Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carr Maighnéadach

Turgnamh bunaithe ar fhuinneamh & fórsaí

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Carr Maighnéadach

 1. 1. Fuinneamh & Fórsaí Energy & Forces Carr Maighnéadach / Magnetic Car Rang 3
 2. 2. An féidir carr a ghluaiseacht gan teagmháil a dhéanamh leis?
 3. 3. Fearas:
 4. 4. Ghearramar amach rothanna dár gcarr
 5. 5. Fuaireamar sopanna & chuireamar bior fiacla laistigh iontu
 6. 6. Ghreimíomar iad faoin mbosca lasáin
 7. 7. Ghreimíomar na rothanna chuig na bior fiacla le marla
 8. 8. *Mata* An Ciorcal Fuaireamar lár an roth trí trastomhas a tharraingt air agus chuireamar poll san áit a bhuail na línte le chéile
 9. 9. Chuireamar maighnéad isteach sa bhosca
 10. 10. Chuireamar maighnéad eile in aice leis…
 11. 11. Nuair a bhí na poill chéanna in aghaidh a chéile ghluais an carr ón maighnéad eile
 12. 12. Bhí rás idir na gluaisteáin!
 13. 13. Cé a bhuafaidh?!
 14. 14. Ár gcarranna maighnéadacha

×