Successfully reported this slideshow.

Hasilkpm

1,117 views

Published on

 • Be the first to comment

Hasilkpm

 1. 1. OLEH: MOHD TAUFEK BIN AWALUDIN TATACARA PUNGUTAN
 2. 2. PENGURUSAN HASIL MASALAH PENINGKATAN TUNGGAKAN HASIL YANG BERTERUSAN !
 3. 3. HASIL NEGARA MELIPUTI SEMUA JENIS PENDAPATAN YANG DITERIMA OLEH KERAJAAN DALAM BENTUK CUKAI, YURAN , LESEN DAN LAIN-LAIN
 4. 4. Wang Awam Pengertian di bawah Seksyen 3 Akta Prosedur Kewangan 1957 (Disemak – 1972) termasuk wang tunai, cek, kiriman wang, wang pos, setem yang diterima dan/atau dipegang oleh pegawai awam atas jawatan rasmi mereka - Arahan Perbendaharaan 3
 5. 5. TUNGGAKAN HASIL KEM/JABATAN PERSEKUTUAN RM 9.4 B (2004) RM 787.19 JUTA (2003)
 6. 6. KEMENTERIAN/JABATAN TAHUN 2004 2003 (RM juta) Kastam DiRaja Malaysia 265.47 323.50 Penerangan 119.25 127.15 Pembangunan Luar Bandar 48.13 106.13 Jabatan Perdana Menteri 81.80 73.94 Kesihatan 73.13 61.89 Pertahanan 43.93 34.63 Pelajaran 20.32 18.80 Lembaga Hasil Dalam Negeri 8,727.96 - Kementerian/Jabatan Lain 53.182 31.40 JUMLAH 9,433.172 787.20 TUNGGAKAN HASIL KEM/JABATAN 2002 DAN 2003
 7. 7. TUNGGAKAN HASIL, DIHAPUSKIRA & >3 TAHUN SEHINGGA 31 DISEMBER 2003 15,860,838 356.4 (45.3%) 787.2 JUMLAH 10,008 TB TB 560 15,428 33,356 380,148 TB 8,380 90.5 93.2 41.0 57.2 29.5 18.2 12.0 4.0 10.7 323.5 127.1 106.1 73.1 61.9 34.6 18.8 9.8 31.4 1.Kastam 2.Penerangan 3.KKLB&W 4.JPM 5.Kesihatan 6.Pertahanan 7.Pendidikan 8.Pengangkutan 9.Kem/Jabatan Lain Hapuskira RM >3 Tahun RM (Juta) Tunggakan RM (Juta) Kem/Jabatan
 8. 8. APA YANG BOLEH DILAKUKAN DENGAN RM 9 B? BOLEH BAYAR 8 BULAN BONUS BOLEH BINA 120 SEKOLAH LUAR BANDAR BOLEH BINA 50 HOSPITAL SEDERHANA BOLEH BELI 30 Pesawat ATAU ATAU ATAU ATAU
 9. 9. PRINSIP ASAS <ul><li>RESIT DIKELUARKAN BAGI SETIAP WANG YANG DIBAYAR KEPADA KERAJAAN, TIDAK KIRA SAMA ADA WANG ITU ADALAH WANG HASIL ATAU AMANAH. AP 60 </li></ul>
 10. 10. KEWAJIPAN KEWANGAN <ul><li>SEMUA PEGAWAI DAN KETUA PEGAWAI DI JABATAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB BAGI MELAKSANAKAN KEWAJIPAN MEMUNGUT SEGALA WANG AWAM YANG PATUT DITERIMA; MENYIMPAN DENGAN SELAMAT DAN MENGAKAUNKAN DENGAN BETUL . AP 53 </li></ul>
 11. 11. <ul><li>AKAUNTAN NEGARA BERTANGGUNGJAWAB BAGI PENYELIAAN PENERIMAAN WANG HASIL - AP 138 </li></ul>
 12. 12. <ul><li>AKAUNTAN NEGARA AKAN MELAPORKAN KEPADA KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN JIKA PEMUNGUT GAGAL MENGAKAUNKAN PUNGUTANNYA MENGIKUT ARAHAN PERBENDAHARAAN </li></ul>- AP 80 & 90
 13. 13. <ul><li>PEGAWAI/PEMUNGUT HENDAK-LAH PASTIKAN SISTEM ADALAH TERATUR KHUSUSNYA APABILA MELIBATKAN HASIL YANG BER-ASASKAN BIL </li></ul>
 14. 14. PERSEDIAAN SEBELUM MEMBUAT PUNGUTAN
 15. 15. <ul><li>KUASA UNTUK MENERIMA WANG - AP 69 </li></ul><ul><ul><li>PERLU DIBUAT SECARA BERTULIS </li></ul></ul><ul><ul><li>PERLU ADA REKOD. </li></ul></ul>
 16. 16. KAWALAN BORANG-BORANG HASIL PASTIKAN Resit/dokumen hasil dikawal oleh pemungut atau pegawai kanan Resit/dokumen hasil disemak oleh pemungut atau pegawai kanan Daftar diselenggarakan AP 65-68
 17. 17. <ul><li>MENGAWAL RESIT - AP 66, 67 & 68 </li></ul><ul><ul><li>DISIMPAN DI BAWAH KAWALAN SEORANG PEGAWAI </li></ul></ul><ul><ul><li>DIKELUARKAN MENGIKUT SUSUNAN NOMBOR </li></ul></ul><ul><ul><li>DIPERAKUKAN KETEPATANNYA. </li></ul></ul><ul><ul><li>SATU DAFTAR DISELENGGARAKAN. </li></ul></ul>
 18. 18. CARA-CARA MEMUNGUT WANG AWAM
 19. 19. <ul><li>ASAS PENGELUARAN RESIT - AP 60 </li></ul><ul><ul><li>BAGI MENGAKUI TERIMAAN WANG </li></ul></ul><ul><ul><li>SERAH SEMASA DIBAYAR JIKA PEMBAYAR HADIR </li></ul></ul><ul><ul><li>TIADA RESIT JIKA DIPOTONG MELALUI BAUCER. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>MENYEDIAKAN RESIT - AP 70 </li></ul><ul><ul><li>DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG MENERIMA WANG TETAPI DITULIS OLEH SEORANG PEGAWAI YANG LAIN KECUALI DALAM KEADAAN TERTENTU. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>MEMINDA RESIT - AP 62 </li></ul><ul><ul><li>Pindaan kepada resit adalah dilarang </li></ul></ul><ul><ul><li>Jika rosak perlu dibatalkan. </li></ul></ul><ul><li>BUKU KAUNTERFOIL - AP 63 </li></ul><ul><ul><li>Pegawai yang menandatangi resit mestilah menurunkan tandatangan ringkas pada kaunterfoil. Kertas karbon dua belah hendaklah digunakan </li></ul></ul>
 22. 22. MEMBUKUKAN RESIT (POSTING)
 23. 23. <ul><li>CATATAN KE DALAM BUKU TUNAI - AP 72 </li></ul><ul><ul><li>DICATAT SATU PERSATU KE DALAM BUKU TUNAI (KEW 248/KEW 249) PADA MASA URUSAN DIBUAT KECUALI DALAM KEADAAN TERTENTU. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>CATATAN KE DALAM LEJER- AP 73, 74 & 75 </li></ul><ul><ul><li>DICATAT OLEH SEORANG PEGAWAI LAIN SELAIN CASYER; </li></ul></ul><ul><ul><li>JIKA TERDAPAT PERBEZAAN PERLU LAPORKAN. </li></ul></ul><ul><ul><li>SURPLUS DIKREDITKAN KEPADA HASIL. </li></ul></ul>
 25. 25. MENGAKAUN TERIMAAN
 26. 26. <ul><li>MEMASUKKAN WANG KE BANK- AP 83 & 78 </li></ul><ul><ul><li>AMAUN KASAR (TERMASUK HASIL DAN AMANAH) DIPERAKAUNKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MELALUI BANK-BANK YANG DIBENARKAN. </li></ul></ul><ul><ul><li>PUNGUTAN DIMASUKKAN KE BANK APABILA MENCAPAI HAD-HAD TERTENTU. </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><ul><li>GUNAKAN SLIP-BAYAR-MASUK TERTENTU; </li></ul></ul><ul><ul><li>MAKLUMAT YANG PERLU HENDAKLAH DILENGKAPKAN. </li></ul></ul><ul><ul><li>SEMAK RESIT (PAY-IN-SLIP) SEBELUM MENINGGALKAN KAUNTER BANK; </li></ul></ul><ul><ul><li>SIMPAN SLIP UNTUK DIKEMUKAKAN KE JAB. AKAUNTAN NEGARA. </li></ul></ul><ul><li>CARA MEMBAYAR MASUK </li></ul><ul><li>WANG KE BANK- AP 79 </li></ul>
 28. 28. LAPORAN
 29. 29. <ul><li>LAPORAN BULANAN - AP 143 (b) </li></ul><ul><ul><li>URUSKAN PENUTUPAN AKAUN BULANAN </li></ul></ul><ul><ul><li>DIHANTAR KE JAN </li></ul></ul><ul><ul><li>SEBELUM 10 HB BULAN BERIKUTNYA </li></ul></ul><ul><ul><li>LAPORAN MENGANDUNGI BUKU TUNAI, PENYATA PEMUNGUT, DAN RESIT SALINAN AUDIT. </li></ul></ul>
 30. 30. KESELAMATAN WANG AWAM
 31. 31. <ul><ul><li>SEMUA WANG HENDAKLAH DISIMPAN DI PETI BESI; </li></ul></ul><ul><ul><li>PERLU SIMPAN DI PERBENDAHARAAN/BALAI POLIS JIKA KETIADAAN PETI BESI YANG KUKUH; </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGHANTARAN WANG KE BANK PERLU ADA ESKOT </li></ul></ul><ul><li>SIMPANAN/PENGHANTARAN </li></ul><ul><li>WANG - AP 126 </li></ul>
 32. 32. pentingnya hasil <ul><li>AP137 (c) </li></ul><ul><li>Kiriman tidak boleh dihantar dengan perahu melainkan jika tersangat perlu. Jika pengangkutan dengan jalan air digunakan pelampung hendaklah diikat pada peti yang mengandungi wang tunai. </li></ul>
 33. 33. MENENTUKAN KEBETULAN/ KETEPATAN AKAUN
 34. 34. <ul><ul><li>PEMUNGUT ATAU SEORANG PEGAWAI YANG DIWAKILKAN PERLU MENYEMAK SETIAP HARI SEMUA CATATAN KE DALAM BUKU TUNAI DAN LEJER. </li></ul></ul><ul><ul><li>DAFTAR MEL PERLU DISEMAK SETIAP HARI </li></ul></ul><ul><ul><li>KETUA JABATAN MENGADAKAN PEMERIKSAAN MENGEJUT </li></ul></ul><ul><ul><li>PINDAAN-PINDAAN KESILAPAN DIBUAT IKUT TATACARA YANG BETUL. </li></ul></ul><ul><li>SEMAKAN AKAUN - </li></ul><ul><li>AP 80, 71. 147 & 309 </li></ul>
 35. 35. PENYESUAIAN - AP 143(b) <ul><li>SEMAKAN FLIMSI </li></ul><ul><ul><li>FLIMSI JAN HENDAKLAH DISEMAK DENGAN SEGERA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAHKAN LAPORAN JIKA BETUL </li></ul></ul><ul><ul><li>SEDIAKAN PENYATA PENYESUAIAN JIKA TERDAPAT PERBEZAAN. </li></ul></ul>
 36. 36. SEKIAN, TERIMA KASIH

×