SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN
GARIS PANDUAN TATACARA TERIMAAN <ul><li>PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (Perkara 97) </li></ul><ul><li>AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195...
KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>Segala hasil yang didapatkan atau diterima dgn. apa cara pun, kecuali  zak...
KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>Terbahagi kepada 3 Akaun berasingan:- </li></ul><ul><li>AKAUN HASIL YANG D...
KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>AKAUN HASIL YANG DISATUKAN - Segala hasil yang dipungut hendaklah dimasukka...
HASIL Semua Jenis Pendapatan Yg. Diterima Oleh Kerajaan Dlm. Bentuk Cukai, Yuran, Lesen-Lesen & Lain-Lain Terimaan. PERLEM...
JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN  a) HASIL CUKAI  b) HASIL BUKAN CUKAI  c) TERIMAAN BUKAN HASIL  d) HASIL WI...
JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Ia boleh d...
JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Cukai Langsung: Dikenakan terus atas pendapatan & kekayaan mengikut akta-akta ...
JENIS-JENIS HASIL b) Cukai Tidak Langsung: Dikenakan pada setiap individu apabila mendapat/ menggunakan perkhidmatan/sesu...
JENIS-JENIS HASIL Dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Contoh:- Lesen, Bayaran Pendaftara...
JENIS-JENIS HASIL Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan, tetapi lebih merupakan kutipan dari pun...
JENIS-JENIS HASIL Sama seperti hasil-hasil yang diterima oleh negeri-negeri lain tetapi kerana di bawah Kuasa Kerajaan Pe...
KEWAJIPAN KEWANGAN (AP 53) Pegawai yang terlibat dalam pungutan Hasil: 1- Pegawai Pengawal 2- Pegawai Pemungut 3- Juruwang...
KEWAJIPAN KEWANGAN (AP 53) <ul><li>Pegawai Pengawal bertanggungjawab melaksanakan kewajipan Kewangan Pejabat dengan sempur...
<ul><li>KAWALAN DALAMAN (P.P.) </li></ul><ul><ul><li>PENURUNAN KUASA </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGAGIHAN TUGAS </li></ul...
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PEMUNGUT (AP 65) <ul><li>Menerima wang dan menandatangani resit. </li></ul><ul><li>Mengawal dan men...
BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.67  - Borang Terimaan & Keluaran </li></ul><ul><li>Borang-Borang Hasil </li></ul...
BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.248 - Buku Tunai Cerakinan </li></ul><ul><li>Pin. 1/83 merupakan buku tunai indu...
BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.38  - Resit : satu borang resmi mengaku terima bayaran yang dikutip dari orang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2002 terimaan

2,466 views

Published on

 • Be the first to comment

2002 terimaan

 1. 1. SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN
 2. 2. GARIS PANDUAN TATACARA TERIMAAN <ul><li>PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (Perkara 97) </li></ul><ul><li>AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 (Seksyen 7) </li></ul><ul><li>ARAHAN PERBENDAHARAAN </li></ul><ul><li>PEKELILING/SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN </li></ul><ul><li>SURAT PEKELILING KEM. / JAB. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN MHR2002
 3. 3. KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>Segala hasil yang didapatkan atau diterima dgn. apa cara pun, kecuali zakat, baitulmal atau hasil Agama Islam yg. seumpamanya dibayar masuk ke dalam akaun utk. menjadi satu Kumpulanwang Persekutuan Disatukan atau Kumpulanwang Disatukan bagi Negeri </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 4. 4. KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>Terbahagi kepada 3 Akaun berasingan:- </li></ul><ul><li>AKAUN HASIL YANG DISATUKAN </li></ul><ul><li>AKAUN AMANAH YANG DISATUKAN </li></ul><ul><li>AKAUN PINJAMAN YANG DISATUKAN </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 5. 5. KONSEP KUMPULANWANG DISATUKAN (samb.) <ul><li>AKAUN HASIL YANG DISATUKAN - Segala hasil yang dipungut hendaklah dimasukkan ke dalam akaun dan darinya perbelanjaan mengurus dibayar keluar. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 6. 6. HASIL Semua Jenis Pendapatan Yg. Diterima Oleh Kerajaan Dlm. Bentuk Cukai, Yuran, Lesen-Lesen & Lain-Lain Terimaan. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN - PER. 96 Tiada apa-apa cukai yang boleh dilevi (dikutip) melainkan yang dibenarkan oleh undang-undang. DEFINASI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 7. 7. JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) HASIL CUKAI b) HASIL BUKAN CUKAI c) TERIMAAN BUKAN HASIL d) HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN Dibahagikan kepada 4 kategori: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 8. 8. JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Ia boleh didefinasikan sebagai satu bayaran wajib yang dikenakan keatas urusniaga,pendapatan, perbelanjaan dan kekayaan. 1) HASIL-HASIL CUKAI: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 9. 9. JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Cukai Langsung: Dikenakan terus atas pendapatan & kekayaan mengikut akta-akta yang telah diluluskan. Contoh:- Cukai Pendapatan, Cukai Sewa Filem,Duti Setem, Duti Harta Pusaka. 1) HASIL-HASIL CUKAI: Dibahagikan kepada 2 kategori: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 10. 10. JENIS-JENIS HASIL b) Cukai Tidak Langsung: Dikenakan pada setiap individu apabila mendapat/ menggunakan perkhidmatan/sesuatu barangan. Contoh:- Duti-duti import & eksport, Cukai Perkhidmatan, Cukai Jalan,Cukai Jualan. 1) HASIL CUKAI: (samb) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 11. 11. JENIS-JENIS HASIL Dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Contoh:- Lesen, Bayaran Pendaftaran, Permit, Sewaan, Faedah dari Pelaburan dan Denda/Hukuman. Kadar-kadar bayaran yang dikenakan ini berasaskan peruntukan akta-akta mengenainya yang diluluskan oleh Parlimen . 2) HASIL bukan CUKAI: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 12. 12. JENIS-JENIS HASIL Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan, tetapi lebih merupakan kutipan dari punca-punca seperti:- Pulangan Balik Perbelanjaan, Terimaan Untuk Perkhidmatan, Jualan Barang. 3) terimaan bukan hasil: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 13. 13. JENIS-JENIS HASIL Sama seperti hasil-hasil yang diterima oleh negeri-negeri lain tetapi kerana di bawah Kuasa Kerajaan Persekutuan maka hasil-hasil tersebut dimasukkan ke dalam Kumpulanwang Disatukan Persekutuan. Contoh:- Lesen,Bayaran Pendaftaran & Permit Sewaan Bangunan & Jualan Tanah. 4) hasil-hasil w.persekutuan: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 14. 14. KEWAJIPAN KEWANGAN (AP 53) Pegawai yang terlibat dalam pungutan Hasil: 1- Pegawai Pengawal 2- Pegawai Pemungut 3- Juruwang JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 15. 15. KEWAJIPAN KEWANGAN (AP 53) <ul><li>Pegawai Pengawal bertanggungjawab melaksanakan kewajipan Kewangan Pejabat dengan sempurna bagi:- </li></ul><ul><li>Memungut segala wang awam yg. patut diterima; </li></ul><ul><li>Menyimpan dgn. selamat wang yg. dipungut; </li></ul><ul><li>Mengadakan pemeriksaan mengejut, dan </li></ul><ul><li>Mengakaun dengan betul. </li></ul><ul><li>Sebarang Perwakilan/Penurunan Kuasa Hendaklah Dengan Arahan Bertulis. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 16. 16. <ul><li>KAWALAN DALAMAN (P.P.) </li></ul><ul><ul><li>PENURUNAN KUASA </li></ul></ul><ul><ul><li>PENGAGIHAN TUGAS </li></ul></ul><ul><ul><li>PEMERIKSAAN </li></ul></ul><ul><ul><li>PENYELENGGARAAN AKAUN </li></ul></ul><ul><ul><li>PENYESUAIAN AKAUN </li></ul></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 6
 17. 17. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PEMUNGUT (AP 65) <ul><li>Menerima wang dan menandatangani resit. </li></ul><ul><li>Mengawal dan menyimpan selamat/menggunakan resit /lesen dll. dengan sepatutnya </li></ul><ul><li>. Sekiranya pemungut diganti: </li></ul><ul><li>Stok semua dokumen perlu disemak oleh kedua-dua pegawai yg. memberi & mengambil alih tugas; </li></ul><ul><li>satu penyata (Kew.68) hendaklah ditandatangani oleh kedua-dua pegawai itu; dan </li></ul><ul><li>satu salinan dihantar kepada Audit. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 18. 18. BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.67 - Borang Terimaan & Keluaran </li></ul><ul><li>Borang-Borang Hasil </li></ul><ul><li>Kew. 68 - Penyata Mengenai Borang- Borang Hasil Yang Dikawal </li></ul><ul><li>Kew.253 - Kira-Kira Diserahkan utk. Audit. Dok. ini merupakan surat litup oleh pemungut yang menyenaraikan semua dokumen hasil yang diserahkan untuk audit. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 19. 19. BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.248 - Buku Tunai Cerakinan </li></ul><ul><li>Pin. 1/83 merupakan buku tunai induk yang mengandungi meklumat terperinci penerimaan wang, perbankkan wang dan pengkelasan akaun yang dikreditkan. </li></ul><ul><li>Kew.249 - Buku Tunai Terimaan/Serahan </li></ul><ul><li>Pind. 3/94 Digunakan jika pemungut tidak ada banyak penjenisan kutipan. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002
 20. 20. BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL <ul><li>Kew.38 - Resit : satu borang resmi mengaku terima bayaran yang dikutip dari orang awam. Selain Kew. 38, resit keluaran komputer juga digunakan. </li></ul><ul><li>Penyata Pemungut - Dihantar Ke Bank </li></ul><ul><li>Resit Perbendaharaan - Dikeluarkan Oleh Pej. Perakaunan </li></ul><ul><li>C320 - Laporan Harian Hasil </li></ul><ul><li>C330 - Laporan Terperinci Hasil @ bln. </li></ul>JABATAN AKAUNTAN NEGARA MHR2002

×