Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bentuk Penerbitan- Medium penyampaian maklumat atau penerangan sesuatu produk,perkhidmatan dan organisasi yang diterbitkan...
Komunikasi PasifASPEK ASASPENULISANBROSURKenal pastitujuan dankhalayakKenal pastikegunaandanjangkamasaMmebuatjadual yangre...
Persediaan Dalam Penyediaan BrosurBahanMengenalpastikhalayaksasaranBahasaMengenalpastitujuanMemberiMaklumatMempengaruhiMem...
MengenalpastipenggunaanbrosurBaca -BuangBaca –SimpanBaca -Tindakan
Leaflet~ Kertas yang digunakan bersaizA4 dan lipatannya hanyasebanyak 6 panel. Setiap panelakan berdiri sendiri danmemapar...
Brosur lipatan tradisonal- Brosur dilipat dengan bahagianmuka depan diletakkan di panelsatu di sebelah kananBrosur lipatan...
1. Muka Hadapan (Front Page)2. Pengenalan – latar belakang penganjur3. Objektif4. Penyertaan5. Tajuk / Tema6. Penyertaan p...
Pengenalan produk- Maklumat atau penerangan berkaitan dengan sesuatu barang atauperkhidmatan dan pengumuman.Undang-undang ...
Kenaikan pangkat- Peraturan dan peluang yang diberikanPolisi- Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan....
~ Bahan ringkas kerana cara ia diedarkan~ Menggunakan bahasa yang sukar difahami seperti jargon.~Pobert Blake (2003), baha...
Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM

1,210 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM

 1. 1. Bentuk Penerbitan- Medium penyampaian maklumat atau penerangan sesuatu produk,perkhidmatan dan organisasi yang diterbitkan untuk tujuan perniagaan.- Suatu agen promosi yang efektif untuk menyalurkan informasi kepadapengguna sasaran terutamanya orang ramai.Maklumat- Kunci utama kandungan sesebuah brosur. Maklumat brosur hendaklahringkas dan padat.- Maklumat panjang hanya sesuai untuk penerbitan yang lain seperti bukukecil dan risalah.DEFINISI BROSUR
 2. 2. Komunikasi PasifASPEK ASASPENULISANBROSURKenal pastitujuan dankhalayakKenal pastikegunaandanjangkamasaMmebuatjadual yangrealistikSelidik dankaji brosur-brosur lainMenentukanperuntukankewanganMenentukantopik utama
 3. 3. Persediaan Dalam Penyediaan BrosurBahanMengenalpastikhalayaksasaranBahasaMengenalpastitujuanMemberiMaklumatMempengaruhiMemujuk
 4. 4. MengenalpastipenggunaanbrosurBaca -BuangBaca –SimpanBaca -Tindakan
 5. 5. Leaflet~ Kertas yang digunakan bersaizA4 dan lipatannya hanyasebanyak 6 panel. Setiap panelakan berdiri sendiri danmemaparkan satu kesatuan ideaatau maklumat yang lengkapatau khusus dan sebahagiandaripada keseluruhan kesatuanmaklumat tersebut.Booklet~ Saiz kertas yang digunakanadalah lebih kecil daripada saizA4 dan mempunyai banyaklipatan.Format Penulisan BrosurDua jenis nama untuk brosur.
 6. 6. Brosur lipatan tradisonal- Brosur dilipat dengan bahagianmuka depan diletakkan di panelsatu di sebelah kananBrosur lipatan bukan tradisional- Bahagian muka depan diletakkandi bahagian tengah bahagian luarbrosur. Ini membolehkan panel duadilipat masuk ke dalam.Cara menyediakanbrosur.
 7. 7. 1. Muka Hadapan (Front Page)2. Pengenalan – latar belakang penganjur3. Objektif4. Penyertaan5. Tajuk / Tema6. Penyertaan pembentang7. Borang pendaftaran8. Yuran pendaftaran9. Cara pembayaran10.Pertanyaan – Telefon, faks, email penganjur11.Kemudahan / PrasaranaFormat penulisan brosur seminar,bengkel, pertandingan dan kertas kerja.
 8. 8. Pengenalan produk- Maklumat atau penerangan berkaitan dengan sesuatu barang atauperkhidmatan dan pengumuman.Undang-undang dan peraturan- Maklumat yang perlu diketahui oleh pekerja atau kumpulan sasaran.Keselamatan- Peraturan dan peringatan tatacara kerja dan aspek-aspek kecemasan.Kemudahan- Ganjaran, elaun, dan jenis perkhidmatan yang sedia ada.Tajuk brosur yang diterbitkan melaluibrosur.
 9. 9. Kenaikan pangkat- Peraturan dan peluang yang diberikanPolisi- Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.Displin- Displin pekerja dalam kumpulan tertentu.Pengambilan pekerja- Memujuk orang ramai untuk menyertai sesuatuorganisasi, pertubuhan, kelab dan lain-lain.Cara penggunaan sesuatu keluaran- Maklumat mengenai cara-cara untuk menggunakan sesuatu barangan.Maklumat cara-cara untuk mendapatkan perkhidmatan secara ringkas, tepatdan jelas melalui brosur.
 10. 10. ~ Bahan ringkas kerana cara ia diedarkan~ Menggunakan bahasa yang sukar difahami seperti jargon.~Pobert Blake (2003), bahasa brosur mestilah ringkas dan teruskepada objektif yang ingin dicapai.~ Penggunaan bahasa brosur yang pendek, jelas dan tersusunakan memudahkan pembaca memahami kandungan maklumatyang hendak disampaikan.~ Ayat yang digunakan mestilah menggunakan bernada positifdan memujuk. Penulisan ini dipanggil sebagai penulisan pujukan(persuasive writing).~ penggunaan kata ganti nama lebih kepada nama atau singkatannama organisasi tersebut.Bahasa Brosur

×