ชื่อมหาลัย

331 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชื่อมหาลัย

  1. 1. ลำดับ รำยชื่อมหำวิทลัย ถนน แขวง 1 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามเสน วชิรพยาบาล 2 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนราชดาเนิน เมือง 3 เทคโนโลยีราชมงคลล้านา ห้วยแก้ว - 4 เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายเอเชีย หันตรา 5 เทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ - สาลายา 6 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรณาราย์ - 7 เทคโนโลยีป่ทุมวัน พระราม ปทุมวัน 8 มหามงกุฏราชวิทยาลัย พระสุเมรุ พระนคร 9 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย - พระบรมมหาราชวัง 10 ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา อิสรภาพ หิรัญรุจี 11 ราชภัฎพระนคร แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ 12 ราชภัฏจันทร์เกษม รัชดาภิดเษก จันทร์เกษม 13 ราชภัฏธนบุรี วัดกัลยา 14 ราชภัฏสวนดุสต ิ ราชสีมา - 15 ราชภัฎสวนสุนนทา ั - วิชระ 16 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ราชสีมา 17 ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา - 18 ราชภัฏจันทร์เกษม วชิระ จตุจกร ั 19 ราชภัฎพระนคร ห้วยแก้ว จตุจกรั 20 ราชภัฏนครปฐม ห้วยแก้ว เขารูปช้าง
  2. 2. หมู่ เขต จังหวัด เลขที่อยู่ โทรศัพท์ - ดุสติ กรุงเทพ 99 02-205389 - บ่อย่าง สงขลา 1 02-564789 - เมือง เชียงใหม่ 128 02-3564899 3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 60 03-456-1237 3 พุทะมณทล นครปฐม 96 20-356-1254 - เมือง นครราชศรีมา 45 02-356-3256 - ปทุมวัน กรุงเทพ 833 02-359-2564 - พระนคร กรุงเทพ - 02-4589-456 - พระนคร กรุงเทพ - 02-698-4569 - ธนบุรี กรุงเทพ - 02-478-5697 - บางเขน กรุงเทพ 295 02-456-7896 - จตุจกรั กรุงเทพ 63 02-456-3654 - ธนบุรี กรุงเทพ อิสรภาพ 02-546-3659 พญาไทย กรุงเทพ 66 - - ดุสต ิ กรุงเทพ 64 - - ธนบุรี กรุงเทพ 96 02-789-4569 1 ธนบุรี กรุงเทพ 156 02-789-5632 - ราชสีมา กรุงเทพ มาลัยแมน 035-4657-163 4 สามเสน นครราชศรีมา 456 02-6489-487 4 สามเสน นครปฐม 897 02-4578-014
  3. 3. โทรสำร เว็บไซต์ รูป 02-2281-0075 www.rmut.ac 0-74324245 www.rmut.ac 05-321-3193 www.rmut.ac 03-5545654 www.rmut.ac - www.rmut.ac 02-356-1459 www.rmut.ac 02-359-4567 www.rmut.ac 02-789-4569 www.rmut.ac 02-4569-145 www.rmut.ac - www.rmut.ac - www.rmut.ac 02-4569-356 www.rmut.ac 02-4579-125 www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac 035698752 www.riss.ac 02035689 www.riss.ac 02-4556796 www.riss.ac
  4. 4. หมำยเหตุ Combo16 List18 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงใหม่ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา เทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ นครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชศรีมา เทคโนโลยีป่ทุมวัน กรุงเทพ มหามงกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพ ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา กรุงเทพ ราชภัฎพระนคร กรุงเทพ ราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพ ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ ราชภัฏสวนดุสต ิ กรุงเทพ ราชภัฎสวนสุนนทา ั กรุงเทพ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพ ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา กรุงเทพ ราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพ ราชภัฎพระนคร นครราชศรีมา ราชภัฏนครปฐม นครปฐม
  5. 5. Frame22 Frame30 1 1 1 2 3 1 5 1 2 1 5 1 7 1 5 1 7 2 5 1 6 7 2 9 2 9 1 9 7 2 1 10 2 9

×