Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Цахим тестийн тухай            Загвар цахим тест-1           Давуу, сул тал            ...
Загвар цахим тест-1              Загвар цахим тест-2Шавь” цогцолбор сургууль
Цахим тестийн тухай               Давуу, сул тал     Загвар цахим тест-1         Давуу тал:  ...
Загвар цахим тест-1           Загвар цахим тест-2
Загвар цахим тест-2Цахим тестийн тухай   Давуу, сул тал           Цахим тестийн хэлбэр:           ...
Загвар цахим тест-2  Загвар цахим тест-1тийн хэлбэр:той тестлттой тестах тестг сонгох тест
ст-1
ЦАХИМ ТЕСТСургууль:      шавьАнги,бүлэг:    03/10/11   Хичээлийн нэр:Сурагчийн нэр:   Амар     Хичээлий...
Т    Б.Баярмаа    Монгол хэл    Авиа,үсэг үеийн зааг  Хувилбар-2     Хувилбар-3
ЦАХИМ ТЕСТ                        Хариултын хуудас Асуулт    1    2    3    4     ...
Т                Дүн харах          Зөв хариу          харах  олуулаа-7ү6а  баяд-4ү4а
ЦАХИМ ТЕСТ  Асуулт      1        2        3       4      5  Хариулт  b        ...
ЦАХИМ ТЕСТХувилбар-3Санамж:
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль:  шавь         Нэр:         Б.БаярмааАнги:    33333        Хичээ...
ҮНЭЛГЭЭ аахэлэг үеийн зааг        ХУВИЛБАР-3:         асуулт оноо  хариулт          1   0 ...
Дүнгийн график харах
Хүснэгт10                 Хариултын хуудасАсуулт  1  2     3  4Хариулт  b  a     b  a ...
Хүснэгт10          ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас      5      b          Хуудас 27
Хүснэгт10Хуудас 28
Хүснэгт11                   ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль:  шавь       Нэр:         Б.Ба...
Хүснэгт11Хуудас 30
Хүснэгт11Хуудас 31
Хүснэгт11Н ҮНЭЛГЭЭмаа хэлсэг үеийн зааг         Хуудас 32
Хүснэгт11Хуудас 33
Хүснэгт11Дүнгийн график харах            Хуудас 34
Хүснэгт12               Хариултын хуудасАсуулт   1     2  3   4Хариулт  c     b  b   ...
Хүснэгт12          ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас      5       6      b   1-b,2-d,3-a,4-c    ...
Хүснэгт12Хуудас 37
Хүснэгт13      цахим тестсургууль  Шавь        Багшийн нэрр                     э   ...
Хүснэгт13Д. Мөнхцэцэгэрлэг амьтад        Хувилбар2 Хувилбар1     Хувилбар2                Хуудас...
Хүснэгт13                цахим тестСургууль       Багшийн нэранги         Хичээлийн нэрбүлэг...
Хүснэгт13  Д. Мөнхцэцэг  Монгол хэл  Үгийн үе   Хувилбар1      Хувилбар2                Хуудас 41
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль:    шавь  Б.БаярмааАнги:     03/10/11 Монгол хэлБүлэг:      ...
Й АНАЛИЗ,ГРАФИК           Анхаарах зүйл:          дахин бөглөх хэрэггүй          дахин бөглөх...
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
баярмаа тест
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

баярмаа тест

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

баярмаа тест

 1. 1. Цахим тестийн тухай Загвар цахим тест-1 Давуу, сул тал БЗД-ийн “Шавь” цогцолбор сургуу
 2. 2. Загвар цахим тест-1 Загвар цахим тест-2Шавь” цогцолбор сургууль
 3. 3. Цахим тестийн тухай Давуу, сул тал Загвар цахим тест-1 Давуу тал: Шалгалт авахад цаг хугацаа хэмнэх Эдийн засгийн хэмнэлттэй Бүх хэлбэрийн тест бэлтгэх Дүн бодож, цаг хугацаа алдахгүй Анализ хийх Сурагч алдаандаа дүгнэлт хийх Байнга сайжруулах боломж Сул тал: Компьютерийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй Санамсаргүй алдаа гарах магадлалтай Тест шивэхэд цаг хугацаа зарцуулна.
 4. 4. Загвар цахим тест-1 Загвар цахим тест-2
 5. 5. Загвар цахим тест-2Цахим тестийн тухай Давуу, сул тал Цахим тестийн хэлбэр: Нэг сонголттой тест Олон сонголттой тест Нөхөх тест Харгалзуулах тест Үнэн, худлыг сонгох тест
 6. 6. Загвар цахим тест-2 Загвар цахим тест-1тийн хэлбэр:той тестлттой тестах тестг сонгох тест
 7. 7. ст-1
 8. 8. ЦАХИМ ТЕСТСургууль: шавьАнги,бүлэг: 03/10/11 Хичээлийн нэр:Сурагчийн нэр: Амар Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хувилбар-1 Хувилбар-2
 9. 9. Т Б.Баярмаа Монгол хэл Авиа,үсэг үеийн зааг Хувилбар-2 Хувилбар-3
 10. 10. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт b a b c aХувилбар-1Асуулт1Эх юунаас бүтдэг вэ?a. үсэг c. өгүүлбэрb. үг d.Асуулт2үеэр зөв зааглан бичсэнийг олa. Хөд-өл-мө-рийнb. Хө-дөл-мө-рийнc. Хө-дөл-мөр-ийнd. Хөд-өл-мө-рийнАсуулт3Авиа үсгийг зөв тэмдэглэснийг дугуйлa. харъя-5ү5а c. олуулаа-7ү6аb. уужим-5ү4а d. баяд-4ү4аАсуулт4Оньсогын зөв хариуг олЗахгүй торгон дээр замбараагүй сувдa. тэнгэр одb. нар сар в.сувдАсуулт5Ойролцоо утгатай үгсийг ола.сэрэх,унтах б.босох,бодох в.баярлах,бахдахАсуулт6
 11. 11. Т Дүн харах Зөв хариу харах олуулаа-7ү6а баяд-4ү4а
 12. 12. ЦАХИМ ТЕСТ Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт b a b c aХувилбар-2:1.Гээгдэх эгшгийн дүрэм зөрчсөн үгийг дугуйл.a.олноос b. хөгжмийн c.үсэрэх d.судлаад2.Буруу бичсэн үгийг олж дугуйлa.өнхрүүлнэ b. бороошино c.хавтаслана d.танилцуулна3.Ъ бичих үгийн дугаарыг дугуйлa.бол....ё b. хар.....я c. бар......я4.Өвөрмөц хэллэгийг олж дугуйлa. нүд тайлах b.нүд өвдөх c. модоор нүдэх d .шүүгээний нүд5.Үгийг үеэр зөв заагласныг олb.шагна-чих-ыг b b.шан-на-чих-ыг c.шаг-на-чи-хыг
 13. 13. ЦАХИМ ТЕСТХувилбар-3Санамж:
 14. 14. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: шавь Нэр: Б.БаярмааАнги: 33333 Хичээлийн нэр: Монгол хэлБүлэг: Амар Хичээлийн сэдэв: Авиа,үсэг үеийн заагҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-2: асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 1 0 буруу 2 1 зөв 2 0 буруу 3 1 Err:509 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 6 0 буруу авах оноо 6 авах оноо 10 авсан оноо 3 авсан оноо 0 зөв хариулт 2 зөв хариулт 0 буруу хариулт 2 буруу хариулт 5 хувь 50 хувь 0 үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ F Муу байна, дахин хийнэ үү! Муу байна, дахин хийнэ үү!Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.
 15. 15. ҮНЭЛГЭЭ аахэлэг үеийн зааг ХУВИЛБАР-3: асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу авах оноо 10 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 5 хувь 0 үсэг үнэлгээ F Муу байна, дахин хийнэ үү!
 16. 16. Дүнгийн график харах
 17. 17. Хүснэгт10 Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4Хариулт b a b a Хуудас 26
 18. 18. Хүснэгт10 ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас 5 b Хуудас 27
 19. 19. Хүснэгт10Хуудас 28
 20. 20. Хүснэгт11 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: шавь Нэр: Б.БаярмааАнги: ### Хичээлийн нэр: Монгол хэлБүлэг: Амар Хичээлийн сэдэв: Авиа,үсэг үеийн заагҮнэлгээ харах хэсэг: ХУВИЛБАР-1: асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 2 0 буруу 3 буруу 4 буруу 5 буруу 6 буруу авах оноо 10 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 5 хувь 0 үсэг үнэлгээ F Муу байна, дахин хийнэ үү!Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 29
 21. 21. Хүснэгт11Хуудас 30
 22. 22. Хүснэгт11Хуудас 31
 23. 23. Хүснэгт11Н ҮНЭЛГЭЭмаа хэлсэг үеийн зааг Хуудас 32
 24. 24. Хүснэгт11Хуудас 33
 25. 25. Хүснэгт11Дүнгийн график харах Хуудас 34
 26. 26. Хүснэгт12 Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4Хариулт c b b a Хуудас 35
 27. 27. Хүснэгт12 ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас 5 6 b 1-b,2-d,3-a,4-c Хуудас 36
 28. 28. Хүснэгт12Хуудас 37
 29. 29. Хүснэгт13 цахим тестсургууль Шавь Багшийн нэрр э Д. МөнхцэцэгАнги: 2 Хичээлийн нэр хүн орчинБүлэг: ё хичээлийн сэдэв5 сэдэв: зэрлэг амьтад Хувилбар1Шалгалтын хувилбар сонгохБөглөж дуусаад C T L+ Sдараарай Хувилбар1 Хуудас 38
 30. 30. Хүснэгт13Д. Мөнхцэцэгэрлэг амьтад Хувилбар2 Хувилбар1  Хувилбар2 Хуудас 39
 31. 31. Хүснэгт13 цахим тестСургууль Багшийн нэранги Хичээлийн нэрбүлэг Хичээлийн нэр сэдэвШалгалтын сонгох хувилбарБөглөж дуусаад C T L + S дараарай.   Хувилбар1 Хуудас 40
 32. 32. Хүснэгт13 Д. Мөнхцэцэг Монгол хэл Үгийн үе  Хувилбар1  Хувилбар2 Хуудас 41
 33. 33. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль: шавь Б.БаярмааАнги: 03/10/11 Монгол хэлБүлэг: Амар Авиа,үсэг үеийн заагҮнэлгээ харах хэсэг: асуулт хариулт Зөв хариулт нь: 1 зөв үг 2 зөв Хө-дөл-мө-рийн харъя-5ү5а 3 зөв олуулаа-7ү6а 4 буруу тэнгэр од 5 буруу 6 буруу
 34. 34. Й АНАЛИЗ,ГРАФИК Анхаарах зүйл: дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Дүн харах

×