Kajian tindakan..hehe

6,650 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
395
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian tindakan..hehe

 1. 1. ISI KANDUNGAN1.0 Pendahuluan - Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu2.0 Fokus kajian / Isu keperihatinan - Tinjauan dan analisis masalah3.0 Objektif kajian / Soalan Kajian4.0 Kumpulan Sasaran5.0 Tindakan Yang Dicadangkan 5.1 Perancangan Tindakan 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5.3 Perancangan Cara Menganalisis Data 5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan - Jadual Pelaksanaan Kajian - Kos Kajian Senarai Rujukan Lampiran
 2. 2. KESAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN MENINGKATKAN KETEPATAN MENJARING BOLA BALING Oleh : Mohammad Amir bin Udin amir_hebat87@yahoo.com Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150, Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan1.0 PengenalanRefleksi Pengajaran dan Pembelajaran Bola baling merupakan satu permainan yang memerlukan sebuah pasukanyang terdiri daripada tujuh orang setiap pasukan.Bola baling memerlukan sebijibola baling yang dihantar menggunakan tangan dan dibaling ke dalam gol.Pasukan yang menjaringkan gol pasling banyak akan dikira pemenang. Tempohmasa permainan bola baling selama 30 minit untuk dua masa perlawanan. Bolabaling moden biasanya dimainkan di dalam dewan atau di padang. Bola balingjuga dimainkan di tepi pantai dan dikenali sebagai „sandball‟.Permainan inidimainkan dengan laju termasuklah „body contact‟ dari pemain pertahanan untukmenghentikan serangan dari penyerang yang cuba untuk menjaringkan gol.
 3. 3. Bola baling mempunyai kemahiran-kemahiran asas iaitu, kemahiran hantarandan menangkap bola, menggelecek, mengacah, menghadang, menjaring gol danmenjaga gol.Kemahiran menghantar dan menangkap bola merupakan kemahiranyang paling penting kerana permainan bola baling banyak menggunakankemahiran ini.Kemahiran hantaran merupakan hantaran yang mudah dilakukandan dikuasai.Pemain perlu memegang bola di atas tapak tangan.Ambil satulangkah ke hadapan dengan kaki kiri dan bahu kiri menhadap sasaran.Beratbadan di atas kaki kanan dan bola dibawa ke belakang, siku dibengkokkan.Boladibawa ke hadapan, kilaskan badan ke hadapan semasa membaling.Berat badandipindahkan ke kaki kiri semasa melakukan balingan dan ikut lajak.Berat badanterletak di atas kaki kiri sementara tumit kaki kanan diangkat. Menjaringkan gol adalah kemahiran yang penting di dalam sukan ini. Jaringangol yang terbanyak menentukan pasukan mana yang akan menang setelah wiselpenamat ditiup oleh pengadil perlawanan. Cara untuk menjaringkan gol adalahdengan bergerak kearah gol dengan bola dibawa ke atas kepala.Tangan pelakudiluruskan jauh ke belakang.Hayunkan tangan ke hadapan dalam aksimembaling bola.Baling bola seberapa kuat yang boleh kearah gol.Hala tuju bolake mana-mana empat penjuru gol.Tenaga jaringan ialah gabungan kekuatanotot-otot dada, bahu dan lengan, hayunan lengan, aksi jentikan/sentakanpergelangan tangan dan kekuatan otot-otot jari.Badan dan tangan pelaku ikutlajak setelah bola dilepaskan. Diperingkat sekolah, bola baling merupakan satu sukan yang diminati danmelalui pemerhatian penyelidik di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II, sukan ini
 4. 4. menjadi salah satu sukan yang sangat digemari oleh murid-murid disana.Inikerana penglibatan aktif dari murid dan galakan dar guru-guru di sekolahberkenaan.Adalah menjadi satu kebiasaan, diperingkat sekolahrendah.Kemahiran menghantar, menerima dan menjaring bola menjadi satukemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Sepanjang pelaksanaan praktikal fasa ketiga di Sekolah Kebangsaan SultanIdris II, penyelidik telah banyak membuat pemerhatian terhadap sesi pengajarandan pembelajaran Pendidikan Jasmani.Ramai di antara murid tidak dapatmenguasai sepenuhnya kemahiran menjaring.Seramai 16 orang murid di dalamkelas tersebut.10 murid tidak dapat menjaring setelah 10 kali percubaandiberikan hanya dua jaring gol menepati sasaran.Ini membuatkan penyelidik inginmembuat satu kajian bagaimana perkara ini berlaku. Melalui pemerhatian penyelidik, sebelum percubaan dilakukan murid-muridtelah diarahkan untuk melakukan regangan dan latihan memanaskanbadan.Sewaktu penyelidik mengajar Pendidikan Jasmani mengenai menjaringbola baling murid Tahun 4.penyelidik rasa sungguh terkejut kerana mendapatiwalaupun murid-murid telah didedahkan dengan permainan bola baling sebelumini, tahap penguasaan menjaring bola ke gawang gol masih tidak mencapaitahap yang memuaskan dan pergerakan mereka tidak berkembang. Selain itu,mereka juga banyak melakukan kesilapan yang berulang-ulang.Setelahmembuat satu ujian menjaring, iaitu meminta murid untuk menjaring bola baling,saya dapati 35% daripada jumlah pelajar ini tidak dapat menjaring dengan betul.Apabila saya tanyakan kepada para pelajar bagaimana perkara ini terjadi,
 5. 5. dengan mudah mereka menjawab “ cikgu tidak mengajar pun kemahiran ini…..”.murid-murid saya juga seolah-olah telah patah semangat untuk menjaringdengan tepat. Saya perlu sedari bahawa ramai dikalangan murid saya tidakdapat menguasai kemahiran-kemahiran bola baling.Perlukah saya ajarkansemua kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam permainan bola baling untukmeningkatkan kemahiran menjaring dikalangan para murid-murid? Adakah carasaya mengajar selama ini dapat membantu murid saya menambah kemahiranmenjaring mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menambah minatmereka kepada permainan bola baling. Mampukah saya menjalankan aktivitimeningkatkan kemahiran murid saya secara bersendirian untuk membantu muridsaya?.Apabila saya berbincang dengan guru panitia dan guru kokurikulum bolabaling, mereka bersepakat murid tidak serius dalam menjalani aktivitimeningkatkan kemahiran dan mengambil mudah dalam setiapaktiviti.Walaubagaimanapun, apakah tindakan yang boleh dilakukan bagimenangai masalah ini? Latihan memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang penting sebelumseseorang atlet memulakan latihan atau pertandingan.Menurut B.P. Garfoot(1967) sebagai suatu persediaan khas yang terdiri daripada aktiviti-aktiviti yangdirancang dan dilakukan pada permulaan sesuatu aktiviti fizikal dalam sesilatihan atau sebelum sesuatu perlawanan dengan tujuan menghasilkan prestasikerja yang optima (“optimum work performance”).
 6. 6. Menurut Unitas J. Dan Dintiman G. (1979) pembekalan nutrien secaramenyeluruh dan penyahan bahan kumuh dapat ditingkatkan dan keadaan inipula akan mempertingkatkan fungsi-fungsi otot. Latihan memanaskan badanmemberi faedah yang lebih kepada sukan yang melibatkan pergerakan-pergerakan yang tepat. Oleh itu, memanaskan badan juga dapat meningkatkankesediaan untuk bertindak balas, metaboisme, koordinasi dan kelonggaran dibahagian sendi dan otot. Kecederaan sukan juga berlaku semasa bersukan,beriadah ataupun semasa kemalangan kecil. Faktor lain yang menyumbangkepada kecerderaan itu juga termasuk latihan yang yang tidak sempurna ataualatan yang tidak sesuai. Kebanyakan pesakit mengalami kecederaan tersebutdisebabkan oleh latihan yang tidak mencukupi. Latihan memanaskan badanyang tidak mencukupi juga akan menyumbang kepada kecederaan sukan.2.0 Fokus Kajian/ Isu Keperihatinan Walaupun penyelidik mengesan begitu banyak masalah yang timbul dandihadapi oleh murid saya dalam permainan bola baling. Penyelidik hanya akanmemberi fokus kajian ini kepada masalah latihan memanaskan badan.Kebanyakan murid tidak mengambil berat terhadap latihan memanaskanbadan.Murid juga tidak mempedulikan kepentingan latihan memanaskanbadan.Latihan memanaskan badan yang biasa adalah untuk memastikan sistemkardiovaskular dan otot bersedia dalam permainan bola baling.latihanmemanaskan badan yang lebih progresif adalah menumpukan kepadapergerakan dan kemahiran yang diperlukan ketika menjaring bola baling. Jikakita bandingkan kedua-dua teknik melalui ketepatan menjaringkan gol dalampermainan bola baling, maka kita akan mengetahui adakah latihan memanaskanbadan boleh mempengaruhi ketepatan jaringan gol. Dengan lebih jelas lagi
 7. 7. kajian ini mengkaji tentang kesan latihan memanaskan badan terhadapketepatan menjaringkan gol dalam permainan bola sepak di kalangan pemain-pemain bawah umur 12 tahun Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II, KualaKangsar, Perak. Dengan membantu pelajar untuk menguasai kemahiranmenjaring bola baling, penyelidik yakin murid boleh menjaring dengan betul dantepat.Hal ini seterusnya dapat membantu mereka dalam kehidupan sertamenyahut seruan kerajaan „satu murid satu sukan‟.3.0 Objektif KajianSelepas kajian ini selesai dijalankan, murid-murid diharapkan untuk mencapaiobjektif berikut :Objektif AmKajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap kemahiranmenjaring dalam permainan bola baling melalui latihan pemanasan badan.Objektif khusus : 3.1.1 Meningkatkan kemahiran motor halus murid. 3.1.2 Mengenal pasti kekurangan murid dalam melakukan kemahiran menjaring dalam permainan bola baling. 3.1.2 Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam kemahiran menjaring bola baling. 3.1.3 Meningkatkan kesedaran intrinsik murid terhadap kepentingan latihan memanaskan badan yang betul.
 8. 8. 3.2 Soalan Kajian Kesan latihan memanaskan badan dapat meningkatkan ketepatan menjaring bola baling.4.0 Kumpulan Sasaran 10 orang murid lelaki dan perempuan SK Sultan Idris II, Kuala Kangsar, Perak Darul Reazuan. 5.0 Perancangan Tindakan 5.1 Perancangan Tindakan Sepanjang perlaksanaan kajian ini dijalankan, tinjauan dibuat melalui pemerhatian, ujian pra pos, ujian pos dan temu bual. 5.1.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian terhadap sekumpulan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani permainan bola baling sebelum membuat keputusan untuk membuat kajian.Pemerhatian lebih berfokus kepada kesan latihan memanaskan badan dalam menjaring.Hasil pemerhatian penyelidik, murid yang membuat latihan memanaskan badan dalam keadaan yang tidak serius dan bergurau senda menyebabkan mereka tidak dapat melakukan jaringan dengan tepat.Ini dapat dilihat apabila mereka hanya boleh menjaring dua kali melepasi gawang dalam 10 kali percubaan.
 9. 9. 5.1.2 Ujian Pra Ujian pra merupakan ujian awal untuk memperoleh data tinjauan awalbagi mengenal pasti masalah kemahiran menjaring.Sebanyak 10 kalipercubaan menjaring diberikan kepada setiap murid.Seramai lima orangmurid akan melakukan latihan memanaskan badan sementara lima orangmurid yang lain akan terus melakukan percubaan sebanyak 10 kali tanpalatihan memanaskan badan. Selepas itu, murid yang telah melakukan latihanmemanaskan badan akan membuat percubaan untuk menjaring. Borang skorakan disediakan bagi menilai setiap murid semasa ujian pra pos dijalankan.Apabila ujian selesai dilaksanakan, borang skor akan disimpan dan dianalisa.Keputusan borang skor tidak akan dibincangkan bersama murid. Selesaimembuat ujian, saya akan mengajar latihan memanaskan badan danmengajar semula teknik menjaring bola baling. 5.1.3 Ujian Pos Ujian Pos merupakan ujian untuk mendapatkan data dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan bagi menilai tahap penguasaan murid terhadap kemahiran yang telah diajar. Ujian pos masih menggunakan borang skor. Semasa mereka melakukan ujian tersebut, penyelidik akan mencatatkan skor yang disediakan. Hasil ujian ini akan dibandingbeza dengan ujian pra pos bagi menganalisis sama ada pendekatan yang telah digunakan berkesan atau tidak. Pengumpulan data untuk ujian pos akan dianalisis dan dibandingkan dengan ujian pra pos. Jika terdapat peningkatan maka ujian dikira berjaya dan mencapai objektif. Sekiranya tidak terdapat peningkatan atau data tidak berubah
 10. 10. melalui ujian pos maka pendekatan yang digunakan perlu diubah dan diperbaiki lagi.5.2 Perancangan cara mengumpul data 5.2.1 perancangan langkah-langkah tindakan Beberapa langkah telah dikenal pasti bagi melaksanakan kajian ini. Antara langkah yag diambil adalah, dengan melakukan pembacaan jurnal-jurnal dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini. Ini bagi mendapatkan idea dan perbandingan yang terbaik sekaligus dijadikan sebagai panduan untuk penyelidik.Pemerolehan maklumat ini diperoleh melalui pelbagai sumber.iaitu sumber elektronik dan sumber bercetak. Segala maklumat yang diperoleh semasa perancangan tindakan kajian dilaksanakan akan disimpan sebagai rujukan semasa kajian dijalankan. Setelah maklumat dari perancangan tindakan diperoleh, langkah seterusnya adalah untuk melaksanakan kajian. Berikut adalah langkah-langkah kajian yang dilakukan : 1. Menyediakan proposal kajian. 2. Memohon kebenaran dari pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II bagi menjalankan kajian. 3. Menyediakan surat kebenaran ibu bapa bagi membenarkan anak jagaan mereka terlibat untuk kajian tindakan. 4. Membuat soalan untuk kaji selidik responden. 5. Responden akan diberi soalan kaji selidik.
 11. 11. 6. Responden akan diberi taklimat untuk melaksanakan ujian.7. Subjek akan melakukan latihan memanaskan badan terlebih dahulu.8. Subjek seramai 10 orang akan dibahagikan kepada dua kumpulan.9. kan berdiri di luar kotak D dan menjaring dalam kawasan 1 meter di luar kotak D.10. Seramai 5 orang responden akan mengambil ujian terlebih dahulu.11. 10 biji bola akan diberikan kepada subjek.12. Murid akan beratur secara lurus..subjek akan berlari tiga langkah dan cuba untuk menjaringkan gol.13. Skor dikira berdasarkan sasaran yang dicapai oleh subjek dalam kawasan gol.
 12. 12. 5.3 Perancangan cara menganalisa data Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira untuk melaksanakan kajianini.Perkara yang diambil kira adalah jantina, umur, ketinggian, bangsa danpengalaman serta pencapaian dalam sukan. Maklumat yang diperoleh akandisimpan dan dianalisa berdasarkan lima proses iaitu : 1. Tahap pra-analisis 2. Tahap Kemasan data 3. Tahap pamiran data 4. Tahap verifikasi data 5. Tahap dapat (termasuk interprestasi data)5.4 Perancangan pelaksanaan tindakan 5.4.1 Jadual pelaksanaan tindakan 5.4.2 Kos kajian
 13. 13. Senarai RujukanAmran Lee Abdullah. (2007). Bola Baling & Bola Keranjang. Petaling Jaya: Sutrapadu.MyHEALTH PORTAL. (2008). Kecerderaan Sukan, Muat turun pada 31 March2011, dihttp://portal.imateradigital.com/myhealth/bm/dewasa_content.jsp?lang=dewasa&storymaster=1155039170429&storyid=1155378714212&substoryid=1144822963871

×