Mobilitat internacional ccoo

1,045 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobilitat internacional ccoo

 1. 1. Carta de derechos fundamentales. Preámbulo: La Unión… garantiza la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de establecimiento Artículo 17.2.: Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. Artículo 39: Queda asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad… esto implica: responder a ofertas efectivas de trabajo, desplazarse libremente para este fin, residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, permanecer en él después de haber ejercido un empleo. Artículo 42: Garantiza: ‘la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de estas… el pago de las prestaciones. Artículo 293: Asegura: ‘la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad TRATAD O La movilidad se inscribe en el marco de las 4 libertades fundamentales de la Unión: libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios O T R O S El reglamento 1612/68: Regula los derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos. Garantiza la no discriminación de los trabajadores en movilidad El reglamento 1408/71: Coordina los regímenes de la Seguridad Social en Europa. Será ampliado o sustituido parcialmente en 2009 por el Reglamento 883/2004 Movilidad: marco legal europeo
 2. 2. <ul><li>Desde la Cumbre Europea de Luxemburgo (1997) y el lanzamiento de la Estrategia Europea de Empleo, la movilidad se convierte en un objetivo prioritario para la Unión reforzado en: </li></ul><ul><li>El Consejo Europeo de Lisboa (23 y 24.03.2000) y la presentación de la Estrategia de Lisboa (supresión de obstáculos a la movilidad para: crear un espacio europeo del conocimiento, mayor cohesión, más y mejor empleo) </li></ul><ul><li>El Consejo Europeo de Niza (7, 8 y 9.12.2000) y la presentación de la Agenda Social Europea y </li></ul><ul><li>de un Plan de Acción para la Movilidad con tres objetivos: </li></ul><ul><ul><li>Definir y democratizar la movilidad en Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar las formas de financiación adecuadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Incrementar la movilidad mejorando sus condiciones </li></ul></ul><ul><li>Y una batería de medidas (desarrollar el multilingüismo, reconocimiento diplomas…) </li></ul><ul><li>El Plan de Acción de la Comisión sobre las capacidades y la movilidad (13.2.2002)… ‘Para alcanzar los objetivos fijados en Lisboa es preciso una mano de obra capacitada y adaptable…’ </li></ul><ul><li>La Carta de Calidad de la Movilidad Europea (23.9.2005) a efectos de educación y formación… </li></ul><ul><li>Proclamación del año 2006 como ‘ Año Europeo de la Movilidad de los trabajadores ’ </li></ul>EEE La movilidad es un instrumento clave para el funcionamiento óptimo del mercado único y para la Estrategia Europea para el Empleo (EEE) Movilidad: marco legal europeo
 3. 3. Lliure circulació i treball Mobilitat: beneficis a nivell europeu <ul><li>Reforça l’espai europeu d’educació i formació (Europa del Coneixement… professors, investigadors, estudiants) </li></ul><ul><li>Flexibilitza i dinamitza el mercat de treball europeu al davant dels nous reptes globals (anticipar-se a les reestructur...) </li></ul>Mobilitat: beneficis per al treballador <ul><li>És l’exercici d’un dret reconegut al Tractat </li></ul><ul><li>Desenvolupa la ciutadania i la sensibilització europees </li></ul><ul><li>Permet als treballadors adquirir noves capacitats i competències </li></ul><ul><li>Permet millorar les condicions de vida i de treball </li></ul>
 4. 4. Lliure circulació i treball Mobilitat: polítiques europees <ul><li>Coordinació dels Sistemes de Seguretat Social </li></ul><ul><li>Creació d’una tarjeta sanitària europea (TSE: 2004) </li></ul><ul><li>Directives per al reconeixement de títols i diplomes </li></ul><ul><li>Reforçament de la Xarxa EURES amb més de 700 consellers EURES i una pàgina web amb més de ½ milió de consultes mensuals i una oferta de 1 milió de llocs de treball. Creació de l’Europass. </li></ul><ul><li>Declaració de l’any 2006 com a ‘Any Europeu de la Mobilitat dels Treballadors amb els següents objectius: </li></ul><ul><ul><li>Sensibilitzar envers la mobilitat (drets i instruments) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intercanviar bones pràctiques en mobilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ampliar els estudis sobre mobilitat en Europa </li></ul></ul>
 5. 5. Lliure circulació i treball Mobilitat: situació actual Índex de mobilitat en 2004: 2% (EUROSTAT). Situació estancada, millora en joves i professionals especialitz.
 6. 6. Lliure circulació i treball Mobilitat: obstacles <ul><li>No hi ha una cultura de la mobilitat ( tampoc a nivell laboral. En 9 països europeus el 40% dels treballadors porten més de 10 anys a la mateixa empresa, (2004 EUROSTAT )) </li></ul><ul><li>Falta de competències lingüístiques </li></ul><ul><li>Falta de sensibilitat sòcio-cultural europea </li></ul><ul><li>Continuen existint obstacles legals i administratius </li></ul><ul><li>Cal més informació sobre oportunitats laborals i sobre els instruments i recursos de suport a la mobilitat </li></ul><ul><li>Altres (política d’immigració europea…) </li></ul>
 7. 7. Sensibilització/Formació Preparació Mobilitat Retorn La mobilitat geogràfica és un fenomen concentrat en un període de temps concret, però que precisa d’informació abans, durant i després de l’experiència de mobilitat per tal de garantir la qualitat d’aquesta Informació Introducció Mobilitat i planificació
 8. 8. El reglament 1612/68 Aspectes legals de la mobilitat Regula els drets dels treballadors fronterers i migrants i de les seves famílies . Garanteix la igualtat de tracte i la no discriminació dels treballadors del EEE en els Estats Membres en els següents aspectes: Accès i exercici d’una activitat Negociació dels contractes treb. Accès al mercat de treball Accès a les ofi-cines d’ocup. Condicions de contractació Condicions de treball i ocup. Avantatges socials i fiscals Dret a la form. professional Convenis col·lectius Drets sindicals i de repr. Art. 7.1: En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo…
 9. 9. Seguretat Social Aspectes legals de la mobilitat El reglament 1408/71 coordina els règims de Seguretat Social en el marc de la Comunitat ( EEE + Suïssa + residens extracom. amb residència legal ): <ul><li>Principis : </li></ul><ul><li>Designació d’una sola legislació social en matèria de Seguretat Social (lex locis laboris) </li></ul><ul><li>Obligació d’exportar prestacions familiars, d’infermetat, d’invalidesa, vellesa i defunció </li></ul><ul><li>Totalització dels períodes d’assegurança als diferents Estats Membres (Formularis E) </li></ul><ul><li>Coordinació dels mètodes de càlcul de les prestacions </li></ul><ul><li>Excepció: “ atur ” </li></ul><ul><li>Un aturat té dret a residir en un país de la Comunitat com a mínim 6 mesos per a buscar feina. Té també dret a utilitzar els Serveis d’Ocupació. </li></ul><ul><li>L’art. 69 del reglament 1408/71 garantitza als aturats la possibilitat d’exportar el seu subsidi durant 3 mesos (Amb compte amb la regla dels 7 dies) </li></ul>
 10. 10. La fiscalitat Aspectes legals de la mobilitat No existeix un conveni multilateral europeu de coordinació de la fiscalitat, però sí l’obligació d’acordar convenis bilaterals per a evitar la doble imposició ( sí és possible la imposició compartida: salary split ). Principis Pel que fa l’impost sobre la renda els convenis (model OCDE) preveuen l’aplicació del principi de l’Estat d’ocupació. Tan sols es possible tributar al país de residéncia tot i treballar en un altres estat, si no es dona cap de les següents condicions: 1. El treballador resideix a l’estat d’ocupació més de 183 dies 2. La remuneració és retribuida per una empresa situada a l’estat d’ocupació (EO) 3. El cost de les remuneracions va a càrrec d’un establiment permanent de l’empresa a l’EO <ul><li>Important! </li></ul><ul><li>Existeixen altres impostos (patrimoni, societats…) </li></ul><ul><li>Impost sobre la Renda de No Residents </li></ul><ul><li>Excepcions a les regles d’atribució (treballadors fronterers) </li></ul>
 11. 11. El reconeixement de diplomes Aspectes legals de la mobilitat Si un Estat Membre imposa certes exigències en matèria de diplomes i/o qualificacions (activitats professionals regulades) als seus nacionals, tambè ho pot fer en relació a altres treballadors comunitaris: En aquest sentit la Unió Europea ha establert mitjançant diverses direct. sistemes de reconeixement mutu de les qualificacions professionals: <ul><li>Directives sectorials: per a professions concretes (metge…). Es reconeixen les qualificacions perquè les professions estan armonitzades. </li></ul><ul><li>Sistema general: reconeixement de qualificacions a nivell d’ensenyament superior, secundari i superior professional. Si la professió està regulada, s’ha de demanar el reconeixement. És possible que es demani acreditar experiència, realització de pràctiques o d’una prova d’aptitud </li></ul><ul><li>Professions independents. La directiva estableix els temps d’exercici professional necessaris per a poder exercir-la </li></ul>Per al reconeixement de qualificacions s’ha d’establir contacte amb: Ministeri d’Ensenyament, Col·legis profesionals o Instituts de Reconeixement de Qualificacions Professionals
 12. 12. Important! Existeix una Confederació Europea de Sindicats : CES GUIA DEL TREBALLADOR MÒBIL EUROPEU El dret del treball Aspectes legals de la mobilitat Per als contractes de treball internacional s’aplica el Conveni de Roma sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals. <ul><li>Principis </li></ul><ul><li>Els contractes estaran regulats per la llei escollida per ambdues parts </li></ul><ul><li>Si no hi ha acord la llei serà la del país on el treballador realitza habitualment la seva feina </li></ul><ul><li>Si treballa en més d’un país, per la llei del país on estigui establerta l’empresa. </li></ul><ul><li>Existeixen disposicions imperatives a les que el treballador no ha de renunciar. </li></ul>http://www.etuc.org
 13. 13. Coordinació dels Serveis d’Ocupació Europeus: Aspectes legals de la mobilitat http://www.europa.eu./eures
 14. 14. La xarxa EURES EURopean Employment Services (EURES) és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació dels treballadors dins l’EEE.
 15. 15. La xarxa EURES A l’EURES (creat el 1994) participen com a membres els Serveis d’Ocupació del 28 països de l’EEE + Suïssa <ul><li>Els objectius d’EURES son principalment: </li></ul><ul><li>Gestió d’ofertes i demandes d’ocupació a nivell europeu </li></ul><ul><li>Informació sobre condicions de vida i treball i sobre els mercats de treball </li></ul><ul><li>Qualificació i formació dels consellers EURES </li></ul><ul><li>Promoció de la xarxa i gestió de la web www.eures.europa.eu </li></ul><ul><li>Seguiment, avaluació i eliminació dels obstacles a la mobilitat </li></ul>Existeix una oficina de coordinació (EURESCo) que depèn de la Direction Générale Emploi, Affaires sociales & Egalité des chances
 16. 16. Els consellers EURES La xarxa EURES ofereix una xarxa de consellers que difon informació pràctica i actualitzada per als demandants d’ocupació i empresaris Actualment hi han més de 700 consellers EURES als 29 països que participen a la xarxa EURES
 17. 17. Els consellers EURES Els consellers EURES estan especialitzats en qüestions pràctiques, jurídiques i administratives relacionades amb la mobilitat i tenen accès a una sèrie d’instruments d’informació. Les seves tasques son: Per a trobar un conseller EURES us informa el Servei Públic d’Ocupació o els teniu llistats a: http://www.europa.eu/eures Informació Orientació Col·locació Mercat de treball Allotjament Educació Cost de la vida Sanitat Leg. social Fiscalitat Op. formació Qualificacions Treballadors Empreses Conseller EURES
 18. 18. Els consellers EURES Trobareu consellers EURES tant al lloc d’origen, abans del desplaçament, com al lloc de destinació o d’interès: Els consellers EURES es poden contactar via telèfon, fax o per carta, tot i que el mètode més habitual és el correu electrònic . <ul><li>Conseller EURES en origen: </li></ul><ul><li>Informació sobre ofertes i demandes laborals a nivell europeu. </li></ul><ul><li>Informació sobre condi- cions devida i de treball a la UE </li></ul><ul><li>Exportació dels períodes de cotització i de les prestacions socials (formularis E) </li></ul><ul><li>EUROPASS </li></ul><ul><li>Conseller EURES en destí: </li></ul><ul><li>Informacío sobre el mercat laboral local </li></ul><ul><li>Aspectes específics de les condicions de vida i de treball </li></ul><ul><li>Tramitació, gestió contracte </li></ul><ul><li>Assessorament puntual en casos de dificultats o de conflicte </li></ul>Treballador
 19. 19. Els consellers EURES Per a poder entendre els objectius i determinar les possibilitats, cal que en la comunicació amb el conseller EURES es consideri: Els consellers EURES us poden ajudar en una part del procès, però no oblideu que: SENSE INICIATIVA NO HI HA MOBILITAT!!! <ul><li>Tracte cordial i personalitzat (no llistes de correu) </li></ul><ul><li>Descripció de la motivació i de la disponibilitat </li></ul><ul><li>Informació complerta i clara sobre competències i capacitats </li></ul><ul><li>No oblidar les competències lingüístiques </li></ul><ul><li>Paciència i tranquilitat (mobilitat amb qualitat = temps) </li></ul>
 20. 20. http://ec.europa.eu/eures/ és el portal de la mobilitat professional i funciona com un punt d’accès únic a tota la informació relacionada. La gestió de la pàgina és senzilla i ofereix moltes possibilitats: La web d’EURES http://www.europa.eu/eures
 21. 21. La web d’EURES Per a unificar la presentació de documents sobre qualificacions i competències, la UE va crear el 2004 el EUROPASS per tal de facilitar la mobilitat i agilitzar el reconeixement dels perfils professionals: http://europass.cedefop.europa.eu/ i http:// www.mec.es / europass / <ul><li>Consta de 5 documents dels quals dos els pot omplir el treballador: </li></ul><ul><li>Curriculum Vitae (CV) Europass (el pot omplir l’interessat) </li></ul><ul><li>Passaport de Llengües Europees (el pot omplir l’interessat) </li></ul><ul><li>Els altres 3 els el·labora l’administració competent: </li></ul><ul><li>Suplement Europass al Títol/Certificat </li></ul><ul><li>Suplement Europass al Títol Superior </li></ul><ul><li>Document de Mobilitat Europass </li></ul>
 22. 22. La web d’EURES ALTRES WEBs http://www.eures.europa.eu PLOTEUS: http://europa.eu.int/ploteus/portal/ ERACAREERS: http://ec.europa.eu/eracareers INEM: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/eures/index.html Web CCOO mobilitat: http ://www.ccoo.cat/eures Web mobilitat Eurorregió: http://www.treureg.eu

×