Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moviemaker 120104065957-phpapp01 - copy

1,146 views

Published on

 • Be the first to comment

Moviemaker 120104065957-phpapp01 - copy

 1. 1. MOVIE MAKER програмын цонхныбүтэцВидеогхарахталбарВидео эвлүүлэгхийх талбарВидео хийхэдоруулах зураг, дуу,видеоны цуглуулгахарагдах талбар
 2. 2. MOVIE MAKER програмын цонхны бүтэц/Windows XP/ВидеогхарахталбарВидео эвлүүлэгхийх талбарВидео хийхэдоруулах зураг,дуу, видеоныцуглуулгахарагдахталбар
 3. 3. MOVIE MAKER програмын цонхныбүтэцВидеоныцуглуулгаоруулахMovie Maker програмд видеоны агуулгаа бүрдүүлэхдээДижитал камераасВидеоЗурагДуу болон аялгуу.
 4. 4. MOVIE MAKER програмын цонхныбүтэцКадр засварлаххэсэгА. Кадр тус бүрийн эффект оруулахБ. Кадраас кадрт шилжих эффект оруулахВ. Кадрт ямар нэгэн тайлбар оруулах
 5. 5. MOVIE MAKER програмын цонхныбүтэцВидео хадгалах-Тухайн компьютерт-DVD-д-CD-д-Цахим шууданд-Видео камер руу
 6. 6. • Алхам 1. MovieMaker програмыг ажиллуул.• Алхам 2. Сэдэвт хамаарах зураг, дууныцуглуулгыг бүрдүүл
 7. 7. • C:FTI-surgaltmodule3MovieMakerzurag C:FTI-surgaltmodule3MovieMakerduuХавтаснаас тус тус бүрдүүл
 8. 8. • Үр дүн
 9. 9. • Алхам 3. Make titles or credits-г сонгон нүүркадрийг хийцгээе.– Make titles or credits-г сонго– Credits at the end-г сонго– Эргэх 4 улирал текстийг оруул/word file-с хуул/– Animation-г video top-р сонго– Add Title
 10. 10. • Алхам 4. Video-ны зургуудыг оруул– Цуглуулга дахь aa01-dd05 зургуудыг сонго– Сонгосон зургуудыг видео эвлүүлгэ талбартхулганаар чирээд оруул
 11. 11. • Алхам 5. Улирал бүрийн өмнө харгалзах тексторуул• Эвлүүлгэ талбар дахь аа01 кадрыг сонгоTitles and credits coнго Title before the selectedclip Текстээ оруул
 12. 12. Change the title animation-г сонгоTypewriter-г сонго Add Title-г сонгоЗа ингээд нэг кадр бэлдчихлээ. Дараагийн 3улирлын хувьд ижил учир дасгал болгоодүлдээе.
 13. 13. • Алхам 6. Одоо аа01 зураг дээр гүйдэг тексторуулъя.• Эвлүүлгэ талбар дахь аа01 кадрыг сонго Titlesand credits coнго Title overlay on the selectedclip сонго Текстээ оруул
 14. 14. • Change the title animation сонго Ticker Tapeхөдөлгөөнийг coнго Add Title-г сонго• За ингээд видеогоо тоглуулаад үзээрэй
 15. 15. • Алхам 7. Алхам 6-г cc02-cc04 зэрэг сонгонгүйцэтгэ (Текст нь Ай даа намар..., хөдөлгөөннь Typewriter)
 16. 16. • Алхам 8. Одоо Effects-г ашиглаад хэд хэдэнкадрт хөдөлгөөн оруулъя.– Effects-г сонго– Effects оруулах кадрлуу чирээд оруулаад үз
 17. 17. • Алхам 9. Одоо Transitions-г ашиглаад хэд хэдэнкадрын хооронд холболт хийе.– Transitions -г сонго– Transitions оруулах кадрлуу чирээд оруулаад үз
 18. 18. • Алхам 10. Эцэст нь дууны файлуудыг оруулвалбидний видео бэлэн боллоо• Алхам 11. Файлаа кино болгон хадгалаххэрэгтэй
 19. 19. • Алхам 10. Эцэст нь дууны файлуудыг оруулвалбидний видео бэлэн боллоо• Алхам 11. Файлаа кино болгон хадгалаххэрэгтэйСанамжБүтээж буй киноны үйл явцыг харах Timeline,Storyboard гэсэн хоѐр горим байдаг.Timeline- Бүтээж буй кинондорж буй зураг, дуу гэхмэтийг агуулсан кадр бүрхэдэн мин (сек) тоглуулах вэгэдгийг тохируулах горим.Storyboard- Кадр бүрийнэффект, кадраас кадртшилжих хөдөлгөөн(эффект)-ийг харуулахгорим.
 20. 20. Видео хадгалах• Одоо бүгдээрээ бүтээсэн киногоо өөрийнкомпьютерт хадгалъя. Доорхи зурагт үзүүлснийгсайтар ажиглаад хийгээрэй.• Алхам 1. Дээрх зурагт үзүүлсэн сонголтуудаасThis computer (тухайн компьютерт) сонголтыгхийнэ.• Алхам 2. Дараах харилцах цонх нээгдэх ба ямархавтсанд ямар нэртэй хадгалахаа бичиж өгнө.Бидний жишээн дээр C:FTI-surgaltmodule3Buteegdehuun хавтсанд ergeh 4uliral гэж бичсэн байна.
 21. 21. Өөрийн дуу хоолойг оруулах• Энэхүү програмыг ашиглан видео бүтээхдээ бэлэнзураг, дуу, хөгжим оруулахаас гадна кинобүтээгчийн амьд дуу хоолойны бичлэгийг оруулжболно. Үүний тулд Tools>Narrate Timelineкомандыг сонгох ба түүнд харгалзах харилцах цонхгарна. Энэ цонхонд:• Start Narration – Бичлэгийг эхлүүлэх• Stop Narration – Бичлэгийг зогсоох• Input Level – Дууны түвшин• Close - Харилцах цонхыг хаах гэсэн процессийнтовчлуурууд байна.
 22. 22. Өөрийн дуу хоолойг оруулахБидний хадгалсан дуун файл ньduu.wma нэртэйгээр Videosхавтасны Narration дэд хавтасдүүснэ. Duu.wma файл нь 246 kbхэмжээтэй, 28 cек-ын бичлэгболох нь дараах цонхноосхарагдаж байна.
 23. 23. Видео файлыг хуваах• Алхам 1. Видео файлаа оруулах. БидWindows системийн видео файлуудыгсонгосон байгаа нь зурагт харагдаж байна.
 24. 24. Видео файлыг хуваах• Алхам 2. WindowsMovie MakerпрограмынImport>Videosкомандаарbutterfly.wmvфайлыг сонгох базурагт үзүүлснээр2.66mb хэмжээтэй,10 сек-ийн бичлэгбайна.
 25. 25. • Алхам 3.Видеог тоглуулж, ямархугацаагаар хуваахаата өөрөө сонгоно.Хуваахдаа clip цэснийSplit командыг эсвэлхаруулах цонхны доорбайрлах Split командынхэрэглүүрийгидэвхжүүлнэ. Бидбүхний зурагтүзүүлснээр 3.72 сек-ээрхуваасан байна.
 26. 26. Видео файлыг хуваах• Үр дүнButterfly.wmv файл ньхэрхэн хуваагдсан ньэнэхүү зурагт харагдажбайгаа ба шинээр нэрөгч хадгалж болно.

×