Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ambrus Attila József: A nagyvenyimi könyvtár működésének áttekintése

571 views

Published on

Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
IKT0601-L – Könyvtár szolgáltatásai (Könyvtártan A/II.)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ambrus Attila József: A nagyvenyimi könyvtár működésének áttekintése

  1. 1. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKT0601-L – Könyvtár szolgáltatásai (Könyvtártan A/II.) Dr. Sipos Anna Magdolna A nagyvenyimi könyvtár működésének áttekintése Ambrus Attila József Informatikus könyvtáros – AL – 1. évfolyam. 2. félév Pécs, 2008. április 3.
  2. 2. Művelődési Ház és Könyvtár – 2421 Nagyvenyim (Fejér megye), Fő út 16. (A Fejér megyei közművelődési könyvtári rendszer tagkönyvtára) Telefon: (25) 259-423 Web: http://www.nagyvenyim.hu/index.php?page=kozugy_kultura Azért ezt az intézményt választottam, mert gyermekkoromat ebben a községben töltöttem, ráadásul a szülői házam a klubkönyvtár szomszédságában volt. Most felnőtt fejjel és szakmai szemmel érdekesnek tartottam, hogy az azóta sokat fejlődött és fejlesztett intézményben látogatást tegyek, s a gyakorlatom egy részét is itt végezzem el. Látogatásom során megbizonyosodhattam arról, hogy a könyvtár mind elhelyezkedését, mind szakmai munkáját tekintve kiemelkedően működik, és rendelkezik a nyilvános könyvtár alapkövetelményeként meghatározott alapdokumentumokkal (pl. küldetésnyilatkozattal, gyűjtőköri szabályzattal) is. A látogatottság adatai is azt igazolják, hogy a könyvtáros jó kapcsolatot épített ki a település többi intézményével, gondosan és szakszerűen alakítja a könyvtár állományát. Az eredményes munkában természetesen nagy szerepe van a fenntartó önkormányzatnak is. Gyakorlatom során lehetőségem volt arra, hogy frissen beiratkozó olvasókkal találkozzam, akkor derült ki számomra, hogy a község polgárainak könyvtári beiratkozása és esetleges internet használata díjtalan. A könyvtár jelenlegi állománya: 17.807 könyv és 47 egyéb dokumentum (CD-rom, DVD film) 17 különböző folyóirat/napilap, összesen 7.710.000 forint összértékben. A beiratkozott olvasóknak lehetőségük van a könyvkölcsönzés mellett hétvégére (péntektől hétfőig) folyóiratok kölcsönzésére is. Az egynapos díjtalan DVD kölcsönzést is általában hétvégére időzítik az olvasók (a hétvégi a kölcsönzési idő miatt). Jelenleg a könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 444 fő, akik a következőképpen oszlanak meg életkor szerint: 14 éven aluli: 150 fő, 15-19 éves: 76 fő, 20-49 éves: 147 fő, 50-90 éves: 71 fő. Nő: 294 fő, férfi: 150 fő. 2007-ben a kölcsönzések száma: 4531 db, a kölcsönzött kötetek száma: 23.891 db. A könyvtár éves beszerzési kerete 800.000 Ft, amiből a KELLO-val 200.000 Ft-os szerződése van az intézménynek. A többit pedig egyéb könyvbeszerzési forrásra költik. A könyvtár teljes állománya szabadpolcos (cédulakatalógussal) kölcsönzési térben van elhelyezve egy számítógép ADSL internet- kapcsolattal, színes lézernyomtatóval. A számítógéphez kötött nagyteljesítményű fénymásoló segíti a nagyobb nyomtatási igényeket is. A könyvtáros (Debreczenyi Kálmánné) hétköznap napi hat órában tart nyitva, és az olvasókkal közvetlen családias hangulatú kapcsolatot tart fenn. A gyakorlatom alatt nagyon szívélyesen vezetett végig a könyvtárban és segítőkészen mutatott meg mindent, és válaszolt minden kérdésemre. Az alábbiakban a vele készített interjú kissé rövidített, szerkesztett változatát közlöm.
  3. 3. Interjú (kivonatolt, szerkesztett forma) Elmondaná röviden, hogy mi a könyvtár feladata? Mint nyilvános könyvtár, a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. Mi a könyvtár alaptevékenysége? A könyvtárunk: – gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja; – tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról; – biztosítja más könyvtárak állományának s szolgáltatásainak elérését; – részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Mi a könyvtár gyűjtőköre, hogyan gyarapít/apaszt és hogyan tartja nyilván az állományát? Könyvtárunk általános gyűjtőkörű. Gyűjteményünket vásárlás formájában gyarapítjuk. A KELLO-val szerződtünk, főleg tőlük vásárolunk, igénybe veszünk minden kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget, beleértve az internetes vásárlást is. Állományunkról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezetünk. Az állományellenőrzést és a törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végezzük. Cédulakatalógust vezetünk az állományról. A könyvtár pénzügyi feltételei és gazdálkodása hogyan zajlik? A könyvtár részben önállóan gazdálkodó szervezet, mivel Művelődési Ház és Könyvtár is vagyunk egyszerre. Az önkormányzat pénzügyi elszámolásánál szerepel. Mi a könyvtár működésének személyi feltétele? A Művelődési Ház vezetőjén kívül különállóan (elkülönített épületrészben) működik a Könyvtár 1 fő részmunkaidős könyvtárossal. Mindkettőnk kinevezéséről és alkalmazásáról a fenntartó szerv dönt. Elmondaná a könyvtár használatának lehetőségeit? Ingyenes alapszolgáltatásaink beiratkozás nélkül: könyvtárlátogatási lehetőség; a könyvtár helyben használatának lehetősége; az állományfeltáró eszközök használata; különböző információk beszerzése a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól; internethasználat.
  4. 4. Ingyenes szolgáltatásaink beiratkozással (beiratkozási díj nincs): kölcsönözhetőek a nyomtatott (könyv/újság) és digitális (CD-Rom/DVD film) könyvtári dokumentumok. Egy kis statisztikát kaphatnánk a könyvtárhasználatról a számok tükrében? A község lakosainak száma 4100 fő. Beiratkozott Kölcsönzött Évszám Kölcsönzések olvasók kötetek 1996 215 1013 5041 1998 305 1713 8808 2002 392 4384 19921 2007 444 4531 23891 A beiratkozók részletes bontása: 14 éven 15-19 20-49 50-90 Évszám Nő Férfi aluli éves éves éves 1996 86 47 63 19 144 71 2000 183 72 90 26 228 143 2004 145 91 124 59 285 134 2007 150 76 147 71 294 150 Állományadatok a csoportos leltárkönyv alapján: Időszak Könyv Egyéb Érték (Ft) 2006. december 31-i állomány 17382 35 6.923.165 2007-ben leltárba vett állomány 425 12 785.455 2007. december 31-i állomány 17807 47 7.708.620 2007-ben törlés nem volt. Tudna tájékoztatást adni arról, hogy milyen témájú könyvek iránt tapasztalható a legnagyobb érdeklődés, érzékelhető-e valamilyen tudományterületek iránti olvasói igény? A fentebb sorolt számadatokból is kitűnik, hogy könyvtárunknak jelentős számú 14 éven aluli olvasója van, ők teszik ki a beiratkozott olvasók egyharmadát. Az ő érdeklődésükhöz igazodva az iskolai kötelező olvasmányokból több példányt (esetenként 25-30 példányt) is tart a könyvtár, ezeket a köteteket gyakorta kölcsönzik. A mesekönyvek és ifjúsági regények is nagy érdeklődésre tartanak számot az ő körükben. Különösen nagy számban kölcsönzik – leginkább a női olvasók – a regényeket, különösen keresik az újabb kiadású, romantikus olvasmányokat. Gyakran tapasztalható az is, hogy olvasóink keresik az olyan „divatos” témájú írásokat, mint például a
  5. 5. terrorizmusról szóló művek vagy híres (kortárs) emberek élete. Olvasóink gyakran keresnek nálunk szakkönyveket is (kertészkedés, gasztronómia, autószerelés, sport stb.), és különösen népszerűek a nyelvkönyvek, ezekből több, modernebb kiadású (hanganyaggal ellátott) beszerzése is szükséges lenne. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy vannak olyan könyvek, amelyeket ritkán emelnek le a polcról. Mi történik akkor, ha valaki olyan könyvet keres a könyvtárban, ami nem szerepel az állományban? A közelünkben (3 km) található egy másik nagyközség, Mezőfalva, illetve 7 km-re van Dunaújváros. Mindkét település több könyvtárosával jó kapcsolatot ápolok, ezért hamar kideríthető, hogy náluk megtalálható-e a nevezett munka. Székesfehérvár is háromnegyed órás utazással elérhető, az ottani megyei könyvtár gazdag és változatos állománnyal rendelkezik. Természetesen az interneten ingyenesen elérhető adatbázisokat, a belföldi könyvtári kölcsönzés lehetőségeit is (ki)használjuk, ha szükség van erre. Létezik-e a könyvtárban helytörténeti, a községgel vagy a megyével kapcsolatos gyűjtemény? Bár állományunkban találhatók a község történetéről szóló művek, terveink között szerepel ezek szélesebb körű összegyűjtése, valamint a helyi lap, a Mi újság Nagyvenyimen? című kiadvány elhelyezése. Véleményem szerint érdemes lenne a településsel foglalkozó szakdolgozatok másodpéldányainak könyvtárunkban történő elhelyezése is. Jelent-e valamilyen problémát vagy előnyt az, hogy a könyvtár a helyi általános iskola épületében működik? A könyvtár korábban egy, a település egyik szélén található épületben működött. Most, az iskola épületén belül helyet kapva a község középpontjába került, így jobban megközelíthető. A diákok számára kényelmesebb, gyorsabb a kölcsönzés ezen a helyszínen. Lehetőség van arra is, hogy a tanulók közreműködésemmel az iskolai tanórákon a könyvtárhasználattal ismerkedjenek. Ha korlátlanul álmodozhatna, hogyan bővítené ezt a – minden jel szerint jól működő, fejlődő – könyvtárat? Lennének ötleteim egy fonotéka és egy helytörténeti kiállítósarok berendezésére vonatkozóan. Szükség volna több modern számítógépre is. Az idegen nyelvek tanulásához is jó volna a nyelvkönyveken kívül idegen nyelvű újságok, könyvek beszerzése. Köszönöm szépen a beszélgetést.

×