Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sudalgaa sugaraa

354 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sudalgaa sugaraa

  1. 1. асуулт ЦАХИМ СУДАЛГАА                Сурах үйл ажиллагааны сэдлийг тодорхойлохСургууль: 44 Овог: БатгэрэлАнги: 7 Нэр: АззаяаБүлэг: а Нас: 121. Их зүйл мэдэж авахын тулд суралцдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу a2. Сайн хүн болохын тулд суралцдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу a3. Эцэг эхээ баярлуулахын тулд суралцдаг а. Тиим б. үгүй хариу a4. Найк нөхдөөсөө хоцрохгүй тулд суралцдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу c5. Хичээл дээр сонирхолтой байдаг учраас сургуульд сурдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу б6. Онц дүн авахын тулд сургуульд сурдаг а. Тиим б. үгүй хариу a7. Багш чинь таалагддаг учраас сургуульд сурдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу a8. Аав ээжийн шаардлагаар суралцдаг уу ? а. Тиим б. үгүй хариу б9. Хүмүүст ашигтай зүйл хийхийн тулд суралцдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу б10. Эх орондоо тустай хүн болохын тулд суралцдаг уу? а. Тиим б. үгүй хариу б Хуудас 1
  2. 2. дүнСургууль: 44 Овог: БатгэрэлАнги: 7 Нэр: АззаяаБүлэг: а Нас: 12Үнэлгээ харах хэсэг: асуулт оноо хариулт ЗОРИЛГО: 1 1 тийм Сурагчдын сурах үйл ажиллагааны сэдлийг 2 1 тийм тодорхойлсноор тэдний хичээлд хандах хандлагад 3 1 тийм дүн шинжилгээ хийх, зан үйлийн зөв сэдлийг 4 0 үгүй багаас нь төлөвшүүлэх 5 0 үгүй 6 1 тийм 7 1 тийм 8 0 үгүй 9 0 үгүй 10 0 үгүй авах оноо 10 авсан оноо 5 “Тиим” хариулт 5 “үгүй” хариулт 5        Асуулга зөв хандлага тэмүүлэлтэй Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 2
  3. 3. дүнандлагад Хуудас 3

×