Ambrus Attila József: Egy községi könyvtár margójára

590 views

Published on

(Interjú a nagyvenyimi községi- és iskolai könyvtár
könyvtárosával)
Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG TARTALMA

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ambrus Attila József: Egy községi könyvtár margójára

  1. 1. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKS0801-L – AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG TARTALMA Varga Katalin Egy községi könyvtár margójára (Interjú a nagyvenyimi községi- és iskolai könyvtár könyvtárosával) Ambrus Attila József Informatikus könyvtáros – AL – 2. évfolyam. 1. félév Pécs, 2008. december 7.
  2. 2. Művelődési Ház és Könyvtár – 2421 Nagyvenyim (Fejér megye), Fő út 16. (A Fejér megyei közművelődési könyvtári rendszer tagkönyvtára) Telefon: (25) 259-423 Web: http://www.nagyvenyim.hu/index.php?page=kozugy_kultura Azért ezt az intézményt választottam, mert gyermekkoromat ebben a községben töltöttem, ráadásul a szülői házam a klubkönyvtár szomszédságában volt. Most felnőtt fejjel és szakmai szemmel érdekesnek tartottam, hogy az azóta sokat fejlődött és fejlesztett intézményben látogatást tegyek, s a könyvtári gyakorlatom egy részét is itt végezzem el. Látogatásom során megbizonyosodhattam arról, hogy a könyvtár mind elhelyezkedését, mind szakmai munkáját tekintve kiemelkedően működik, és rendelkezik a nyilvános könyvtár alapkövetelményeként meghatározott alapdokumentumokkal (pl. küldetésnyilatkozattal, gyűjtőköri szabályzattal) is. A látogatottság adatai is azt igazolják, hogy a könyvtáros jó kapcsolatot épített ki a település többi intézményével, gondosan és szakszerűen alakítja a könyvtár állományát. Az eredményes munkában természetesen nagy szerepe van a fenntartó önkormányzatnak is. Gyakorlatom során lehetőségem volt arra, hogy frissen beiratkozó olvasókkal találkozzam, akkor derült ki számomra, hogy a község polgárainak könyvtári beiratkozása és esetleges internet használata díjtalan. A könyvtár jelenlegi állománya: 17.807 könyv és 47 egyéb dokumentum (CD-rom, DVD film) 17 különböző folyóirat/napilap, összesen 7.710.000 forint összértékben. A beiratkozott olvasóknak lehetőségük van a könyvkölcsönzés mellett hétvégére (péntektől hétfőig) folyóiratok kölcsönzésére is. Az egynapos díjtalan DVD kölcsönzést is általában hétvégére időzítik az olvasók (a hétvégi a kölcsönzési idő miatt). Jelenleg a könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 444 fő, akik a következőképpen oszlanak meg életkor szerint: 14 éven aluli: 150 fő, 15-19 éves: 76 fő, 20-49 éves: 147 fő, 50-90 éves: 71 fő. Nő: 294 fő, férfi: 150 fő. 2007-ben a kölcsönzések száma: 4531 db, a kölcsönzött kötetek száma: 23.891 db. A könyvtár éves beszerzési kerete 800.000 Ft, amiből a KELLO-val 200.000 Ft-os szerződése van az intézménynek. A többit pedig egyéb könyvbeszerzési forrásra költik. A könyvtár teljes állománya szabadpolcos (cédulakatalógussal) kölcsönzési térben van elhelyezve egy számítógép ADSL internet- kapcsolattal, színes lézernyomtatóval. A számítógéphez kötött nagyteljesítményű fénymásoló segíti a nagyobb nyomtatási igényeket is. A könyvtáros (Debreczenyi Kálmánné) hétköznap napi hat órában tart nyitva, és az olvasókkal közvetlen családias hangulatú kapcsolatot tart fenn. A látogatásom alatt nagyon szívélyesen vezetett végig a könyvtárban és segítőkészen mutatott meg mindent, és válaszolt minden kérdésemre. Az alábbiakban a vele készített interjú kissé rövidített, szerkesztett változatát közlöm. 2
  3. 3. Elmondaná röviden, hogy mi a könyvtár feladata? Mint nyilvános könyvtár, a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. Mi a könyvtáros munkája? Mi a könyvtár alaptevékenysége? A könyvtárunk: – gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja; – tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról; – biztosítja más könyvtárak állományának s szolgáltatásainak elérését; – részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; – ezenkívül a könyvtáros a könyvtár portása, takarítója, karbantartója, könyvtárosa, igazgatója, azaz minden feladat megoldója, amivel csak ide fordul az olvasó, mert az olvasót csak az érdekli, hogy megkapja-e a szükséges információt/dokumentumot amiért jött. Vannak a könyvtárnak alapdokumentumai? Természetesen. Alapdokumentumainkat kinyomtatva tárolom a tájékoztató asztal mögötti szekrényben, hogy bármikor bárki belenézhessen, ha ez szükséges. Az alapdokumentumok a következőek – Az iskolai könyvtár működésének dokumentuma; – Gyűjtőköri szabályzat; – Az ingyenes tankönyvellátás elvei; – Az 1997.évi CXL.törvény; – A könyvtári stratégia (2003-2007); – A könyvtárosok etikai kódexe. Mi a könyvtár gyűjtőköre, hogyan gyarapít/apaszt és hogyan tartja nyilván az állományát? Könyvtárunk általános gyűjtőkörű. Gyűjteményünket vásárlás formájában gyarapítjuk. A KELLO-val szerződtünk, főleg tőlük vásárolunk, igénybe veszünk minden kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget, beleértve az internetes vásárlást is. Állományunkról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezetünk. Az állományellenőrzést és a törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végezzük. Cédulakatalógust vezetünk az állományról. 3
  4. 4. A könyvtár pénzügyi feltételei és gazdálkodása hogyan zajlik? A könyvtár részben önállóan gazdálkodó szervezet, mivel Művelődési Ház és Könyvtár is vagyunk egyszerre. Az önkormányzat pénzügyi elszámolásánál szerepel. Mi a könyvtár működésének személyi feltétele? A Művelődési Ház vezetőjén kívül különállóan (elkülönített épületrészben) működik a Könyvtár 1 fő részmunkaidős könyvtárossal. Mindkettőnk kinevezéséről és alkalmazásáról a fenntartó szerv dönt. Milyen szolgáltatásai vannak a könyvtárnak? Elmondaná a könyvtár használatának lehetőségeit? Ingyenes alapszolgáltatásaink beiratkozás nélkül: könyvtárlátogatási lehetőség; a könyvtár helyben használatának lehetősége; az állományfeltáró eszközök használata; különböző információk beszerzése a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól; internethasználat. Ingyenes szolgáltatásaink beiratkozással (beiratkozási díj nincs): kölcsönözhetőek a nyomtatott (könyv/újság) és digitális (CD-Rom/DVD film) könyvtári dokumentumok. Mennyire van jelen az iskola életében a könyvtárhasználati óra? A frissen idekerülő gyerekeknek minden évben a tanévkezdéskor az osztályfőnökök bemutatják az iskolát és a könyvtárat is. Azonban ez csak jelképes jellegű dolog, mert a kicsinyekre nem jellemző a nagyfokú érdeklődés. (1. osztályosokról van szó – AAJ megjegyzése). Mivel községi könyvtár is vagyunk, így általában a szülőkkel jönnek konkrét céllal a könyvtárba. Szervezetten főleg a felső tagozatosok jönnek – legfőképpen osztályfőnöki órán. Ilyenkor rövid számszerű és téma szerinti bemutatást tartok a diákoknak. Ilyenkor mutatom meg a féltve őrzött drága könyveket, lexikonokat, és magába a könyvtárhasználat „mélységeibe” is beleláthatnak a tanulók. Számítástechnikai szempontból a könyvtár mennyire felszerelt? Sajnos, könyvtárunkban jelenleg csak egyetlen felhasználói számítógép működik, így a csoportos használat nem lehetséges. Az iskola azonban rendelkezik informatikai szobával. Az informatikát oktató kollégának jelezni szoktam, hogy amennyiben van rá lehetőség, tartsunk minden évfolyamnál egy internetes könyvtár-órát, mert fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék az internetezés hasznos oldalát is, azaz megismerjék annak a lehetőségét, hogy hogyan kereshetnek meg tananyagokat, cikkeket, könyveket és egyéb a hétköznapi életben fontos adatokat, melyre a 4
  5. 5. későbbiekben szükségük lehet. Így tulajdonképpen a felsőtagozatosoknál minden évfolyamnál van egy-egy ilyen óra. Vannak speciális számítógépes programok a könyvtárban? A minden hasonló intézetben meglevő felhasználói programokon (Office 2003 csomag) kívül vannak CD- és DVD-ROM-jaink. Ezeket azonban nem nevezném speciálisnak, hiszen a napi használathoz szükséges lexikonokat, enciklopédiákat tartalmazzák (Révai Lexikon, Pannon Enciklopédia, Magyarország állatvilága, Britannica Hungarica Világenciklopédia stb.) Ezeket a számítástechnika órán szoktuk bemutatni, de általánosságban nem jellemző, hogy használnák a gyerekek. Előfordul, hogy felnőtt olvasónk szeretne szócikket megnézni, de Révai Lexikonunk könyv alakban is van, úgyhogy általában az elegendő, de természtesen van rá lehetőség, hogy a könyvtári gépen használhassák, ha van rá igény. A könyvtáros és a könyvtár mennyire felel meg az információs műveltség pedagógiájának? Ahogy már az előzőekben többször is kifejtettem, egyre többen keresnek meg és jönnek be a könyvtárba, olyan kérésekkel, melyek nem tartoznak szorosan a könyvtár és könyvtáros tevékenységi körébe, de a könyvtáros senkit sem küldhet el dolgavégezetlen, ezért minden eszközt (nyomtatottat és digitálist is) igénybe veszek, hogy a kérdésre közösen meglelhessük a választ. Előfordul, hogy olyan speciális kéréssel/kérdéssel jönnek be az olvasók, melyhez én kevés vagyok, ez esetben általában a tanári kartól kérek segítséget. Ha ezt sem találom elégségesnek, akkor alternatív megoldásként maradnak a levelező listák (KATALIST és a Listserv egyéb levelezőlistái), illetve a környező községek könyvtárosai, akikkel állandó telefonos kapcsolatban vagyunk. Sajnos, az internet sokszor olyan bőséges találattal áraszt el, hogy nagyon nehéz kompetensen és ésszerűen rálelni a helyes információra, ezért bizony előfordul, hogy egy adott kérdésre nem lehet azonnal meggyőződéssel válaszolni. Ekkor jön általában az, hogy az olvasót pár órán belül vagy egy két napon belül (ha nem égetően sürgős az ügy) telefonon visszahívom, és akkorra már biztosabb eredményt közölhetek vele. Szerencsére a Polgármesteri Hivatal is és az Iskola vezetősége is „modern gondolkodású”, így anyagilag és erkölcsileg is támogatják a könyvtárat. Mivel a Művelődési Ház is itt „üzemel”, ezért sok esetben vannak közös rendezvényeink, klubfoglalkozások és meghívott előadások. A könyvtár így belefolyik szinte minden „ügymenetbe”. Büszkén mondhatom, hogy elégedetlen olvasónk nincs a faluban, mert mindenkinek a problémáját szívügyemnek tekintem. Szerencsére minden olvasómat legtöbbször gyermekkora vagy a saját gyermekkorom óta ismerem, így abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy a személyes jó ismeretség miatt szívesebben, nyíltabban fordulnak a könyvtárhoz és a könyvtároshoz mind a diákok, mind pedig a község lakói. 5
  6. 6. Mennyire kihasznált a könyvtár? Egy kis statisztikát kaphatnánk a könyvtárhasználatról a számok tükrében? A község lakosainak száma 4100 fő. Beiratkozott Kölcsönzött Évszám Kölcsönzések olvasók kötetek 1996 215 1013 5041 1998 305 1713 8808 2002 392 4384 19921 2007 444 4531 23891 A beiratkozók részletes bontása: 14 éven 15-19 20-49 50-90 Évszám Nő Férfi aluli éves éves éves 1996 86 47 63 19 144 71 2000 183 72 90 26 228 143 2004 145 91 124 59 285 134 2007 150 76 147 71 294 150 Állományadatok a csoportos leltárkönyv alapján: Időszak Könyv Egyéb Érték (Ft) 2006. december 31-i állomány 17382 35 6.923.165 2007-ben leltárba vett állomány 425 12 785.455 2007. december 31-i állomány 17807 47 7.708.620 2007-ben törlés nem volt. Hogyan értesülnek az érdekességekről a diákok? A bejárattal szemben van egy „Újdonságaink” című polc, ahol a legfrisebb szerzeményeinket tekinthetik meg az olvasók. Itt a könyvek nem élükön, hanem lapjukon fekszenek, így nagyon szembetűnőek. Valaha a polc újságos szekrény volt, abból lett átalakítva ilyen célra. Ezenkívül a tájékoztató asztal mellett van egy másik asztal, ahol szintén kiteszem a friss könyveket. Az „érdekesség” kifejezés eléggé tág fogalom, általában az ajánló polcon vannak azok a könyvek, amelyeket a leggyakrabban keresik. A tanári kart mindig értesítem, ha olyan könyv érkezik, aminek a megrendelését ők ajánlották, vagy a diákság körében közérdeklődésre számot tarthat, általában ezeket a könyveket is elkezdik ezután már kölcsönözni. 6
  7. 7. Tudna tájékoztatást adni arról, hogy milyen témájú könyvek iránt tapasztalható a legnagyobb érdeklődés, érzékelhető-e valamilyen tudományterületek iránti olvasói igény? A fentebb sorolt számadatokból is kitűnik, hogy könyvtárunknak jelentős számú 14 éven aluli olvasója van, ők teszik ki a beiratkozott olvasók egyharmadát. Az ő érdeklődésükhöz igazodva az iskolai kötelező olvasmányokból több példányt (esetenként 25-30 példányt) is tart a könyvtár, ezeket a köteteket gyakorta kölcsönzik. A mesekönyvek és ifjúsági regények is nagy érdeklődésre tartanak számot az ő körükben. Különösen nagy számban kölcsönzik – leginkább a női olvasók – a regényeket, különösen keresik az újabb kiadású, romantikus olvasmányokat. Gyakran tapasztalható az is, hogy olvasóink keresik az olyan „divatos” témájú írásokat, mint például a terrorizmusról szóló művek vagy híres (kortárs) emberek élete. Olvasóink gyakran keresnek nálunk szakkönyveket is (kertészkedés, gasztronómia, autószerelés, sport stb.), és különösen népszerűek a nyelvkönyvek, ezekből több, modernebb kiadású (hanganyaggal ellátott) beszerzése is szükséges lenne. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy vannak olyan könyvek, amelyeket ritkán emelnek le a polcról. Mi történik akkor, ha valaki olyan könyvet keres a könyvtárban, ami nem szerepel az állományban? A közelünkben (3 km) található egy másik nagyközség, Mezőfalva, illetve 7 km-re van Dunaújváros. Mindkét település több könyvtárosával jó kapcsolatot ápolok, ezért hamar kideríthető, hogy náluk megtalálható-e a nevezett munka. Székesfehérvár is háromnegyed órás utazással elérhető, az ottani megyei könyvtár gazdag és változatos állománnyal rendelkezik. Természetesen az interneten ingyenesen elérhető adatbázisokat, a belföldi könyvtári kölcsönzés lehetőségeit is (ki)használjuk, ha szükség van erre. Létezik-e a könyvtárban helytörténeti, a községgel vagy a megyével kapcsolatos gyűjtemény? Bár állományunkban találhatók a község történetéről szóló művek, terveink között szerepel ezek szélesebb körű összegyűjtése, valamint a helyi lap, a Mi újság Nagyvenyimen? című kiadvány elhelyezése. Véleményem szerint érdemes lenne a településsel foglalkozó szakdolgozatok másodpéldányainak könyvtárunkban történő elhelyezése is. Jelent-e valamilyen problémát vagy előnyt az, hogy a könyvtár a helyi általános iskola épületében működik? A könyvtár korábban egy, a település egyik szélén található épületben működött. Most, az iskola épületén belül helyet kapva a község középpontjába került, így jobban megközelíthető. A diákok számára kényelmesebb, gyorsabb 7
  8. 8. a kölcsönzés ezen a helyszínen. Lehetőség van arra is, hogy a tanulók közreműködésemmel az iskolai tanórákon a könyvtárhasználattal ismerkedjenek. Ha korlátlanul álmodozhatna, hogyan bővítené ezt a – minden jel szerint jól működő, fejlődő – könyvtárat? Lennének ötleteim egy fonotéka és egy helytörténeti kiállítósarok berendezésére vonatkozóan. Szükség volna több modern számítógépre is. Az idegen nyelvek tanulásához is jó volna a nyelvkönyveken kívül idegen nyelvű újságok, könyvek beszerzése. Köszönöm szépen a beszélgetést. 8

×