Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3000 Dasar Awam 2005

9,051 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

3000 Dasar Awam 2005

 1. 1. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN/DASAR AWAM
 2. 2. <ul><li>TAKRIF </li></ul><ul><li>SEJARAH AWAL PEMBANGUNAN NEGARA </li></ul><ul><li>DASAR EKONOMI BARU (DEB) </li></ul><ul><li>DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) </li></ul><ul><li>DASAR WAWASAN NASIONAL </li></ul><ul><li>DASAR-DASAR UTAMA LAIN </li></ul><ul><li>DASAR-DASAR LAIN </li></ul>PREVIEW
 3. 3. <ul><li>KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh pentadbir/pengurus. </li></ul><ul><li>Professor Bauer </li></ul><ul><li>Public Administration Review” </li></ul><ul><li>Vol. XXX, No. 4, July/August 1970 </li></ul>TAKRIF DASAR
 4. 4. <ul><li>DASAR IALAH….. </li></ul><ul><li>KERANGKA </li></ul><ul><li>PANDUAN </li></ul><ul><li>PELAN </li></ul><ul><li>STRATEGI </li></ul><ul><li>PETUNJUK </li></ul><ul><li>… DIRANGKA UNTUK… </li></ul><ul><li>“ TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINI” </li></ul><ul><li>WAWASAN – KEPUTUSAN - PELAKSANAAN </li></ul>JADI…APAKAH ITU DASAR?
 5. 5. DASAR AWAM <ul><li>… . Usaha kerajaan untuk menjadikan </li></ul><ul><li>Malaysia sebuah negara yang makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem </li></ul><ul><li>demokrasi dalam suasana </li></ul><ul><li>Pembangunan yang aman </li></ul><ul><li>Untuk kesejahteraan rakyat </li></ul>
 6. 6. … sambungan <ul><li>Dasar digubal sesuai dengan </li></ul><ul><li>ciri-ciri dan keunikan negara </li></ul><ul><li>kita Malaysia </li></ul><ul><li>berbilang bangsa dan keturunan </li></ul><ul><li>pelbagai fahaman dan agama </li></ul><ul><li>pelbagai kebudayaan </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Malaysia sebuah negara </li></ul><ul><li>berpotensi dengan hasil bumi </li></ul><ul><li>yang mewah dan tanah yang </li></ul><ul><li>subur. </li></ul><ul><li>Keadaan geografi yang strategik </li></ul><ul><li>serta kurang bencana alam. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>JANJI POLITIK </li></ul><ul><li>ANJURAN PIHAK DALAMAN </li></ul><ul><li>TANGGUNGJAWAB ANTARABANGSA </li></ul><ul><li>KRISIS SERTA-MERTA </li></ul><ul><li>PENYESUAIAN/PENYELARASAN PROGRAM SEDIA ADA </li></ul>KENAPA BUAT DASAR??…
 9. 9. DASAR AWAM NEGARA <ul><li>OBJEKTIF </li></ul><ul><ul><li>MATLAMAT WAWASAN 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN </li></ul></ul><ul><ul><li>NASIONAL </li></ul></ul><ul><ul><li>PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN </li></ul></ul><ul><ul><li>EKONOMI </li></ul></ul><ul><ul><li>KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>MENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>EKONOMI SEBELUM MERDEKA </li></ul><ul><ul><li>BRITISH = PECAH & PERINTAH </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI </li></ul></ul><ul><li>KESAN = JURANG EKONOMI KETARA </li></ul><ul><li>AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM </li></ul><ul><li>KEMUNCAK = 13 MEI 1969 </li></ul><ul><li>DASAR EKONOMI BARU (DEB) </li></ul>SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA
 11. 11. KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970) Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan Kaum Kadar Kemiskinan (%) Pendapatan Purata Keluarga Sebulan Melayu Cina India Lain-lain 64.8 26.0 39.2 44.8 $172.00 $394.00 $304.00 $813.00
 12. 12. HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERHAD, 1971 Pemilikan Jumlah Pemilikan ($ juta) % <ul><li>1. Bumiputera perseorangan dan agensi amanah </li></ul><ul><ul><li>Bumiputera perseorangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Agensi amanah </li></ul></ul><ul><li>2. Bukan bumiputera </li></ul><ul><li>Warga asing </li></ul>279.6 168.7 110.9 2,233.2 4,051.3 4.3 2.6 1.7 34.0 61.7 Jumlah 6,843.7 100.00
 13. 13. PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970 Sumber: Jabatan Perangkaan, (1970) Sektor Melayu % Cina % India % Lain-lain % <ul><li>Pertanian </li></ul><ul><li>Perlombongan </li></ul><ul><li>Perniagaan/perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam </li></ul>67.6 32.1 42.6 19.9 58.7 45.5 11.5 7.5 10.7 1.0 0.7 1.2
 14. 14. <ul><li>RRJP I 1971 - 1990 - DEB </li></ul><ul><li>RRJP II 1991 - 2000 - DPN FASA I </li></ul><ul><li>WAWASAN 2020 </li></ul><ul><li>RRJP III 2001 - 2010 - DWN FASA II </li></ul><ul><li>WAWASAN </li></ul><ul><li>2020 </li></ul><ul><li>WAWASAN 1991 - 2020 </li></ul><ul><li>2020 </li></ul>RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
 15. 15. <ul><li>ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + PERISTIWA 13 MEI 69 </li></ul><ul><li>OBJEKTIF: </li></ul><ul><ul><li>BEZA EKONOMI, </li></ul></ul><ul><ul><li>SOSIAL, BUDAYA, </li></ul></ul><ul><ul><li>PENEMPATAN DLL. </li></ul></ul>DASAR EKONOMI BARU (DEB) PERPADUAN (1971 – 1990)
 16. 16. <ul><li>STRATEGI </li></ul>BASMI KEMISKINAN SUSUN SEMULA MASYARAKAT DASAR EKONOMI BARU (DEB)
 17. 17. PENCAPAIAN: PEMBASMIAN KEMISKINAN
 18. 18. Sumber: RM6 hlm. 36 KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990 1970 1990 Strata Jumlah isirumah miskin (,000) Kadar Kemiskinan (%) Jumlah isirumah miskin (,000) Kadar Kemiskinan (%) Luar Bandar Bandar Golongan termiskin Kemiskinan keseluruhan 705.9 85.9 - - 58.7 21.3 - - 530.3 89.1 143.1 619.4 21.8 7.5 4.0 17.1
 19. 19. PENCAPAIAN: PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT
 20. 20. KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%) Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H.I.S. 1984 & 1987)) Kumpulan Etnik 1970 1984 1987 <ul><li>Semenanjung Malaysia </li></ul><ul><ul><li>Bumiputera </li></ul></ul><ul><ul><li>Cina </li></ul></ul><ul><ul><li>India </li></ul></ul><ul><ul><li>Lain-lain </li></ul></ul><ul><li>Sabah </li></ul><ul><ul><li>Bumiputera </li></ul></ul><ul><ul><li>Cina </li></ul></ul><ul><ul><li>Lain-lain </li></ul></ul><ul><li>Sarawak </li></ul><ul><ul><li>Bumiputera </li></ul></ul><ul><ul><li>Cina </li></ul></ul><ul><ul><li>Lain-lain </li></ul></ul>49.3 64.8 26.0 39.2 44.8 - - - - - - - 18.4 25.8 7.8 10.1 22.0 33.1 39.2 6.2 12.4 31.9 41.6 9.3 4.0 17.3 23.8 7.0 9.7 24.3 35.3 41.9 6.3 5.0 24.7 33.2 6.7 0
 21. 21. KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988 Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja Kumpulan Ikhtisas Bumiputera Cina India 1985 1988 1985 1988 1985 1988 <ul><li>Arkitek </li></ul><ul><li>Akauntan </li></ul><ul><li>Jurutera (hingga 2-5-88) </li></ul><ul><li>Doktor Gigi </li></ul><ul><li>Doktor </li></ul><ul><li>Doktor Veterinar </li></ul><ul><li>Jurukur </li></ul><ul><li>Peguam* </li></ul>118 306 4037 241 892 147 25 327 192 514 4892 307 1653 206 300 504 576 2966 9806 471 1992 126 410 1060 676 4079 10,512 569 2258 145 497 1249 10 213 800 304 1887 203 41 488 14 315 885 361 2285 219 45 754 JUMLAH (%) 6318 22.2 8571 25.1 17,407 61.2 19,985 58.4 3946 13.9 4878 14.3
 22. 22. <ul><li>ASAS – GANTI DEB </li></ul><ul><ul><li>TERUSKAN STRATEGI DEB </li></ul></ul><ul><li>OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN </li></ul>DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) (1991 – 2000) PERPADUAN EKONOMI = = STABIL POLITIK
 23. 23. <ul><li>Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara </li></ul><ul><li>Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama </li></ul><ul><li>Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi </li></ul>DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI
 24. 24. <ul><ul><li>Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara – galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar  kukuh integrasi nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan sumber manusia  tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat </li></ul></ul>DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI
 25. 25. <ul><li>ASAS – Gabungan DEB & DPN </li></ul><ul><li>Objektif utama – capai perpaduan nasional  Bangsa Malaysia yang bersatu-padu, progresif, makmur dan saksama </li></ul><ul><li>Juga berlandaskan cabaran strategik Wawasan 2020 </li></ul><ul><li>Penekanan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan, berdaya saing dan masyarakat bersatu-padu dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial </li></ul>DASAR WAWASAN NASIONAL (DWN) (2001 – 2010)
 26. 26. <ul><li>Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka </li></ul><ul><li>Tun Dr Mahathir bin Mohamad </li></ul>WAWASAN 2020
 27. 27. <ul><ul><li>DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>DASAR PERTANIAN NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA </li></ul></ul><ul><ul><li>DASAR PENSWASTAAN </li></ul></ul>DASAR-DASAR UTAMA LAIN
 28. 28. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA
 29. 29. PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA Era Pra- & Kemerdekaan (1950-an and 1960-an) Rancangan Malaya 1 & 2 (1956 - 1965) Rancangan Malaysia 1 (1965 - 1970) - Industri eksport -yg. menyediakan peluang kerja yg. besar MP 1 PIP 1 & 2 Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020 ) MP 2 MP 3 Era Wawasan 2020 (Strategic Directions) MP3 MP6 MP8 MP10 MP4 MP7 MP9 MP 11 2020 Getah & Timah (Negara Maju) (1970-an) (1986 - 2020) (1980-an) <ul><li>Pembangunan memberangsangkan </li></ul><ul><li>Atasi sektor pertanian </li></ul><ul><li>o.i. Gubal PIP </li></ul>
 30. 30. <ul><li>3 FEB. 1986 </li></ul><ul><li>3 MATLAMAT UTAMA: </li></ul><ul><ul><li>SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI PEMANGKIN PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN </li></ul></ul><ul><ul><li>GALAK PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER ASLI NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>TINGKATKAN TAHAP R&D TEKNOLOGI TEMPATAN – ASAS BAGI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN </li></ul></ul>PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)
 31. 31. <ul><li>(untuk mencapai negara perindustrian): </li></ul><ul><ul><li>Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas industri negara; eksport ke luar (perkilangan)- berasaskan sumber tempatan:- </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Getah, Sawit, Kayu-kayan, Makanan, Logam Bukan Ferus, Kimia, Galian Bukan Logam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 sektor lain = elektrik/elektronik, alatan pengangkutan, mesin/kejuruteraan, tekstil & Pakaian </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Majukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber utk. eksport + pelbagai & meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport </li></ul></ul><ul><ul><li>Majukan industri berat terpilih utk. sokong industri eksport </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>e.g. kereta nasional </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bangunkan teknologi & sumber manusia (tenaga rakyat)–penyelidikan, pemindahan teknologi </li></ul></ul>PIP: STRATEGI
 32. 32. <ul><ul><li>Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri di kws yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Modenkan + susun semula struktur perindustrian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pertingkatkan pembangunan IKS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perkukuhkan institusi yg. bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Susun semula sistem galakan perindustrian sedia ada utk. pupuk kecekapan & daya saing yg. lebih tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Maju & gunakan sistem perkhidmatan maklumat bersepadu </li></ul></ul>PIP: STRATEGI
 33. 33. <ul><li>Pencapaian awal memberangsangkan </li></ul><ul><ul><li>24.3% KDNK </li></ul></ul><ul><ul><li>16.6% gunatenaga (1988) </li></ul></ul><ul><li>Kemelesetan ekonomi – kerajaan terpaksa kaji semula undang2, syarat2 & peraturan2 pentadbiran </li></ul><ul><ul><li>Perbaiki iklim pelaburan </li></ul></ul><ul><ul><li>Utk. Kurangkan kos pengendalian & pengeluaran perniagaan </li></ul></ul>PIP: PERMASALAHAN
 34. 34. <ul><li>Dasar Perlindungan Perdagangan Negara-negara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC) </li></ul><ul><ul><li>Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc. </li></ul></ul><ul><li>Persaingan dari negara maju & NIC - WTO </li></ul>ISU Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia? PIP: PERMASALAHAN
 35. 35. DASAR PERTANIAN NEGARA
 36. 36. <ul><li>12 Januari 1984 </li></ul><ul><li>Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian </li></ul><ul><li>OBJEKTIF </li></ul><ul><ul><li>Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber-sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara </li></ul></ul>DASAR PERTANIAN NEGARA
 37. 37. <ul><ul><li>Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran </li></ul></ul>DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF <ul><li>Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian </li></ul><ul><li>kadar kemiskinan </li></ul><ul><ul><ul><li>kualiti hidup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>keluarga </li></ul></ul></ul>
 38. 38. <ul><ul><li>PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan </li></ul></ul><ul><ul><li>PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan – pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan </li></ul></ul><ul><ul><li>PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P) </li></ul></ul>DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI
 39. 39. <ul><ul><li>Pembukaan Tanah Baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan In-situ </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkhidmatan Sokongan Pertanian </li></ul></ul><ul><ul><li>Penswastaan & penyertaan pihak swasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan Komoditi </li></ul></ul><ul><ul><li>Program Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar </li></ul></ul>DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI
 40. 40. <ul><ul><li>Ketidakstabilan harga komoditi – luar kawalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi – untuk jaga kepentingan sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kekurangan tenaga kerja – penghijrahan belia ke bandar </li></ul></ul><ul><ul><li>Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengusahaan tanah secara tradisional, tidak sistematik/ekonomik – perlu perubahan sikap & kesedaran terhadap program yang dirangka oleh kerajaan </li></ul></ul>DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH
 41. 41. <ul><ul><li>KAEDAH TRADISIONAL </li></ul></ul><ul><ul><li>TANAH TERBIAR </li></ul></ul><ul><ul><li>SAIZ TANAH </li></ul></ul><ul><ul><li>SIKAP PETANI </li></ul></ul>… dasar pertanian
 42. 42. DASAR PERTANIAN <ul><li>DPN 1 ( 1984 – 1991 ) </li></ul><ul><li>DPN 2 ( 1992 – 1997 ) </li></ul><ul><li>DPN 3 ( 1998 – 2010 ) </li></ul>
 43. 43. DPN 3 1998 - 2010 <ul><li>ENHANCING </li></ul><ul><li>FOOD SECURITY </li></ul><ul><li>COMBATING INFLATION </li></ul><ul><li>PRODUCTIVITY </li></ul><ul><li>PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT </li></ul><ul><li>NATURAL RESOURCES & EXPORTS </li></ul>
 44. 44. DPN 3 1998 - 2010 <ul><li>Gabungan sistem bersepadu melalui Teknik saintifik sektor tanaman, Ternakan, perhutanan, perikanan dengan Pelancongan – agrotourism </li></ul><ul><li>Intergrasi perhutanan dan pertanian </li></ul><ul><li>- agroforestry </li></ul>
 45. 45. DPN 3 1998 - 2010 <ul><li>Practical technological marketing solution </li></ul><ul><li>World leader in research and development </li></ul><ul><li>Exogenous factors of competition </li></ul><ul><li>- eCommerce </li></ul><ul><li>- Internet </li></ul><ul><li>- Information intensive technology </li></ul><ul><li>- Technology transfer process </li></ul>
 46. 46. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
 47. 47. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA <ul><li>25 Februari 1983 – Pelancaran Forum INTAN </li></ul><ul><li>Sektor awam & Swasta perlu bekerjasama mengembangkan idea & usaha manfaatkan sumber negara </li></ul>
 48. 48. DASAR PERSYARIKATAN <ul><li>Perkongsian bijak </li></ul><ul><li>Smart Partnership and </li></ul><ul><li>Win Win Situation </li></ul><ul><li>Between </li></ul><ul><li>Public & Private Sector </li></ul>
 49. 49. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF <ul><ul><li>Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama – sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapuskan sifat ‘permusuhan’ antara kedua-dua sektor –> galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak </li></ul></ul><ul><ul><li>Tingkatkan hasil negara </li></ul></ul>
 50. 50. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI <ul><ul><li>Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam </li></ul></ul><ul><ul><li>Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Surat Pekeliling Am Bil. 2/84 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN </li></ul></ul>
 51. 51. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI <ul><ul><li>Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Panduan Pelaksanaan – PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 1991 </li></ul></ul>
 52. 52. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA <ul><ul><li>Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber-sumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar ini </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain </li></ul></ul>
 53. 53. DASAR PENSWASTAAN
 54. 54. DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN <ul><li>Mac 1983 </li></ul><ul><li>Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia </li></ul>Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta
 55. 55. DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN <ul><ul><li>Mengurangkan beban kewangan kerajaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja </li></ul></ul><ul><ul><li> birokrasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggalakkan pertumbuhan ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengagihan sumber secara cekap </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB </li></ul></ul>
 56. 56. DASAR PENSWASTAAN <ul><li>Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada) </li></ul><ul><ul><li>Penjualan Aset </li></ul></ul><ul><ul><li>Pajakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrak Pengurusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengkorporatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyenaraian Awam (Public Listing) – 1 st /2 nd Board </li></ul></ul><ul><ul><li>Penukaran Tanah (Land Swopping) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out) </li></ul></ul>
 57. 57. DASAR PENSWASTAAN <ul><li>Cara Penswastaan: (Projek Baru) </li></ul><ul><ul><li>Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate-Transfer)/BOOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah </li></ul></ul><ul><ul><li>(Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT </li></ul></ul>
 58. 58. DASAR-DASAR LAIN
 59. 59. DASAR-DASAR LAIN <ul><li>Dasar Pendidikan Kebangsaan </li></ul><ul><li>Dasar Kebudayaan Kebangsaan </li></ul><ul><li>Dasar Sains & Teknologi Negara </li></ul><ul><li>Dasar Pengurusan Perbelanjaan Awam </li></ul><ul><li>Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam </li></ul><ul><li>Dasar Bersih, Cekap dan Amanah </li></ul><ul><li>Dasar Pandang Ke Timur </li></ul><ul><li>Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar </li></ul><ul><li>Dasar Wanita Negara </li></ul><ul><li>Dasar Buruh Negara; dan </li></ul><ul><li>Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk </li></ul>
 60. 60. DASAR PENDIDIKAN <ul><li>FALSAFAH </li></ul><ul><li>MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA </li></ul>
 61. 61. DASAR PENDIDIKAN <ul><li>MATLAMAT </li></ul><ul><li>MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH </li></ul>
 62. 62. DASAR PENDIDIKAN <ul><li>STRATEGI </li></ul><ul><ul><li>BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGANTAR UTAMA </li></ul></ul><ul><ul><li>KURIKULUM YANG SAMA DAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BERORIENTASIKAN MALAYSIA </li></ul></ul><ul><ul><li>SISTEM PEPERIKSAAN YANG SAMA </li></ul></ul><ul><ul><li>KEGIATAN KOKURIKULUM </li></ul></ul>
 63. 63. <ul><li>MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU </li></ul><ul><li>MENDEMOKRASIKAN PENDIDIKAN DARI SEGI PELUANG DAN MUTU </li></ul><ul><li>MENGGALAKKAN AKTIVITI KO-KURIKULUM </li></ul>… dasar pendidikan
 64. 64. DASAR KEBUDAYAAN <ul><li>TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971) </li></ul><ul><ul><li>BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL </li></ul></ul><ul><ul><li>RANTAU INI </li></ul></ul><ul><ul><li>UNSUR-UNSUR BUDAYA LAIN YANG </li></ul></ul><ul><ul><li>SESUAI BOLEH DITERIMA </li></ul></ul><ul><ul><li>ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN </li></ul></ul>
 65. 65. DASAR KEBUDAYAAN <ul><li>OBJEKTIF </li></ul><ul><ul><li>MENGUKUH PERPADUAN NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>MEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI NASIONAL </li></ul></ul><ul><ul><li>MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN - FIZIKAL DAN ROHANI YANG SEIMBANG </li></ul></ul>
 66. 66. <ul><li>OBJEKTIF </li></ul><ul><ul><li>MENINGGIKAN PRESTASI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA </li></ul></ul><ul><ul><li>MEWUJUDKAN NILAI DAN ETIKA KERJA YANG POSITIF </li></ul></ul>DASAR PANDANG KE TIMUR
 67. 67. <ul><li>PENEKANAN </li></ul><ul><ul><li>RAJIN DAN BERDISIPLIN </li></ul></ul><ul><ul><li>SETIA KEPADA ORGANISASI </li></ul></ul><ul><ul><li>MENGUTAMAKAN KUMPULAN </li></ul></ul><ul><ul><li>PRODUKTIVITI DAN KUALITI </li></ul></ul><ul><ul><li>PENINGKATAN KECEKAPAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KEJAYAAN JANGKA PANJANG </li></ul></ul><ul><ul><li>PEKERJA SEBAGAI RAKAN </li></ul></ul>DASAR PANDANG KE TIMUR
 68. 68. <ul><li>STRATEGI </li></ul><ul><ul><li>`BENCHMARKING’ </li></ul></ul><ul><ul><li>PERUBAHAN SIKAP </li></ul></ul><ul><ul><li>LATIHAN DAN KURSUS </li></ul></ul>DASAR PANDANG KE TIMUR
 69. 69. <ul><li>OBJEKTIF </li></ul><ul><li>MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT TERPUJI </li></ul>DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH
 70. 70. <ul><li>BERSIH </li></ul><ul><ul><li>BERMORAL, BERKECUALI, TIDAK </li></ul></ul><ul><ul><li>KHIANAT DAN IRIHATI </li></ul></ul><ul><li>CEKAP </li></ul><ul><ul><li>PROAKTIF, MAHIR, CEPAT, TEPAT DAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BERKUALITI </li></ul></ul><ul><li>AMANAH </li></ul><ul><ul><li>RELA, IKHLAS, GIGIH, JUJUR </li></ul></ul>DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH
 71. 71. <ul><li>PELAKSANA YANG CEKAP DAN BERKESAN </li></ul><ul><li>RESPON DAN PENERIMAAN PELBAGAI PERINGKAT </li></ul>KESIMPULAN
 72. 72. TERIMA KASIH SEMOGA JUMPA LAGI
 73. 73. nota tambahan
 74. 74. Pembukaan Tanah Baru <ul><li>Tanah sesuai untuk pertanian </li></ul><ul><li>kos pembangunan </li></ul><ul><li>o.i. : </li></ul><ul><ul><li>Sesuaikan saiz kebun & jenis tanaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Penempatan peneroka utk. bantu sediakan kawasan tanaman </li></ul></ul>
 75. 75. IN-SITU <ul><li>Pembangunan ditujukan kepada kawasan yang telah sedia dijalankan aktiviti pertanian tetapi berdaya pengeluaran rendah disebabkan masalah seperti saiz tanah tidak ekonomik, tanaman yang tidak menguntungkan dan tanah terbiar. Usaha pemulihan dijalankan oleh institusi seperti IADP, KADA, MAD etc. </li></ul><ul><li>Golongan sasar – petani miskin </li></ul>
 76. 76. Perkhidmatan Sokongan Pertanian <ul><li>Penyelidikan - pertingkatkan komoditi eksport & makanan </li></ul><ul><li>Program Pengembangan - diperkukuhkan </li></ul><ul><li>Pemasaran – ditingkatkan – kemudahan infra. Pengangkutan, penyimpanan & pemprosesan </li></ul><ul><li>Mutu Pembungkusan Hasil – lebih menarik </li></ul><ul><ul><li>E.g KPW </li></ul></ul><ul><li>Sistem Gred </li></ul><ul><li>Penstabilan harga </li></ul>
 77. 77. Swasta <ul><li>Projek pertanian komersil diswastakan – kurangkan beban kerajaan dlm pembangunan pertanian </li></ul><ul><li>Galak swasta </li></ul><ul><ul><li>majukan komoditi makanan </li></ul></ul><ul><ul><li>penyelidikan & pembangunan </li></ul></ul>
 78. 78. Komoditi <ul><li>Komoditi perindustrian eksport diutamakan </li></ul><ul><ul><li>utk persaingan di pasaran dunia </li></ul></ul><ul><ul><li>E.g. kelapa sawit, getah dan koko </li></ul></ul><ul><li>Komoditi makanan </li></ul><ul><ul><li>Dipertingkatkan secara berperingkat </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk sara diri; eksport sekiranya berpotensi </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan hutan </li></ul><ul><ul><li>Pembangunan terhad di kawasan tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelihara sumber & ekologi hutan, alam sekitar </li></ul></ul>
 79. 79. Halacara Baru Pembangunan Kampung & L/Bandar <ul><li>Pengelompokan kampung-kampung </li></ul><ul><ul><li>Wujud pusat kependudukan lebih besar  mudah & murah utk sediakan kemudahan moden </li></ul></ul><ul><li>Penyatuan tanah dan pengurusan aktiviti pertanian komersil </li></ul><ul><ul><li>Wujud kawasan pertanian yang lebih luas </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan tanaman dapat dikomersilkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurangkan tanah terbiar </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan industri kampung </li></ul><ul><ul><li>Wujudkan peluang pekerjaan baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Tambah pendapatan </li></ul></ul>
 80. 80. <ul><ul><li>SAH MENGIKUT PERUNDANGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>TELAH DIBAHAS DAN DILULUSKAN DI PARLIMEN </li></ul></ul><ul><ul><li>DIGAZETKAN </li></ul></ul>KENYATAAN

×