آزمون فرض آماری

6,951 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • یک فرضیه حکمی درباره رابطه خاص بین متغیرها (مفاهیم قابل سنجش) است که این رابطه حقایق یا پدیده های خاصی را توضیح می دهد از نقطه نظر عملی، فرضیه ها به این دلایل ایجاد می شوند
 • آزمون فرض آماری

  1. 1. ‫آزمون فرض آماری‬ ‫1‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  2. 2. ‫تعریف فرضیه‬ ‫‪ ‬یک فرضیه حکمی درباره رابطه خاص بین متغیرها‬‫)مفاهیم قابل سنجش( است که این رابطه حقایق یا‬ ‫پدیده های خاصی را توضیح می دهد‬‫‪ ‬از نقطه نظر عملی، فرضیه ها به این دلیل ایجاد می‬ ‫شوند‬ ‫› حل یک مسأله‬ ‫› پاسخ به یک سوال‬ ‫› اشاره کردن به یک راهکار عملی‬ ‫2‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  3. 3. ‫اهداف و فرضیه ها‬ ‫تحقیق را شکل دهی کرده و الگودهی میکنند‬ ‫‪‬‬ ‫نوع سوالتی که باید پرسیده شوند را مشخص میکنند‬ ‫‪‬‬‫معیارهای اندازه گیری برای دادههای جمع آوری شده را‬ ‫‌‬ ‫‪‬‬ ‫مشخص میکنند‬ ‫نوع تحلیلهایی که باید صورت گیرند را تعیین میکنند‬ ‫‪‬‬ ‫3‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  4. 4. ‫سوالت تحقیق‬ ‫اهداف تحقیق‬ ‫‪‬‬ ‫متغیر های مهم‬ ‫‪‬‬‫رابطه هایی که باید مورد آزمون قرار گیرند‬ ‫‪‬‬ ‫بصورت عملی قابل تجربه نیستند‬ ‫‪‬‬ ‫تحقیق را جهت دهی و متمرکز میکنند‬ ‫‪‬‬ ‫4‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  5. 5. ‫تدوین فرض‬ ‫‪ ‬فرضیه باید قابل آزمون باشد‬ ‫‪ ‬مشخص می کند که‬ ‫› چه روابطی وجود دارند؟‬ ‫› روابط در کجا و در چه زمانی بکار می افتند؟‬‫‪ ‬باید از متغیرهای مهم و ارتباط آنها با یکدیگر استفاده‬ ‫شود‬ ‫‪ ‬استنتاج‬ ‫دستیابی به نتیجه گیری هایی درباره متغیرهای مهم‬ ‫›‬ ‫ویژگی های اساسی آنها – پارامترها‬ ‫›‬ ‫5‬ ‫تفاوتهای آنها و ارتباط میان متغیرهای مهم‬ ‫›‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  6. 6. ‫مراحل کار‬ ‫تدوین فرض‬ ‫‪‬‬ ‫› ممکن است در طول تحقیق فرضیه های جدیدی نیز ایجاد‬ ‫گردند‬‫‪ ‬نباید از داده هایی که فرضیه جدید را بوجود آورده اند، برای‬ ‫آزمون آن استفاده کرد‬ ‫استنتاج کردن‬ ‫‪‬‬ ‫تخمین پارامترها‬ ‫‪‬‬ ‫6‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  7. 7. ‫هدف آزمون فرض آماری چیست؟‬ ‫‪ ‬تعیین این موضوع که با توجه به اطلعات بدست آمده از‬‫نمونه، حدسی که راجع به خصوصیتی از جامعه می زنیم‬ ‫بطور قوی تأیید می شود یا خیر‬‫‪ ‬این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعا شامل ادعایی درباره‬ ‫مقدار یک پارامتر جامعه است‬ ‫7‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  8. 8. ‫تصمیم گیری و فرض صفر و فرض یک‬ ‫‪ ‬هر حکمی درباره جامعه یک فرضیه آماری است‬ ‫‪ ‬به جهت هزینه بر بودن، نمیتوان تمام عناصر جامعه را‬‫یک به یک بررسی کرد ‪ ‬از جامعه نمونه گیری میکنیم‬‫‪ ‬فرض ‪ ،H‬فرض صحت ادعاست و فرض ‪ ’H‬فرض غلط‬ ‫بودن آن ‪  H‬به وسیله داده ها، تأیید میشود یا تأیید‬ ‫نمیشود‬‫فرآیند بررسی و انتخاب یکی از این دو تصمیم را‬ ‫آزمون فرض آماری می نامند‬ ‫8‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  9. 9. ‫آیا آزمون فرض آماری همان اثبات قضیه است؟‬ ‫‪ ‬در اثبات ریاضی، نتیجه بدون هیچ شکی برقرار است‬‫‪ ‬در آزمون فرض آماری نتیجه آزمون به دلیل استفاده از‬ ‫داده های تجربی، حتمی و قطعی نیست‬ ‫9‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  10. 10. ‫گلوگاه: تبدیل فرضیه پژوهشی و نقیض آن به فرضیه‬ ‫آماری‬‫‪ ‬یک فرضیه پژوهشی و نقیض آن به فرضهای صفر و یک‬ ‫)‪ H‬و ‪ (’H‬تبدیل می شوند‬ ‫‪ ‬تمایز بین فرض صفر و فرض یک در آزمون پذیر بودن‬ ‫آنهاست‬‫› فرض صفر باید آزمون پذیر باشد یعنی همواره باید دربرگیرنده‬ ‫تساوی باشد‬ ‫‪ ‬فرض صفر صحیح است مگر آنکه داده ها قویا برخل ف‬ ‫آن حکم کنند‬ ‫01‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  11. 11. ‫سطح معنی دار بودن و انتخاب آن‬ ‫‪ ‬سطح معنی داری مقدار خطایی است تحلیل گر در‬‫آزمون فرض حاضر به تحمل آن است. این مقدار را با ‪α‬‬ ‫نشان می دهند‬ ‫11‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  12. 12. ‫انواع خطا‬ ‫خطای نوع اول‬ ‫‪‬‬ ‫هزینه های ناشی از ارتکاب این خطا‬ ‫›‬ ‫قواعد تصمیم گیری‬ ‫›‬ ‫خطای نوع دوم‬ ‫‪‬‬ ‫گزینه های صحیح‬ ‫نتیجه گیری از‬ ‫نمونه‬ ‫‪H‬درست است‬ ‫‪H‬غلط است‬‫پذیرش فرض صفر‬ ‫احتمال: 1-‪α‬‬ ‫احتمال: ‪β‬‬ ‫)درجه اطمینان(‬ ‫)خطای نوع دوم(‬ ‫احتمال: ‪α‬‬‫عدم پذیرش فرض‬ ‫)خطای نوع اول(‬ ‫احتمال: 1-‪β‬‬ ‫21‬ ‫صفر‬ ‫)توان آزمون(بازاریابی - )سطح معنی دار‬ ‫امیر ملکی‬ ‫تحقیقات‬
  13. 13. ‫)‪(power of the test‬‬ ‫تابع توان‬‫توان آزمون عبارت است از توانایی رد فرض صفر، وقتی که فرض‬ ‫‪‬‬ ‫صفر غلط باشد. بنابراین با افزایش آلفا توان آزمون نیز افزایش‬ ‫می یابد‬ ‫عوامل اثرگذار برتوان آزمون‬ ‫‪‬‬ ‫مقدار آلفا‬ ‫›‬ ‫اندازه نمونه‬ ‫›‬ ‫امروزه از این مفهوم کمتر استفاده میشود، زیرا‬ ‫‪‬‬ ‫پیچیده تر از سطح معنی داری و حدود اطمینان است‬ ‫›‬ ‫در نظر گرفتن توان آزمون باعث میشود تا به حجم نمونه بزرگتر )هزینه‬ ‫›‬ ‫بیشتر(نیاز پیدا کنیم‬ ‫اهدا ف عددی باید قبل از قطعی شدن بودجه تحقیق، توسط مدیریت‬ ‫›‬ ‫31‬ ‫تعیین گردند‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  14. 14. ‫انتخاب آزمون‬ ‫41‬‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  15. 15. ‫آزمون پارامتریک )‪( confidence interval‬‬ ‫فاصله اطمینان‬ ‫‪‬‬‫› فاصله اطمینان محدوده ای از مقادیر است که پارامتر درست‬‫جامعه با احتمال مشخص )برای مثال 99 یا 59 درصد( در آن‬ ‫محدوده قرار می گیرد‬ ‫51‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  16. 16. ‫آزمون ناپارامتریک‬ ‫61‬‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  17. 17. ‫مراحل انجام آزمون‬ ‫تعریف فرضیه های صفر و یک‬ ‫‪‬‬ ‫تعیین توزیع نمونه و آماره آزمون‬ ‫‪‬‬‫› برای جامعه هایی با توزیع نامعلوم تعداد نمونه باید بیش از‬ ‫03 باشد تا بتوان توزیع نمونه را نرمال درنظر گرفت‬ ‫تعیین سطح اطمینان و سطح معنی دار بودن‬ ‫‪‬‬ ‫محاسبه و تصمیم گیری‬ ‫‪‬‬ ‫71‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  18. 18. ‫انواع آزمون‬ ‫81‬‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  19. 19. ‫آزمون میانگین یک جامعه‬‫انحراف معیار جامعه معلوم است‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪Z statistic‬‬‫انحراف معیار جامعه معلوم نیست‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪t Student Statistic‬‬ ‫91‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  20. 20. ‫آزمون مقایسه میانگین دو جامعه‬ ‫انحراف معیار دو جامعه معلوم است‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪Z statistic‬‬ ‫انحراف معیار دو جامعه معلوم نیست‬ ‫‪‬‬ ‫درجه آزادی بیش از 03 میباشد‬ ‫›‬ ‫‪Z statistic ‬‬ ‫درجه آزادی کمتر از 03 میباشد‬ ‫›‬ ‫‪ ‬واریانسها برابر هستند‬ ‫‪t Student Statistic ‬‬ ‫واریانسها نابرابر هستند‬ ‫‪‬‬ ‫‪t Student Statistic ‬‬ ‫02‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  21. 21. ‫آزمون واریانس‬ ‫‪ ‬آزمون واریانس جامعه‬ ‫‪X^2 statistic‬‬ ‫›‬‫آزمون مقایسه واریانس دو جامعه‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪F statistic‬‬ ‫12‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  22. 22. ‫آزمون مقایسه زوجها‬ ‫‪t Student statistic ‬‬ ‫22‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  23. 23. ‫آزمون نسبت موفقیت در جامعه آماری‬ ‫آزمون نسبت موفقیت در جامعه آماری‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪Z statistic‬‬ ‫آزمون مقایسه نسبت موفقیت در 2 جامعه‬ ‫‪‬‬ ‫› ‪Z statistic‬‬ ‫32‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  24. 24. ‫آزمون داده های طبقه بندی شده‬ ‫آزمون نیکویی برازش کای دو‬ ‫‪‬‬ ‫42‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  25. 25. ‫متشکرم.‬ ‫52‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬
  26. 26. ‫تعریف پارامتر‬‫‪ ‬پارامتر یک خصوهصیت خلهصه شده از یک مجموعه )مانند‬‫یک جامعه( است، به شرطی که این مجموعه بعنوان یک‬ ‫نمونه در نظر گرفته نشده باشد‬ ‫62‬ ‫تحقیقات بازاریابی - امیر ملکی‬

  ×