Website tekst rond visie missie-sterktes etc

281 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Website tekst rond visie missie-sterktes etc

  1. 1. 1Dirk AmeelConsultant Innovatieve arbeidsorganisatie & LoopbaanmanagementAmeel D&C bvba - Inclusive Innovation------------------------------------------------------------------------------------------------MIJN VISIE - MISSIEOndernemers staan voor de uitdaging ‘inclusief’ te ondernemen, dat wil zeggen zowelpermanent innoveren als focussen op de klanten, leverancier, bredere omgeving en milieu.Die organisatiecultuur valt samen met ‘inclusief innoveren’.Inclusief innoverenEen organisatie die open staat voor haar omgeving en zich verantwoordelijk voelt, ziet éérderinnovatiekansen, betrekt sterker haar medewerkers, speelt sneller in op de markt en is beterin het beperken van risico’s. Ze integreert deze open cultuur in haar organisatie enbedrijfsprocessen. Ze creëert meteen ‘vertrouwen’, ‘integriteit’, ‘betrokkenheid’,‘transparantie’ zowel bij de interne medewerkers als extern betrokken partijen. En dit tekentde invalshoek (én maatschappelijke betrokkenheid) waarmee ze ‘zaken’ doet in de praktijk.Inclusief ondernemen‘Inclusief innoveren’ kenmerkt zich door het vermogen om interne product- enprocesvernieuwingen af te stemmen op de verwachtingen van de klanten, medewerkers énbredere omgeving. ‘Inclusief ondernemen’ gaat over actief ruimte creëren in de organisatieen daarbuiten: ruimte voor samenwerking, participatie, diversiteit, ruimte voor innovatie,ruimte voor teamwerking.Innovatieve cultuurInnovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn al te vaak ‘buzzwords’ - op deagenda van ondernemers – i.p.v. thema’s die onderling nauw verbonden zijn en deeluitmaken van de organisatiecultuur. Zo betekent ‘ondernemen’ méér en ook wezenlijk ietsanders dan ‘een gat in de markt’’ signaleren of een ‘kans grijpen’ die zich aandient. Het gaatover het scheppen van mogelijkheden in de markt, het beschikbaar krijgen en veiligstellenvan ‘resources’, ontwikkelen van creatieve talenten.MIJN AANBOD PARTICULIERENIk bied loopbaanbegeleiding en –oriëntering aan, naast outplacement. Ik ben als consultantloopbaanmanagement verbonden aan VIBAM (Loopbaancentrum voor de Antwerpsemetaalnijverheid), naast een eigen praktijk als loopbaancoach in Leuven.Ik vind zelfreflectie, -profilering en –sturing erg belangrijk. Elkeen wil méér over zichzelfweten, zijn/haar sterktes en zwaktes kennen, goed weten wat hij/zij kan en wil.Zelfvertrouwen en inzichten over zichzelf opbouwen.Wat kan je bezielen?De vertaling naar de job die bij jou past zijn verdere stappen: Wat is je droom? Welk doelheb je voor ogen? Welke nieuwe rol wil je? Wat wil je in je leven? Is het aanbod voor een jobwel haalbaar, in verhouding tot je talenten, kwaliteiten, doelstellingen en droom? Wat maaktdat je “bezield” of “gemotiveerd” met iets bezig bent?Dichter bij je droomJe profiel kan je niet veranderen, je gedrag en talenten kan je wel ontwikkelen en zo groei jeen kom je dichter bij je droom. Talentontwikkeling zal je op een ander ‘niveau’ brengen:d.w.z. doen groeien naar andere thema’s of andere bijdrages in je organisatie. Je zult metméér complexiteit en diversiteit kunnen omgaan. Dit is ook de essentie vantalentmanagement, want het gebeurt nooit in een vacuüm;
  2. 2. 2 ORGANISATIESFlanders SynergySinds 2010 heb ik professioneel gekozen voor innovaties in arbeidsorganisaties en verbeteringvan arbeidskwaliteit. Ik werk als ‘senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie’ inhet kader van FlandersSynergy, de Vlaamse competentiepool rond innovatievearbeidsorganisatie.Kantel je organisatieIn de bedrijven en organisaties, die innovatie van hun arbeidsorganisatie en betere kwaliteitvan de arbeid als een essentieel deel van hun strategie & visie willen implementeren, zullenrollen en bijdrages van medewerkers een andere invulling krijgen. Het gaat immers om de’kanteling’ van de organisatie van een functionele naar een horizontale – decentrale - aanpakin de bedrijfsprocessen met sterke klantgerichtheid en maatschappelijke verantwoording.Vernieuw integraalDe primaire processen krijgen alle prioriteit: efficiënte transitie van de ‘input’ naar de‘outcome’, een re-design van de arbeidsorganisatie. Naast die ‘herinrichting’ van deorganisatie, gaat het ook om de organisatiecultuur en de ‘mindset’ van alle medewerkers,‘verbinding en beweging’ brengen in de organisatie zodat een diversiteit aan mensen metelkaar in contact komen.Innovatief management en teamsIk kijk ook naar de rol van medewerkers die ‘inclusief innoveren’ ondersteunen en coachen:de ‘innovatieve managers’. Dit kan gaan over hun verantwoordelijkheid, hun typischebijdrage, de beslissingen die zij nemen, hun competenties en vaardigheden (met decomplexiteit ervan). Zij helpen teams ontwikkelen tot zelfstandige groepen enondernemerschap, bouwen vertrouwen en betrokkenheid op bij de medewerkers, helpentaken en verantwoordelijkheden verdelen in functie van duurzaam ondernemen.INZICHTEN/ERVARINGEN/STERKE PUNTENSlagvaardige organisatiesInclusief innoveren werkt door tot op alle niveaus van de organisatie: het maakt deel uit vande rekrutering- en selectiepolitiek, het opleidings- en doorgroeibeleid, het waarderingsbeleid,het talentmanagement, de organisatiecultuur en –structuur.Organiseer rond klant en ruime omgevingWij bepalen samen de kerncompetenties en talenten voor duurzaam innoveren in een lerendecontext: talenten die van belang zijn voor het versterken van het ‘innovatief vermogen’ van jeorganisatie en mensen. Je hebt medewerkers in huis, die de diverse en snel evoluerenderollen met focus op de klant en de ruime omgeving kunnen opnemen. Op basis van een quickscan en een nul- en eindmeting maken we plannen voor vernieuwen en inclusief innoverenvan de organisatie.Maximale regelmogelijkheden voor de medewerkersEen persoonlijk ontwikkelingsplan zal enkel vruchten afwerpen als het leidt naar kennis- encompetentieverbreding, stijl (persoons)-verbreding en vooral naar een groei in de rol enverbreding van de opdracht. Je rol evolueert en binnen die rol evolueer je ook zelf: het werkzelf ‘regelen’ en ‘beter’ invullen, met een ruime blik op de samenleving.Talentontwikkeling gaat samen met resultaatsverbetering. Je afstemming als individu metje rol is essentieel, maar daartoe moet de organisatie duidelijk weten wat ze nodig heeft enchecken welk talent ze in huis heeft en weten hoe ze dit verder zal ontwikkelen.
  3. 3. 3WIE IS DIRK AMEELIk heb - sinds 1979 - een lange ervaring in werknemersorganisaties op Vlaams niveau(nationaal secretaris voor kaderleden bij LBC-NVK) en op Europees niveau (executive officerbij EUROCADRES tussen 2001-2009). Ik heb een sterke vertrouwdheid opgebouwd metthema’s zoals levenslang leren, talent- en competentiemanagement, innovatiecultuur,diversiteitsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen, etc.?Mijn troevenVan 1979 tot 2001 deed ik bij LBC- NVK een rijke ervaring op in sociale dialoog enarbeidsrelaties.Vanaf 2001 leidde ik EUROCADRES gedurende 8 jaar. Naast de courante managerial tasks,leidde ik de Europese projecten ‘ondernemerschap en innovatie’, ‘innovation management’,‘change management’, ‘mobiliteit’.Tijdens de opleiding bij FlandersSynergy ontwikkelde ik de competenties om de rol van‘innovation managers’ op te nemen. Ik baseerde me hierbij op cases in de praktijk: Philips-Lighting, Tyco-Electronics, Tbp-Electronics, Kringwinkels Midden West-Vlaanderen, Lipton Tea– Unilever. De kanteling van verticale naar horizontale organisatieprocessen stond hierbijcentraal.Mijn training in ‘Talentmanagement en Loopbaanontwikkeling’ bij “Bridges for Choice” (2008)heeft me geleerd dat innovaties en human resources hand in hand gaan. Innovaties latenmensen groeien naar nieuwe rollen waar hun talenten optimaal kunnen ontplooien.REFERENTIES – PARTNERSFlanders Synergy - http://www.flanderssynergy.be/VIBAM - http://www.vibam.be/Ecolife - http://www.ecolife.be/partnersFedecoop - http://www.febecoop.be/siteNL/index_nl.phpVoka–Kamer v Koophandel arr.Leuven - http://www.voka.be/leuven/Pages/default.aspxWERKWIJZE en CONTACT Voor loopbaanbegeleiding en outplacement verlopen de contacten:ofwel via VIBAM voor alle bedienden uit de metaalsector (provincie Antwerpen):http://www.vibam.be/VIBAM/Nederlands/Home/Bedienden/Outplacement-en-loopbaanontwikkeling/Loopbaanontwikkeling/page.aspx/90ofwel rechtsstreeks – ik coach loopbaantrajecten op maat - via mijn gsm(0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be Voor consultancy Innovatieve Arbeidsorganisatie en Arbeidskwaliteit verlopende contacten via mijn gsm (0478.45.42.48) of e-mail adres: dirkameel@telenet.be. Nagezamenlijk overleg, spreek ik één van de projectleiders bij Flanders Synergy aan, dievermeld staan op de website: http://www.flanderssynergy.be/ons-team/ . Daar vindt uook alle informatie over de 1° lijns- en 2°lijnsservice.Flanders Synergy biedt een cofinanciering aan organisaties met eenveranderingstraject dat ingrijpt op het niveau van de arbeidsorganisatie enhiermee tegelijkertijd:
  4. 4. 4 de kwaliteit van de organisatie verhoogt (innovatie, flexibiliteit, kwaliteiten/of productiviteit) én de kwaliteit van het werk verhoogtDe 1e lijnsondersteuning gebeurt gratis door projectleiders van Flanders Synergy.Zij kijken naar zaken als probleemstelling, draagvlak bij management enmedewerkers en naar de principes inzake innovatie en herontwerp. U moet wellid worden (of zijn) van Flanders Synergy.De 2e lijnsondersteuning is dan mijn opdracht: De financiële bijdrage van FS ismaximaal € 500 per dag, op voorwaarde dat uw organisatie eenzelfde investeringdoet. De bijdrage is begrensd tot maximaal 15 dagen (dus 7.500 euro). Mijnopdracht als consultant bij FlandersSynergy bevat een aantal fases waaronder: Het uitvoeren van een nul- en eindmeting en een procesanalyse. In een tweede fase de ondersteuning in het formuleren en verspreidenvan de visie. Daarna volgt de ontwerpfase waarin ik meewerk aan de vorm van denieuwe organisatie, waarbij het primaire proces centraal staat naast hetuittekenen van het teamontwerp Naast het ondersteunen van het ontwerp, werk ik mee aan de concreteinvulling van het veranderprogramma in de implementatiefase met o.m.het in kaart brengen van de nodige talenten van medewerkers enversterken van het leiderschap. Zes maanden nadat het project afgerond is, voer ik tot slot deeindmeting uit.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirk AmeelConsultant Innovatieve arbeidsorganisatie & LoopbaanmanagementAmeel D&C bvba - Inclusive InnovationBergstraat, 36, 3010 Kessel-lo, Belgiume-mail: dirkameel@telenet.beGSM: (+32) 0 478.45.42.48Tel: (+32) 0 16.255.913----------------------------------------------------------------------------------------------------------

×