Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A& e triage pp3

9,112 views

Published on

Triage

Published in: Education
 • Login to see the comments

A& e triage pp3

 1. 1. TRIAGE
 2. 2. Triage berasal dari perkataan Perancis yang bermaksud ‘sorting’ / ‘to sort’. ( penilaian keperluan pertolongan cemas ) proses saringan / screening dan klasifikasi (mengasingkan) mangsa yang terlibat di dalam satu kemalangan atau bencana di mana melibatkan ramai mangsa mengikut keperluan rawatan masing –masing. Ia boleh di lakukan di tempat kejadian atau di unit kecemasan.
 3. 3. Triage
 4. 4. Sistem Triage Triage perlu di lakukan sebaik saja tiba di tempat kejadian bencana atau sebaik saja mangsa tiba di unit kemalangan dan kecemasan. Sistem ini bertujuan untuk memberi peluang kehidupan yang terbaik kepada seberapa ramai mangsa yang boleh. Terdapat beberapa cara untuk memberikan keutamaan rawatan kepada mangsa. Tetapi kaedah yang biasa di gunakan ialah sistem ‘4 colour tags’. Dengan ini mangsa dapat menerima resusitasi dan rawatan segera mengikut prioriti yang telah di tetapkan
 5. 5. Sistem Triage Klasifikasi warna ( colour classification) Masa untuk merawat kes-kes di jabatan kecemasandari waktu pendaftaran adalah seperti berikut :- MERAH = serta merta bagi semua kes KUNING = tidak melebihi daripada 30 minit untuk 85 % kes. HIJAU = tidak melebihi dari 1 jam untuk 80 % kes.
 6. 6. Sistem Triage  Triage boleh dibahagikan kepada 2 jenis mengikut keadaan sumber yang sedia ada:-  Bilangan mangsa dan keterukan kes tidak melebihi kemudahan.  Dalam keadaan ini, mangsa yang mempunyai masalah ‘life threatening’ dan yang mengalami kecederaan pada beberapa sistem akan diberikan rawatan terlebih dahulu.  Bilangan mangsa dan keterukan kes melebihi kemudahan dan kebolehan staf yang ada jika berlaku bencana.
 7. 7. Sistem Triage START triage system.  START bermaksud simple triage and rapid treatment.  Sistem triage yang sering di gunakan semasa bencana adalah pelan sistem START triage. Pelan START membolehkan ‘first responder’ mengenalpasti dan mengasingkan pesakit atau mangsa dengan segera. Semasa proses triage, penyelamat sering melakukan tindakan perawatan yang asas seperti memastikan dan mengekalkan patensi airway dan mengawal perdarahan serius jika ada
 8. 8. Sistem Triage - START triage system. Terdapat 4 langkah utama pelan START iaitu; 1. Delayed patient. Mangsa yang boleh mengikut arahan dan berjalan sendiri di category sebagai delayed. Ini merupakan cara paling berkesan dan cepat untuk mengasingkan pesakit yang mengalami kecederaan ringan dan kurang berisiko atau di tag dengan ‘green tag’. Ini memudahkan pasukan penyelamat memulakan asesmen dan memberi perawatan asas kepada mangsa seterusnya yang tidak boleh berjalan.
 9. 9. Sistem Triage - START triage system. 2. Respiration check.  Setiap mangsa yang tidak boleh berjalan akan di mulakan asesmen dengan memeriksa respirasinya.  Kekalkan airway dengan memastikan posisi kepala mangsa sedikit hyperextension.  Jika tiada bantuan dari ahli pasukan EMS yang lain, airway mangsa yang tidak sedar diri boleh dikekalkan dengan meletakkan gulungan kain di bawah leher mangsa. Ini dapat membantu mengekalkan posisi kepala mangsa sedikit hyperextension.  Respirasi mangsa boleh di gunakan untuk klasifikasi pesakit samada,  mati atau tidak dapat diselamatkan lagi (nonsalvageable) dengan melabelkan – no respirations  jika respirasi mangsa melebihi 30 / min , mangsa akan di labelkan sebagai – immediate.  jika respirasi mangsa kurang dari 30 / min , mangsa akan di labelkan sebagai – delayed (no tag)
 10. 10. Kekalkan airway
 11. 11. Sistem Triage - START triage system. 3. Perfusion Assessment.  Setelah pemeriksaan respirasi, mangsa yang telah di klasifikasi immediate atau delayed.  Pemeriksaan seterusnya adalah samada perfusi mencukupi dengan melakukan pemeriksaan nadi radial jika tiada kecederaan pada kedua – dua tangan atau di bahagian nadi – nadi yang besar seperti di carotid, femoral atau brachial artery.  Jika nadi radial tidak di rasai , ini menunjukkan mangsa mungkin mengalami perfusi yang tidak mencukupi (inadequate perfusion) dan di labelkan immediate.  Mangsa yang mengalami perfusi yang tidak mencukupi, mungkin mengalami perdarahan eksternal yang serius dan tekanan secara langsung di perlu.  Mana –mana mangsa yang tiada nadi radial perlu di tinggikan bahagian kakinya untuk pengaliran darah ke vital organ contoh cerebral.
 12. 12. Perfusion Assessment.
 13. 13. Sistem Triage - START triage system. 4. Brain injury assessment. Jika respirasi dan perfusi mangsa memuaskan serta boleh mengikut arahan mudah, ini menunjukkan sistem saraf pusatnya di dalam keadaan baik - tag delayed patient.. Mana –mana mangsa dengan respirasi dan perfusi memuaskan tetapi tidak boleh mengikut arahan mudah akan di beri tag immediate.
 14. 14. Sistem Triage - 4 Colour Triage Tags’ Tag Merah - Kecederaan major, penyakit tenat, pesakit yang tidak sedar diri atau keadaan nyawa yang terancam seperti ‘severe head injury’ , APO, unstable angina, DKA
 15. 15. Sistem Triage - 4 Colour Triage Tags’ Tag Kuning - Kecederaan multiple, kecederaan teruk tetapi hemodynamic stabil contoh polytrauma tetapi neurologikal baik dan respon pada arahan yang mudah.
 16. 16. Sistem Triage - 4 Colour Triage Tags’ Tag Hijau - Kecederaan ringan / pesakit masih boleh berjalan contoh fraktur humerus, radial ulna atau‘lacerated wound’
 17. 17. 4 colour triage tags Tag merah – kecederaan major . penyakit tenat, tidak sedar severe head injury,APO Tag kuning –kecederaan, multiple kecederaan tetapi hemodynamics stabil contoh polytrauma tetapi neurological stable Tag hijau – kecederaan ringan /pesakit masih boleh berjalan contoh fraktur humerus Tag hitam /putih –mati atau mangsa tidak boleh di selamatkan
 18. 18. Sistem Triage - 4 Colour Triage Tags’ Tag putih /hitam - Mati atau mangsa yang tidak boleh di selamatkan contoh ‘severe cerebral hypoxia atau brain damage.
 19. 19. Sistem Triage- Kawasan klinikal Kawasan klinikal terbahagi kepada 3 bahagian iaitu; Zon Resusitasi dan Kritikal- Zon Merah Zon Intermediate - Zon Kuning Zon Tidak Kritikal–Zon Hijau (The walking / Non Critical Zone)
 20. 20. RED ZONE
 21. 21. RED ZONE
 22. 22. RED ZONE DI KENDALIKAN OLEH PASUKAN TRAUMA Khas untuk mangsa yang tenat dan tidak stabil Rawatan kecemasan dan pemulihan di jalankan dengan segera sehingga pesakit stabil
 23. 23. YELLOW ZONE
 24. 24. Yellow zone Merawat pesakit yang kritikal tetapi stabil hemodynamics Perlu tindakan segera-contoh Intraabdominal injury Pendarahan moderate-mangsa stabil
 25. 25. Zone hijau The walking zone- non critical zone Pesakit boleh tunggu-rawatan segera tidak di perlukan Kecederaan minor
 26. 26. Black zone Mangsa sudah meninggal dunia
 27. 27. Tanggungjawab sebagai seorang jururawat yang bertugas dan membantu ketua unit dalam perkhidmatan kecemasan 1. Mengenalpasti kes yang mengancam nyawa dan kes-kes yang masih boleh menunggu perawatan.
 28. 28. Memberi rawatan kecemasan ‘Cardio Pulmonary Resuscitation’ (CPR), memulakan terapi intravena, memasang splint dan menghentikan perdarahan bagi kes-kes dengan keadaan yang mengancam nyawa
 29. 29. 1Memberi sokongan emosi kepada mangsa dan keluarganya. Melaporkan dan mendokumentasikan setiap maklumat dengan tepat, lengkap dan jelas.
 30. 30. Mengenalpasti kes yang mengancam nyawa dan kes-kes yang masih boleh menunggu perawatan. pemerhatian rapi terhadap keadaan mangsa, iaitu keadaan am,  tanda-tanda vital untuk mengesan sebarang perubahan dalam satus mereka
 31. 31. Didalam kes kecemasan yang melibatkan bencana dan kemalangan, pemilihan yang utama adalah penting bagi menyelamatkan nyawa simangsa.

×