วัยรุ่น

0 views

Published on

วัยรุ่น

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วัยรุ่น

  1. 1. วัยรุ่นพัฒนาการของวัยรุ่นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและทางเพศ ในระยะแรกจะมีพัฒนาการทางร่างกายและทางเพศคล้ายผู้ใหญ่แต่พอในช่วงวัยตอนกลางถึงตอนปลายวัยรุ่น ก็จะมีพัฒนาการเหมือนกับผู้ใหญ่มากขึ้นด้านจิตใจและอารมณ์ วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์มาก มีความสนใจเพศตรงข้ามต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนมีความเป็นตัวของตัวเอง และต้องการเหตุผลมากขึ้นด้านสังคม สังคมของวัยรุ่นจะขยายวงกว้างออกไปมีทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ โดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศอาจพัฒนาไปเป็นแฟนหรือคู่รักได้นอกจากนี้ยังมีการเข้าสังคมกับผู้ใหญ่ทําให้วัยรุ่นต้องปรับตัวมากขึ้นด้านสติปัญญา วัยรุ่นสามารถใช้ความคิดของตนเองตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังแสดงความสามารถทางสติปัญญาด้วยการพูด อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นอยากรู้อยากลอง ชอบเรียนรู้ด้วยการลงมือทําเอง

×