Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’europa de la restauració

432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L’europa de la restauració

 1. 1. L’EUROPA DE LA RESTAURACIÓ
 2. 2. Què veurem?  Restauració: ◦ Definició ◦ Significat  El Congrés de Viena: ◦ Definició ◦ Principis i Objectius  L’Europa dels Congressos
 3. 3. Introducció:  Amb la derrota de Napoleó  Europa: període de lluita constant  dos models de societat: ◦ Defensors de la permanència o el retorn dels principis polítics de l’Antic Règim  predominen des de 1815 a 1830, que és l’època de la Restauració. ◦ Defensors del liberalisme polític sorgit de les revolucions del segle XVIII a Amèria i Europa  es manifesten a través de successives onades revolucionàries.
 4. 4. RESTAURACIÓ: definició  La Restauració és el sistema polític que apareix a Europa a l'inici del segle XIX quan, després de la derrota de Napoleó, l'any 1814, les potències europees es reuneixen en el Congrés de Viena i decideixen restaurar l'absolutisme com a sistema polític.
 5. 5. RESTAURACIÓ: significat  Nivell Polític  intent de restablir la situació anterior a 1789, canvi pel qual advocaven els sectors més conservadors. Aviat aquesta pretensió s’enfrontaria amb l’oposició tant del liberalisme com del nacionalisme.  Nivell Ideològic  se basa en una ideologia reaccionària, el tradicionalisme (defensa l’autoritat, l’ordre, la jerarquia, la religió catòlica i la legitimitat de les monarquies absolutes). ◦ Joseph de Maistre  “tro i altar”.  Nivell Històric  va intentar passar per alt les conquestes polítiques i socials aconseguides durant la Revolució i l’Imperi.
 6. 6. RESTAURACIÓ: significat  En alguns països  impossibilitat de retornar de tot a l’absolutisme  certes concessions  exemple: França Lluís XVIII va promulgar una Carta Atorgada*  continuació de molts postulats de caràcter liberal moderat: ◦ Respectà la nova noblesa, creada per l’Imperi; ◦ Mantingué el codi civil napoleònic, que era un dret comú per a tots els ciutadans; ◦ No es va atrevir a tornar els béns de l’Església i de l’antiga noblesa que havien estat expropiats en el període revolucionari i que ja eren en altres mans.  Imperi Austríac + Imperi Rus + Espanya  Restauració  restabliment de l’Antic Règim.  Gran Bretanya manteniment del sistema parlamentari. Els polítics conservadors més lúcids procuraven frenar el progrés cap al liberalisme i de la democràcia, però eren conscients que no es podia impedir que s’establissin a llarg termini. *Carta Atorgada: carta constitucional atorgada per un sobirà. Es diferencia d'una constitució perquè no és obra d'una assemblea, sinó concessió del cap d'Estat.
 7. 7. EL CONGRÉS DE VIENA: principis  Els principis que inspiraren el Congrés de Viena, l’objectiu del qual era restaurar l’Antic Règim, foren: ◦ El de la legitimitat dels reis enfront a la sobirania nacional  retorn a l’absolutisme. [legitimisme, que reconeixia el dret dels monarques hereditaris, deposats per Napoleó, a recuperar el seu tron] ◦ L’equilibri entre les potències vencedores  nou mapa artificial d’Europa. ◦ La solidaritat entre els Estats.  Tractat de la Santa Aliança (potències absolutistes: Rússia, Àustria i Prússia)  principi de solidaritat en defensa de la religió i de la monarquia absoluta contra qualsevol brot de liberalisme.  Tractat de la Quàdruple Aliança (Gran Bretanya, Rússia, Àustria i Prússia)  se concretava la possibilitat d’intervenció militar en cas d’aixecaments liberals. França se va incorporar a aquesta aliança en el Congrés d’Aquisgrà (1818), per la qual cosa se va transformar en la Quíntuple.
 8. 8. EL CONGRÉS DE VIENA: objectius  Objectiu: equilibri entre les potències vencedores  fixació nou mapa polític d’Europa: ◦ Remodelació de les fronteres d’Europa d’acord amb els interessos de les potències vencedores, sense tenir en compte les aspiracions nacionals dels pobles. ◦ Objectius principals del nou mapa polític d’Europa  assegurar un ordre estable, inspirat en l’Antic Règim, i evitar el retorn de la revolució.
 9. 9. EL CONGRÉS DE VIENA: objectius  Mapa Artificial del Congrés de Viena: ◦ Equilibrar les forces de les grans potències  repartiment de les restes de l’Imperi Napoleònic i de les zones d’influència del món. ◦ Grans beneficiaris  Imperi Rus i l’Austríac, i el regne de Prússia. Gran Bretanya va mantenir la seva hegemonia marítima i França va tornar a les fronteres anteriors al 1789.
 10. 10. EL CONGRÉS DE VIENA: objectius
 11. 11. EL CONGRÉS DE VIENA: objectius  Nou mapa artificial d’Europa sorgit del Congrés de Viena: ◦ L’Imperi austríac va expandir la seva influència per la península itàlica. ◦ Rússia va augmentar les seves possessions cap a l’oest. ◦ Prússia va veure incrementat el seu territori. ◦ Es van constituir els Països Baixos (Holanda, Bèlgica i Luxemburg). ◦ Noruega i part de Finlàndia van ser annexionats a Suècia. ◦ Els Borbons van tornar a les possessions d’Itàlia. ◦ Es van confirmar els Estats Pontificis. ◦ Es va establir la Confederació Germànica. ◦ Es va reconèixer la neutralitat perpètua de Suïssa. Llevat dels canvis derivats de les unificacions d’Itàlia i Alemanya, aquest mapa es va mantenir fins a la Primera Guerra Mundial.
 12. 12. L’EUROPA DELS CONGRESSOS  Congrés de Viena  se van establir dos principis per regir la política internacional: ◦ La celebració de congressos per arbitrar davant les solucions davant de possibles alteracions de l’equilibri territorial  L’Europa dels Congressos. ◦ El dret d’intervenció, en els països amenaçats per una revolució liberal, de l’exèrcit de la Santa Aliança, que estava format per França, Rússia i Àustria.
 13. 13. L’EUROPA DELS CONGRESSOS  La política internacional derivada del Congrés de Viena descansava en dos supòsits mantinguts de forma sistemàtica per les potències europees fins al 1830. ◦ La capacitat d’intervenció ◦ Els sistemes d’aliances
 14. 14. L’EUROPA DELS CONGRESSOS  Capacitat d’intervenció de les potències davant qualsevol conflicte que posés en perill l’equilibri continental o el principi monàrquic i legitimista. Per garantir-lo es van celebrar alguns congressos en diverses ciutats europees: ◦ Congrés de Laybach (1821)  es va decidir posar fi al moviment liberal del regne de Nàpols. ◦ Congrés de Verona (1822)  es va acordar la intervenció de l’exèrcit dels Cent Mil Fills de Sant Lluís contra el govern liberal d’Espanya.
 15. 15. L’EUROPA DELS CONGRESSOS  La construcció d’un sistema d’aliances: ◦ Santa Aliança (Rússia, Prússia i Àustria)  objectiu doctrinal: manteniment de l’absolutisme i la defensa enfront l’amenaça liberal. Defensa el dret d’intervenció per sufocar qualsevol moviment revolucionari. ◦ Quàdruple Aliança  països de la Santa Aliança + Anglaterra i França.

×