Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN
PENGURUSAN KEWANGAN SATU PROSES DI MANA SESEBUAH ORGANISASI; <ul><li>PERLU MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAH TERTENTU </li></ul><...
PENGURUSAN KEWANGAN SUATU PROSES YANG MELIBATKAN PERANCANGAN, PENGAGIHAN DAN PENGGUNAAN TENAGA MANUSIA, MODAL (WANG TUNAI)...
BIDANG-BIDANG UTAMA DALAM PENGURUSAN KEWANGAN <ul><li>PENGURUSAN BELANJAWAN </li></ul><ul><li>PENGURUSAN PERAKAUNAN </li><...
SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGURUSAN KEWANGAN DI SESEBUAH JABATAN?
SIAPAKAH PEGAWAI PENGAWAL? <ul><li>TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>MENENTUKAN BAHAWA URUSAN KEWANGAN DI K...
SIAPAKAH PEGAWAI PERAKAUNAN? <ul><li>PEGAWAI YANG DITUGASKAN UNTUK JALANKAN TUGAS KEWANGAN, TIDAK </li></ul><ul><li>KIRA...
TIGA AKTIVITI UTAMA DALAM PENGURUSAN KEWANGAN AWAM 1. MENETAPKAN SKOP DAN KANDUNGAN POLISI FISKAL - MENENTUKAN PROGRAM-PR...
2. MEWUJUDKAN GARIS PANDUAN DAN STANDARD UMUM - UNTUK MEMASTIKAN WANG ADALAH DIBELANJAKAN DENGAN JUJUR DAN BIJAKSANA BAG...
3 KOMPONEN UTAMA BELANJAWAN PEMBIAYAAN PENGAWALAN PROSES PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL
A.BELANJAWAN <ul><ul><li>PENYEDIAAN SATU PELAN KERJA YANG </li></ul></ul><ul><ul><li>SPESIFIK DAN TERPERINCI UNTUK </li>...
B. PEMBIAYAAN <ul><ul><li>PERUNTUKAN SUMBER-SUMBER KEWANGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM...
C. PENGAWALAN  <ul><ul><li>MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANGKAN </li></ul></ul><ul><ul><li>ADALAH DILAKSANAKAN ...
PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU <ul><li>PERANCANGAN </li></ul><ul><li>PEMPROGRAMAN </li></ul><ul><li>BELANJAWAN </li></ul><u...
<ul><ul><li>A. PERANCANGAN  </li></ul></ul><ul><ul><li>PENENTUAN MISI, MATLAMAT, OBJEKTIF DAN KEUTAMAAN- </li></ul></ul...
C. BELANJAWAN SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR- DASAR SOSIO-EKONOMI SEPERTI YANG DINYAT...
E. PENGAWALAN MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANG ADALAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PELAN KERJA YANG TELAH DITENTU...
<ul><li>2 PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN AWAM </li></ul><ul><li>i.  LEGALITI </li></ul><ul><ul><li>ii. AKAUNTABILITI ...
<ul><li>BERMAKSUD PENGURUSAN KEWANGAN MESTILAH MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIGUBAL UNTUKNYA. </li></ul...
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA ACARA KEWANGAN 1957 ARAHAN PERBENDAHARAAN PEKELILING- PEKELILI...
<ul><ul><li>TERIMAAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SIMPANAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGELUARAN WANG ...
1. TERIMAAN WANG AWAM <ul><li>TIADA APA-APA CUKAI BOLEH DILEVI MELAINKAN OLEH UNDANG- </li></ul><ul><li>UNDANG </li></ul...
TERIMAAN WANG AWAM <ul><li>HASIL </li></ul><ul><li>PINJAMAN </li></ul><ul><li>WANG AMANAH </li></ul>
2. SIMPANAN WANG AWAM <ul><li>KESEMUA HASIL YANG DIKUTIP KECUALI ZAKAT, FITRAH DAN </li></ul><ul><li>BAITULMAL ATAU HAS...
SIMPANAN WANG AWAM KUMPULANWANG DISATUKAN AKAUNHASIL AKAUN AMANAH AKAUN PINJAMAN
ARAHAN PERBENDAHARAAN 6 (i) “ BAHAWA SEGALA HASIL DARIPADA APA-APA PUNCA JUA PUN HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM KUMPULAN WA...
ARAHAN PERBENDAHARAAN 6 (ii) “ APA-APA WANG YANG TELAH DIUNTUKKAN BAGI SESUATU MAKSUD YANG KHUSUS HENDAKLAH DISERAH BALIK...
3. PENGELUARAN WANG AWAM <ul><li>TIADA APA-APA WANG BOLEH DIKELUARKAN DARIPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN MELAINKAN JIKA WAN...
4. BAYARAN WANG AWAM <ul><ul><ul><li>MELALUI WARAN AM DAN PERUNTUKAN . </li></ul></ul></ul>5. PERAKAUNAN WANG AWAM <ul><li...
AKAUNTABILITI MEMIKUL AMANAH UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI YANG DITENTUKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEJAYAAN ATAUPUN K...
UNSUR-UNSUR PENTING DALAM AKAUNTABILITI <ul><li>AMANAH (INTEGRITY) </li></ul><ul><li>KETELUSAN (TRANSPARENCY) </li></ul><u...
5 PERINGKAT UTAMA KAWALAN DARI SEGI AKAUNTABILITI <ul><li>KAWALAN PARLIMEN </li></ul><ul><li>JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG ...
<ul><li>KUALITI AKAUNTABILITI BOLEH DITINGKATKAN DENGAN:- </li></ul><ul><li>MENANAM DAN KUKUHKAN NILAI DAN ETIKA YANG </l...
PERUNTUKAN SATU JENIS KUASA WANG YANG BERTULIS MENGENAI SATU AMAUN YANG DIBERIKAN BAGI TUJUAN PERBELANJAAN DALAM SESUATU P...
ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MENGAWAL PERBELANJAAN DI BAWAH KAWALANNYA. PENGGUNAAN BUKU VOT ADALA...
Sesuatu undang-undang perbelanjaan tidaklah mengikat kerajaan supaya ( a ) semestinya membelanjakan kesemua peruntukan ya...
Penguntukan Wang Kepada Seorang Pegawai Lain Pegawai Pengawal atau Pemegang Waran Peruntukan mendapati perlu baginya menye...
Sekian, terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kewangan kerajaan

10,471 views

Published on

 • Be the first to comment

Kewangan kerajaan

 1. 1. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN
 2. 2. PENGURUSAN KEWANGAN SATU PROSES DI MANA SESEBUAH ORGANISASI; <ul><li>PERLU MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAH TERTENTU </li></ul><ul><li>UNTUK MEMPEROLEHI DAN SETERUSNYA </li></ul><ul><li>MENGAGIHKAN SUMBER-SUMBER BERDASARKAN </li></ul><ul><li>KEPADA KEUTAMAAN-KEUTAMAAN TERTENTU DAN; </li></ul><ul><li>MENGGUNAKAN CARA-CARA DAN KAWALAN- </li></ul><ul><li>KAWALAN TERTENTU UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF - </li></ul><ul><li>OBJEKTIF BERKENAAN DENGAN CEKAP DAN </li></ul><ul><li>BERKESAN </li></ul>
 3. 3. PENGURUSAN KEWANGAN SUATU PROSES YANG MELIBATKAN PERANCANGAN, PENGAGIHAN DAN PENGGUNAAN TENAGA MANUSIA, MODAL (WANG TUNAI), BARANGAN (ASET) DAN PERKHIDMATAN BAGI MEMENUHI MATLAMAT SESEBUAH ORGANISASI .
 4. 4. BIDANG-BIDANG UTAMA DALAM PENGURUSAN KEWANGAN <ul><li>PENGURUSAN BELANJAWAN </li></ul><ul><li>PENGURUSAN PERAKAUNAN </li></ul><ul><li>PENGURUSAN HASIL </li></ul><ul><li>PENGURUSAN PEROLEHAN </li></ul><ul><li>PENGURUSAN ASET </li></ul><ul><li>PENGURUSAN PERBELANJAAN </li></ul>
 5. 5. SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGURUSAN KEWANGAN DI SESEBUAH JABATAN?
 6. 6. SIAPAKAH PEGAWAI PENGAWAL? <ul><li>TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>MENENTUKAN BAHAWA URUSAN KEWANGAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN DI BAWAH KAWALAN MEREKA DIKENDALIKAN MENGIKUT PERATURAN BAGI MENJAMIN AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN AWAM </li></ul><ul><li>KETUA PENGAKAUNAN DAN MENGAWAL SEMUA WANG AWAM YANG DIKUTIP, DITERIMA ATAU DIBELANJAKAN </li></ul><ul><li>BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEMUA BARANGAN AWAM YANG DITERIMA, DIPEGANG DAN DILUPUSKAN OLEH JABATANNYA </li></ul><ul><li>KAWAL WANG AWAM, MENGESAHKAN KETEPATAN DAN KEBENARAN BAYARAN YANG DITUNJUKKAN </li></ul><ul><li>MENGEMUKAKAN LAPORAN BERTULIS KEPADA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN DAN PENGUATKUASAAN KEWANGAN SETIAP PERIHAL SURCAJ YANG BERLAKU DI BAWAH PENGAWALANNYA </li></ul>
 7. 7. SIAPAKAH PEGAWAI PERAKAUNAN? <ul><li>PEGAWAI YANG DITUGASKAN UNTUK JALANKAN TUGAS KEWANGAN, TIDAK </li></ul><ul><li>KIRA SAMA ADA TUGAS ITU KECIL ATAU BESAR </li></ul><ul><li>MELIBATKAN SEMUA KATEGORI PEGAWAI </li></ul><ul><li>PEGAWAI PENGAWAL ADALAH KETUA PEGAWAI PENGAKAUN </li></ul><ul><li>PEGAWAI YANG TERUS BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL BUKU VOT, IAITU </li></ul><ul><li>DOKUMEN UTAMA DALAM PROSES KAWALAN PERUNTUKAN </li></ul><ul><li>SEKSYEN 4, AAK 1957 – SETIAP PEGAWAI PENGAKAUN TERTAKLUK KEPADA AAK </li></ul><ul><li>1957 DAN DIKEHENDAKI JALANKAN TUGAS-TUGAS MENYIMPAN BUKU-BUKU DAN </li></ul><ul><li>AKAUN SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN DALAM AKTA DAN PERATURAN </li></ul><ul><li>YANG DIKELUARKAN OLEH PERBENDAHARAAN </li></ul>
 8. 8. TIGA AKTIVITI UTAMA DALAM PENGURUSAN KEWANGAN AWAM 1. MENETAPKAN SKOP DAN KANDUNGAN POLISI FISKAL - MENENTUKAN PROGRAM-PROGRAM DAN MENYEDIAKAN PERUNTUKAN/SUMBER-SUMBER YANG PERLU BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM- PROGRAM; - MEMPERTIMBANGKAN DAN MENYELESAIKAN ISU- ISU PENGANGGURAN, INFLASI, PINJAMAN, PERCUKAIAN DAN PEROLEHAN HASIL.
 9. 9. 2. MEWUJUDKAN GARIS PANDUAN DAN STANDARD UMUM - UNTUK MEMASTIKAN WANG ADALAH DIBELANJAKAN DENGAN JUJUR DAN BIJAKSANA BAGI MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN TERTENTU 3. MENYEDIAKAN KAWALAN DAN STRUKTUR ORGANISASI - UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB FISKAL DENGAN BERKESAN .
 10. 10. 3 KOMPONEN UTAMA BELANJAWAN PEMBIAYAAN PENGAWALAN PROSES PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL
 11. 11. A.BELANJAWAN <ul><ul><li>PENYEDIAAN SATU PELAN KERJA YANG </li></ul></ul><ul><ul><li>SPESIFIK DAN TERPERINCI UNTUK </li></ul></ul><ul><ul><li>MENCAPAI MATLAMAT-MATLAMAT TERTENTU </li></ul></ul><ul><ul><li>DALAM TEMPOH MASA YANG DITETAPKAN. </li></ul></ul>PROSES PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL
 12. 12. B. PEMBIAYAAN <ul><ul><li>PERUNTUKAN SUMBER-SUMBER KEWANGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>BAGI MENCAPAI OBJEKTIF-OBJEKTIFNYA. </li></ul></ul>PROSES PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL
 13. 13. C. PENGAWALAN <ul><ul><li>MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANGKAN </li></ul></ul><ul><ul><li>ADALAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PELAN KERJA </li></ul></ul><ul><ul><li>TERPERINCI YANG DITETAPKAN </li></ul></ul>PROSES PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL KAWAL MELALUI - PERAKAUNAN, LAPORAN DAN AUDITAN
 14. 14. PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU <ul><li>PERANCANGAN </li></ul><ul><li>PEMPROGRAMAN </li></ul><ul><li>BELANJAWAN </li></ul><ul><li>PEMBIAYAAN </li></ul><ul><li>PENGAWALAN </li></ul><ul><li>- PENILAIAN </li></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>A. PERANCANGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>PENENTUAN MISI, MATLAMAT, OBJEKTIF DAN KEUTAMAAN- </li></ul></ul><ul><ul><li>KEUTAMAAN YANG HENDAK DICAPAI. </li></ul></ul>PROSES PENGURUSAN BERSEPADU <ul><ul><li>B. PROGRAMMING </li></ul></ul><ul><ul><li>PEMILIHAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERBAIK UNTUK MENCAPAI </li></ul></ul><ul><ul><li>MATLAMAT DAN KEUTAMAAN YANG TELAH DITETAPKAN </li></ul></ul><ul><ul><li>DALAM SESUATU TEMPOH MASA </li></ul></ul>
 16. 16. C. BELANJAWAN SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR- DASAR SOSIO-EKONOMI SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM RANCANGAN- RANCANGAN LIMA TAHUN NEGARA D. PEMBIAYAAN MEMPERUNTUKAN SUMBER-SUMBER KEWANGAN YANG PERLU BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM YANG DIRANCANGKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF JABATAN
 17. 17. E. PENGAWALAN MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANG ADALAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PELAN KERJA YANG TELAH DITENTUKAN MELALUI SISTEM PERAKAUNAN, LAPORAN DAN AUDITAN. <ul><ul><li>F. PENILAIAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KAJIAN UNTUK MENENTUKAN KEKESANAN SESUATU PROGRAM ATAU </li></ul></ul><ul><ul><li>AKTIVITI DILIHAT DARIPADA OUTPUT YANG DICAPAI. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>2 PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN AWAM </li></ul><ul><li>i. LEGALITI </li></ul><ul><ul><li>ii. AKAUNTABILITI </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>BERMAKSUD PENGURUSAN KEWANGAN MESTILAH MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIGUBAL UNTUKNYA. </li></ul>LEGALITI
 20. 20. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA ACARA KEWANGAN 1957 ARAHAN PERBENDAHARAAN PEKELILING- PEKELILING PERBENDAHARAAN
 21. 21. <ul><ul><li>TERIMAAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SIMPANAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGELUARAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>BAYARAN WANG AWAM </li></ul></ul><ul><ul><li>5. PERAKAUNAN WANG AWAM </li></ul></ul>LEGALITI
 22. 22. 1. TERIMAAN WANG AWAM <ul><li>TIADA APA-APA CUKAI BOLEH DILEVI MELAINKAN OLEH UNDANG- </li></ul><ul><li>UNDANG </li></ul><ul><li>KUTIPAN HASIL SEPERTI CUKAI DAN YURAN HANYA BOLEH DIBUAT </li></ul><ul><li>BERASASKAN AKTA-AKTA YANG DIGUBAL UNTUK TUJUAN </li></ul><ul><li>BERKENAAN (PERKARA 96-PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN) </li></ul><ul><li>KERAJAAN TIDAK BOLEH MEMINJAM KECUALI DI BAWAH KUASA UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN (PERKARA 111- PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN) </li></ul>
 23. 23. TERIMAAN WANG AWAM <ul><li>HASIL </li></ul><ul><li>PINJAMAN </li></ul><ul><li>WANG AMANAH </li></ul>
 24. 24. 2. SIMPANAN WANG AWAM <ul><li>KESEMUA HASIL YANG DIKUTIP KECUALI ZAKAT, FITRAH DAN </li></ul><ul><li>BAITULMAL ATAU HASIL AGAMA ISLAM DAN SEUMPAMANYA </li></ul><ul><li>DITETAPKAN MESTILAH DIMASUKKAN KE DALAM KUMPULAN WANG </li></ul><ul><li>DISATUKAN (PERKARA 97-PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN) </li></ul><ul><li>KUMPULAN WANG YANG DISATUKAN DIBAHAGIKAN KEPADA 3 AKAUN </li></ul><ul><li>UTAMA: </li></ul><ul><li>1. AKAUN HASIL </li></ul><ul><li>2. AKAUN PINJAMAN </li></ul><ul><li>3. AKAUN AMANAH </li></ul>
 25. 25. SIMPANAN WANG AWAM KUMPULANWANG DISATUKAN AKAUNHASIL AKAUN AMANAH AKAUN PINJAMAN
 26. 26. ARAHAN PERBENDAHARAAN 6 (i) “ BAHAWA SEGALA HASIL DARIPADA APA-APA PUNCA JUA PUN HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM KUMPULAN WANG DISATUKAN, DAN TIADA APA-APA PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT DARIPADA KUMPULAN WANG ITU KECUALI APABILA PERUNTUKAN SEBANYAK YANG DITETAPKAN BAGI MAKSUD-MAKSUD YANG TERTENTU TELAH DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG ”
 27. 27. ARAHAN PERBENDAHARAAN 6 (ii) “ APA-APA WANG YANG TELAH DIUNTUKKAN BAGI SESUATU MAKSUD YANG KHUSUS HENDAKLAH DISERAH BALIK KEPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN SEKIRANYA TIDAK DIBELANJAKAN BAGI MAKSUD TERSEBUT DALAM TEMPOH YANG DIBENARKAN BAGINYA”
 28. 28. 3. PENGELUARAN WANG AWAM <ul><li>TIADA APA-APA WANG BOLEH DIKELUARKAN DARIPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN MELAINKAN JIKA WANG ITU ADALAH:- </li></ul><ul><li>DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA KUMPULAN WANG </li></ul><ul><li>DISATUKAN </li></ul><ul><li>DIBENARKAN DIKELUARKAN OLEH AKTA PERBEKALAN </li></ul><ul><li>DIBENARKAN DIKELUARKAN SEBAGAI VOTE ON CREDIT, </li></ul><ul><li>KUMPULAN WANG LUAR JANGKA, KUMPULAN SIMPANAN </li></ul><ul><li>NEGERI. </li></ul><ul><li>PERKARA 104-PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN </li></ul>
 29. 29. 4. BAYARAN WANG AWAM <ul><ul><ul><li>MELALUI WARAN AM DAN PERUNTUKAN . </li></ul></ul></ul>5. PERAKAUNAN WANG AWAM <ul><li>MEMAKAI SISTEM PERAKAUNAN TUNAI UBAHSUAI. </li></ul>
 30. 30. AKAUNTABILITI MEMIKUL AMANAH UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI YANG DITENTUKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEJAYAAN ATAUPUN KEGAGALANNYA
 31. 31. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM AKAUNTABILITI <ul><li>AMANAH (INTEGRITY) </li></ul><ul><li>KETELUSAN (TRANSPARENCY) </li></ul><ul><li>MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN </li></ul><ul><li>MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER DENGAN CEKAP DAN BERKESAN </li></ul>
 32. 32. 5 PERINGKAT UTAMA KAWALAN DARI SEGI AKAUNTABILITI <ul><li>KAWALAN PARLIMEN </li></ul><ul><li>JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA </li></ul><ul><li>3. KETUA AUDIT NEGARA </li></ul><ul><li>KAWALAN PERBENDAHARAAN </li></ul><ul><li>5. KAWALAN KEMENTERIAN/JABATAN </li></ul>
 33. 33. <ul><li>KUALITI AKAUNTABILITI BOLEH DITINGKATKAN DENGAN:- </li></ul><ul><li>MENANAM DAN KUKUHKAN NILAI DAN ETIKA YANG </li></ul><ul><li>BAIK DALAM PERKHIDMATAN AWAM </li></ul><ul><li>MEMAHAMI DAN MEMATUHI SISTEM KAWALAN SEPERTI </li></ul><ul><li>ARAHAN PERBENDAHARAAN </li></ul><ul><li>MEMBERI PENYELIAAN YANG RAPI KEPADA PEGAWAI </li></ul><ul><li>BAWAHAN </li></ul><ul><li>MERANCANG PROJEK-PROJEK </li></ul><ul><li>MENGGUNAKAN SUMBER KERJAAN DENGAN BERHATI- </li></ul><ul><li>HATI. </li></ul>
 34. 34. PERUNTUKAN SATU JENIS KUASA WANG YANG BERTULIS MENGENAI SATU AMAUN YANG DIBERIKAN BAGI TUJUAN PERBELANJAAN DALAM SESUATU PROGRAM, AKTIVITI/PROJEK UNTUK SATU TEMPOH YANG BERMULA 1 JANUARI DAN TAMAT PADA 31 DISEMBER DALAM TAHUN KEWANGAN SEMASA
 35. 35. ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MENGAWAL PERBELANJAAN DI BAWAH KAWALANNYA. PENGGUNAAN BUKU VOT ADALAH CARA YANG ASAS UNTUK MELAKUKAN KAWALAN PERUNTUKAN DIPERINGKAT JABATAN KAWALAN PERUNTUKAN
 36. 36. Sesuatu undang-undang perbelanjaan tidaklah mengikat kerajaan supaya ( a ) semestinya membelanjakan kesemua peruntukan yang diluluskan; dan juga ( b ) tidaklah menghadkan perbelanjaan kepada program dan aktiviti atau projek tertentu yang ditunjukkan dalam Anggaran dengan syarat perbelanjaan tidak melebihi jumlah yang dibenarkan HAD PERBELANJAAN [ AP 18 ]
 37. 37. Penguntukan Wang Kepada Seorang Pegawai Lain Pegawai Pengawal atau Pemegang Waran Peruntukan mendapati perlu baginya menyerahkan sebahagian daripada Maksud Perbelanjaan di bawah kawalannya untuk digunakan oleh seorang pegawai lain, maka ia boleh sama ada: ( i ) Mengeluarkan suatu waran peruntukan atau waran peruntukan kecil, atau ( ii ) Membenarkan pegawai yang berkenaan secara bertulis untuk melakukan perbelanjaan setakat yang dinyatakan WARAN PERUNTUKAN [ AP 94 ]
 38. 38. Sekian, terima kasih

×