Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syarat & penubuhan pdk

3,645 views

Published on

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

Published in: Education

Syarat & penubuhan pdk

 1. 1. • Untuk membuka/menubuhkan pdk baru perlu membuat permohonan/merujuk Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan/puan.
 2. 2. • Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) menerima permohonan menubuhkan pdk daripada ibubapa oku/komuniti/pemimpin tempatan melalui surat, faks, telefon atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah ATAU PKMD mengenalpasti kawasan yang mempunyai oku yang ramai iaitu melebihi daripada 7 orang melalui rekod pendaftaran oku di Pejabat Kebajikan Masyarakat/Hospital/Jabatan Kesihatan/Penghulu Mukim/lain-lain sumber.
 3. 3. • PKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termasuk ibu bapa oku dan pemimpin tempatan. PKMD akan menerangkan mengenai konsep Program PDK dan cara perlaksanaannya. Komuniti diminta berbincang dan memberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan.
 4. 4.  PKMD mendapatkan maklumbalas daripada komuniti berhubung dengan persetujuan untuk menubuhkan pdk. Sekiranya komuniti bersetuju, ahlijawatankuasa (ajk) pdk perlu dibentuk yang terdiri daripada :i) ibu bapa oku ii) komuniti setempat iii) pemimpin tempatan iv) wakil jbtn kesihatan v) wakil jjbtn pendidikan khas vi) wakil pertubuhan sukarela kebajikan/agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan * maklumat lanjut berkaitan keanggotaan jawatankuasa, syarat perlantikan dsbnya sila rujuk Garis Panduan Pengurusan PDK. PKMD sebagai Penasihat
 5. 5.  AJK PDK mengenalpasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis pdk dan membuka akaun pdk * maklumat lanjut berkaitan premis pdk sila rujuk Garis Panduan Pemantapan Program PDK  Setiausaha PDK perlu mengisi Borang Permohonan Geran Tahunan Penubuhan PDK Baru (JKMM.PDK 2/2003) yang diperolehi daripada Pejabat PKMD dan diserahkan kembali kepada PKMD untuk tindakan selanjutnya.  PKMD menyemak pengisian borang tersebut dan sekiranya lengkap, PKMD menghantar permohonan kepada Jbtn Kebajikan Msykat Malaysia (JKMM) melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN).
 6. 6. • JKMM akan memproses permohonan daripada JKM Negeri. Kelulusan diberi berdasarkan kedudukan kewangan pada tahun memohon. • JKMM akan memaklumkan kepada PKMN mengenai status permohonan (lulus/ditangguhkan kelulusan). PKMN memaklumkan kepada PKMD. • Sekiranya lulus, PKMD mengadakan perbincangan dengan ahli jawatankuasa PDK mengenai :i) perlantikan penyelia dan petugas pdk ii) pendaftaran oku yang akan mengikuti kelas pdk iii) akaun jawatankuasa pdk yang perlu dibuka (sekiranya belum ada akaun)
 7. 7. • Jawatankuasa pdk membuat iklan jawatan penyelia/petugas pdk (rujuk syarat lantikan dalam garis panduan pengurusan pdk dan garis panduan pemantapan program pdk) • Temuduga bagi jawatan penyelia/petugas pdk akan dijalankan oleh Panel Temuduga yang dipengerusikan oleh PKMD dan dianggotai oleh jawatankuasa pdk. Surat lantikan akan disediakan oleh jawatankuasa pdk. • Kelas pdk akan dibuka setelah tarikh ditetapkan oleh Jawatankuasa PDK
 8. 8.  5.1 Pelantikan dan Penubuhan (i) Pelantikan Jawatankuasa PDK adalah melalui jawatankuasa PDK (a) mesyuarat pemilihan jawatankuasa PDk dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) (b) Pelantikan untuk menganggotai Jawatankuasa PDK mestilah di kalangan ahli yang hadir pada mesyuarat tersebut (c) cara pelantikan adalah melalui undi majoriti (d) Pelantikan setiausaha mesyuarat adalah budi bicara PKMD (e) Mesyuarat pemilihan jawatankuasa PDk hendaklah diadakan setiap 2 kali setahun
 9. 9. • (ii) penubuhan jawatankuasa a) setelah pelantikan jawatankuasa PDK dibuat,jawatankuasa perlu menghantar surat Penubuhan Jawatankuasa PDK kepada PKMD . surat persetujuan pewujudan jawatankuasa PDK hendaklah dimaklumkan oleh PKMD kepada jawatankuasa tersebut. b) Jawatankuasa boleh mewujudkan jawatankuasa kecil/biro mengikut keperluan seperti jawatankuasa kecil/biro agama,sukan/kesenian,sosio ekonomi,keselamatan,pendidikan,pembangunan komuniti dan lain2 yang bersesuaian.
 10. 10.  5.2 keanggotaan (i) ahli jawatankuaasa hendaklah tidak kurang dpd 11 orang dan tidak melebihi 15 orang dan mesti mempunyai sekurang2nya 2 orang ahli wanita atau sekurang2nya 2 orang ahli lelaki. (ii) Pengerusi,setiausaha,bendahari dan ahli jawatankuasa hendaklah terdiri daripada (a) 3 orang di kalangan ibubapa / penjaga OKU (b) seoragn OKU dalam komuniti setempat jika ada (c) ahli komuniti setempat yang berminat dgn kerja2 kebajikan dan sedia berkhidmat secara sukarela. (iii) setiap permohonan menjadi ahli jawatankuasa PDk perlu mengisi borang maklumat keahlian. (iv) segala urusan berkaitan pemilihan jawatankuasa PDk perlu dikendalikan oleh PKMD
 11. 11. (v) Pemilihan pengerusi dan ahli jawatankuasa adalah dibuat secara undian dgn dihadiri ooleh PKMD / wakil. (vi) keanggotaan bagi 3 jawatan utama iaitu pengerusi , setiausaha dan bendahari hendaklah mematuhi kriteria berikut: (a) mestilah warganegara Malaysia (b) TIDAK BOLEH mempunyai HUBUNGAN KEKELUARGAAN (c) TIDAK diisytiharkan MUFLIS ATAU DISENARAIK HITAMKAN (d) TIDAK BOLEH memegang jawatan utama di mana2 PDK yang lain.
 12. 12. 5.3 Senarai Tugas dan tanggungjawab (i) Penasihat (PKMD) (a) menasihati Pengerusi PDk dan memastikan pengurusan adalah mematuhi Garis Panduan Pengurusan PDK yang ditetapkan (b) menghadiri mesyuarat jawatankuasa PDK (c) menghantar salinan minit mesyuarat kepada Pengarah Negeri (d) mengadakan mesyuarat khas jika pembubaran jwtnkuasa diperlukan (e) mengadakan perjumpaan dgn jawatankuasa PDK bagi menjelaskan penggunaaan peruntukan kewangan yang disalurkan
 13. 13. ii) Pengerusi (a) mengurus, mentadbir dan melaksanakan program PDk mengikut Garis Panduan Pengurusan PDK (b) mempengerusikan semua mesyuarat / perjumpaan yang diadakan oleh jawatankuasa PDK (c) mrancang program / aktiviti PDK bersama AJK, Penyelia dan Petugas PDK. (d) memastikan Penyelia dan petugas PDK bekerja dalam suasana yang kondusif serta mematuhi etika kerja. (e) memastikan elaun khas OKU, sagu hati dan sumbangan kepada Penyelia dan Petugas PDK dan lain2 perbelanjaan dilakukan mengikut garis panduan pdk (f) menjadi ahli panel temuduga bagi perlantikan Penyelia dan Petugas PDK (g) menandatangani surat perlantikan penyelia dan petugas PDK (h) berusaha menambahkan sumber kewangan PDK (i) memastikan keselamatan pelatih OKU (j) memastikan premis PDK selamat dan mesra OKU
 14. 14. (iii) Timbalan Pengerusi (a) membantu Pengerusi melaksanakan tugas dan tanggungjawab (b) mengganti melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan pengerusi (iv) Setiausaha (a) membantu pengerusi dalam pengurusan dan pentadbiran PDK (b) menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat jawatankuasa PDK (c) menyedia, menggedar dan menyimpan minit mesyuarat (d) menyimpan rekod ahli jawatankuasa dan kakitangan PDK (e) membantu melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan pengerusi (v) Penolong setiausaha (a) membantu setiausaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab (b) mengganti melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan setiausaha
 15. 15. (vi) Bendahari (a) mentadbir urus,menyimpan dan mengemaskini buku rekod kewangan (b) merekod semua sumbangan , pendapatan dan perbelanjaan berkaitan pengurusan PDK bagi tujuan semakan dan pemeriksaan (c) menguruskan pembayaran elaun khas OKU,saguhati dan sumbangan kepada penyelia, petugas serta semua perbelanjaan berkaitan dibayar mengikut tarikh ditetapkan (d) menyedia dan membentangkan laporan kewangan semasa mesyuarat jawatankuasa PDK (e) menyimpan buku rekod kewangan di premis PDK bagi memudahkan pegawai JKM membuat semakan dan pemeriksaan naziran dibuat (vii) Ahli Jawatankuasa (a) menghadiri semua mesyuarat dan program PDK (b) membantu penyelia / petugas menjalankan aktiviti bagi meningkatkan keupayaan OKU (c) membantu merancang aktiviti termasuk aktiviti vokasional dan penempatan pekerjaan utk OKU (d) melibatkan diri di dalam aktiviti yang diadakan
 16. 16. 5.4 Tempoh keanggotaan (i) keanggotaan jawatan utama seperti Pengerusi,setiausaha dan bendahari hendaklah tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun (ii) keanggotaan jawatan yang lain tidak tertakluk kepada syarat yang di atas 5.5 Perletakan jawatan (i) pengerusi, setiausaha dan bendahari yang hendak meletak jawatan perlu memaklumkan secara bertulis kepada PKMD dalam tempoh 1 bulan sebelum tarikh perletakan jawatan dgn sesalinan kepada PKMN (ii) ahli jawatankuasa yang lain hendak meletak jawatan perlu memaklumkan secara bertulis kepada Pengerusi jawatankuasa PDK dlm tempoh 1 bulan sebelum tarikh perletakan jawatan dengan sesalinan kepada PKMD dan PKMN
 17. 17. 6.1 Ex-Officio (a) Ex-Officio adalah terdiri daripada Pegawai Pelajaran Daerah (Pendidikan) , Pegawai Kesihatan Daerah, dan Pegawai Jabatan Tenaga Kerja (b) Surat perlantikan dihantar oleh PKMN kepada semua ExOfficio seperti di 6.1 (a) sila rujuk Surat JKM PDK-7 6.2 Peranan Ex-Officio (i) menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PDK (ii) menghadiri mesyuarat jawatankuasa Penyelarasan PDK Daerah (iii) memberi khidmat nasihat , bimbingan dan kepakaran mengikut bidang tugas masing-masing.
 18. 18. • http://belognurna.blogspot.com/2011/11/syarat-penubuhan-pd • http://pekerjapdk.blogspot.com/2011/09/buku-garispanduan-perlantikan-dan.html • http://pdknet.com.my/forum/index.php?action=pritpage;topic=4 • http://pekerjapdk.blogspot.com/2011/09/sambungan-garis-pan
 19. 19. ORGANISASI PDK PUSAT ORGANISASI PDK KOMUNITI
 20. 20. • Program Organisasi Komuniti merupakan satu jenis kerja sosial yang didapati sesuai digunakan untuk mempertingkatkan kualiti hidup kumpulan sasar Jabatan. • Memberi tumpuan ke arah mengukuhkan komuniti setempat supaya dapat bergerak dan bertindak secara kolektif untuk mengendalikan masalah sosio ekonomi yang dialami. • Pelaksanaan Program Organisasi Komuniti bukan hanya terhad kepada inisiatif kumpulan sasar tetapi memerlukan inisiatif Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian.
 21. 21. i.Untuk menggalakkan dan menggerakkan penglibatan komuniti kumpulan sasar dan masyarakat umum dalam  pembangunan setempat. ii.Meningkatkan kualiti hidup komuniti sasar melalui penglibatan proaktif dan berkesan dalam aktiviti sosial dan ekonomi yang dikenalpasti. iii.Memaksimumkan penggunaan sumber tempatan dalam mewujudkan komuniti sasar yang berdikari.
 22. 22. i. Membasmi kemiskinan dan pengasingan di kalangan komuniti ii. Meningkatkan penentuan kendiri komuniti setempat iii. Menggalakkan penglibatan secara demokrasi iv. Menyelesaikan masalah sosial melalui “s e lf-he lp ” v. Mewujudkan masyarakat penyayang vi. Mengatasi ketidakpuasan dan bertindak sewajarnya
 23. 23. i. ii. iii. iv. v. Projek ekonomi Program pendidikan sosial Program latihan kemahiran Program khidmat masyarakat Program pendidikan kerohanian
 24. 24. i. ii. Klien Jabatan Bekas pelatih atau penghuni institusi Jabatan
 25. 25. • • • • • • • • • • Penasihat Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Wakil  Pejabat Pendidikan Wakil Pejabat Kesihatan  Wakil  Pasukan Polis Diraja Malaysia Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatan kuasa
 26. 26.   PENASIHAT Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia PENYELAR PDK KEBANGSAAN AS Bahagian Pembangunan OKU
 27. 27.   PENGERUSI Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri SETIAUSAHA Penyelaras PDK Negeri BENDAHARI Pengerusi PDK AHLI JAW ATANKUASA Pengerusi-Pengerusi PDK & PKMD, Agensi Kerajaan/ Swasta/ NGO EX-OFFICIO Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri
 28. 28. PENGERUSI Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah SETIAUSAHA Pengerusi PDK BENDAHARI Bendahari PDK AHLI JAW ATANKUASA Pengerusi-Pengerusi PDK & Agensi Kerajaan/ Swasta/ NGO EX-OFFICIO Pegawai Jabatan Kesihatan Daerah Pegawai Jabatan Pelajaran Daerah
 29. 29. PENASIHAT Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah SETIAUSAHA Ahli Masyarakat Setempat/ OKU/ Ibubapa OKU (Yang Boleh Dilantik) PENGER USI Ahli Masyarakat Setempat/ OKU/ Ibubapa OKU (Yang Boleh Dilantik) SETIAUSAHA Ahli Masyarakat Setempat/ OKU/ Ibubapa OKU (Yang Boleh Dilantik) BEND AHAR I Ahli Masyarakat Setempat/ OKU/ Ibubapa OKU (Yang Boleh Dilantik)
 30. 30. AHLI JAW ATANKUASA Ahli Masyarakat Setempat/ OKU/ Ibubapa OKU (Yang Boleh Dilantik) EX-OFFICIO Pegawai Jabatan Kesihatan Daerah Pegawai Jabatan Pelajaran Daerah Jurupulih Anggota/ Jurupulih Carakerja/ Jurupulih Pertuturan JURUAUDIT Penolong Pegawai JKM/ Agensi Kerajaan Lain PENYELIA PDK PETUGAS PDK
 31. 31. Crebral Palsi Lembam Hiperaktif Disleksia Terencat Akal Masalah Pendengaran Sindrom Down Autisme Masalah Penglihatan
 32. 32. • Ceberal bermaksud otak. Manakala ‘palsy’ membawa erti kurang atau tidak berupaya mengawal pergerakan otak. • Definisi palsi selebral adalah kecacatan anggota disebabkan oleh kecacatan hubungan saraf di antara bahagian otak dengan bahagian badan semasa dilahirkan atau pada awal usia.
 33. 33. • Kanak-kanak palsi selebral sebahagian besarnya mengalami kerosakan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kurang upayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. • Terdapat 4 kategori palsi selebral iaitu :• • • • Palsi selebral athetiod Palsi selebral ataxia palsi serebral gabungan Palsi Selebral spastik
 34. 34. • Masalah ketegangan pada otot-otot tertentu seperti tangan dan kaki. • Ketegangan otot ini akan menyebabkan pergerakan otot tersebut menjadi terhad atau tidak berkodinasi. • Contohnya jika ketegangan otot berlaku pada kaki, pergerakan permulaan berjalan seakan tersekat-sekat dan diikuti dengan satu lonjakan tenaga menyebabkan pergerakannya kurang terkawal.
 35. 35. • Bagi palsi selebral athetiod pula, mereka mempunyai anggota yang lebih meliuk dan tidak terkawal. • Manakala bagi palsi serebral ataxia pula, imbangan badan mereka adalah tidak baik di samping pergerakan badan yang tidak berkodinasi. • Palsi serebral gabungan pula adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis palsi selebral pada satu-satu masa. Masalah yang dihadapi olehnya adalah otot-ototnya kejang, tidak berkodinasi dan juga meliuk.
 36. 36. • Tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu • mempunyai tumpuan yang singkat. • Ia dikenali sebagai Attention –Hyperactivity Disorder (ADHD). • Kanak-kanak ini tidak boleh diminta untuk menjalankan aktiviti yang pasif sehingga 20 minit. 
 37. 37. • Kanak-kanak ini lebih agresif contohnya mereka kerap memulakan sesuatu pergaduhan, • kerap membuat kesalahan akibat kecuaian • gagal menyiapkan kerja sekolah • tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya • sukar mengatur tugasan • tidak suka dan enggan melakukan tugasan.
 38. 38. Ciri-ciri tingkah laku : • Kanak-kanak ini lambat menguasai kemahiran motor halus. •  Kanak-kanak ini sering mempamerkan kepayahan untuk member tumpuan atau fokus kepada proses P&P didalam kelas •  sukar menyiapkan tugasan dan mudah membuat kesalahan disebabkan kecuaian • sering menunjukkan tingkahlaku yangsering mengganggu rakan. • Di dalam hubungan sosial dengan rakan-rakan,mereka kurang diterima oleh rakan kerana tidak pandai menyesuaikan diri • kurang matang
 39. 39. • mempunyai masalah dalam menguasai kiu-kiu sosial yang halus sehingga mereka kerap menyalah tafsir aksi-aksi murid lain. • menarik rambut • menggigit kuku • tabiat suka mencederakan diri • meminta ganjaran apabila diminta untuk melakukan sesuatu contohnya jika enggan melakukan aktiviti P&P,guru akan memberikan sesuatu yang disukai murid untuk memujuknya mengikuti aktiviti.
 40. 40. Ciri-ciri tingkah laku : • Daripada segi emosi, kanak-kanak ini dilabelkan sebagai terencat akal sama ada ringan, sederhana,teruk dan sangat teruk. • Kanak-kanak Sindrom Down Ringan masih boleh dididik. • Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mempunyai masalah pendengaran. • Kanak-kanak Sindron Down merupakan kanak-kanak yang manja • memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. • hiperaktif dan masalah tumpuan singkat.
 41. 41. • Autism adalah keadaan di mana kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Ciri –ciri Autisme • Perkembangan fizikal kanak-kanak autism sama seperti kanak-kanak normal dan kelihatan seperti mempunyai masalah pendengaran dan tidak mengendahkan apa yang diperkatakan orang lain. • Daripada segi emosi pula ianya sukar diramal kerana ia sering berubah-ubah.
 42. 42. • Sering ketawa, menangis dan marah tanpa sebab • Mengamuk tanpa terkawal jika tidak menuruti kemahuan atau melarang daripada melakukan sesuatu yang mereka ingini • Merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu • Menyerang sesiapa sahaja berhampirannya jika emosi terganggu • Ada kalanya mencederakan diri sendiri.
 43. 43. • Kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan.  Ciri-ciri Lembam :• keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. •  mempunyai masalah dalam memberi perhatian, mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. •  mudah hilang tumpuan, mudah membuat kesalahan akibat kecuaian
 44. 44. •  sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan •  Di dalam mata pelajaran matematik, mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik. • sukar memproses maklumat • sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. • Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan.
 45. 45. • Disleksia didefinasikan ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaran akibat kesukaran mentafsir kod ayat. Ciri-ciri tingkah laku: • Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam bacaan,menulis dan mengeja (Sanders dan Myers.1996). • Kategori disleksia terbahagi kepada tiga iaitu disleksia visual melibatkan deria penglihatan, disleksia melibatkan pendengaran dan disleksia visual auditori yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. • Perkembangan fizikal,mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan sebagai pemalas dan bodoh.
 46. 46. • Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas dan butang baju sentiasa salah butang. • mempunyai daya pengamatan, pendengaran dan penglihatan yang lemah. • Kekeliruan di mana mereka sukar untuk membezakan kiri dan kanan. • Semasa membaca pula, mereka sering berpua-pura membaca dan menunjukkan teks semasa membaca.
 47. 47. • Kekeliruan dalam perkataan juga timbul seperti di bawah; - Keliru kedudukan perkataan  - Pembalikan perkataan  - Keliru b.inggeris dengan b.melayu - Penambahan huruf  - Kependekan perkataan  - Pembalikan huruf dalam perkataan
 48. 48. • Menurut Cruickshakn dan Johnson (1975), kebolehan kanakkanak menggunakan deria dengarnya dan juga bila kecacatan itu dialami. • Terdapat dua kategori iaitu pekak dan separuh pekak. • Pekak adalah kanak-kanak yang mempunyai deria dengar yang tidak berfungsi. • Manakala separuh pekak adalah kanak-kanak yang masih boleh menggunakan deria dengar tetapi dengan menggunakan alat bantuan mendengar.
 49. 49.  - masalah pendengaran adalah kurang member perhatian di dalam kelas  - kelihatan selalu berkhayal  - percakapannya tidak jelas  - terkejut apabila dihampiri daripada belakang  - tidak memahami arahan yang diberikan  - pencapaian yang lemah terutamanya berkaitan dengan bahasa.  - Bagi perkembangan fizikal, motor halus dan motor kasar kanak -kanak ini sama seperti kanak-kanak normal.  - Perkembangan kognitif adalah agak lambat disebabkan oleh kelambatan perkembangan bahasa.  - Bagi perkembangan sosial, ia bergantung kepada pengalaman mereka, cara layanan yang diterima  melalui kebolehan perkembangan mereka sendiri
 50. 50. • Masalah penglihatan adalah ketidakupayaan untuk melihat • Menurut Heward (1996), seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang daripada mata yang sihat dengan pembetulan (kaca mata) atau mempunyai medan penglihatan yang sempit kurang daripada 20 darjah • Masalah penglihatan terbahagi kepada dua : • rabun atau kurang nampak ialah mereka yang masih boleh membaca dan melihat dengan pandangan yang kabur (penglihatan </60) •  buta adalah bagi mereka yang langsung tidak dapat melihat dan memerlukan bantuan kod Braille untuk membaca
 51. 51. • mempunyai masalah penglihatan adalah bebola mata yang selalu berputar • matanya sensitif terhadap cahaya • bahagian tepi mata kelihatan merah • kelopak mata bengkak, mata selalu berair dan terdapat bintik-bintik ditengah mata
 52. 52. • mengadu tidak dapat melihat dengan jelas • sakit kelapa apabila membuat sesuatu kerja • pandangan kabur dan kadang kala objek dilihat menjadi dua imej • mereka selalu memusingkan kepala pada sebelah arah iaitu semasa melihat objek • selalu mengerut atau mengecilkan mata • kerap berkelip
 53. 53. • http://belognurna.blogspot.com/2011/11/penempatan-oku-di-p
 54. 54. 1. Membolehkan OKU hidup berdikari 2. Meningkatkan penglibatan masyarakat luar 3. Dapat berkembang supaya dapat menghadapi cabaran dan keperluan yang beru mengikut keperluan semasa
 55. 55. kerjasama ibubapa melaksanakan program dijalankan.  Latihan di rumah.  Menyediakan peralatan yang diperlukan.  Galakkan dan peneguhan positif yang diberikan.  yang
 56. 56.  Terdiri daripada: a)Kementerian kesihatan  Penilaian awal  Pemulihan  Rawatan susulan  Rawatan psikologi
 57. 57. b) Jabatan kebajikan masyarakat  pendaftaran dan kad kenal diri OKU  Elaun pekerja cacat  Perkhidmatan penempatan  Geran pelancaran  Organisasi penjualan  Pemulihan dalam komuniti
 58. 58. c) Kementerian belia dan sukan  penglibatan oku dalam sukan. d) Kementerian sumber dan tenaga manusia  melaksanakan program promosi atau penggalakan penggajian OKU di sektor swasta.  Membantu mendapatkan pekerjaan untuk golongan OKU di sektor swasta.  Bertanggungjawab menguatkuasakan akta kerja 1955 iaitu menerima aduan dan menyelesaikan maslaah aduan berkaitan pekerjaa.
 59. 59.  menyediakan pusat harian dan pusat latihan.  pemulihan dalam komuniti  Program intervensi awal  Multidisiplin aktiviti dalam komunti  Pendidikan atau latihan untuk berdikari  Bimmbingan dan sokongan melalui web  Kaunseling  Kelab sosial  Pusat sumber  Rujukan  Kelas komputer

×