Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mbti de kracht van een hr-tool - presentatie Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI

1,139 views

Published on

MBTI help het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt
tot een beter begrip van het eigen handelen. Daarnaast reikt de MBTI inzichten aan
over motivaties en mogelijke groeidomeinen. In aansluiting daarop is het zinvol de
MBTI te gebruiken bij coaching van volledige teams, omdat het elk individu inzicht
geeft in het eigen type én in het type van de medewerkers. Het is evident dat die
kennis een vlotte samenwerking en productiviteit in de hand werkt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Mbti de kracht van een hr-tool - presentatie Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI

 1. 1. Laat de MBTI je helpen om verschil te maken!
 2. 2. MBTI® Groepsfeedback Doel van MBTI De MBTI helpt je om: Meer over jezelf te weten te komen en te begrijpen hoe je past binnen een ‘kader’ dat op een positieve en constructieve wijze persoonlijkheidsverschillen beschrijft. Belangrijke verschillen tussen mensen te waarderen en inzicht te krijgen in hoe de verschillende typen complementair kunnen samenwerken. Dec 2013 - presentatie Business-inspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 3. 3. MBTI® Groepsfeedback Organisaties die het veel beter doen, werken op gedrag / attitudes Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 4. 4. MBTI® Groepsfeedback Diverse toepassingen Zelfontwikkeling o o o Oplossen van problemen Stressreacties begrijpen Loopbaanontwikkeling Werken met anderen o o o Werkrelaties Communicatiestijl Conflicthantering Werken in teams en organisaties o o o o Leiderschapsstijl Verandermanagement Waarderen van diversiteit In kaart brengen van team- en organisatiecultuur Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 5. 5. MBTI® Groepsfeedback Geschiedenis De Indicator is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieën van de vermaarde Zwitserse psycholoog Carl Jung. Het model is ontwikkeld door twee niet-psychologen, Briggs and Myers. Zij wilden zo veel mogelijk mensen toegang geven tot deze krachtige ideeën. Het is een van de weinige persoonlijkheidsmodellen dat verschillen op een positieve manier beschrijft. Er zijn geen goede of slechte types; elk type heeft zijn eigen krachten en mogelijke valkuilen. Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 6. 6. MBTI® Groepsfeedback Onderzoek Aan de eerste publicatie van de vragenlijst is meer dan 20 jaar onderzoek voorafgegaan. De meer dan 4000 wetenschappelijke studies onderschrijven de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. De MBTI vragenlijst wordt nog steeds verder verfijnd en geactualiseerd. Er zijn cultureel-sensitieve versies verschenen, waaronder de Europese MBTI Stap I. De vragenlijst is in 14 Europese talen beschikbaar. Auteurs met zeer uiteenlopende achtergronden hebben over de Indicator geschreven. Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 7. 7. MBTI® Groepsfeedback Wat is een voorkeur? Voorkeur vertelt je waar je energie van krijgt en waar je je comfortabel bij voelt. MBTI-type kan geen vaardigheden of capaciteiten vaststellen. Er bestaat niet zoiets als het ‘goede’ of ‘slechte’ type. Iedereen is in staat om alle acht voorkeuren te gebruiken. Je bent zelf het best in staat vast te stellen wat jouw MBTI-type is. Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 8. 8. MBTI® Groepsfeedback Wat is een voorkeur? een voorbeeld … Handtekening Zet je handtekening…. ….doe dit nogmaals, maar nu met je ANDERE hand! Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 9. 9. MBTI® Groepsfeedback Wat was het verschil bij handtekening? Typische antwoorden: Voorkeurshand Niet-voorkeurshand Voelt natuurlijk, Voelt onnatuurlijk, vloeiend en moeilijk en onhandig comfortabel Vereiste meer Dacht er niet over na, concentratie deed het gewoon Langzaam, houterig, Snel, zonder moeite en kost meer moeite gemakkelijk Niet ‘mij’, maar gaat Ziet er herkenbaar uit gemakkelijker door te oefenen Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 10. 10. MBTI® Groepsfeedback Ethisch gebruik De MBTI mag alleen gebruikt worden voor ontwikkeling. De MBTI mag niet gebruikt worden voor selectie, omdat ze geen informatie geeft over iemands vaardigheden en capaciteiten. Alleen als kandidaten willen, kunnen zij gevraagd worden hun type te delen – de gegevens zijn eigendom van de kandidaat, zij zijn dan ook geheel vrij hun gegevens al dan niet met anderen te delen. Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 11. 11. MBTI® Groepsfeedback De vier typedimensies EXTRAVERSION INTROVERSION Waar haal je je energie vandaan? SENSING INTUITION Aan welk soort informatie besteed je aandacht? THINKING FEELING Volgens welk proces neem je beslissingen? JUDGING PERCEIVING Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 12. 12. MBTI® Groepsfeedback MBTI® Groepsfeedback Kenmerken Neigt eerst te doen alvorens erover na te denken E Onderneemt graag meteen actie Praat zaken door Praat op een expressieve manier Krijgt energie van interactie Heeft brede interesses Overdenkt bij voorkeur eerst de situatie Wil graag eerst tijd voor reflectie Overdenkt zaken I Praat op een gereserveerde manier Krijgt energie van concentratie Heeft diepe interesses Denk erom, E–I gaat niet over sociabiliteit of sociale zelfverzekerdheid Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 13. 13. MBTI® Groepsfeedback Analogie E Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. I Dirk Ameel - loopbaancoach -
 14. 14. MBTI® Groepsfeedback E-I: Houding tijdens vergaderingen Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 15. 15. MBTI® Groepsfeedback De vier typedimensies EXTRAVERSION INTROVERSION Waar haal je je energie vandaan? SENSING INTUITION Aan welk soort informatie besteed je aandacht? THINKING FEELING Volgens welk proces neem je beslissingen? JUDGING PERCEIVING Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 16. 16. MBTI® Groepsfeedback MBTI® Groepsfeedback Kenmerken S Wil de feiten weten Kijkt naar details Benadert zaken realistisch Zoekt nieuwe ideeën Kijkt naar het grote geheel N Benadert zaken verbeeldingsvol Focust op het hier en nu Houdt rekening met de toekomst Zorgt ervoor dat het in de praktijk werkt Zorgt ervoor dat de theorie klopt Opmerkzaam Gebruikt concepten Denk erom: Sensing is niet ‘gevoelig’ en iNtuition is geen ‘onderbuikgevoel’ Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 17. 17. MBTI® Groepsfeedback Analogie Zorgt ervoor dat gegevens accuraat zijn Zorgt ervoor dat patronen begrepen worden Ziet misschien het grote geheel over het hoofd Ziet misschien details over het hoofd S Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. N Dirk Ameel - loopbaancoach -
 18. 18. MBTI® Groepsfeedback S-N: Voorkeur voor instructies Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 19. 19. MBTI® Groepsfeedback Vb. Oefening: “Waar heb je het over?” Kies een set kaarten met vragen of standpunten over actualiteit. Zoek een partner met een ander onderwerp. Een van jullie twee praat over je onderwerp, eerst op een Sensing manier, daarna op een iNtuition manier. Kies een andere partner en verwissel van rol. Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 20. 20. MBTI® Groepsfeedback De vier typedimensies EXTRAVERSION INTROVERSION Waar haal je je energie vandaan? SENSING INTUITION Aan welk soort informatie besteed je aandacht? THINKING FEELING Volgens welk proces neem je beslissingen? JUDGING PERCEIVING Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 21. 21. MBTI® Groepsfeedback MBTI® Groepsfeedback Kenmerken Maakt gebruik van logisch redeneren • Gebruikt persoonlijke waarden Analyseert oorzaak en gevolg • Begrijpt andermans standpunten Zoekt de objectieve waarheid • Zoekt naar harmonie Weegt onpersoonlijke criteria mee • T Focust op taken • Geeft kritiek • Weegt persoonlijke omstandigheden mee Focust op relaties Geeft complimenten F Denk erom: Mensen met een Thinking-voorkeur kunnen voelen en mensen met een Feeling-voorkeur kunnen denken Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 22. 22. MBTI® Groepsfeedback Illustratie Neemt beslissingen door uit de situatie te stappen om objectief een oordeel te kunnen vormen Neemt beslissingen door in de situatie te stappen om zich in te kunnen leven T Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. F Dirk Ameel - loopbaancoach -
 23. 23. MBTI® Groepsfeedback T-F: Stijl van helpen Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 24. 24. MBTI® Groepsfeedback Vb. Oefening: “Bekijk de dingen door mijn ogen” Kijk naar de verschillende scenario’s “door de ogen” van Thinking en Feeling. Let op de verschillende nadruk die elke voorkeur legt op dezelfde beslissingen. Wat zijn de belangrijkste verschillen die je opmerkt tussen deze verschillende stijlen van beslissingen nemen? Lees de beide scenario’s en merk op hoe completer uw antwoorden zouden zijn als u aandacht had besteed aan zowel T en F! Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 25. 25. MBTI® Groepsfeedback De vier typedimensies EXTRAVERSION INTROVERSION Waar haal je je energie vandaan? SENSING INTUITION Aan welk soort informatie besteed je aandacht? THINKING FEELING Volgens welk proces neem je beslissingen? JUDGING PERCEIVING Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 26. 26. MBTI® Groepsfeedback MBTI® Groepsfeedback Kenmerken Houdt ervan zaken af te ronden Maakt plannen J Houdt ervan opties open te houden Blijft flexibel Handelt op een georganiseerde manier Reageert op nieuwe informatie Geeft de voorkeur aan een gestructureerde omgeving Gaat bij voorkeur mee met de stroming Plant bij voorkeur activiteiten P Heeft de voorkeur om spontaan te Denk erom, Judging is niet ‘veroordelend’ reageren en Perceiving is niet ‘opmerkzaam’ Dec 2013 - presentatie © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach -
 27. 27. MBTI® Groepsfeedback Illustratie J Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta reserved. © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights P Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 28. 28. MBTI® Groepsfeedback J-P: Aanpak van een taak Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 29. 29. MBTI® Groepsfeedback Overzicht van de 16 MBTI-types Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 30. 30. Verbeter jezelf: actieplanning MBTI® Groepsfeedback Als je zeker bent over je bestpassende type, kun je de uitgebreide beschrijving van je type doorlezen. Hoe kan je het beste gebruik maken van je sterke punten? Hoe zien anderen jou? Waar zitten je valkuilen? Zijn er gebieden waarin je jezelf wilt ontwikkelen? Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 31. 31. MBTI® Groepsfeedback Gebruik MBTI gebruiken in organisaties Nu beschik je over een nieuw ‘kader’ om over persoonlijkheid na te denken. Je kunt er nu over nadenken hoe je effectiever met anderen kunt samenwerken. Denk eraan, er zijn geen types beter of slechter dan andere types. Kennis over MBTI voorkeuren kan je helpen om     beter samen te werken als groep/team, conflicten te verminderen, communicatie te verbeteren, betere beslissingen te nemen (welke leidinggevende stijl?) Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 32. 32. MBTI® Groepsfeedback Typetabel bij team-building Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II
 33. 33. MBTI® Groepsfeedback Het MBTI instrument: wie gebruikt het? Gebruikt door duizenden organisaties in Europa inclusief: Management colleges en business schools Consultancy organisaties als PWC en Deloitte Multinationals zoals Microsoft, Shell, Coca Cola en Procter & Gamble Overheidsorganisaties en centrale en locale overheid Universiteiten en hogescholen Dec 2013 - presentatie Businessinspiration event - Allanta © Copyright 2012 OPP Ltd. All rights reserved. Dirk Ameel - loopbaancoach - certificaat MBTI-stap I & II

×