Alam Islami Turki

443 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alam Islami Turki

 1. 1. Turki<br />BentengterakhirKhilafahUstmaniyyah<br />
 2. 2. GeografidanDemografi<br />TerletakditenggaraEropahdanbaratlaut Asia<br />BersempadandenganLautHitam, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, Laut Mediterranean, Greece, Laut Aegean dan Bulgaria.<br />Ibunegara: Ankara<br />Bandar terbesar: Istanbul<br />Kedudukanstrategik<br />
 3. 3. GeografidanDemografi<br />Luasnegara: 783,562 km2<br />Populasi: 73 juta (2009)<br />Agama: Islam (99.98%) KristiandanYahudi (0.2%)<br />Bahasa: Turki (rasmi), Kurdish dan lain-lain<br />Bangsa: Turki(75%), Kurdish(18%), Lain-lain (Yahudi, Armenia, Greek, Circassiansdan Bosnian)(12%)<br />Mata wang: Turkish Lira<br />
 4. 4. Turkimoden<br />Sistempemerintahan: Republikberparlimen<br />Sistempolitiksekulardandemokrasidimulakanoleh Mustafa KemalAttaturkpadatahun 1923 setelahkejatuhankhilafah<br />
 5. 5. Politik<br />Parti-partiutama:<br />AKP (Justice and Development Party)<br />CHP (Republican People's Party)<br />MHP (Nationalist Action Party)<br />DSP (Democratic Left Party)<br />DP (Democrat Party)<br />
 6. 6. TurkiHariIni<br />Presiden: Abdullah Gul<br />PM: RecepTayyipErdogan (AKP)<br />
 7. 7. Isu-isudiTurki<br />Konflikdenganbangsa Kurdish<br />Berlanjutanselama 26 tahun(The Wall Street Journal)<br />Lebih 40 ribuorangyang majoritinyabangsa Kurdishtelahmatisejak PKK mengangkatsenjatamelawankerajaanTurkipadatahun 1984<br />Baru-baruiniErdoganadamengambilinisiatifberjumpadenganpemimpin Kurdish untukmenyelesaikanisuini, namuntiadatindakan serious yang telahdiambil<br />
 8. 8. Isu-isudiTurki<br />Konflikdengan Armenia<br />Sempadannegaraditutupsejak 1993<br />KeranaperangdengansekutuTurki, Azerbaijan<br />Cuba dibukasemulapadatahun 2009, tetapigagalkeranaditentangoleh Azerbaijan<br />Konflikdengan Cyprus<br />Bermulasejak 1974<br />Adausahaberdamaipada 2004<br />Masihgagal<br />Konflikdengan Syria<br />Semakinbaiksejaktahun 1998 <br />
 9. 9. Turkidan Israel<br />-Menjalinhubungandiplomatikdengan Israel<br />-DimensibaruDavos 2009 <br />
 10. 10. Sekularisme<br />SekularismedipertahankanolehtenteraTurki<br />Abdullah GulpernahditolakmenjadiPresidenkerana<br />isterinyamemakaitudung<br />PerlembagaanTurkimemperuntukkanideologisekularisme yang diasaskanoleh Mustafa Kamal Ataturk tidakbolehdiganggugugat<br />Tentera, mahkamahdanuniversitidiberikuasauntukmematahkanmana-manapihak yang mengancamsekularisme.<br />
 11. 11. ApamasadepanTurki?<br />
 12. 12. ImbasanTokoh-tokohtanahTurki<br />Muhammad Al-Fath<br />Pembuka Kota Konstantinopel<br />Naiktakhta 885 H/ 1451 M<br />Sultan Suleiman I<br />Jugadikenalisebagai Suleiman <br />Al-Qanuni<br />1494 M-1566 M<br />
 13. 13. Akhirkata..<br />“NahnuQaumuA’azzanaAllahubil Islam, Faiinibtaghaina al-’Izzatafighairihi, Azallana Allah” (Umar Al-Khattab)<br />

×