1000 belanjawan

4,839 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1000 belanjawan

 1. 1. SISTEM BELANJAWAN NEGARA
 2. 2. SKOP CERAMAHSKOP CERAMAH DEFINISI PERANAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) PRINSIP DAN CIRI CIRI UTAMA MBS
 3. 3. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJAWAN adalah... SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT. Definisi :
 4. 4. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJAWAN adalah …. SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM RANCANGAN-RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYSIA. Kenyataan Y.A.B. Menteri Kewangan:
 5. 5. PERANAN BELANJAWANPERANAN BELANJAWAN Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal Belanjawan sebagai Alat Dasar fiskal Belanjawan sebagai Alat Pengurusan Belanjawan sebagai Alat Pengurusan
 6. 6. Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal a) Fungsi Peruntukan b) Fungsi Agihan; dan c) Fungsi Penstabilan. Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan a) Alat Mengurus Sumber Kewangan. b) Dokumen Kawalan Belanjawan & Kewangan c) Alat Pengukuran Prestasi. PERANAN BELANJAWAN
 7. 7. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA HASIL NEGARA PERBELANJAAN NEGARA Hasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen.
 8. 8. HASIL NEGARAHASIL NEGARA a) Hasil Kerajaan Persekutuan b) Hasil Kerajaan Negeri; dan c) Hasil Kerajaan Tempatan
 9. 9. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN HASIL CUKAI HASIL BUKAN CUKAI TERIMAAN BUKAN HASIL HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN Kategori HasilKategori Hasil
 10. 10. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN HASIL CUKAI …. Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Kategori Hasil Cukai CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG
 11. 11. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CUKAI LANGSUNGCUKAI LANGSUNG 61100 - Cukai Pendapatan individu, syarikat, petroleum, Koperasi dll. 61900 - Cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta pesaka, duti setem, duti atas keuntungan hartadll.
 12. 12. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CUKAI TIDAK LANGSUNGCUKAI TIDAK LANGSUNG 62000 - Duti Kastam - Eksport, Duti Kastam - Import Duti Eksais Cukai Jualan.
 13. 13. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN HASIL BUKAN CUKAIHASIL BUKAN CUKAI HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN: 71000 - LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT. 73000 - PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG 74000 - SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.) 76000 - DENDA DAN HUKUMAN
 14. 14. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN TERIMAAN BUKAN HASILTERIMAAN BUKAN HASIL TERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTA ATAU UNDANG-UNDANG : PULANGAN BALIK PERBELANJAAN TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN JUALAN BARANG BAYARAN BALIK
 15. 15. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA MENGURUS BELANJA PEMBANGUNAN Belanja mengurus ialah perbelanjaan bagi aktiviti yang berulangan dan berterusan. (belanja penggunaan) PERBELANJAAN NEGARAPERBELANJAAN NEGARA
 16. 16. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA MENGURUS TANGGUNGAN (T) BEKALAN (B) Belanja Tanggungan adalah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan. (Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan) PERUNTUKAN DIRAJA (T1) KETUA AUDIT NEGARA (T6)
 17. 17. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA BEKALAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI AKTIVITI HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN B42 Kementerian Kesihatan B07 Jabatan Perdana Menteri B26 Kementerian Pendidikan
 18. 18. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BELANJA PEMBANGUNAN BELANJA PEMBANGUNAN ADALAH PERBELANJAAN MODAL (CAPITAL OUTLAY) DAN PERBELANJAAN TIDAK BERULANG DAN BUKAN PERBELANJAAN PENGGUNAAN.
 19. 19. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN KOD BELANJA PEMBANGUNAN P 44 - KEMENTERIAN PENERANGAN. Butiran Projek : 01100 - Studio Baru dan Stesyen Pemancar Alor Star, Kedah.
 20. 20. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN SEJARAH SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIA Sebelum merdeka sehingga 1968 : Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1968 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 / 1990 SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI
 21. 21. PERBANDINGAN ANTARA SBT DANPERBANDINGAN ANTARA SBT DAN SBPPSBPP SBT Berorientasikan Input Penekanan kepada kawalan undang-undang dan peraturan-peraturan Belanjawan mengikut objek- objek Kurang penganalisaan ke atas perbelanjaan Kurang penyelarasan antara belanja mengurus dan pembangunan Kurang maklumat SBPP Berorientasikan Output Penekanan kepada pencapaian objektif yang dirancang Mengikut program dan aktiviti Pentingkan penganalisaan ke atas perbelanjaan Lebih penyerasan dan sistematik Sistem maklumat yang teratur
 22. 22. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN 4 CIRI UTAMA SBPP (i) Penentuan Objektif (ii) Struktur Program/Aktiviti (iii) Pengukuran Prestasi (iv) Penilaian Program
 23. 23. Q INTAN impakoutputinput SBPP dilaksanakan untuk perbelanjaan mengurus sahaja. SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ialah suatu sistem pengurusan yang menitik beratkan perhubungan antara : Jabatan Perkhidmatan Awam
 24. 24. OUTPUTOUTPUT Output sesebuah agensi kerajaan boleh ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sesuatu program, aktiviti atau aktiviti kecil agensi berkenaan. Secara umumnya, output mempunyai ciri ciri tertentu seperti ianya dapat dinyatakan dengan jelas dan boleh diukur
 25. 25. SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Demi untuk mempertingkatkan lagi perlaksanaan SBPP serta memperolehi faedah sepenuhnya, Perbendaharaan telah memutuskan untuk malaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)
 26. 26. OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAIOBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI a) mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur. b) mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget) c) meningkatkan kemajuan pelaksanaan SBPP. d) membantu pengurus program meningkatkan prestasi. e) meningkatkan akauntabiliti para pengurus.
 27. 27. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN CIRI-CIRI BELANJAWAN DIUBAHSUAI BATAS PERBELANJAAN PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN SATU PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM SATU PENDEKATAN MENYELURUH TERHADAP KAWALAN PERUNTUKAN
 28. 28. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN BATAS PERBELANJAANBATAS PERBELANJAAN Satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi yang tidak boleh dilampaui di dalam mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi dasar-dasar yang sedia ada untuk sesuatu tahun.
 29. 29. FORMULA PENGIRAANFORMULA PENGIRAAN Batas Perbelanjaan 2004 BATAS PERBELANJAAN (ET)BATAS PERBELANJAAN (ET) Dasar Sedia Ada 2003 Dasar Baru 2003 - Peruntukan Aset Dasar Baru 2002 Yang Tidak Dilaksanakan 2 % Kenaikan Emolumen + - + = a. Peruntukan badan berkanun dikeluarkan dari DSA & DB b. 2% kenaikan emolumen (Objek Am 10000) bagi tahun 2003
 30. 30. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN DASAR SEDIA ADADASAR SEDIA ADA Program-program yang diluluskan dalam bentuk perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi pelaksanaan operasi bagi setiap program dan aktiviti. DASAR SEDIA ADA
 31. 31. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN 1OFF SUATU PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANG
 32. 32. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN THRESHOLDTHRESHOLD Suatu nilai yang ditetapkan oleh Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar dilakukan oleh Perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/`one-off’.
 33. 33. CONTOHCONTOH NILAI THRESHOLD AGENSI YANG TETAPKAN IALAH RM500,000 PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI DASAR BARU ATAU “ONE-OFF” IALAH RM600,000 PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR DILULUSKAN IALAH RM600,000 – RM500,000 = RM100,000
 34. 34. PERJANJIAN PROGRAM Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Suatu persetujuan antara agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan, output yang akan dihasilkan dan impak yang akan dicapai untuk setiap aktiviti yang dirancang.
 35. 35. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN PERJANJIAN PROGRAMPERJANJIAN PROGRAM 1. Maksud Bekalan 2. Agensi 3. Program 4. Aktiviti 5. Kod 6. Punca Kuasa 7. Objektif 8. Analisis Keperluan Dasar 9. Pelanggan 10. Fungsi 11. Sumber-sumber 12. Spesifikasi Output 13. Petunjuk Impak 14. Rancangan Penilaian
 36. 36. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Penjimatan :Penjimatan : Dasar Sedia ada yang dicadangkan untuk dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau telah mencapai objektifnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan sekarang.
 37. 37. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN TAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAFTAHAP VARIAN YANG DIIKTIRAF: Satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.
 38. 38. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Laporan bagi tujuan memberi penjelasan terhadap petunjuk prestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program. LAPORAN PENGECUALIAN
 39. 39. Q Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM Penilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti dan penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun.
 40. 40. PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN NOVEMBER Menentukan Batas Perbelanjaan Perbendaharaan Menentukan Batas Perbelanjaan Agensi Menyedia & Mengemukakan Cadangan ABM JANUARI Garis Panduan Penyediaan ABM Dikeluarkan MAC Menerima Cadangan ABM (Program Sedia Ada dan Dasar Baru) APRIL Pemeriksaan Awal Perancangan Strategik Di Agensi Oleh Pengurusan Atasan
 41. 41. MEI - JULAI Pemeriksaan Belanjawan & Rundingan Perjanjian Program OGOS Penyatuan Belanjawan dan Kelulusan Oleh Menteri Kewangan & Jemaah Menteri SEPTEMBER Belanjawan Dibentangkan di Parlimen AKHIR DISEMBER Waran Am dikeluarkan OKTOBER - DISEMBER Parlimen membahaskan dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru NOVEMBER Penerimaan Perjanjian Program Agensi Melaksanakan Belanjawan
 42. 42. Cukai Pendapatan 42.7% Cukai Tidak Langsung Lain 18.8% Hasil Bukan Cukai Dan Cukai-cukai Lain 20.7% Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan 13.1% Duti Eksport 0.7% Duti Import 4.0% BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004 DARI MANA DATANGNYA KE MANA DIBELANJAKAN RM 109,990 JUTA RM 109,990 JUTA Perkhidmatan Ekonomi 12.5% Perbelanjaan lain 22.4% Keselamatan 2.5% Pentadbiran Am 2.1% Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri 2.5% Pencen dan Ganjaran 4.2% Emolumen 19.1% Bayaran Khidmat Hutang 9.0% Bekalan dan Perkhidmatan 15.6% Perkhidmatan Sosial 10.1% RM 109,990² JUTA RM 109,990² JUTA HASIL PERBELANJAAN MENGURUS Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan. ²Tidak mengambil kira bayaran pindahan PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
 43. 43. Cukai Pendapatan 42.7% Cukai Tidak Langsung Lain 18.8% Hasil Bukan Cukai Dan Cukai-cukai Lain 20.7% Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan 13.1% Duti Eksport 0.7% Duti Import 4.0% HASIL RM 109,990 JUTA RM 109,990 JUTA BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004
 44. 44. Perkhidmatan Ekonomi 12.5% Perbelanjaan lain 22.4% Keselamatan 2.5% Pentadbiran Am 2.1% Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri 2.5% Pencen dan Ganjaran 4.2% Emolumen 19.1% Bayaran Khidmat Hutang 9.0% Bekalan dan Perkhidmatan 15.6% Perkhidmatan Sosial 10.1% PERBELANJAAN MENGURUS RM 109,990² JUTA RM 109,990² JUTA BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2004 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
 45. 45. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006 CUKAI PENDAPATAN 35.9 % PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ASET KERAJAAN 14.2 % HASIL BUKAN CUKAI DAN CUKAI-CUKAI LAIN 27.7 % CUKAI TIDAK LANGSUNG LAIN 16.2 % DUTI IMPORT 3.1 % DUTI EKSPORT 1.9 % DARI MANA DATANGNYA ? RM134,748 JUTA
 46. 46. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2006 EMOLUMEN 17.5 % BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 15.3 % PERBELANJAAN LAIN 17.9 % PERKHIDMATAN EKONOMI 10.7 % BAYARAN KHIDMAT HUTANG 9.4 % PERKHIDMATAN SOSIAL 7.3 % KESELAMATAN 4.2 % PENTADBIRAN AM 2.6 % SUBSIDI 8.2 % PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA KERAJAAN NEGERI 2.0 % PENCEN DAN GANJARAN 4.9 % KE MANA BELANJA NYA ? RM134,748 JUTA

×