Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Orientació per gs
Next

Share

@Assemblea 27 g

 • Be the first to like this

@Assemblea 27 g

 1. 1. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Tortosa, 27 de gener de 2012
 2. 2. Ordre del dia1. Memòria de l’Associació, des de la fundació finsa l’actualitat.2. Estat de comptes.3. Modificació de l’article 14.1. dels Estatuts.4. Elecció de membres de la Junta Directiva.5. Activitats previstes per a l’any 2012.6. Pressupost exercici social 2012.7. Precs i preguntes.
 3. 3. MEMÒRIA DE L’ASSOCIACIÓDes de la fundació fins l’actualitat
 4. 4. Història de l’AssociacióAmb motiu de la cloenda del centenari de la mort de Mossèn Sol, un grup de personesvinculades al Col·legi va pensar en fer una trobada. El dia 25 de gener de 2009 es varealitzar la Primera trobada d’Amics dels Josepets, degut a l’èxit de laconvocatòria es va plantejar constituir una Associació.
 5. 5. Història de l’AssociacióEl dia 22 de gener de 2010 es van signar, davant del Notari D. Pedro Carpena, elsestatus de l’associació. Per unanimitat es va decidir nomenar president al Sr. MarianoLalana. El dia 16 d’agost de 2010 l’Associació d’Amics dels Josepets va quedar inscritaen el registre d’associacions de la Generalitat amb el número 43047.
 6. 6. ObjectiusL’objectiu fundacional de l’Associació, recollit en els seusEstatuts, és enaltir el record de Mossèn Sol,mantenint la memòria a la seva persona en els espaisrelacionats amb ell, a la ciutat de Tortosa i, en concret,  al’antic Col·legi Sant Josep. L’Associació es fixa tres eixos d’actuació:• Foment de la relació, comunicació i informació entre elsseus associats.• Recuperació i millora dels espais on s’ubica l’anticCol·legi de Sant Josep.• Promoció i divulgació de l’Associació.
 7. 7. TrobadesLa Primera trobada “amics dels josepets” es va celebrar el dia 25de gener de 2009, desprès de visitar part del col·legi, al pavellófiral de Remolins amb una assistència de 600 persones.
 8. 8. TrobadesLa Segona trobada “amics dels josepets” es va celebrar el dia 29de gener de 2011, amb motiu de la inauguració de la cripta,amb una assistència de 237 persones.
 9. 9. TrobadesLa Tercera trobada “amics dels josepets” va esdevenir el dia 10 desetembre de 2011, es va celebrar al pati poliesportiu del col·legi,amb una participació de 140 persones.
 10. 10. Col·laboració amb la GermandatDes de l’inici de l’associació aquesta ha estat amb estreta col·laboració amb laGermandat.• Degut a la inauguració de la Cripta es va col·laborar amb 1.700 € en neteja cripta,pintura sagristia, penjadors quadres de la cripta, cartelleria, subvenció video MossènSol.• En la segona trobada es va col·laborar amb la neteja dels patis.• Actualment sota la tutela i patrocini de l’associació s’estan fent millores en lesteulades, patis, desaigües i exteriors del col·legi per tal d’impedir el progressiudeteriorament de l’edifici.• La setmana passada i amb motiu de la visita del Director de la Germandat a l’estatEspanyol i de l’administrador General de la Germandat, es va tenir una reunió amb ellsi ens van donar total recolzament per les accions realitzades i pelmanteniment de la memòria del col·legi i de Mossèn Sol.
 11. 11. Agraïments
 12. 12. ESTAT DE COMPTES
 13. 13. El 12 de desembre de 2010 es va obrir uncompte corrent al Banc Popular.Saldo el 12-12-2010 0€
 14. 14. INGRESSOS Subvenció de la Diputació de Tarragona 6.000 € Tickets 2a Trobada (55 x 25 €) 1.375 € Tickets 3a Trobada ( 125 x 10 €) 1.250 € Subvenció Germandat 3a Trobada 400 € Bar 3a Trobada 99 € TOTAL 9.124 €
 15. 15. DESPESES Clauers 1a Trobada 1.300,00 € Col·laboració inauguració Cripta 1.700,00 € Despeses 2a Trobada 1.248,40 € Compra CD inauguració Cripta 18,00 € Despeses 3a Trobada 3.165,55 € Despeses bancàries 22,75 € TOTAL 7.455,70 €
 16. 16. Saldo el 31-12-2011 1.668,30 €
 17. 17. MODIFICACIÓ ESTATUTSArticle 14.1. Composició Junta Directiva
 18. 18. La Junta Directiva regeix, administra i represental’associació.La Junta Directiva estarà composta, a criteri del’Assemblea General, per un mínim de cinc membres iun màxim d’onze. Serà membre nat de la JuntaDirectiva el Director General de la Germandat deSacerdots Operaris Diocesans o la persona per elldesignada a l’efecte.La Junta Directiva elegirà del seu si un President, unVicepresident, un Secretari, un Vicesecretari, i unTresorer, sent la resta de membres vocals de la mateixa,no podent recaure en una mateixa persona més d’undels càrrecs enumerats.
 19. 19. La Junta Directiva regeix, administra i represental’associació.La Junta Directiva estarà composta, a criteri del’Assemblea General, per un mínim de cinc membres iun màxim de quinze. Serà membre nat de la JuntaDirectiva el Director General de la Germandat deSacerdots Operaris Diocesans o la persona per elldesignada a l’efecte.La Junta Directiva elegirà del seu si un President, unVicepresident, un Secretari, un Vicesecretari, i unTresorer, sent la resta de membres vocals de la mateixa,no podent recaure en una mateixa persona més d’undels càrrecs enumerats.
 20. 20. ELECCIÓ DE MEMBRES JUNTA DIRECTIVA
 21. 21. ACTIVITATS I PROJECTES ANY 2012
 22. 22. 1. Foment de la relació, comunicació i informació entre els seusassociatsVisites guiades al Col·legiDinar de germanor durant les festes de la Cinta2. Recuperació i millora dels espais on s’ubica l’antic Col·legi deSant Josep.Tasques de mantenimentEstudiar possibilitat escola taller3. Promoció i divulgació de l’Associació.Fomentar la captació de 150 socisTaverna al Renaixement
 23. 23. PRESSUPOST SOCIAL ANY 2012
 24. 24. DESPESES Material secretaria 30,00 € Registre domini genèric.com 10,00 € Hospedatge pàgina web 50,00 € Despeses bancàries 53,00 € Neteja patis 350,00 € Compra materials conservació 2.000,00 € Cost contractació treballadors 2.542,68 € Publicitat 350,00 € Alta electricitat casa C. Callao 750,00 € TOTAL 6.135,68 €
 25. 25. INGRESSOS Saldo exercici anterior 1.668,30 € Quotes any 2011 (43 x 15 €) 645,00 € Quotes any 2012 ( 150 x 15 €) 2.250,00 € Subvencions 1.900,00 € TOTAL 6.463,30 €Superàvit previst327,62 €
 26. 26. PRECS I PREGUNTES
 27. 27. GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

Views

Total views

1,734

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,312

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×