Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יתרונות של לינקדאין

156 views

Published on

מדוע כדאי לכל בעל עסק להשתמש בלינקדאין

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יתרונות של לינקדאין

 1. 1. ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫לינקדאין‬ ‫בלינקדאין‬ ‫לעבוד‬ ‫כדאי‬ ‫ולמי‬ ‫למה‬?
 2. 2. ‫לינקדאין‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫שמחה‬ ‫משה‬ ‫יעל‬ ‫שמרית‬ •‫חברתית‬ ‫רשת‬=‫נטוורקינג‬ ‫של‬ ‫פלטפורמה‬ •‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫וירטואלי‬ ‫מקום‬/‫חברה‬ •‫קשרים‬ ‫יצירת‬–‫ועניין‬ ‫מכנה‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫משותף‬. •‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫מידע‬ ‫ולקבל‬ ‫לתת‬
 3. 3. ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫היא‬ ‫לינקדאין‬‫עסקית‬ ‫מאפשרת‬: •‫מקצועי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נטוורקינג‬ •‫ועבודה‬ ‫עובדים‬ ‫מציאת‬ •‫תחרות‬ ‫סקרי‬ •‫מקצועי‬ ‫מידע‬ ‫מציאת‬ •‫ועוד‬...
 4. 4. ‫הסוכן‬‫שלך‬ •‫גורמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫רשת‬‫לך‬‫גלוי‬ ‫להיות‬‫החלטות‬ ‫למקבלי‬ •‫ת‬‫להתחבר‬ ‫לך‬ ‫עזור‬‫לך‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫שצריכים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬‫להציע‬.
 5. 5. ‫לוח‬‫מודעות‬24/7 •‫לעתים‬‫קרובות‬‫מספק‬ ‫לינקדאין‬‫ראשוני‬ ‫הרושם‬ ‫את‬. •‫ה‬ ‫פרופיל‬-‫לינקדאין‬‫שלך‬‫אתה‬ ‫הוא‬-‫שם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬!
 6. 6. ‫בגוגל‬ ‫שלך‬ ‫הפנים‬ ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬‫בלינקדאין‬‫בדר‬"‫כ‬‫בגוגל‬ ‫גבוהה‬ ‫מאוד‬ ‫ידורג‬. ‫כלומר‬,‫בגוגל‬ ‫שלך‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫המחפש‬ ‫אדם‬,‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫שלך‬‫בלינקדאין‬. ‫כראוי‬ ‫לבוש‬ ‫לא‬ ‫לשם‬ ‫להגיע‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬!
 7. 7. ‫האיגוד‬‫שלך‬ ‫המקצועי‬ •‫מאפשר‬‫מהקהילה‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫לך‬‫הנכונה‬‫והשיחות‬‫עבורך‬ ‫הנכונות‬!
 8. 8. ‫אתר‬‫האישי‬ ‫האינטרנט‬‫ובלוג‬ ‫שלך‬
 9. 9. ‫כמולטימדיה‬ ‫שלך‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫שלך‬ ‫הצורה‬ •‫מאפשרת‬ ‫לינקדאין‬‫והניסיון‬ ‫הפרופיל‬ ‫לסיכום‬ ‫וידאו‬ ‫וסרטוני‬ ‫תמונות‬ ‫לשלב‬ ‫לך‬ ‫שלך‬.
 10. 10. ‫שלך‬ ‫המראה‬ •‫מאפשרת‬ ‫לינקדאין‬‫למחוא‬ ‫שלך‬ ‫לקהילה‬‫שלך‬ ‫להישגים‬ ‫כפיים‬ •(Endorsements)‫עוזרות‬‫שלך‬ ‫היכולות‬ ‫ואת‬ ‫החוזק‬ ‫נקודות‬ ‫את‬ ‫לאשר‬. •‫מאפשרות‬ ‫המלצות‬‫על‬ ‫הזרקור‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫לך‬‫התפקידים‬‫שלך‬ ‫השונים‬.
 11. 11. ‫מערכת‬‫אנשי‬ ‫לניהול‬‫הקשר‬‫שלך‬ •‫מאפשרת‬‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫לארגן‬ ‫לך‬‫שלך‬. •‫אתה‬‫להוסיף‬ ‫יכול‬‫לאנשי‬‫שלך‬ ‫הקשר‬‫וטלפון‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬. •‫תיוג‬ ‫בעזרת‬,‫יכול‬ ‫אתה‬‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫לתייג‬‫הקשר‬ ‫אנשי‬‫ולתקשר‬ ‫שלך‬‫לפי‬ ‫איתם‬ ‫קטגוריה‬.
 12. 12. ‫החוקר‬‫שלך‬ •‫רוצה‬‫לראות‬‫בתעשייה‬ ‫המומחים‬ ‫מי‬‫ספציפית‬? •‫רוצים‬‫יותר‬ ‫לדעת‬‫חברה‬ ‫על‬‫מסוים‬ ‫מוצר‬ ‫או‬? ‫שפע‬ ‫תספק‬ ‫לינקדאין‬‫אנליטיים‬ ‫וכלים‬ ‫ידע‬ ‫של‬.
 13. 13. ‫שלך‬ ‫המרגל‬ •‫פעם‬ ‫שעבדו‬ ‫עובדים‬ ‫על‬ ‫שלך‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬ ‫בעזרת‬ ‫תעשייתי‬ ‫ריגול‬ ‫לעשות‬ ‫תוכל‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫שעליה‬ ‫בחברה‬!
 14. 14. ‫המורה‬‫והמנטור‬‫שלך‬ •‫עוזר‬‫ללמוד‬ ‫לך‬‫שלך‬ ‫הקשרים‬ ‫של‬ ‫והניסיון‬ ‫הידע‬ ‫דרך‬ ‫ולצמוח‬. •Pulse‫לינקדאין‬‫להישאר‬ ‫לך‬ ‫עוזר‬‫בנושאים‬ ‫מעודכן‬‫וחדשות‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫משתף‬ ‫בתחום‬ ‫והמשפעים‬ ‫הטובים‬ ‫של‬ ‫בחוכמה‬. •‫מאפשרות‬ ‫קבוצות‬‫להישאר‬ ‫לך‬‫מעודכ‬‫ן‬‫רלוונטיים‬ ‫בנושאים‬,‫ועוזרות‬‫לבנות‬ ‫לך‬ ‫שלך‬ ‫הקריירה‬ ‫בהחלטות‬ ‫אותך‬ ‫להדריך‬ ‫שיכולים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬.
 15. 15. ‫שלך‬ ‫המגייס‬ •‫לינקדאין‬ ‫רשת‬‫לא‬‫רק‬‫עוזרת‬‫אותך‬ ‫למצוא‬ ‫לאחרים‬,‫עוזרת‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫למצוא‬ ‫לך‬ ‫האנשים‬ ‫את‬‫שאתה‬ ‫האידיאליים‬‫צריך‬‫עבור‬‫פוזיציות‬‫פתוחות‬.‫אתם‬ ‫כאשר‬ ‫מחפשים‬‫צוות‬,‫לינקדאין‬ ‫רשת‬‫היא‬‫הראשונים‬ ‫המקומות‬ ‫בין‬‫שצריך‬‫ללכת‬‫אליהם‬ ‫כדי‬‫פוטנציאליים‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫קצרה‬ ‫רשימה‬ ‫ליצור‬. •‫ללמוד‬ ‫ניתן‬‫מפרופיל‬ ‫מישהו‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫ה‬-‫לינקדאין‬‫ממקורות‬ ‫מאשר‬ ‫שלו‬ ‫החיים‬‫שלו‬.
 16. 16. ‫איש‬‫שלך‬ ‫המכירות‬ •‫לינקדאין‬ ‫רשת‬‫מאפשרת‬‫שלך‬ ‫ההישגים‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫לך‬,‫היא‬‫דלתות‬ ‫פותח‬ ‫שאחרת‬‫סגורות‬ ‫היו‬.‫אתה‬ ‫אם‬‫שותף‬ ‫או‬ ‫עסקי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בך‬ ‫שיראו‬ ‫מעוניין‬ ‫בתהליך‬,‫המלא‬ ‫הפרופיל‬‫והמשכנע‬‫להיות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫שלך‬ ‫מוזמן‬‫לפגוש‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ ‫לשיחת‬‫דלת‬‫סגורה‬.
 17. 17. ‫עלי‬ ‫לוי‬ ‫אמיר‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לשיווק‬ ‫מומחה‬‫ולינקדאין‬ ‫לשיווק‬ ‫מרצה‬‫דיגיטילי‬ ‫של‬ ‫בעלי‬"‫חברתית‬ ‫הברקה‬-‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬"

×