Ryhmanohjausaineisto

1,488 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ryhmanohjausaineisto

  1. 1. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 Olet kirjautunut nimellä Timo Kortelainen. (Kirjaudu ulos) MOOD ► Ryh ohj pakki Vaihda roolia... Muokkaustila päälle Linkkejä Aiheen kuvaus Wilma Minä oppijana -kurssi AmmattiUra -kurssi alpo.fi PKKY Ryhmänohjaajan työkalupakki on päivitetty 28.10.2011, Raakel Martikainen. WWW-linkkien takana olevien aineistojen/sivujen päivityksestä huolehtivat kyseisten sivujen päivityksestä vastaavat henkilöt. Network Servers Kyvyt.fi Aktiviteetit Aineistot Henkilöt AmmattiUra-hankkeiden ydintavoite on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja työelämään suuntautumisen vahvistaminen. Osallistujat Hankkeilla parannetaan myös ammatillisten opintojen sujumista ja opiskelijoiden oikea-aikaista valmistumista sekä ehkäistään turhaa keskeyttämistä. Ohjaavia opiskelijapalveluita suunnataan sekä opintojen alkuvaiheeseen, opintojen Ylläpito suoritusvaiheeseen että päättövaiheeseen. Muokkaustila päälle Ryhmänohjaajan työkalupakki sisältää ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat Pkky:n ammattiopistoille, kuvaukset Asetukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä laajan materiaaliosion. Materiaali on tarkoitettu tukemaan ryhmänohjaajan Jaa rooleja työtä.Työkalupakissa on välineitä ryhmäohjaukseen sekä myös yksilöohjaukseen soveltuvaa aineistoa. Arvioinnit Ryhmät Ryhmänohjaajan työkalupakki on materiaalikurssi, jolle opiskelijat eivät kirjaudu. Opettaja/ohjaaja kirjautuu ja rekisteröityy kurssille omilla Pkky:n tunnuksillaan (ilman kurssiavainta). Varmuuskopiointi Palauta Materiaali jakaantuu neljään osaan. Yhteisen osan aineisto on tarkoitettu kaikille opintovuosille ja sitä käytetään opiskelijoiden opintovaiheen mukaan. Minä oppijana ja ammattialallani -osan aineisto on tarkoitettu ensimmäiselle Tuo opintovuodelle, ammattilaisena kehittyminen, teemana hyvinvointi -osan aineisto on tarkoitettu toiselle opintovuodelle ja Tyhjää ammattilaisena kehittyminen, teemana tulevaisuuteen suuntautuminen -osan aineisto on tarkoitettu kolmannelle Raportit opintovuodelle/opintojen päättövuodelle. Kysymykset Tiedostot Työkalupakissa on aineistoa eri aihealueista. Aineisto sisältää myös tehtäviä opiskelijoille. Opettaja/ohjaaja voi siirtää Rekisteröi aineistoa omille kursseilleen sähköisesti tai monistaa aineistoa opiskelijoille. Hän voi muokata tehtäviä ja aineistoja parhaaksi minut pois katsomallaan tavalla opiskelijoitaan varten. Kurssi on tarkoitettu koko opintoajalle. kurssilta Ryh ohj pakki Käyttäjätiedot Ryhmänohjaus opintojen eri vaiheissa Ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat Toteutussuunnitelmassa esitetään järjestelyt, jossa tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ammattitaitovaatimukset/tavoitteet konkretisoidaan opetukseksi. Ryhmänohjauksen toteutukset sisältyvät ammatillisten opintojen toteutuksiin ja kirjataan osaksi niitä. Ryhmänohjauksen tavoitteet ovat samat kuin sen opinnon tavoitteet, jonka osana ryhmänohjausta toteutetaan. Alla olevissa linkeissä näkyy Pkky:n toteutussuunnitelmapohjaan kirjoitettuna opintovuosittain ryhmänohjauksen toteutuksen nimi, tavoitteet, sisältö, toteutus, oppimateriaali, ajoitus ja vastuuopettajat. Käytännön toteutukset suunnitellaan oppilaitoskohtaisesti/yksikkökohtaisesti/tutkintokohtaisesti/ryhmäkohtaisesti. Minä oppijana ja ammattialallani, toteutussuunnitelma (1. opintovuosi) Ammattilaisena kehittyminen, teemana hyvinvointi; toteutussuunnitelma (2. opintovuosi) Ammattilaisena kehittyminen, teemana tulevaisuuteen suuntautuminen; toteutussuunnitelma (3. opintovuosi, opintojen päättövuosi) Tutkinnon osille on määritelty tavoitteet/ammattitaitovaatimukset. Ryhmänohjauksen tavoitteet liittyvät sen opinnon tavoitteisiin, jonka osana ryhmänohjausta toteutetaan. Oppilaitosten toteutussuunnitelmien laatimisen avuksi alapuolella on esitetty ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat tavoitteineen laajemmin kuin1/6 01.11.2011 17:54
  2. 2. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 toteutussuunitelmapohjissa. Ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat opintovuosittain, laajempi kuvaus Ryhmänohjaus Ryhmänohjaus, ryhmänohjaaja ja ryhmän kehitys Oppimis- ja ohjauskäsityksiä Ryhmänohjaajan tehtävät Ryhmänohjaajan avuksi "minimitehtävälista" Ryhmänohjaajan tehtävät opintovuosittain, laajempi kuvaus 1 Ryhmänohjauksen aineiston yhteinen osa sisältää opintoihin, opiskeluyhteisöön ja -ympäristöön liittyvää materiaalia, joka on tarkoitettu kaikille opintovuosille. Yhteisen osan aineistoa käytetään opiskelijoiden opintovaiheen mukaan. 1.1 Opinnot ja niiden eteneminen Tutkinnot ja opetussuunnitelmat (PKKY, OPH) Toteutussuunnitelmat tutkinnoittain (opinto-opas/Wilma) Opintojen suunnittelu ja toteutus: Wilma, henkilökohtaistaminen, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, arviointi ja osaamisen tunnustaminen Oman osaamisen kartoitus (osaan.fi) Portfolio: ePortfolio (kyvyt.fi) kyvyt.fi: moodlen tunnuksilla/Network Servers Europassi Skills Finland (Taitaja-kilpailut) AmmattiUra: työelämävalmiudet ja työelämään suuntautuminen 1.2 Opiskeluympäristö ja -yhteisö Hyvä opetus, opiskelu, oppiminen ja oppimisympäristö Palautekyselyt opiskelijoille: vastaaminen ja tulosten käsittely (tulokysely, olokysely, päättökysely) Opiskeluympäristö Koulutusalat, yhteystiedot, kartat, esittelyt Tietoa opiskelusta ja järjestelyistä: oppilaitosten opiskelijasivut, opiskelijapalvelut, netin käyttö ja muita toimintaohjeita Opiskelijanoppaat Työjärjestykset (lukujärjestykset): opiskelijat, opettajat, tilat Ruokailu: tietoa ruokailusta oppilaitoksissa, ruokalan lomakkeita (Amo Joensuu) Opiskelijasähköposti Travel-ohje opiskelijoille Pretty Lib kirjastojärjestelmä (Pkky Joensuu: Niskala, Otsola, Peltola) Wilma Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat. Tietojen luovutusluvat (opiskelija antaa koulutuksenjärjestäjälle Wilmassa) Moodle Pkky Intranet Intrasta löytyvät ryhmänohjaajan kansiot (yksiköiden introista), opettajan- ja opiskelijanoppaat (yksiköiden introista), ilmoitustaulu, viikkotiedotteet, yhteiset2/6 01.11.2011 17:54
  3. 3. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 palvelut, yksiköiden intrat, koulutusalatiimit, opiskelijahuolto, kv-toiminta, yrittäjyys, markkinointi, tieto- ja viestintätekniikka, HelpDesk, Ess, HR, Travel, sähköinen puhelinluettelo, hätäohjeet, vikailmoitukset, lomakkeet, palautekyselyt. Henkilökunnan sähköposti Pohjois-Karjalan Verkko-opisto (Pkky) Sosiaalinen media: sosiaalisen median ohjeistus, PKKY Turvallisuus, opiskelijoiden turvallisuusvalmennus Hätäohjeet Kestävä kehitys, kestävää ammatillista koulutusta Opettajan verkkopalvelu (edu.fi): materiaaleja, teemoja Opimme Euroopassa Oppilaitosyhteisön jäsenyys Ryhmässä toimiminen -> Minä oppijana-kurssin aineisto (1. opintovuosi) Tutoropiskelijatoiminta, esimerkki (AmoJp) Opiskelijakunta SakuStars Hyvä vuorovaikutus, aineistoja Ideoita ja välineitä ryhmänohjaukseen, ryhmäytysmateriaaleja (edu.fi: hyviä käytäntöjä esr-hankkeista) Ryhmän toiminta, ryhmähenki, ryhmän kehittäminen: aineistoja Vastuullisuus näkyy toiminnassamme (toimintaohje, esim. AmoJp KaHa) Opiskelijahuolto Opiskelijahuoltosuunnitelma Opiskelijahuoltosuunnitelman sisältö: opinto-ohjaus, erityisopetus, kuraattoritoiminta, asuntolatoiminta, kriisitoiminta, päihdestrategia, opiskelijaterveydenhoito, yhteistyö kodin ja oppilaitoksen välillä, kiusaamiseen puuttuminen, ohjeistus poissaolojen seurannasta. Nivelkohdat ja -prosessit opintopolulla HOPS ja HOJKS, keskusteluiden ja toimenpiteiden kirjaaminen Wilmaan Erilaiset oppijat Opiskelijahuollon palvelut opiskelijalle: opiskelijanoppaat, yksiköiden intrat Opiskelijahuollon lomakkeita Opintososiaaliset edut: Kela, opintotoimistot, opiskelijanoppaat Apurahoja, joita opiskelijat voivat hakea (muunmuassa näitä) Poissaolot: ohjeistus, merkintä, selvittäminen ja anomus Opiskelijat ja kurinpito Vaihtoehtoisia tapoja opiskelijalle opiskella ja työskennellä Ammatillinen koulutus (OPH, opetus- ja kulttuuriministeriö) Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Joensuu-opas nuorille ja heidän perheilleen, Helppi Verkostoituminen ja sidosryhmät Huoltajat (koti ja koulu), työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat: yhteystiedot Wilmassa Kotiväen ilta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille (esim. AmoJp KaHa) Työpaikkakohjaajakoulutus Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Pohjois-Karjalan Yrittäjät Opettajien ja yritysten kohtaamisen foorumi Opetin.fi Työmarkkinajärjestöt Kansainvälisyys Opiskelijoiden järjestöjä Nuorten järjestöjä ja foorumeita Julkiset palvelut ja asioiden hoitaminen verkossa PKKY:n graafinen ohje, kirjelomakkeet, kuvapankki Kirjepohjat (ammattiopistot) ja PowerPoint -esityspohjat (ammattiopisto) 2 Ensimmäisen opintovuoden materiaali sisältää opiskelemaan oppimiseen, ryhmässä toimimiseen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyvää aineistoa. Ryhmänohjauksessa on keskeistä se, että opiskelijoita ohjataan oppimaan opiskelemista, ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, etsimään itselleen sopivia opiskelustrategioita, suunnittelemaan opintojaan ja asettamaan opiskelussaan tavoitteita. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastaan ja3/6 01.11.2011 17:54
  4. 4. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelijat tutustuvat muihin opiskelijoihin ja opettelevat toimimaan vastuullisesti ryhmän jäsenenä. He perehtyvät ohjatusti omaan ammattialaansa sekä sen toimijoihin ja heidän ammatti- identiteettinsä alkaa kehittyä. 2.1 Opiskelemaan oppiminen, yhteisössä toimiminen Minä oppijana (kurssi moodlessa) Minä oppijana -kurssi sisältää runsaasti opiskelemiseen, yhteisössä toimimiseen ja ammatilliseen kasvuun liittyvää materiaalia: orientoituminen opintoihin (opinpolun etsiminen), opiskelemaan oppiminen (oppimistyylit, opiskelutekniikat), ryhmässä toimiminen, itsetuntemus, itsearviointi, ammatti-identiteetti ja ammatillisen kasvun vaiheet. Kurssi sisältää aineistoja ja TEHTÄVIÄ. Minä oppijana -kurssi Oppimistyylitesti Muu aineisto Havaintokanavat ja -testi, pikalukitesti, oppimisvaikeus Käytännön vinkkejä oppimisen avuksi: ad/hd, luki ja kaikille Oppijana kehittyminen -testi Ytyä opiskeluun (edu.fi) Opetuksen havainnollistaminen: oppimisympäristöt, opettajan tehokeinot, toiminta (VirtuaaliAMK) Tulohaastattelu, esimerkkejä haastattelulomakkeista HOPS-keskustelun tueksi Ryhmäytymispäivä: ohjelma ja TEHTÄVIÄ ( esimerkki, AmoJp KaHa) TEHTÄVÄ: Mitä hyvää, mitä kehitettävää oli jaksossa 2.2 Omat opinnot ja niiden suunnittelu HOPS:n laatiminen ja toteutumisen seuraaminen Wilmassa Oman portfolion tekemisen aloittaminen (kyvyt.fi) kyvyt.fi: moodlen tunnuksilla/Network Servers Ammatillinen portfolio (edu.fi) 2.3 Ammatti-identiteetti, työpaikat - oma ammattiala, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt, kesätyöpaikka Ammattinetti: ammattien ja alojen vertailua Ammattialakohtaiset taitokortit Oman alan ammattijärjestön info (suunnattu 1. vuoden opiskelijoille) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö: suunnitelmat, sopimukset ja arvioinnit Wilmassa Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö, ohjaus (esimerkki AmoJp KaHa) Duunioppi: työssäoppiminen, työpaikka, käyttäytyminen työpaikalla Kesätyötä hakemaan Kesäpestuutapahtuma: aika ja paikka ilmoitetaan vuosittain Tervetuloa työelämään Työturvallisuus TEHTÄVÄ: Oman ammattialan työpaikat (esimerkki, AmoJp Kaha) 3 Toisen opintovuoden materiaali sisältää elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä käsittelevää aineistoa. Ryhmänohjauksessa korostuu työkyky ja opinnoissa jaksaminen. Työkykyä ylläpidetään keskittymällä huolehtimaan omasta fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisesta. Aihealueisiin kuuluvia teemoja käsitellään yhdessä ryhmänohjaustunneilla. Opiskelijoiden ammatillinen kasvu jatkuu ja heitä ohjataan siinä. 3.1 Elämänhallinta ja hyvinvointi Aineistot - ammattiin opiskelevien hyvinvointiportaali alpo.fi: hyvinvointiteemaan liittyviä aineistoja (sisältyvät Tyky-passiin) ja TEHTÄVIÄ, tehtävät ovat alpo.fi:ssä tehtäväkortteina ohjaajan työkalupakissa (stopparikortit) - muu aineisto, joka sisältää myös TEHTÄVIÄ4/6 01.11.2011 17:54
  5. 5. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 Tehtävät - opiskelijat tekevät teemoihin kuuluvia tehtäviä ja aiheita käsitellään yhdessä opiskelijoiden vastausten pohjalta - opiskelijat voivat paneutua annettuun aiheeseen myös pienryhmässä ja he voivat laatia aiheesta muille esitettävän alustuksen, yhteisen käsittelyn pohjaksi Terveys Ruoka, alpo.fi Päihteet, alpo.fi Terveysportti (toimii vain Pkky:n verkossa) Terveyskirjasto ja -portaali Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjalan kunnissa TEHTÄVIÄ ja aineistoa: Ravinto, ruokailu ja ruokailutavat TEHTÄVÄ ja aineisto: Tupakointi Aineisto ja TEHTÄVÄ: Huumeet Harrastukset, ajankäyttö Aktiivisesti ammattiin - harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa koordinoivan käsikirja Ponunet - Pohjois-Karjalan nuorten foorumi Liikunta, alpo.fi Pohjois-Karjalan liikunta- ja harrastekalenteri (menoksi.fi) Liikunnan hyödyt ja mielekäs liikkuminen Uni, alpo.fi Nuortentiimi, Joensuu TEHTÄVIÄ: Ajankäyttö, unipäiväkirja TEHTÄVÄ: Liikuntalajin esittely Ihmissuhteet Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, alpo.fi Ryhmänohjaaja sosiaalisten taitojen kehittäjänä, ryhmän kehitysvaiheet Hyvät tavat Tapakulttuuria meillä ja muualla - business-etiketti Sosiaalisen median ohjeistus, PKKY Facebook-ohjeistus, PKKY Työhyvinvointi (opettaja tv/yle, työsuojeluhallinto) Sosiaaliset taidot ja hyvinvointi: aineistoja, jotka sisältävät myös TEHTÄVIÄ Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi: aineistoja, jotka sisältävät myös TEHTÄVIÄ TEHTÄVIÄ: Hyvinvointi opiskelu- ja työyhteisössä Oma talous Tietosuora nuoren talouteen, Valtti (Kuluttajaliitto); sivustolla on myös TEHTÄVIÄ Raha-asiat ja velkaantuminen, Raha-asiat.fi (Kuluttajaliitto); sivustolla on myös TEHTÄVIÄ Neuvot arkeen (Marttaliitto) TEHTÄVIÄ: Oman talouden hoito 3.2 Ammatillinen kehittyminen Opinnot ja osaaminen Oman hops:n päivittäminen (Wilma) Oman portfolion tekemisen jatkaminen (kyvyt.fi) kyvyt.fi: moodlen tunnuksilla/Network Servers Oman osaamisen kartoitus (osaan.fi) TEHTÄVÄ: Aarrekartan päivittäminen Oman ammattialan yritykset, yhteisöt ja työpaikat - oman alan yrittäjien ja yhteisöjen edustajien vierailut oppilaitoksessa (tilaisuuksiin osallistuvat esim. kaikki oman koulutusalan toisen vuoden opiskelijat) Yritysrekistereitä Työssäoppimispaikat ja työpaikkaohjaajat (Wilma) - työpaikan hakeminen Työssäoppimispaikka, kesätyöpaikka5/6 01.11.2011 17:54
  6. 6. Kurssi: Ryhmänohjaajan työkalupakki (AmmattiUra) https://moodle.pkky.fi/mood/course/view.php?id=1915 4 Opintojen päättövuoden aineisto sisältää materiaalia, jonka avulla vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työelämään/jatko-opintoihin suuntautumista sekä ammatilliseen kasvuun liittyvää aineistoa. Päättövuoden ryhmänohjauksessa opiskelijoita ohjataan tutkinnon loppuun suorittamisessa (valmistumiseen liittyvät asiat) sekä valmennetaan ja ohjataan työelämään ja/tai jatko-opintoihin. Keskeistä on ohjata opiskelijoita tulevaisuuden suunnittelussa, valmentaa heitä urasuunnitteluun ja ohjata heitä siinä. 4.1 Ammatillinen kehittyminen Oman portfolion tekemisen jatkaminen (kyvyt.fi) kyvyt.fi: moodlen tunnuksilla/Network Servers Oman osaamisen kartoitus (osaan.fi) Oman osaamisen näyttäminen, tutkinnon loppuun suorittaminen (Wilma) Opinnäyte, ohje (esimerkki AmoJp KaHa) 4.2 Koulutuksesta työhön, opintoihin ja tulevaisuuteen AmmattiUra (kurssi moodlessa) AmmattiUra -kurssi sisältää runsaasti materiaalia työelämävalmiuksien ja työelämään suuntautumisen vahvistamiseen: oman osaamisen tunnistaminen, työelämän pelisäännöt, oman itsensä markkinointi, työpaikan haku, yrittäjyys, jatko-opinnot ja urasuunnittelu. Kurssi sisältää aineistoja ja TEHTÄVIÄ. AmmattiUra -kurssi Muu aineisto Osaajapankki - osaajapankki tulee toimimaan Wilmassa Rekrypäivä Oman alan ammattijärjestön info (suunnattu opintojensa päättövaiheessa oleville opiskelijoille) Työpaikkahaastattelu, lisää treenausta Etiketti, käyttäytyminen, pukeutuminen Työura, työhyvinvointi, työympäristö Yrityksen perustaminen: opastusta, suunnittelua ja aineistoja Opiskelupaikka: virtuaaliopo, jatkokoulutus, työpaikka Opintoluotsi (Opetus- ja kulttuuriministeriö: verkosta löytyvä koulutustieto yhdestä osoitteesta) Tutkinnot, koulutus, materiaaleja (OPH) Olet kirjautunut nimellä Timo Kortelainen. (Kirjaudu ulos)6/6 01.11.2011 17:54

×