Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació_25A

332 views

Published on

Presentació LOMCE - CEIP Badies

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació_25A

 1. 1. LOGOCEIP BADIESCEIP BADIESAssemblea GeneralAssemblea General
 2. 2. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 3. 3. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 4. 4. 1. Presentació – 25A Per què?!Jornada d’àmbit educatiu on es celebraranAssemblees de les Comunitats Educatives:Alumnes – Docents - No docents – Mares i ParesLúdica – Reivindicativa – Formativa –ParticipativaÉs un acte que pretén crear consciència de lasituació actual, intercanviant opinions i aportantidees que serveixin per fer pinya.L’acte ha estat organitzat per L ’AMIPA CORBMARÍ amb la col·laboració del centre i delprofessorat
 5. 5. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 6. 6. AMIPA Corb MaríCreació d’una nova AMIPA en assembleaextraordinària el 18 de febrer de 2013Membres:•President: David Mengual•Vice President: Oriol Gómez•Tresorer: Mateu Marcús•Secretària: Mª Magdalena Quetglas•Vocals: Ester Coll, Gràcia Ramonell, Yolanda Rotger,Enrique Alberich, Victoria Caldarola, Miquel Seguí,Yolanda Serra, Virginia Sureda, Marta Oliver, MiquelBennassar, Amada Ferragut
 7. 7. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 8. 8. 28N – Salta l’alarmaPrimeres informacions sobre retalladesProblemes a l’escola
 9. 9. 28N – AccionsInformació sobre les incidències en mantenimentInstar a lajuntament a que realitzi el mantenimentCreació dun bloc propiCalendari de reunions de pares i mares
 10. 10. 28N – AccionsReunions de seguimentCol·laboració de mares i paresEstabliment de PrioritatsPressió: 382 instàncies presentadesReunió amb el Batle
 11. 11. 28N – AvancemCompromisos adquirits:• L’arener d’infantil està eliminat• Seguiment incidències en neteja• Millora progressiva en el manteniment del centreL ’AMIPA pren elrelleu
 12. 12. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 13. 13. VideosFrancesco Tonucci (Itàlia, 1954) és un pedagogitalià especialitzat en Educació Infantil. Proposaadoptar el punt de vista de linfant i deixar-lo méslliure, tant a lescola com a casa. Ha promogutdiverses iniciatives per fomentar la participaciódels nins i nines, com el camí escolar, el parlamentdels nins o els consells urbans.
 14. 14. Agenda1. Presentació – 25A Per què?!2. Informació nova AMIPA3. Record Tancades 28N4. Video – La LOMCE segons Tonucci5. LOMCE
 15. 15. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 16. 16. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 17. 17. LOMCE- Cal una nova llei?FinlàndiaLa seva llei educativa té 30 anys de vigència.El model finlandès és possible gràcies:• Consens en que l’educació és un temaprioritari• Consens en dotar leducació amb els recursoseconòmics que siguin necessaris.
 18. 18. LOMCE- Cal una nova llei?Espanya7 lleis d’educació en 30 anys.Per elaborar la LOMCE:• No s’ha mantingut cap tipus de diàleg.• No s’ha promogut un debat sobre el diagnòstic,ni sobre lavantprojecte de llei.
 19. 19. LOMCE- Cal una nova llei?La millora del Sistema Educatiu només seràpossible amb un ampli consens de lacomunitat Educativa i de tota la societat, engeneral.AIXÍ, UNA NOVA LLEI NO ÉS LA SOLUCIÓ.
 20. 20. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 21. 21. Què se modifica amb la LOMCE?
 22. 22. Què se modifica amb la LOMCE?
 23. 23. Què se modifica amb la LOMCE?EDUCACIÓ INFANTILNo se modifica lestructura de leducació infantilHi ha la possibilitat de fer proves a final detapa (5A)El ministre considera aquesta etapa com assistencial
 24. 24. Què se modifica amb la LOMCE?EDUCACIÓ PRIMÀRIA No varia la seva estructura Examen avaluació a 2n o 3r Sintrodueix examen al final de letapa (revàlida)
 25. 25. Què se modifica amb la LOMCE?CURRÍCULUM• Desapareix Coneixement del Medi => Ciènciesde la Naturalesa i Ciències Socials.• Desapareix Educació per la Ciutadania.• LAssignatura de Religió i la seva alternativaValors Culturals i Socials => OBLIGATÒRIES• Desapareix Educació Artística => OPTATIVA
 26. 26. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 27. 27. CENTRALISME• Recupera part de les competències transferidesa les comunitatsEstableix els continguts formatiusControla els criteris de les revàlides de finaldESO i BatxillerControla les hores assignades, els criterisdavaluació a les assignatures de lliureconfiguració autonòmicaControla la llengua pròpia i la seva literaturaL’ESTAT ESPANYOL…
 28. 28. • Aquesta “UNIFORMITAT” a la que se vol retornar,va en contra de la idea descola moderna lligada iadaptada al seu entorn• Les ordres vendran de massa enfora i no tendràen compte les particularitats de cada escolaCENTRALISME
 29. 29. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 30. 30. ORGANITZACIÓ I CONTROL DEL CENTRE• Nomenament no democràtic del director.Elecció controlada per ladministració• El consell escolar passa a ser un òrganconsultiu, sense poder real de decisió• No fomenta la participació de les famílies• Increment del poder del director
 31. 31. LOMCE - Agenda1. Cal una nova llei?2. Què se modifica amb la LOMCE?• EDUCACIÓ INFANTIL.• EDUCACIÓ PRIMÀRIA.• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NEE1. Centralisme2. Organització i Control dels Centres3. Conclusions
 32. 32. Conclusions
 33. 33. VideosGomaespuma y FratoPor qué no nos gusta la LOMCE
 34. 34. GràciesGràciesGràciesGràciesGràciesGràciesGràciesamipacorbmari@hotmail.com

×