Bpembangunan

1,030 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bpembangunan

 1. 1. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration Oleh: Mohd Taufek Awaludin Bajet Pembangunan
 2. 2. <ul><li>Skop </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Proses Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Faktor-Faktor Pengubahsuai </li></ul><ul><li>Penutup </li></ul>
 3. 3. Belanjawan adalah …. Satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar-dasar sosio-ekonomi negara seperti yang dinyatakan dalam rancangan-rancangan lima tahun Malaysia .
 4. 4. <ul><li>Bajet Mengurus </li></ul><ul><li>Perbelanjaan operasi </li></ul><ul><li>Perbelanjaan harian </li></ul><ul><li>Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Perbelanjaan modal (capex) </li></ul><ul><li>Pelaburan untuk masa depan </li></ul>
 5. 5. Struktur Bajet Sektor Awam Malaysia Bajet Kerajaan Pesekutuan Bajet Mengurus Bajet Pembangunan Dasar Sedia Ada Dasar Baru One- Off Emolumen Bekalan & Perkhidmatan Aset Sumbangan (Grants) Lain-lain Ekonomi Sosial Keselamatan Pentadbiran Hasil Perbelanjaan
 6. 6. Sektor 7 MP(exp) 8 MP(exp) 9MP Ekonomi 49.4b 65.4b 89.9b Sosial 32.1b 69.4b 75.0b Keselamatan 12.7b 22.0b 21.1b Pentadbiran 9.3b 13.2b 14.0b Jumlah (RM) 103.5b 170b 200b Tambahan 30b Source : 7 th M’sia Plan (1996-2000) 8 th M’sia Plan (2001-2005) & 9th M’sia Plan (2006-2010) Peruntukan Bagi Bajet Pembangunan
 7. 7. Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Bagi Kerajaan Persekutuan M’sia (1990-2000) Sector 6 MP 7 MP (1990-1995) (1996-2000) Economy 92.8% 95.6% Social 91.7% 97.3% Security 98.6% 91.3% General Adm. 90.6% 96.0% Total 93.5% 95.1%
 8. 8. Jumlah Peruntukan Mengikut Kementerian Kementerian RM 8(RMb) RM9 (RMb) Pendidikan 17.9 17.0 Kerja Raya 16.4 18.6 Perdana Menteri 10.3 26.5 Pertahanan 8.8 14.5 Pengangkutan 6.8 8.2 Kewangan 6.8 9.0 Perumahan & KT 5.9 9.0 Kesihatan 5.5 10.2 Pembangunan LB 5.1 10.9 Sains,Tek. & A. Sekitar 4.7 7.1 Pertanian 4.3 6.9 Lain-Lain 17.6 62.1 Jumlah 170.1 200.0
 9. 9. <ul><li>Skop </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Proses Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Faktor-Faktor Pengubahsuai </li></ul><ul><li>Penutup </li></ul>
 10. 10. Mekanisma Bajet Pembangunan Projek Kos Projek Siling Projek Rancangan 5 Tahun Kajian Separuh Penggal
 11. 11. Satu set aktiviti berkaitan dengan pelaburan tenaga / sumber yang ada sekarang untuk mendapat pulangan faedah (dalam bentuk barangan / perkhidmatan) yang lebih tinggi pada masa hadapan. … PKPA 2/92 1. Projek
 12. 12. Konsep Projek Pembangunan memenuhi 4 syarat: <ul><li>Mempunyai IDENTITI yang berlainan </li></ul><ul><li>Mempunyai OBJEKTIF-OBJEKTIF PEMBANGUNAN yang jelas </li></ul><ul><li>Merupakan satu PROJEK YANG LENGKAP </li></ul><ul><ul><li>memperolehi faedah </li></ul></ul><ul><ul><li>mencapai objektif pembangunan </li></ul></ul><ul><li>Terdapat pembahagian TANGGUNGJAWAB yang jelas </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Projek yang menjana pertumbuhan ekonomi </li></ul><ul><li>Projek berdaya maju & menghasilkan pendapatan dalam tempoh singkat </li></ul><ul><li>Projek yang mempunyai kandungan tempatan yang tinggi </li></ul><ul><li>Projek Pembasmian Kemiskinan </li></ul><ul><li>Projek Pembangunan Luar Bandar </li></ul><ul><li>Projek Penyediaan Infrastruktur </li></ul><ul><li>Projek Pembangunan Sosial </li></ul>Bentuk Projek
 14. 14. Ringkasan Projek (PKPA 2/92) <ul><li>1. Disediakan oleh Kementerian/agensi </li></ul><ul><li>2. Menghuraikan </li></ul><ul><li>Skop kerja & komponen projek </li></ul><ul><li>Anggaran kos & keperluan aliran tunai </li></ul><ul><li>Justifikasi projek </li></ul><ul><li>Jadual pelaksanaan </li></ul><ul><li>3. Dikemukakan untuk kelulusan UPE </li></ul><ul><li>4. Asas bagi penyediaan skop & spesifikasi kerja oleh agensi pelaksana (JKR) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kandungan </li></ul><ul><li>1. Latar belakang projek </li></ul><ul><li>2. Objektif projek </li></ul><ul><li>3. Skop kerja & komponen projek </li></ul><ul><li>4. Anggaran kos & keperluan aliran tunai </li></ul><ul><li>5. Output & faedah yang dijangka daripada projek </li></ul><ul><li>6. Justifikasi projek </li></ul><ul><li>7. Maklumat tambahan </li></ul>Ringkasan Projek (PKPA 2/92)
 16. 16. 2. Kos Projek <ul><li>Anggaran kos keseluruhan projek yang diluluskan oleh UPE bagi sesuatu projek </li></ul><ul><li>Mengambil kira keseluruhan </li></ul><ul><li>tempoh masa projek </li></ul>
 17. 17. 3. Siling Projek <ul><li>Amaun tertinggi diluluskan oleh UPE bagi sesuatu projek dalam tempoh Rancangan 5 tahun yang berkenaan </li></ul><ul><li>Jumlah peruntukan yg dipohon tidak boleh melebihi siling </li></ul><ul><li>yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Siling Token – Projek yang diluluskan siling sebanyak RM10 kerana pelaksanaan projek belum dapat dipastikan </li></ul>
 18. 18. Projek Sambungan Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Projek Sambungan RM7 Projek Sambungan RM8 Projek RM8 Mula Siap Mula Jangka Siap Projek RM7 Projek RM9
 19. 19. Projek Sambungan Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Projek Sambungan RM7 Projek Sambungan RM8 Projek RM8 Mula Siap Mula Jangka Siap Projek RM7 Projek RM9 Siling Projek Kos Projek
 20. 20. Suatu jadual rancangan perbelanjaan modal menunjukkan amaun yang dikehendaki dibelanjakan bagi tiap-tiap satu projek dalam tiap-tiap satu dari tahun-tahun dalam rancangan itu, bermula dengan tahun anggaran, bersama dengan jumlah kos yang dianggarkan bagi projek itu. … AP 46 4. Jadual Perancangan Perbelanjaan
 21. 21. Jadual Perancangan Perbelanjaan (AP 46) <ul><li>Kod Projek Siling Kos Peruntukan </li></ul><ul><li>Projek Projek Projek </li></ul>2006 2007 2008 2009 2010
 22. 22. <ul><li>Satu cara yang sistematik dalam mengenalpasti berbagai-bagai komponen & aktiviti (dalam bentuk bertingkat & struktur ) </li></ul><ul><li>Tujuan: </li></ul><ul><li>Membahagikan projek mengikut pakej kerja/ </li></ul><ul><li>aktiviti yang sesuai & lengkap mengikut logik </li></ul><ul><li>Memudahkan membuat anggaran kos & </li></ul><ul><li>penyediaan bajet </li></ul><ul><li>Pembahagian tanggungjawab & tugas </li></ul>5. Struktur Pemecahan Projek
 23. 23. Struktur Pemecahan Projek Hospital Blok Utama Jbt. X-Ray Asrama Jururawat Kuarters Tangki Air Pra-Pembinaan Pembinaan Pos-Pembinaan Penentuan Tapak Pengambilan Tanah Ringkasan Projek Rekabentuk Tawaran Spesifikasi kerja Iklan tender Penilaian tender Kelulusan Lembaga Tender Surat setujuterima & kontrak Ambilalih Tapak Penyediaan tapak Kerja pembinaan Kemudahan/utiliti Penyerahan Alat & Jentera Kelengkapan Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4
 24. 24. 6. Penjadualan Projek (PKPA 5/91) <ul><li>Aktiviti (Fizikal Binaan </li></ul><ul><li>& Infrastruktur) </li></ul><ul><li>A. Pra-Pembinaan </li></ul><ul><li>1. Penentuan Tapak </li></ul><ul><li>2. Pengambilan Tanah </li></ul><ul><li>3. Ringkasan Projek </li></ul><ul><li>4. Rekabentuk </li></ul><ul><li>5. Tawaran </li></ul><ul><li>B. Pembinaan </li></ul><ul><li>Ambilalih Tapak </li></ul><ul><li>Penyediaan Tapak </li></ul><ul><li>Kerja-kerja Binaan </li></ul><ul><li>Kemudahan/utiliti </li></ul><ul><li>Penyerahan </li></ul><ul><li>C. Pos-Pembinaan </li></ul><ul><li>1. Alat/Jentera/Kelengkapan </li></ul><ul><li>2. Kemasukan Penghuni </li></ul>J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O 2006 2007 2008 2009 2010 R S R S R S R S R S R S
 25. 25. 7. Pelan Pelaksanaan Projek (PKPA 5/91) <ul><li>Aktiviti (Fizikal Binaan Rancang Sebenar % </li></ul><ul><li>& Infrastruktur) Mula Siap Ubahsuai Mula Siap Pelaksanaan </li></ul><ul><li>A. Pra-Pembinaan </li></ul><ul><li>1. Penentuan Tapak </li></ul><ul><li>2. Pengambilan Tanah </li></ul><ul><li>3. Ringkasan Projek </li></ul><ul><li>4. Rekabentuk </li></ul><ul><li>5. Tawaran </li></ul><ul><li>B. Pembinaan </li></ul><ul><li>Ambilalih Tapak </li></ul><ul><li>Penyediaan Tapak </li></ul><ul><li>Kerja-kerja Binaan </li></ul><ul><li>Kemudahan/utiliti </li></ul><ul><li>Penyerahan </li></ul><ul><li>C. Pos-Pembinaan </li></ul><ul><li>1. Alat/Jentera/Kelengkapan </li></ul><ul><li>2. Kemasukan Penghuni </li></ul>
 26. 26. 8. Aliran Tunai (Cash Flow) <ul><li>Kod Projek Peruntukan </li></ul><ul><li>Projek </li></ul>Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
 27. 27. <ul><li>Skop </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Proses Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Faktor-Faktor Pengubahsuai </li></ul><ul><li>Penutup </li></ul>
 28. 28. 1. Development Budget Formulation Ministry/Department Strategic Planning (Micro) 5 Years Devt. Projects Economic Planning Unit Strategic Planning (Macro) 5 Years M’sia Devt. Plan Min. of Finance Revenue & Expenditure Forecast Project Approved Ceiling / Token Allocation (within the plan period) Estimated Project Cost Consultation Allocation Nation Devt. Council Consultation
 29. 29. Kem. /Jab. Perancangan Strategik (Micro) Projek Pemb. 5 tahun Unit Perancangan Eko. Perancangan Strategik (Macro) Perancangan Pemb. 5 tahun Malaysia Kem. Kewangan Unjuran Hasil & Perbelanjaan Projek diluluskan Siling / Token Allocation ( dalam tempoh perancanga ) Anggaran Kos Projek Rujukan Peruntukan Majlis Pemb. Negara Rujukan 1. Formulasi Bajet Pembangunan
 30. 30. 2. Development Budget Allocation Budgeting Project Ceiling & Project cost Estimated Project Cost Estimated Component Cost Cost Projection Planning 5 Years Plan 5 Years Implementation Plan Annual Implementation Plan Detail Project Component Implementation Development Budget Project 2 Project 3 Project 1 Consultancy Construction Land Development Equipment Land Acquisition Design Building Equipment Forecasted / Estimated works
 31. 31. Proses Bajet Pembangunan Langkah 1. Semak projek-projek yang diluluskan oleh UPE 2. Semak siling bagi setiap projek 3. Semak Penjadualan Projek & komponen projek dalam tahun bajet 4. Sedia anggaran projek & jumlah keseluruhan anggaran 5. Sedia cadangan bajet pembangunan 6. Pemeriksaan bajet pembangunan 7. Kelulusan bajet pembangunan 8. Penerimaan Waran Peruntukan 9. Melaksanakan projek 10. Memantau prestasi perbelanjaan
 32. 32. Proses Bajet Pembangunan <ul><li>1 . Semak projek-projek </li></ul><ul><li>Rancangan 5 tahun </li></ul><ul><li>b) Kajian Separuh Penggal </li></ul><ul><li>c) Projek khas diluluskan oleh UPE </li></ul>
 33. 33. Proses Bajet Pembangunan <ul><li>2. Semak siling bagi setiap projek yang diluluskan </li></ul><ul><li>Pastikan perbelanjaan tidak melebihi siling projek </li></ul><ul><li>Jika perbelanjaan melebihi siling projek, pohon tambahan siling projek kepada UPE </li></ul><ul><li>atau </li></ul><ul><li>Pohon pindah siling dari projek lain kepada UPE </li></ul>
 34. 34. Proses Bajet Pembangunan <ul><li>3. Semak Penjadualan Projek & komponen projek dalam tahun bajet </li></ul><ul><li>Mengenalpasti komponen projek yang akan dilaksanakan dalam tempoh bajet </li></ul><ul><li>Memudahkan membuat anggaran keperluan & aliran tunai </li></ul>
 35. 35. Proses Bajet Pembangunan 4. Sedia anggaran projek & jumlah keseluruhan anggaran Yang dilaksanakan dalam tahun bajet Bajet Pembangunan Peruntukan Projek 1 = + + Peruntukan Projek 2 Peruntukan Projek …n
 36. 36. Proses Bajet Pembangunan <ul><li>5. Sedia cadangan bajet pembangunan </li></ul><ul><li>Ikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan </li></ul><ul><li>Sedia cadangan bajet untuk tempoh 2 tahun </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Skop </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Proses Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Faktor-Faktor Pengubahsuai </li></ul><ul><li>Penutup </li></ul>
 38. 38. Faktor-Faktor Pengubahsuai <ul><li>Perubahan Ringkasan Projek </li></ul><ul><li>Perubahan skop projek </li></ul><ul><li>Perubahan rekabentuk </li></ul><ul><li>Kualiti hasil kerja tidak menepati spesifikasi </li></ul><ul><li>Kenaikan kos </li></ul><ul><li>Prestasi kontraktor kurang/tidak memuaskan </li></ul><ul><li>Lewat memperolehi kelulusan dari Pihak Berkuasa </li></ul><ul><li>Lewat mendapat kelulusan Arahan Perubahan Kerja </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Skop </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Proses Bajet Pembangunan </li></ul><ul><li>Faktor-Faktor Pengubahsuai </li></ul><ul><li>Penutup </li></ul>
 40. 40. Plan …. allows for consistent monitoring of success & reexamination of the degree to which organizational resources should be restructured & allocated to achieve future goals .
 41. 41. Sekian, terima kasih....

×