Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SKOP CERAMAH

PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

 1. Apakah itu Perolehan/Perolehan
  Kerajaan?
 2. Jenis-jenis Perolehan
 3....
APA YANG DIMAKSUDKAN
      PEROLEHAN KERAJAAN?

  Definisi Perolehan (Procurement)

  Perolehan – proses mendapatk...
Oleh itu Perolehan Kerajaan ialah proses
yang  dilakukan  oleh  Agensi  bagi
mendapatkan   sesuatu  keperluanny...
JENIS-JENIS PEROLEHAN


  1. Perolehan Bekalan


 2. Perolehan Perkhidmatan


   3. Perolehan Kerja
JENIS-JENIS PEROLEHAN KERAJAAN


1. BEKALAN:

 ~Barangan yg dibekalkan bagi menjalankan
 sesuatu aktiviti, program atau ...
2. PERKHIDMATAN:

 ~khidmat tenaga manusia atau kepakaran
 /kemahiran untuk melaksana &
 menyiapkan sesuatu kerja.


 ...
3. KERJA:

 ~melibatkan kerja-kerja   industri  binaan,
 mekanikal dan elektrikal.

 Jenis-jenis kerja dalam industr...
UNDANG-UNDANG & PERATURAN
       PEROLEHAN KERAJAAN
1.   Perlembagaan Persekutuan

2.   Akta Prosedur Kewangan ...
UNDANG-UNDANG & PERATURAN PEROLEHAN
    KERAJAAN/SUMBER KUASA

                 Menerangkan Tentang
 P...
PERBENDAHARAAN MALAYSIA -
 PIHAK BERKUASA PUSAT BAGI
PEROLEHAN KERAJAAN (AP 166)
• SECARA CENTRALISED
  (PERBENDAHARAAN MALAYSIA)
 - perolehan barang gunasama
 dikendalikan secara pusat (AP 178)

• SE...
OBJEKTIF PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

  Nilai Faedah terbaik (Best value for money)

    Kualiti yang terjamin

  ...
PRINSIP PEROLEHAN

 Akauntabiliti awam

 - dilaksanakan secara bertanggungjawab
  dgn mengikut dasar & peraturan.


 Di...
  Nilai faedah yang terbaik (best value
   for money)
Tenders should be assessed on the value for money that is
offe...
DASAR PEROLEHAN KERAJAAN

  Memberi keutamaan kpd Sykt Bumiputera

  Mematuhi   Dasar   semasa   Kerajaan.
  C...
KEUTAMAAN HARGA (BEKALAN/PERKHIDMATAN
BAGI SYARIKAT BUMIPUTERA)

   HAD NILAI          % KEUTAMAAN

i)  Mel...
CONTOH

KOD HARGA (RM)     TARAF    J/K PT     Ikut ST

1/5 540,000.00     Bumi     lulus     4

...
KEUTAMAAN BUMIPUTERA BAGI
       PEROLEHAN KERJA

a)  Kerja-kerja bernilai kurang RM200,000
   dikhaskan kepada...
DASAR PEROLEHAN BARANGAN IMPORT

Semua perolehan kerajaan bagi barangan import hendaklah
mematuhi dasar dan syarat-syarat ...
DASAR KEUTAMAAN BARANGAN TEMPATAN

- Hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan,
 barangan/perkhidmatan tempatan dalam
 pero...
DASAR PENGGUNAAN MATA WANG

Penggunaan mata wang bg tender tempatan:

 a) Tawaran harga & bayaran dlm RM

 b) Tawaran harg...
DASAR PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Memastikan petender antarabangsa
mengemukakan bersama tawaran tender
mereka:

- Cadangan pembu...
MISI ASAS PEROLEHAN – ‘8Rs’

To Purchase :
 u the right item
 u for the right user

 u at the right quality of material

 ...
Oleh itu Pengurusan Perolehan Kerajaan
  yang baik hendaklah mengambilkira
  penyelesaian terhadap persoalan-
persoalan...
u WHEN?

u WHAT PRICE?

u WHERE?

 u WHY?

 u HOW?
PERANCANGAN PEROLEHAN

1. Peruntukan/Pembiayaan

2. Kajian Pasaran Dalam Perolehan

3. Penyediaan Carta/Jadual Perancangan...
KEWAJIPAN MEMBUAT KAJIAN
      PASARAN (AP 169.1)

Adalah menjadi kewajipan setiap pegawai
yang menguruskan perolehan...
8. Penggunaan Matawang

9. Penyediaan Spesifikasi

10. Perlantikan Perunding

11. Pelawaan Tender Tempatan/
  Antarabang...
TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN (UMUM)

 1. Perolehan melalui Panjar Wang Runcit.

 2. Perolehan melalui Kontrak Pusat.

 3. P...
- 2 -

8.  Perolehan Rundingan Terus.

9.  Perolehan melalui perlanjutan/Perubahan
   Kontrak.

10. Perolehan (kerja)...
Intro perolehan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intro perolehan

36,634 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • wahidkj65@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • URUS NIK BEACUKAI / SRP BEACUKAI
  Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

  - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Intro perolehan

 1. 1. SKOP CERAMAH PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN 1. Apakah itu Perolehan/Perolehan Kerajaan? 2. Jenis-jenis Perolehan 3. Prinsip dan Objektif Perolehan 4. Dasar Perolehan 5. Perancangan Perolehan 6. Kaedah-kaedah Perolehan (Secara Umum)
 2. 2. APA YANG DIMAKSUDKAN PEROLEHAN KERAJAAN? Definisi Perolehan (Procurement) Perolehan – proses mendapatkan sesuatu (Procurement is the process of obtaining something). “The process of acquiring goods, works and services, covering both acquisition from third parties and from in-house providers. The process spans the whole cycle from identification of needs, through to the end of a services contract or the end of the useful life of an asset.
 3. 3. Oleh itu Perolehan Kerajaan ialah proses yang dilakukan oleh Agensi bagi mendapatkan sesuatu keperluannya daripada pihak ketiga dengan menggunakan wang yang telah diperuntukkan, mengikut undang- undang, peraturan, tatacara dan garis panduan yang ditetapkan serta mengambil kira prinsip dan dasar semasa Kerajaan yang berkaitan.
 4. 4. JENIS-JENIS PEROLEHAN 1. Perolehan Bekalan 2. Perolehan Perkhidmatan 3. Perolehan Kerja
 5. 5. JENIS-JENIS PEROLEHAN KERAJAAN 1. BEKALAN: ~Barangan yg dibekalkan bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek. ~juga sebagai input kepada proses kerja/ perkhidmatan Contoh: Pakaian, alatan pejabat, makanan, kenderaan, bahan binaan.
 6. 6. 2. PERKHIDMATAN: ~khidmat tenaga manusia atau kepakaran /kemahiran untuk melaksana & menyiapkan sesuatu kerja. 2.1 Perkhidmatan Perunding Contoh: semua jenis kajian 2.2 Perkhidmatan Bukan Perunding Contoh: pengendalian kursus & latihan, penyenggaraan & pembaikan, pencucian & pembersihan, penyewaan & pengurusan bangunan.
 7. 7. 3. KERJA: ~melibatkan kerja-kerja industri binaan, mekanikal dan elektrikal. Jenis-jenis kerja dalam industri binaan terbahagi kepada 2 bahagian utama: 1. Kerja Pembinaan Bangunan 2. Kerja Kejuruteraan Awam - semua pembinaan selain drp kategori bangunan Contoh: Membina, membaiki, membaik pulih, mengubahsuai/menaiktaraf: bangunan, j/raya, empangan, pendawaian elektrik, pemasangan hawa dingin dll.
 8. 8. UNDANG-UNDANG & PERATURAN PEROLEHAN KERAJAAN 1. Perlembagaan Persekutuan 2. Akta Prosedur Kewangan 1957 (Disemak 1972). 2. Arahan Perbendaharaan : AP 166 - 300 (Prosedur Bekalan, Perkhidmatan & Kerja) 3. Pekeliling Perb (PP), Surat P. Perb. (SPP), Surat Arahan Perb. dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Semua agensi kerajaan mestilah mematuhi AP melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada Perbendaharaan.
 9. 9. UNDANG-UNDANG & PERATURAN PEROLEHAN KERAJAAN/SUMBER KUASA Menerangkan Tentang Perlembagaan Persekutuan Dasar Pengurusan Bab VII, Perkara 39 (96-112) Kewangan Prinsip Pengurusan Akta Tatacara Kewangan 1957 Kewangan Kerajaan Arahan Perbendaharaan Garispanduan dan Peraturan Kewangan PP SPP Peraturan Kewangan lebih terperinci
 10. 10. PERBENDAHARAAN MALAYSIA - PIHAK BERKUASA PUSAT BAGI PEROLEHAN KERAJAAN (AP 166)
 11. 11. • SECARA CENTRALISED (PERBENDAHARAAN MALAYSIA) - perolehan barang gunasama dikendalikan secara pusat (AP 178) • SECARA DECENTRALISED (KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI LAIN)
 12. 12. OBJEKTIF PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN  Nilai Faedah terbaik (Best value for money)  Kualiti yang terjamin  Memenuhi kuantiti yang dikehendaki  Sebagai alat mencapai dasar kerajaan  Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan  Pengurusan stor yang cekap & berkesan  Pemindahan teknologi  Menjimatkan pertukaran wang asing
 13. 13. PRINSIP PEROLEHAN  Akauntabiliti awam - dilaksanakan secara bertanggungjawab dgn mengikut dasar & peraturan.  Diuruskan secara telus (transparent) Dasar, peraturan & proses - dilaksanakan secara jelas, diketahui & difahami umum serta mengikut dasar & peraturan yg ditetapkan.
 14. 14.  Nilai faedah yang terbaik (best value for money) Tenders should be assessed on the value for money that is offered to the Authority – this is, the optimum balance of whole life costs and benefits that meets the customer’s requirements. - pulangan terbaik bg setiap ringgit yg dibelanjakan  Saingan terbuka - Peluang terbuka kpd semua pihak yg layak bertanding  Adil dan saksama - Setiap proses dilaksanakan dgn adil & saksama mengikut dasar & peraturan.
 15. 15. DASAR PEROLEHAN KERAJAAN  Memberi keutamaan kpd Sykt Bumiputera  Mematuhi Dasar semasa Kerajaan. Contohnya bagi tender antarabangsa, hendaklah selaras dgn Dasar Pembangunan Negara, penekanan kpd:- - Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. - Peraturan Pembelian Barang Import. - Penggunaan Bank2 Tempatan yg Mempunyai Cawangan di Luar Negeri. - Peraturan Kualiti ALam Sekitar - Peraturan Penggunaan Matawang - Peraturan2 lain yg dikeluarkan dari semasa ke semasa
 16. 16. KEUTAMAAN HARGA (BEKALAN/PERKHIDMATAN BAGI SYARIKAT BUMIPUTERA) HAD NILAI % KEUTAMAAN i) Melebihi RM100,000 hingga RM500,000 -10% ii) Melebihi RM500,000 hingga RM1.5 juta - 7% iii) Melebihi RM1.5 juta hingga 5 juta - 5% iv) Melebihi RM5 juta hingga RM10 juta - 3% v) Melebihi RM10 juta hingga RM15 juta - 2.5% (Berasaskan nilai tawaran terendah dan boleh diterima dari syarikat Bukan Bumiputra)
 17. 17. CONTOH KOD HARGA (RM) TARAF J/K PT Ikut ST 1/5 540,000.00 Bumi lulus 4 2/5 550,000.00 Bumi lulus 5 3/5 495,000.00 B. B lulus 3 4/5 490,000.00 B. B tak lulus 1 5/5 493,000.00 Bumi tak lulus 2 Contoh perkiraan: RM540,000 – RM495,000 X 100% RM495,000 RM45,000 X 100% = 9% (dalam lingkungan 10%) RM495,000 Dalam kes ini, syarikat 1/5 hendaklah dipilih
 18. 18. KEUTAMAAN BUMIPUTERA BAGI PEROLEHAN KERJA a) Kerja-kerja bernilai kurang RM200,000 dikhaskan kepada Bumiputera. b) Sekurang-kurang 50% bagi projek bernilai RM200,000 hingga RM350,000 dikhaskan untuk ditandingi di kalangan Bumiputera. c) 30% dari peruntukan tahunan untuk kerja dikhaskan kepada Bumiputera (Tidak termasuk kerja-kerja kurang RM200,000).
 19. 19. DASAR PEROLEHAN BARANGAN IMPORT Semua perolehan kerajaan bagi barangan import hendaklah mematuhi dasar dan syarat-syarat berikut:- 1. Barangan import bernilai RM50,000 setiap tahun diperolehi secara Free On Board (FOB). Sebelum tender dikeluarkan - perlu men dapat pengesahan & kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) semasa prcgn & seblm tender dibuat. 2. Semua urusan penghantaran hendaklah dikendalikan oleh penghantaran kerajaan SPP Bil. 6/96) 3. Perlindungan insurans ditanggung di bawah akaun amanah (KWIBK). (0.5% drp nilai barang dikreditkan ke akaun ini.)
 20. 20. DASAR KEUTAMAAN BARANGAN TEMPATAN - Hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan, barangan/perkhidmatan tempatan dalam perolehan Kerajaan. Perolehan secara import hanya dipertimbangkan jika tdk boleh di perolehi secara tempatan. Bagi tender bekalan bahan/barangan import – mohon kelulusan MITI terlebih dahulu. Bg tender perkhid l/negara & perkhid perunding asing – mohon kelulusan drp Perbendaharaan. Bagi perolehan barangan siap yg diimport yg berada di dlm negara (ex-stock) - mohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu seblm perolehan dibuat.
 21. 21. DASAR PENGGUNAAN MATA WANG Penggunaan mata wang bg tender tempatan: a) Tawaran harga & bayaran dlm RM b) Tawaran harga & bayaran dlm RM @ mata wang asing. Penggunaan mata wang bg tender antarabangsa: b) Tawaran harga & bayaran dlm mata wang asing bg tender drp kontraktor asing. b) Tawaran harga & bayaran dlm RM @ mata wang asing bg tawaran tender drp kontraktor tempatan.
 22. 22. DASAR PEMINDAHAN TEKNOLOGI Memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka: - Cadangan pembuatan/pemasangan dlm negeri. - Menggunakan bahan tempatan secara max. - Cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia (bagi tender kerja) Bagi perolehan teknologi maklumat petender hendaklah melaksanakan pemindahan teknologi kpd Kerajaan bg sistem yg dibangunkan & diberi milik source code.
 23. 23. MISI ASAS PEROLEHAN – ‘8Rs’ To Purchase : u the right item u for the right user u at the right quality of material u at the right time u at the right quantity and to the right place delivered u from the right source u at the right price
 24. 24. Oleh itu Pengurusan Perolehan Kerajaan yang baik hendaklah mengambilkira penyelesaian terhadap persoalan- persoalan di bawah (ketika merancang dan melaksanakan perolehan):- u WHAT? u HOW MANY? u WHO?
 25. 25. u WHEN? u WHAT PRICE? u WHERE? u WHY? u HOW?
 26. 26. PERANCANGAN PEROLEHAN 1. Peruntukan/Pembiayaan 2. Kajian Pasaran Dalam Perolehan 3. Penyediaan Carta/Jadual Perancangan 4. Pendaftaran Kontraktor 5. Semakan Dengan Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6. Bidang Khas Untuk Bumiputera 7. Penggunaan Borang Standard/Piawai
 27. 27. KEWAJIPAN MEMBUAT KAJIAN PASARAN (AP 169.1) Adalah menjadi kewajipan setiap pegawai yang menguruskan perolehan: membuat kajian pasaran yang berpatutan bahawa barang yang akan dibeli itu adalah yang paling sesuai dan menguntungkan. Andaian ini dibuat setelah mengambil kira kualiti, harga, kegunaan barang itu dan faktor-faktor lain yang berkaitan.
 28. 28. 8. Penggunaan Matawang 9. Penyediaan Spesifikasi 10. Perlantikan Perunding 11. Pelawaan Tender Tempatan/ Antarabangsa 12. Pemindahan Teknologi
 29. 29. TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN (UMUM) 1. Perolehan melalui Panjar Wang Runcit. 2. Perolehan melalui Kontrak Pusat. 3. Perolehan Terus (Pembelian runcit). 4. Perolehan melalui Sebut Harga. 5. Perolehan Melalui Tender. 6. Perolehan Darurat. 7. Perolehan Secara Gotong-Rorong …..2/-
 30. 30. - 2 - 8. Perolehan Rundingan Terus. 9. Perolehan melalui perlanjutan/Perubahan Kontrak. 10. Perolehan (kerja) melalui Jabatan Teknik (JKR & JPS). 11. Perolehan melalui Perkhidmatan Perunding. 12. Perolehan melalui Penggunaan Kontrak jabatan lain (AP 178.2).

×