EQUIP AMPA PAU CASALS CURS 2009-2010 <ul><li>presidenta, secretària,tresorera i 5 vocals </li></ul><ul><li>constituïts formalment com a Junta </li></ul><ul><li>* </li></ul><ul><li>equip de treball </li></ul><ul><li>* </li></ul><ul><li>comissions per temes: </li></ul><ul><li>extraescolars, comunicació, festes i socialització dels llibres de text </li></ul>
 3. 3. L’EQUIP DE TREBALL <ul><ul><li>unes 30 persones que cadascú ha posat el seu temps i dedicació, en la mesura de les seves possibilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>reunions, tràmits, guàrdies, organització de les fetes, gestió d’extraescolars,... </li></ul></ul>
 4. 4. COMPONENTS DE L'AMPA <ul><li>PRESIDENTA ANGELA SORIANO ALCALDE </li></ul><ul><li>TESORERA PAULA MARTINEZ ALCALDE </li></ul><ul><li>SECRETARIA ISABEL CAHUE ESCUDER </li></ul><ul><li>VOCAL BETLEM CAÑIZAR BEL </li></ul><ul><li>VOCAL ENCARNA ZEA GUERRERO </li></ul><ul><li>VOCAL FRANCISCO MUÑOZ GARCIA </li></ul><ul><li>VOCAL LAR RODRIGUPIEZ GARCIA </li></ul><ul><li>VOCAL ZHORA BELMEHDI </li></ul>
 5. 5. COL·LABORADORS MES ACTIUS DE DIFERENTS AREAS COMUNICACION,RECICLAGE, EXTRAESCOLARES ETC, SÓN MOLTS MES COL·LABORADORS A PROP DE 50.
 6. 6. COLABORADORS <ul><li>DAVID MARTINEZ ELISABETH ADELANTADO </li></ul><ul><li>CESAR PEREZ ROMERO MARIA REYES DIAZ VALLES </li></ul><ul><li>MERCHE DEL VALLE TOÑI GARCIA SANCHEZ </li></ul><ul><li>JUANCARLOS LOPEZ JANA JIMENEZ </li></ul><ul><li>XAVI DEMELO MARIA CINTA PEREZ </li></ul><ul><li>LAIA GARCIA ELI RUIZ </li></ul><ul><li>ROSA MARIA SESA ANABEL ALONSO </li></ul><ul><li>MANOLI MARTIN SUSSANA BUIXO </li></ul><ul><li>MARC JACAS MONICA LOPES </li></ul><ul><li>RUTH BOLTRAN HILDA ARNAUD </li></ul><ul><li>I MOLTS MES QUE NO SURTEN PERO NO MENYS IMPORTANTS </li></ul>
 7. 7. BALANÇ DE CURS <ul><li>FITES, LÍNIES D’ACTUACIÓ </li></ul><ul><li>> PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA </li></ul><ul><li>> REPRESENTATIVITAT </li></ul><ul><li>> COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA I ALTRES ENTITATS </li></ul><ul><li>TEMES CONCRETS EN TREBALL </li></ul><ul><li>> REORGANITZACIÓ DE LES EXTRAESCOLARS </li></ul><ul><li>> FORMACIÓ DE PARES I MARES </li></ul><ul><li>> COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ </li></ul><ul><li>> ACTIVITATS CULTURALS I FESTES </li></ul><ul><li>> EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES </li></ul><ul><li>> RELACIONS DINS LA PRÒPIA ESCOLA </li></ul><ul><li>> RELACIÓNS AMB ALTRES AMPES, L’AJUNTAMENT... </li></ul>
 8. 8. REORGANITZACIÓ DE LES EXTRAESCOLARS <ul><li>(recordar que partíem del compromís de conservar, de moment i en la mesura del possible, les activitats anteriors) </li></ul><ul><li>> durant aquest curs, hem fet: </li></ul><ul><ul><li>> establir nova figura de coordinador/a </li></ul></ul><ul><ul><li>> reestructuració d’horaris per minimitzar “buits” </li></ul></ul><ul><ul><li>> reduir varietat d’oferta segons sostenibilitat </li></ul></ul><ul><li>> estem preparant pel curs que ve: </li></ul><ul><ul><li>> la convocatòria formal de la plaça de coordinador </li></ul></ul><ul><ul><li>> l’enquesta per saber les vostres demandes </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><ul><li>> la regularització dels llocs de treball dels monitors </li></ul></ul><ul><ul><li>> l’adequació de les activitats ofertes a les necessitats </li></ul></ul>
 9. 9. FORMACIÓ DE PARES I MARES <ul><li>> durant aquest curs, hem fet poc sobre aquest tema: </li></ul><ul><li>> l’única activitat programada a nivell d’escola, </li></ul><ul><li> va tenir –pràcticament- participació nul·la. </li></ul><ul><li>> estem preparant pel curs que ve: </li></ul><ul><ul><li>> altres activitats formatives, potser més “informals” </li></ul></ul><ul><ul><li>> l’enquesta per saber les vostres demandes </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><li> > que l’escola sigui un lloc d’intercanvi i comunicació </li></ul><ul><li> > l’adequació de les activitats ofertes a les necessitats </li></ul><ul><li> > aprofitar l’oportunitat d’un temps i un espai comú per </li></ul><ul><li>persones que tenim inquietuds també comuns </li></ul>
 10. 10. <ul><li>> ENTRE ELS MEMBRES DE L’EQUIP DE TREBALL </li></ul><ul><li>> durant aquest curs, hem fet: </li></ul><ul><ul><li>> reunions mensuals de tot l’equip establertes (18a) </li></ul></ul><ul><ul><li>> comunicació via mail per agilitzar propostes </li></ul></ul><ul><ul><li>> treball per comissions </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><ul><li> > poder adaptar millor els horaris de les reunions a les necessitats dels que vulguin participar </li></ul></ul><ul><ul><li> > que cada comissió es responsabilitzi totalment de les seves tasques pròpies </li></ul></ul>COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
 11. 11. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ <ul><li>> ENTRE TOTS ELS SOCIS DE L’AMPA </li></ul><ul><li>> durant aquest curs, hem fet: </li></ul><ul><ul><li>> convocar dues assemblees extraordinàries </li></ul></ul><ul><ul><li>> comunicació via mail per agilitzar propostes </li></ul></ul><ul><ul><li>> notes comunicatives, cartells, blog, ... </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><ul><li> > poder adaptar millor els horaris de les reunions </li></ul></ul><ul><ul><li>a les necessitats dels que vulguin participar </li></ul></ul><ul><ul><li> > que cada activitat arribi a tothom </li></ul></ul><ul><ul><li>> capacitat de recollir totes les iniciatives </li></ul></ul>
 12. 12. LINKS ENLLACIS D'INFORMACION I COMUNICACION <ul><li>El Blog del ampa </li></ul><ul><li>http://ampa-ampaceippaucasals.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Mail [email_address] </li></ul><ul><li>Foro per sugerencias y dudas http://server4.foros.net/ampapaucasals.html </li></ul><ul><li>Facebook f http://www.facebook.com/ </li></ul>
 13. 13. RELACIONS DINS LA PRÒPIA ESCOLA <ul><li>> durant aquest curs, hem participat en: </li></ul><ul><ul><li>> el Consell Escolar del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>> les comissions del Consell Escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>> menjador </li></ul></ul><ul><ul><li>> obres </li></ul></ul><ul><ul><li>> col·laborar en les activitats culturals i festes </li></ul></ul><ul><li>> estem preparant pel curs que ve: </li></ul><ul><ul><li>> xerrades per pares i fills sobre temes d’interès comú </li></ul></ul><ul><ul><li>> participació activa en les reunions per classe </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><ul><li>> treballar en coordinació amb els delegats de classe </li></ul></ul><ul><ul><li>> formar part activa de la comunitat educativa </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>durant aquest curs, hem fet: </li></ul><ul><ul><li>> castanyada, carnestoltes, sant jordi </li></ul></ul><ul><ul><li>> pare noel ,reis mags, tallers de dibuix i pintura,tallers </li></ul></ul><ul><ul><li>de mascares, karaoke. </li></ul></ul><ul><li>> estem preparant pel curs que ve: </li></ul><ul><ul><li>> la convocatòria formal de la plaça de coordinador </li></ul></ul><ul><ul><li>> l’enquesta per saber les vostres demandes </li></ul></ul><ul><li>> volem aconseguir: </li></ul><ul><ul><li>> la regularització dels llocs de treball dels monitors </li></ul></ul><ul><ul><li>> l’adequació de les activitats ofertes a les necessitats </li></ul></ul>ACTIVITATS CULTURALS I FESTES
 15. 15. PRESENTACIO REALITZADA PER <ul><li>ISABEL CAHUE ESCUDER </li></ul><ul><li>CON LA COLABORACIO DE </li></ul><ul><li>CESAR PEREZ ROMERO </li></ul>
 16. 16. FIN

×